Ingvaldsen (Erik Nilsen (1803–1865) fra Lunner, Hadeland) (etterslekt)

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 14. aug. 2019 kl. 20:39 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over etterslekten til Erik Nilsen (1803–1865), sønn av Nils Ingvaldsen (1770–1842) og Anne Andersdatter (ca. 1766–1812). Oversikten er en del av artikkelen Ingvaldsen (Nils Ingvaldsen 1770–1842 fra Lunner, Hadeland) (etterslekt).

Erik Nilsen

 • 2d. Erik Nilsen (1803–1865), født i en plass under Bjøralt i Lunner,[1] konfirmert 1819 fra Ohren med foreldre i Felbergstuen.[2] Erik befant seg sammen med broren Gulbrand på plassen Kløfta av Munkerud i Nesodden da de sto faddere for et av deres bror Johannes barn i 1823.[3] Året etter er han innført innflyttet som tjenestedreng fra Jevnaker i ministerialboken for Frogn,[4] og i 1825 var han fadder for sin bror Gulbrands barn på Gullerudnesset.[5] Han navngis som Erich Nielsen Biøralt i en militærrulle for Det Nordre Follougske Skarpskytter Compagnie hvor han er anført som overført etter ansøkning fra Hadelandske Esqvadron. Rullen forteller videre at han var husmannssønn, døpt 6. mars 1803, at han var 63 ½ tommer høy samt at han oppholdt seg på Garder i Frogn.[6] I 1832 og 1833 står han igjen fadder, både for broren Gulbrand på Gullerudnesset og broren Johannes på Gardereie,[7],[8] Ved ingen av de sistnevnte hendelsene er Eriks bosted nevnt, men da han enda en gang er fadder for et av Johannes sine barn holdt han til på Kai i Frogn.[9] Broren Johannes som festet plassen Sandbrekka under Garder var i 1849 tiltalt i en politisak for tyveri av oretrær som var hugget i Garderskogen, og Erik nevnes i denne saken som bosatt i Stupind, en plass under Gullerud.[10] Senere flyttet Erik inn som inderst og skredder i Tusse under Sønstedal i Frogn. Gift omkring 1850 med Margit Engebretsdatter (ca. 1825–1870), en datter av husmann Engebret Olsen i Tusse. På grunn av at kirkebøkene for Frogn som dekker tidsrommet 1842–1858 er gått tapt vites det ikke nøyaktig når vielsen fant sted, og fødselsdatoene for to av Erik og Margits barn må derfor dokumenteres ved hjelp av alternative kilder. Skredder Erik Nilsen døde i 1865 av vattersott og tæring,[11] og hadde blitt understøttet med 30 speciedaler av fattigvesenet. Etter hans død satt enken igjen med 3 uforsørgede barn (den eldste datteren tjente da som barnepike på Nord–Dal) og fikk en understøttelse på 20 speciedaler.[12] Margit var hos foreldrene ved folketellingen det året sammen med datteren Hansine og en søster og svogeren,[13] men da foreldrene døde i 1867 og 1868 er det vel sannsynlig at hun måtte flytte fra plassen. Margit Engebretsdatter døde i 1870 som fattiglem i Brevik under Fuglesang i Frogn.[14]
Dødsannonsen til Alette Martine Eriksdatter – Alette Bratli. Faksimile fra Afteposten 11. august 1925.
 • 3a. Alette Martine Eriksdatter (1853–1925), født i Tusse under Sønstedal.[15] Tjente 1865 som barnepike på Nord–Dal i Frogn,[16], konfirmert 1868 fra Tomter i Frogn[17] og 1875 i tjeneste på Hasle i Nesodden 1875.[18] Alette fikk i 1877 en datter utenfor ekteskap med ungkar August Johnsen fra Grøstad på Nesodden. Hun holdt da til i en plass under Fuglesang, trolig Ånebakke. Gift 1882 i Nordby med sjømann, senere teglverksarbeider og fisker Adolf Henrik Vilhelm Hansen Bratlie (1859–1928),[19],[20] født i plassen Bogen under Kjærnes i Nordby av foreldre husmann Hans Christiansen Bogen og Oline Marie Martinsdatter.[21] Han var ved vielsen bosatt på Fuglesang i Frogn, antagelig i plassen Ånebakke som hans mor og stefar brukte. Alette og Adolf holdt i alle fall til der i 1882 da de fikk deres første felles barn. I 1886 var de flyttet til en plass under Kjærnes i Nordby da fattigvesenet i Frogn satte bort hans mor til Adolf,[22] Den plassen under Kjærnes hvor de hadde tilhold i 1892 het Skrekken (Skrekka). Fiskerfamilien flyttet så til en annen eiendom på Kjærnes grunn, nemlig Bratli gnr. 111 bnr. 12, og tok etternavnet Bratlie.[23],[24] Både Adolf, Alette og sønnene Hans og Magnus Bratlie meldte seg i 1915 ut av Statskirken.[25] Alette Martine Bratlie døde i 1925.[26] og Adolf Bratlie døde i 1928,[27],[28] begge var da bosatt på Bratli i Nordby.
 • 4a. Alma Alida Augustsdatter - Alma Dahl - Alma Holtet - Alma Holtet Dahl (1877–1968), født i en plass under Fuglesang i Frogn,[29] konfirmert 1891 fra Skrekken under Kjærnes i Nordby.[30] Innehaver av syetablissement Alma Dahl og Alma Holtet, skreddermester.[31],[32],[33] Gift 1. 1899 i Petrus menighet med møbelsnekker og senere snekkermester Otto Jørgensen Dahl (1873–1958),[34] født på Nord–Dal (gnr. 3–4 Vestre Dal) av foreldre gårbruker og fraktemann Anton Jørgensen Dal og Bolette Olsdatter. Otto Jørgensen Dahl var en fetter av forfatteren Trygve Gulbranssen.[35],[36] Ektemannen Otto Jørgensen Dahl emigrerte i 1903 til Boston USA,[37] og var tilbake i Norge på et besøk i 1910.[38] Ekteparet ble skilt i 1911. Gift 2. 1912 med fraskilt trelasthandler og godseier Theodor Martinius Holtet (1864–1947),[39] født i Nygårdsholtet, Åsnes HE av foreldre Martinius Thomassen og Elene Knutsdatter.[40] I 1919 kjøpte Alma Holtet bygården Pilestredet 41A for 93.000 kr., ved denne transaksjonen benevnes hun som Alma Holtet, Flisen. Altså med en tilhørighet til Flisa, Hedmark.[41] Om sin 2. ektemann Theodor Holtet står det ganske mye i Åsnesboka, men absolutt ingenting om hans første skilsmisse eller hans nye ekteskap med Alma og skilsmissen med henne.[42] Theodor Holtet døde i 1947 og ligger begravet i Åsnes Finnskog.[43] Alma og Theodor ble som antydet skilt i løpet av 1920–årene. De hadde opprettet en ektepakt i 1912 hvor Alma hadde fullt særeie, og hun beholdt derfor bygården i Pilestredet. Gift 3. i 1929 med sin første ektemann Otto Jørgensen Dahl (1873–1958).[44] I forbindelse med dette siste giftermålet ble det også her opprettet en ektepakt med fullt særeie mellom ektefolkene.[45],[46] Snekkermester Otto Jørgensen Dahl døde i 1958 og ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund.[47],[48] Eiendommen Pilestredet 41 ble i 1959 overdratt fra Alma Holtet til datteren Vivian Holtet Svendsen.[49] Alma Holtet Dahl døde i 1968 og ligger begravet på Vestre gravlund, Oslo.[50],[51] Alma Holtet ble i 1915 og 1916 oppnevnt som sakkyndig medlem av fortsettelsesskolekomiteen som skulle fungere som bestyrelse for Christiania kvindelige Skole for Skræddersøm.[52],[53] Eksempler på arbeider av Alma Holtet finnes på Kunstindustrimuseet, DigitaltMuseum og Pinterest.[54],[55],[56] Hun er også nevnt et par steder i boka Mote : trender & designere Oslo 1900–2000.[57]
 • 5a. Einar Alfred Dahl Holtet (1900–), født på Rikshospitalet.[58] Var i 1922 ugift forstmann da han emigrerte til Canada for videreutdanning. Merknad i emigrasjonslisten om perm frem til 9. mai 1923.[59]
 • 5b. Vivian Aurora Agate Holtet (1913–1980), født i Kristiania.[60] Mestersyerske. Vivian Holtet overlapper sin mor på adressen Pilestredet 41a, hvor hun i 1934 er oppført som silkehandel. Hun kan følges i adressebøkene frem til og med 1941.[61],[62],[63],[64] Gift 1943 i Oslo med glassmester John Willy Greger Svendsen (1907–1985),[65],[66] født i Kristiania av foreldre glassmester Karl Ludvig Svendsen og Anna Svea f. Dahlstrøm. Vivian Svendsen døde i 1980, gravlagt på Vestre gravlund.[67],[68],[69] Willy Svendsen døde i 1985 og bisatt på Vestre gravlund, Oslo.[70]
 • 6a. Svendsen (m) (1944–), født i Oslo. Glassmester.
 • 4b. Olga Manda Hansen (1884– e. 1942), født i plassen Ånebakke under Fuglesang i Frogn,[71] konfirmert 1898 fra Hasle i Nesodden.[72] Gift 1903 i Nordby med maskinarbeider Gustav Ingvald Bertelsen (1880– e. 1942),[73] født i Barbu ved Arendal av foreldre ugift pike Ingeborg Taraldsdatter fra Vegårshei og ungkar smed Gustav Petersen fra Kristiania som da oppholdt seg på Vindholmen.[74] Ved folketellingen 1900 var Gustav innkvartert i en militærkaserne på Husvik ved Drøbak,[75] og Olga Manda var i tjeneste i Kristiania hos den østerrikske kunstmestersmeden Carl Bilgrei i Kristiania.[76] Etter vielsen flyttet ekteparet til Kristiania, først i Conradisgate og deretter i Enebakveien 2.[77] Gustav Ingvald emigrerte i 1906 via Kristiania til Boston USA.[78] Olga Manda og deres datter reiste over i 1910 via Kristiansand.[79],[80] I 1918 var Gustav og Olga Berthelsen bosatt på adressen Monticello Ave. St. Albans L. I. New York, Gustav arbeidet da som verktøymaker.[81] I 1930 var de bosatt i bydelen Queens.[82] Ved folketellingen i 1940 var Olga bosatt hos datteren Vivian i Elizaville, Gallatin Town, Columbia, New York,[83] men i 1942 var hun bosatt med ektemannen på adressen 2465 Atlantic Ave. Brooklyn, Kings N. Y.[84]
 • 5a. Astrid Bianca Helene Berthelsen (1903–), født i Kristiania.[85]
 • 5b. Vivian Berthelsen (1911–1985), født i New York, USA. Gift e. 1930 med Fay (–). Var i 1940 bosatt med sine to barn i Elizaville, Gallatin Town, Columbia, New York. Hennes mor var da bosatt i det samme husholdet som leietager.[86] Siste kjente adresse for Vivian Fay da hun døde var Dutchess, New York.[87]
 • 6a. Fay (k) (ca. 1935–).
 • 6b. Fay (m) (ca. 1937–).
 • 4c. Hans Marius Hansen Bratlie (1888–1962), født i en plass under Kjærnes i Nordby,[88] ugift fisker hos foreldrene på Bratli av Kjærnes i 1910–1915. Senere bosatt på eiendommen Solvang i Nordby. Gift ca. 1919 med Karen Athalie Krange (1894–1966), født på Roksrud i Frogn av foreldre gårdbruker Karl Hansen Krange og h. Hanna Martiniusdatter og oppvokst på Garder nordre gnr. 49 bnr. 5.[89],[90] Karl Hansen Krange var opprinnelig fra Krange søndre på Nesodden og beholdt Krange som slektsnavn, og gårdparten av Garder som han eide og drev ble i dagligtale kalt for Krange/Garder. Hans Marius og Karen Bratlie er begge gravlagt på Nordby kirkegård i Ås.[91],[92] Merk at ingen av ekteparets barn finnes innført med dåp i kirkebøkene for Ås, Frogn eller Nesodden selv om senere opplysninger om enkelte av barna forteller at de er født i Nordby. En forklaring finner man i vielsesinnførselen for datteren Reidun Alette, hvor det oppgis at bruden ikke er døpt og at foreldrene tilhører Pinsemenigheten.
 • 5a. Ella Alvilde Bratlie (1920–2006). Gift 1948 med Fritz Ludvig Engebretsen (1911–1997),[93] født i Petrus menighet i Kristiania av foreldre blikkenslagermester Sigurd Hjalmar Engebretsen og h. Mathilde Petersen.[94] Ella Alvilde og Fritz Engebretsen er gravlagt på Voksen kirkegård, Oslo.[95],[96],[97],[98]
 • 6a. Engebretsen (k) (–).
 • 5b. Thormod Karl Bratlie (1921–1996). Maler. Gift 1950 i Oslo med ekspeditrise Erna Elisabeth Karlsen (1929– e. 1996).[99] Forlovet 1949, han bosatt i Oslo og hun i Nittedal.[100] Ekteparet var forlovere ved broren Hans Westy Bratlies vielse i 1954 og var da bosatt i Stenstrups gt. 23 i Oslo,[101] og de selger en eiendom i Tokerudberget i 1990.[102] Thormod Karl Bratlie er gravlagt på Grefsen kirkegård, Oslo.[103],[104]
 • 5c. Willy Anker Bratlie (1922–2005). Gift 1947 i Oslo med Hjørdis Oddlaug Kristiansen (1923–2007),[105] født i Brøttum, Ringsaker HED av foreldre gårdbruker Alfred Kristiansen (Lillehagen) og h. Sina Marie Kristiansdatter.[106] Willy Anker Bratlie og Hjørdis Bratlie er gravlagt på Ringsaker kirkegård.[107],[108],[109]
 • 6a. Bratlie (m) (–).
 • 6b. Bratlie (k) (–).
 • 6c. Bratlie (m) (–).
Gravminnet til Magne Klætte og hustru av 3. ekteskap samt hennes foreldre.
 • 5d. Reidun Alette Bratlie (1924–2000). Arbeidet 1946 som pelssyerske og bosatt på Nesset i Nordby, Ås. Gift 1. 1946 i Nordby i Ås med møbelsnekker Magne Klætte (1924–2004),[110],[111] født i Østre Aker av foreldre gartner Kristian Meinich Klætte og h. Marthe f. Haugsveen.[112] Magne ble gift 2. 1954 med Berit Stenberg fra Hallingdal,[113] og gift 3. 1968 med Evy Margrethe Wigaard f. Nielsen.[114] Magne Klætte døde på Ryenhjemmet, ble bisatt fra Lambertseter kirke og gravlagt på Vestre gravlund, Oslo.[115],[116] Gift 2. 1968 med assistent Per Ottar Dramstad (1919–2004).[117] Begravelsene for Per Ottar og Reidun Alette Dramstad ble foretatt i Rakkestad kapell ØF, men bårene ble overført til Nordby kirkegård i Ås.[118],[119],[120],[121]
 • 6a. Klætte (k) (–).
 • 6b. Klætte (m) (–).
 • 5e. Gulborg Karen Hansine Bratlie (1927–1997). Gift 1953 med Magnus Kvamme (1926–2009), født på Kvamme i Alversund HOR av foreldre gårdbruker Magnus Johannesen Kvamme og h. Ingeborg Magnusdatter f. Kvamme. Magnus og Gulborg Kvamme tok 1958 over gården Kvamme øvre gnr. 54 bnr. 4 i Alversund etter hans faster Emma Lier.[122],[123] Begge er gravlagt i Alversund, Lindås, HOR.[124],[125]
 • 6a. Kvamme (k) (1954–).
 • 6b. Kvamme (k) (1957–).
 • 6c. Kvamme (k) (1962–).
 • 5f. Hans Westy Bratlie (1930–1991). Skogsarbeider. Gift 1954 med Lillian Ingebjørg Andreassen (1936–2017), født i Brevik i Frogn av foreldre fisker Johan Arthur Andreassen og h. Klara Louise f. Nilsen.[126] Hans Westye og Lillian Ingebjørg Bratlie er gravlagt ved Nordby kirke i Ås.[127],[128]
 • 6a. Bratlie (k) (–).
 • 6b. Bratlie (m) (–).
 • 6c. Bratlie (k) (–).
 • 6d. Bratlie (m) (–).
 • 5g. Bratlie (–). Gift Beck (–). Merk at det ikke er funnet noen dokumentasjon for denne personens eksistens utover en muntlig annenhåndskilde.
Møllergata 7 ca. 1890. Hanna Nielsen (Hansine Eriksdtr.) drev i årene 1899–1905 pensjonatvirksomhet i 3. og 4. etg. i denne bygården. Foto: Otta Grønvold.
 • 4d. Magnus Bjarne Hansen Bratlie (1892–1961). født i plassen Skrekken under Kjærnes i Nordby,[129] ugift fisker hos foreldrene på Bratli av Kjærnes i 1910–1915. Senere bosatt på Granheim, Brevik i Frogn. Gift 1916 hos byfogden i Oslo med Berga Nilla Kampesveen eller Iverslien (1896–1969),[130] født på Halvordsæter i Ørskog MR av foreldre Simen Gulbrandsen og h. Lovise Jørgine Klausdatter (senere på Iverslien og Sletmoen i Gausdal).[131],[132],[133] Magnus og Berga Bratli er gravlagt ved Nesodden kirke.[134],[135],[136],[137]
 • 5a. Eva Aline Bratli (1917–1995), født i Nordby, Ås. Gift 1941 i Nesodden kirke med Howard Bayles Kjensli (1915–1973),[138] født i Sagene menighet, Kristiania av foreldre mekanisk arbeider Aksel Kjensli og h. Anna Halstad.[139] Begge er gravlagt ved Nesodden kirke.[140],[141],[142],[143]
 • 6a. Kjensli (k) (–).
 • 6b. Kjensli (m) (–).
 • 5b. Kåre Bratli (–). Gift med Edith (–).
 • 3b. Nikoline Emilie Eriksdatter (1855–1938). født i Tusse under Sønstedal,[144] konfirmert 1870 i Drøbak[145] og i tjeneste 1875 på Berg i Frogn.[146] Sonet i desember 1895 seks dagers straff i Akerhus amts distriktsfengsel for brudd på kriminallovens Kapittel 18 paragraf 25 (utukt).[147] Var i 1900 dagarbeiderske i Drøbak og losjerende hos vognmann Wahlberg i Storgata.[148] Gift 1908 Tamburbakken i Drøbak hjemme i huset til brudgommen, enkemann, sjømann og artilleriarbeider Anton Andreassen Engene (1851–1931),[149],[150] født i Engene under Seiersten i Frogn av foreldre husmann Andreas Halvorsen og Anne Svendsdatter.[151],[152] Ved giftermålet var Nikoline Emilie i tjeneste på Lykten i Frogn. Anton Engene døde i 1931.[153],[154],[155] Ved broren Edvard Eriksens død i 1934 var Nikoline Emilie Engene bosatt på Drøbak gamlehjem. Død 1938.[156]
 • 3c. Edvard Eriksen (1857–1934). født i Tusse under Sønstedal.[157] Det er trolig Edvard som ved folketellingen 1865 er på Kjærnes østre i Nordby som legdslem,[158] og 1875 på Landsteila som Fiskergut og Fisker.[159] Ved folketellingene 1900 og 1910 er fisker Edvard Eriksen boende ugift og enslig i en av de tre plassene eller stuene som ble kalt Fuglesangbråten eller Brevikbråten i Frogn.[160],[161] Edvard Eriksen døde i 1934, han var da bosatt hos broren Magnus Bratlie på eiendommen Granheim i Brevik, Frogn. Edvard Eriksen var da eier av Bråten søndre gnr. 44 bnr. 7, som trolig er identisk med den førnevnte Fuglesangbråten hvor han var bosatt tidligere.[162],[163]
 • 3d. Hansine Eriksdatter - Hanna Nielsen (1861–1932). født i Tusse under Sønstedal,[164] hjemme hos moren og besteforeldrene på Tusse i 1865. Aldersangivelsen er 10 år feil; men det kan være Hansine som i 1875 var i tjeneste hos Nicolai Olsen i Kristiania.[165] Denne Nicolai var nemlig fra Øvre Dal, bruksnr. 4 av Sønstedal og nærmeste nabo til Tusseplassen. Han emigrerte senere til USA.[166] Hansine ble i desember 1879 registrert i Christiania politikammers fortegnelse over prostituerte under navnet Hansine Nilsen.[167] I 1880 hadde hun adresse i Brogata 15 og fødte en datter på Fødselsstiftelsen. Den oppgitte barnefar var en 25 år gl. ungkar og kandidat ved navn Alf Torp. Barnet hadde medfødt syfilis og døde av det året etter. Hansine var da bosatt i Skolegata 21 på Rodeløkka (Gøteborggata). I disse årene omkring 1879–1881 endret Hansine navnet sitt, først fra Hansine Eriksdatter til Hansine Nielsen, og deretter til Hanna Nielsen som hun brukte resten av sin levetid. Hun må ha blitt kurert for syfilis, og fikk i løpet av de neste årene en bedre skikk på levemåten. I 1885 holdt hun til i Tordenskjoldsgt. 11 og arbeidet med retusjering hos en fotograf,[168] og i 1891 drev hun strykeri i Akersgata 21.[169] Fra før 1899 til etter 1905 drev Hanna Nilsen med losji og pensjonatvirksomhet i Møllergata 7,[170],[171],[172],[173],[174] og flyttet så virksomheten til Tollbugata 38 hvor hun var i 1910.[175] Hanna Nielsen forsvinner etter dette fra Kristiania og har på et tidspunkt flyttet tilbake til fødebygda. Død 1932 på Frogn gamlehjem og begravet på Frogn kirkegård. Begravelsesinnførselen i ministerialboken navngir henne som Hanna Nielsen med Hansine Eriksen i parentes, og opplyser videre at hun var en ugift strykerske og forhenværende kommuneunderstøttet med bopel på Brevik i Frogn. Dette siste kan tyde på at Hanna Nielsen flyttet fra Kristiania og hjem til sin bror Edvard Eriksen på Brevikbråten.[176],[177]
 • 4a. Alma Alida (1880–1881), født på Rikshospitalet, død på Rodeløkka, Kristiania.[178],[179],[180]
Gå tilbake til hovedartikkelen.

Referanser

 1. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1803, Side 48-49
 2. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Konfirmerte 1819, Side 246, nr. 22.
 3. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14 kvinnekj.
 4. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Innflyttede 1825, Side 304, nr. 40.
 5. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1826, Side 72-73, nr. 13 mannkj.
 6. Hoved Lægds og Ungt Mandskabs Roulle for Det Aggershuussiske Skarpskytter Regiment, under Commando Herr Oberstelieutenant von Krebs og Det Nordre Follougske Skarpskytter Compagnie. Sessions Stedet Skydsjordet den 20de Marty 1812. Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 49 (RA/EA-5420/E/Eh/L0049), 1812-1812, oppb: Riksarkivet. Merknader: Akershusiske skarpskytterregiment.
 7. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1832, Side 168, nr. 27 mannkj.
 8. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1833, Side 170, nr. 7 kvinnekj.
 9. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1836, Side 343, nr. 23 kvinnekj.
 10. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol 284a, 285b.
 11. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1865, Side 16, nr. 11.
 12. Frogn fattigvesens journal 1865 11te septbr. Frons formandskab. I aarets løb er en familiefader, nemlig Erik Nilsen Tusse, der havde en understøttelse af 30 spd, hvoraf de 4 spd til huusleie, afgaaet ved døden, hvorimod man har været nødt til at understøtte enken, der sat tilbage med 3de uforsørgede børn, med 20 spd aarlig.
 13. 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Skovfjerdingen, Tusse (plads)
 14. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1870, Side 31, nr. 27.
 15. Konfirmasjonsinnførselen nyttes her som dokumentasjon for tid og sted av fødsel. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1868, Side 65, nr. 12.
 16. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Norddal 246ab
 17. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1868, Side 65, nr. 12.
 18. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Hasle 315b
 19. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1895), Viede 1881-1882, Side 78, nr. 3.
 20. Vik, Trygve. Ås bygdebok. 2 : Gårdshistorie, Ås : Ås Kommune, 1972, s. 58.
 21. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 7 (1854-1870), Fødte og døpte 1859, Side 31, nr. 32.
 22. Frogn fattigvesen, forhandlingsprotokoll 1891–1903
 23. Folketelling 1900 for 0214 Ås herred, Bratli 111/12
 24. Folketelling 1910 for 0214 Ås herred, Furulund og Bratli 111/11, 12
 25. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Utmeldte 1899-1915, Side 144
 26. Akershus fylke, Ås lensmann, Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001), 1912-1932, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 36.
 27. Akershus fylke, Nordby i Ås, Klokkerbok nr. II 2 (1921-1936), Døde og begravede 1928, Side 84, nr. 2.
 28. Akershus fylke, Ås lensmann, Dødsfallsprotokoll 1 (Fca 0001), 1912-1932, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 7.
 29. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1877, Side 26, nr. 10.
 30. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1895), Konfirmerte 1891, Side 58, nr. 5.
 31. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sigurds Gade 10
 32. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Akersgaten 7, 9
 33. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Alma Holtet, Pilestredet 41 a
 34. SAO, Petrus prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1898-1900, s. 28, nr. 233.
 35. SAO, Drøbak prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1871-1900, s. 12, nr. 24.
 36. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 444.
 37. Emigranter over Oslo 1867-1930
 38. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 39. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1911-1913), Protokollside, Side 192b-193a
 40. Folketelling 1865 for 0425P Åsnes prestegjeld, Nygaardsholtet 332
 41. Eiendomshandel. Pilestrædet 41, Kristiania, er av rentenist Martin Høvik solgt til fru Alma Holtet, Flisen, for 93,000 kr.Hedemarkens Amtstidende 1919.11.15
 42. Skrede, Magne (red.). Åsnesboka. 1, Flisa : s.n., 1953, s. 229.
 43. Disnorge.no/gravminner, Theodor Holtet begr. 1947 Åsnes Finnskog: id. 3304859.
 44. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. VII 2 (1923-1940), Borgerlig viede 1929, Side 19, nr. 19.
 45. Oslo fylke, Vestre distrikt i Oslo by, Oslo, Panteregister nr. 9a (1868-1940), Realregisterside, Side 100
 46. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1928-1929), Protokollside, Side 72b-73a
 47. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 01.034 Snekkermester Otto Jørgensen Dahl f. 18730815 d. 19580531, Vår Frelsers gravlund.
 48. Dødsannonse i Aftenposten 6. juni 1958: Vår kjære Otto Dahl døde 31. mai 1958. Familien. Begravelsen har funnet sted.
 49. Eiendomsoverdragelser i Aftenposten 10. januar 1959.
 50. Disnorge.no/gravminner, Alma A. H. Dahl, begr. 1968 Vestre gravlund, Oslo: id722202.
 51. Foto av gravminnet.
 52. Frøken Gina Andersen–Moen og Fru Alma Holtet blev opnævnt til som sakkyndige Medlemmer at tiltræde Fortsættelsesskolekomiteen, naar denne skal fungere som Bestyrelse for Christiania kvindelige Skole for Skræddersøm.Morgenbladet 1916.05.27
 53. Aftenposten 27. mai 1916.
 54. Kjole produsert av Alma Holtet
 55. Kjole produsert av Alma Holtet
 56. Kjole produsert av Alma Holtet
 57. Kjellberg, Anne. Mote : trender & designere Oslo 1900-2000, Oslo : Huitfeldt forlag, 2000, s. 22, 88.
 58. SAO, Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1898-1900, s. 267, nr. 242.
 59. Emigranter over Oslo 1867-1930
 60. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1900-1914), Fødte og døpte 1913, Side 280, nr. 36.
 61. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1933 (1933-1933), Bokside, Side 595
 62. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1934 (1934-1934), Bokside, Side 632
 63. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1939 (1939-1939), Bokside, Side 723
 64. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1941 (1941-1941), Bokside, Side 691
 65. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1934-1945), Viede 1943, Side 173, nr. 62.
 66. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1943-1943), Protokollside, Side upaginert
 67. Disnorge.no/gravminner, Vivian H. Svendsen begr. 1980 Vestre gravlund, Oslo: id. 722203.
 68. Foto av gravminnet.
 69. Dødsannonse i Aftenposten 12. april 1980: Min kjære hustru og min kjære mor Vivian Holtet Svendsen døde fra oss i dag. Oslo, 29. mars 1980. Willy. Jan Willy. Begravelsen har funnet sted. Vennligst ikke blomster til hjemmet.
 70. Dødsannonse i Aftenposten 22. april 1985: Min kjære far, farfar, bror og svoger Willy Svendsen døde 16. april 1985. Jan Willy/Britt. Mona. Guri og Sverre. Bisettes i Vestre krematorium gamle kapell, onsdag 24. april kl. 12.45. Høytideligheten avsluttes i kapellet. Vennligst ingen blomster til hjemmet.
 71. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1884, Side 43, nr. 3.
 72. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1899, Side 205, nr. 14.
 73. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Viede 1903-1905, Side 92, nr. 1.
 74. Aust-Agder fylke, Barbu i Barbu, Ministerialbok nr. A 1 /1 (1878-1883), Fødte og døpte 1880, Side 39, nr. 36.
 75. Folketelling 1900 for 0203 Drøbak kjøpstad, Husvik 167 Militærkaserne
 76. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Trondhjemsveien 19
 77. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv., Enebakveien 2.
 78. Emigranter over Oslo 1867-1930
 79. Emigranter over Kristiansand 1873-1930
 80. Emigranter over Kristiansand 1873-1930
 81. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6JN-LSL : accessed 1 June 2016), Gustav Ingval Berthelsen, 1917-1918; citing New York City no 184, New York, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,818,486.
 82. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X45W-CSC : 8 December 2015), Olga Berthelsen in entry for Gustave I Berthelsen, 1930.
 83. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQL8-SYC : accessed 28 August 2016), Vivien Fay, Elizaville, Gallatin Town, Columbia, New York, United States; citing enumeration district (ED) 11-16, sheet 1B, family 12, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 2518.
 84. "United States World War II Draft Registration Cards, 1942," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:F3CH-GN1 : accessed 1 June 2016), Gustave Ingval Berthelsen, 1942; citing NARA microfilm publication M1936, M1937, M1939, M1951, M1962, M1964, M1986, M2090, and M2097 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 85. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1899-1903), Fødte og døpte 1903, Side 199, nr. 189.
 86. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQL8-SYC : accessed 28 August 2016), Vivien Fay, Elizaville, Gallatin Town, Columbia, New York, United States; citing enumeration district (ED) 11-16, sheet 1B, family 12, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 2518.
 87. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JYM7-WYD : 20 May 2014), Vivian Fay, Nov 1985; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 88. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1895), Fødte og døpte 1888, Side 21, nr. 3.
 89. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1895, Side 42, nr. 4.
 90. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 465–466.
 91. Disnorge.no/gravminner, Hans Marius Bratlie d. 1962, gravl. Nordby i Ås. id. 3887555.
 92. Disnorge.no/gravminner, Karen Bratlie f. 1894, d. 1966, gravl. Nordby i Ås. id. 3887552.
 93. Aftenposten 27. august 1948: Personalia: Bryllup: 28. ds.: Ella Bratlie og hr. Fritz Engebretsen. Adresse Bratlie, Nesset pr. Ski.
 94. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1909-1936), Fødte og døpte 1911, Side 58, nr. 208.
 95. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 19.019.12.008 Ella Alvilde Engebretsen f. 15051920 d. 28122006, gravl. 05092007 Voksen kirkegård.
 96. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 19.019.12.008 Fritz Ludvig Engebretsen f. 24111911 d. 10021997, gravl. 16071997 Voksen kirkegård.
 97. Dødsannonse i Aftenposten 3. januar 2007: Min kjære mamma, svigermor, vår snille mormor, søster, svigerinne og tante Ella Alvilde Engebretsen f. Bratlie 15. mai 1920, døde fra oss i dag. Asker, 28. desember 2006. Tone / Svein. Kristel, Madeleine. Øvrige familie. Bisettes i Asker kapell fredag 5. januar kl. 14.00.
 98. Dødsannonse i Aftenposten 14. februar 1997: Min kjære mann, far, svigerfar og vår snille bestefar Fritz Engebretsen døde fra oss 10. februar 1997. Ella. Tone / Svein. Kristel, Madeleine. Bisettes fra Voksen kapell onsdag 19. februar kl. 11.00.
 99. Arbeiderbladet 12. mai 1950, s. 11. Personalia. Dobbeltbryllup – feires 13. ds.: Hjm. Erna Elisabeth Karlsen og maler Thormod Karl Bratlie. Kontordame Inger Kristine Dahl og ekspeditør Reidar Karlsen. Adr. for dagen: Drammensveien 43, Oslo.
 100. Aftenposten 1. juli 1949: Personalia: Forlovede: 23. ds.: Ekspeditrise frk. Erna Karlsen, Nittedal, og maler Thormod Bratlie, Oslo.
 101. Akershus fylke, Follo, Vigselsbok (borgerlig) nr. 3 (1946-1955), Protokollside, Side 188-189
 102. Aftenposten 29. mai 1990: Eiendomsoverdragelser: Tokerudberget 23, seksjon 88 er solgt for 700 000 kroner fra Erna Elisabeth og Thormod Karl Bratlie til Grethe Bagsjøberget.
 103. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.046.04.003 Thormod Bratlie f. 29081921 d. 18021996, gravl. 27021996 Grefsen kirkegård.
 104. Dødsannonse i Aftenposten 21. februar 1996; Min kjære, eiegode mann, snille, gode pappa og bestefar, bror, svoger og onkel Thormod Bratlie ble hentet hjem i dag. Oslo, 18. februar 1996. Takk for alt du var for oss. Erna. Vidar, Ann-Kristin, Birgitta, Rebecca. Øvrige familie. Begraves fra Grefsen kapell tirsdag. 27. februar kl. 13.00.
 105. Norsk Lysingsblad 6. juni 1947, s. 2. Bratlie, Willy Anker, maskinsnekker, Dannevigsvegen 18, og frisørelev Hjørdis Odlaug Kristiansen, Gjetemyrsvegen 33, begge Oslo.
 106. Hedmark fylke, Brøttum i Brøttum, Klokkerbok nr. 1 (1921-1941), Fødte og døpte 1923, Side 22-23, nr. 19.
 107. Disnorge.no/gravminner, Willy Anker Bratlie f. 10091922, d. 30062005, gravl. 08072005 Ringsaker i Ringsaker. id. 1918715.
 108. Dødsannonse i Aftenposten 5. juli 2005: Min inderlig kjære mann, vår snille pappa, svigerfar, bestefar, oldefar, bror, svoger og onkel Willy Anker Bratlie født 10. september 1922, gikk fredfullt fra oss i dag i troen på sin Frelser. Brummunddal, 30. juni 2005. Hjørdis. Stein Anker / Bente E. Grethe Elisabeth / Tony. Dag Arnfinn / Gunn. Barnebarn og oldebarn. Begraves ved Ringsaker kirke fredag 8. juli kl. 13.30.
 109. Gravplassene i Ringsaker, Gravnr. 00.0W.04.100, Ringsaker kirkegård. Hjørdis Bratlie f. 23121923, d. 02092007.
 110. https://media.digitalarkivet.no/kb20060328020311
 111. Akershus fylke, Nordby i Ås, Klokkerbok nr. II 3 (1937-1947), Viede 1946, Side 76, nr. 3.
 112. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Klokkerbok nr. I 4 (1914-1936), Fødte og døpte 1925, Side 67-68, nr. 13.
 113. Arbeiderbladet 4. juni 1954. Lysinger. Hmv Berit Stenberg, Hallingdal og snekker Magne Klætte, Hauketo.
 114. Arbeiderbladet 2. november 1968. Lysinger. Montør Magne Klætte og kontordame Evy Margrethe Wigaard, f. Nielsen, begge Oslo.
 115. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.232.01.001 Magne Klætte f. 13121924 d. 30082004, gravl. 29092004 Vestre gravlund.
 116. Dødsannonse i Aftenposten 1. september 2004: Vår kjære pappa, svigerfar, bestefar og oldefar og vår alles kjære Magne, Magne Klætte født 13. desember 1924, døde fra oss i dag. Ryenhjemmet, 30. august 2004. Liv. Arne / Ingebjørg. Barnebarn og oldebarn. Harald, Olav og Ivar med familie. Bisettes fra Lambertseter kirke mandag 6. september kl. 11.00.
 117. Arbeiderbladet 1. november 1968, s. 20. Lysinger. Assistent Per Ottar Dramstad og pelssyerske Reidun Alette Klette, f. Bratlie, begge Oslo.
 118. Disnorge.no/gravminner, Per Ottar Dramstad f. 30091919, d. 04052004, gravl. 13052004 Nordby i Ås. id. 3887553.
 119. Disnorge.no/gravminner, Reidun Alette Dramstad f. 17081924, d. 15102000, gravl. 26102000 Nordby i Ås. id. 3887556.
 120. Dødsannonse i Aftenposten 7. mai 2004: Min kjære far og svigerfar, vår snille farfar, min kjære bror, svoger og onkel Per Ottar Dramstad født 30. september 1919, døde fra oss i dag. Skautun/Rakkestad, 4. mai 2004. Roger / Anne Kirstin. Martin og Maria. Øvrige familie. Begravelsen finner sted fra Rakkestad kapell torsdag kl. 12.00. Båren vil bli overført til Nordby kirkegård, Ås.
 121. Dødsannonse i Aftenposten 18. oktober 2000: Vår inderlig kjære mamma, svigermor, mormor, farmor og oldemor. Vår kjære søster, svigerinne og tante Reidun Alette Dramstad født 17. august 1924, døde fra oss i dag. Rakkestad, 15. oktober 2000. Liv Jorun / Thore. Arne / Ingebjørg. Anja, Jørgen og Magne (barnebarn), Ida Charlotte og Mary Louise (oldebarn). Øvrige familie. – Min kjære, omsorgsfulle kone Reidun døde fra meg i dag. Per. Roger / Anne Kristin. Martin og Maria (barnebarn). Begravelsen finner sted fra Rakkestad kapell torsdag 26. oktober kl. 12.00. Båren vil bli overført til Nordby kirkegård, Ås. De som følger er velkommen til en minnestund i Miranda.
 122. Hordaland fylke, Alversund i Alversund, Ministerialbok nr. A 3 (1897-1926), Fødte og døpte 1926, Side 60, nr. 10.
 123. Strand, Åsbjørg & Aasland, Arild. Norske gardsbruk : Hordaland fylke. 2 1 : Mid- og Nordhordland, Oslo : Forlaget Norske gardsbruk, 1964, s. 260.
 124. Disnorge.no/gravminner, Gulborg Karen Hansine Kvamme f. Bratlie f. 18101927, d. 01101997, gravl. 07101997 Alversund Lindås. id. 4413843.
 125. Disnorge.no/gravminner, Magnus Kvamme f. 10091926, d. 15032009, gravl. 20032009 Alversund Lindås. id. 4413842.
 126. Akershus fylke, Follo, Vigselsbok (borgerlig) nr. 3 (1946-1955), Protokollside, Side 188-189
 127. Disnorge.no/gravminner, Hans Bratli f. 1930, d. 1991, gravl. Nordby i Ås. id. 3886997.
 128. Akershus Amtstidende 21. juni 2017. Dødsannonse: Vår inderlig kjære mor, bestemor, oldemor Lillian Ingebjørg Bratlie født 15. mai 1936 sovnet stille inn i troen på sin Frelser. Ås, Moer Sykehjem 19. juni 2017. Minnes i kjærlighet. Torill. Øyvind. Jorunn/Espen. Fred Harald/Liv Kari. Aleksander, Joakim, Patrick, Kent Roar, Katrine, Jørn David, Viljar, Nathaniel, Constanse. Søsken og svigerinner. Nieser og nevøer. Begraves fra Nordby kirke fredag 23. juni kl. 13.00. Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.
 129. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1895), Fødte og døpte 1892, Side 34, nr. 7.
 130. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1916-1918), Protokollside, Side 105b-106a
 131. Møre og Romsdal fylke, Ørskog i Ørskog, Ministerialbok nr. 522A11 (1890-1911), Fødte og døpte 1897, Side 26, nr. 1.
 132. Folketelling 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred, Iverslien søndre
 133. Folketelling 1910 for 0522 Østre Gausdal herred, Sletmoen (plads)
 134. Disnorge.no/gravminner, Magnus Bratli, gravl. 1961: id. 1633832, Nesodden i Nesodden.
 135. Disnorge.no/gravminner, Berga Bratli f. 20111896, d. 25051969, gravl. 30051969: id. 1633833, Nesodden i Nesodden.
 136. Dødsannonse i Aftenposten 12. april 1961: Min kjære, kjære mann, vår gode far og svigerfar, vår kjære «Lollo» Magnus Bratlie døde fra oss i dag. Brevik i Bundefjorden, 10/4 1961. Berga Bratlie. Eva, Howard, Kåre og Edith. Barnebarna. Begraves fra Nesodden kirke lørdag 18. april kl. 13.30.
 137. Dødsannonse i Aftenposten 28. mai 1969: Vår kjære mor, svigermor og bestemor Berga Bratlie sovnet stille inn i dag. Frogn/Nesodden, 25. mai 1969. Eva / Howard. Kåre / Edith. Barnebarn. Begraves fra Nesodden kirke fredag 30. mai kl. 12.15.
 138. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1947), Lysninger 1941, Side 90, nr. 24.
 139. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1915-1925), Fødte og døpte 1915, Side 17, nr. 236.
 140. Disnorge.no/gravminner, Howard Kjensli, gravl. 09031973: id. 1633828, Nesodden i Nesodden.
 141. Disnorge.no/gravminner, Eva Kjensli f. 22061917, d. 09101995, gravl. 19101995: id. 1633829, Nesodden i Nesodden.
 142. Dødsannonse i Aftenposten 7. mars 1973: Min kjære, kjære mann og beste kamerat, vår eiegode far, vår bror, svoger og onkel Howard Kjensli sovnet stille inn i dag. Nesodden, 4. mars 1973. Eva Kjensli. Wenche og Ole-Magnus. Øvrige familie. Begraves fra Nesodden kirke fredag 9. mars kl. 14.15.
 143. Dødsannonse i Aftenposten 12. oktober 1995: Vår kjære Eva Kjensli sovnet stille inn på Sentralsykehuset i Akershus, 78 år gammel. Nesodden, 9. oktober 1995. Wenche / Tormod. Ole Magnus. Bodil og Åste. Begraves fra Nesodden kirke tirsdag 17. oktober kl. 12.30. Høytideligheten avsluttes i kirken. I stedet for blomster ønskes en gave til Jaer Helselag.
 144. Vielsessinnførselen nyttes her som dokumentasjon for tid og sted av fødsel. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1908-1909, Side 154, nr. 3.
 145. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1870, Side 43, nr. 6.
 146. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Berg 204b
 147. Polititidende No. 102. Tirsdag 31te december 1895. Opgave over fanger, der skal løslades fra distriktsfængsler og tvangarbeidsanstalter efter udstaaet straf iflg. dom.: Eriksen, Nikoline Emilie, pige, f. 28/6 55 Frogn, hjemsted og bopæl etter løsladelsen: Drøbak. Hvorfor straffet: 18–25. Straffen paabegynt: 9/12 95. Angj. løslades: 14/12 95. Akersh. Amts distr.f.
 148. Folketelling 1900 for 0203 Drøbak kjøpstad, Storgaden 321 og 357
 149. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1908-1909, Side 154, nr. 3.
 150. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad, Tamburbakken 108b
 151. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1865, Side 42, nr. 18.
 152. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Engene
 153. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1931, Side 247, nr. 5.
 154. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Klokkerbok nr. I 2 (1917-1932), Døde og begravede 1931, Side 220, nr. 5.
 155. fylke, Drøbak sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 2 , 1926-1934, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 156. Akershus Amtstidende 11. mars 1938. Dødsfall. Festningsarbeiders enke Nikoline Emilie Engene f. 1855.
 157. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1858, Side 1, nr. 7.
 158. Folketelling 1865 for 0214P Ås prestegjeld, Kjærnæs østre
 159. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Landsteilen
 160. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Brevikbraaten 44/7
 161. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Braaten 44/7
 162. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Døde og begravede 1934, Side 245, nr. 7.
 163. Akershus fylke, Frogn lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Ha 0002), 1933-1954, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 12.
 164. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1861, Side 37, nr. 86.
 165. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toftes Gade 53
 166. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 430.
 167. Tom Larsen: Register over de prostituerte i Christiania 1843-1880. : Chr.Politikammer, Sedlighetsavd, Fortegnelse over prostituerte, protokoll.nr. 6, (1878-1879). 20.12.1879. Hansine Nilsen, 18, Drøbak. IMG_8528.JPG.
 168. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Tordenskjoldgade 11.
 169. Oslo fylke, Kristiania, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 16184., Akersg. 21. Tellingskr. 31, hulste nr. 10.
 170. Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-12 (1899-1899), Dokumentside, Side 8863, Møllerg. 7.
 171. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Møller Gade 7
 172. Oslo fylke, Kommunal folketelling nr. 1-13 (1902-1902), Dokumentside, Side 12947, Møllerg. 7, nr. 33.
 173. Oslo fylke, Kommunal folketelling nr. 1-14 (1903-1903), Dokumentside, Side 13273, Møllerg. 7, nr. 7.
 174. Oslo fylke, Kristiania, Kommunal folketelling nr. 1-65 (1905-1905), Dokumentside, Side 35912, Møllerg. 7.
 175. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toldbodgate 38
 176. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Døde og begravede 1932, Side 237
 177. Akershus fylke, Frogn lensmann, Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001), 1912-1933, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 178. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1880, Side 189
 179. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1881-1896), Døde og begravede 1881, Side 154, nr, 11.
 180. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 11 , 1880-1882, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 355.

Litteratur

Se også