Hellen (Samuel Hansen Hellen) (etterslekt)

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 25. feb. 2019 kl. 02:15 av Espen Tjernshaugen (diskusjon | bidrag) (Litteratur: Oppdatert lenke)
Hopp til: navigasjon, søk

Samuel Hansen Hellen (1813–1892) var i løpet av sitt mangfoldige liv bl.a. en omstreifer, kobberslager, tukthusfange, festningsslave, smedfrimester, grundtvigianer og ikke minst en viktig kilde for folkemusikkinnsamling. Samuel Hellens oppvekst, omstreiferår og hans tid som innsatt på straffeinstitusjoner er grundig beskrevet i arkivar Helge Paulsens artikkel «Fattiggutten og tukthusfangen fra Hella, som ble en av landets store folkemusikksamlere».[1] Paulsen har i artikkelen utelatt noe, og for spesielt interesserte finnes det et interessant tingsvitne fra Follo sorenskriveri i 1842 i forbindelse med tyverier begått i Frogn.[2] Om den musikkhistoriske arven etter Hellen har journalist og folkemusikkgransker Ann-Turi Ford skrevet artikkelen «Lindemans superkilde, Nøtterøys lille sønn: Samuel Hellen».[3]

Slektsoversikt

 • 1. Samuel Hansen Hellen (1813–1892), født på Nordre Sande, Nøtterøy.[4] Etter å ha blitt konfirmert i 1830 begynte Samuel på en omflakkende tilværelse hvor han og kona Sophie gikk inn og ut av tukthuset for passløst omstreiferi og forskjellige kriminelle forhold. I 1843 ble han dømt til festningsarbeide på livstid og satt som livsslave først i Fredrikstens festnings slaveri og senere i Akershus festnings slaveri. Han søkte om benådning tre ganger før han ble løslatt i 1852 etter å ha fått tilbud om arbeid som kobberslager hos en håndtverker på Sagene i Aker og med hjelp av en god presteattest. Gift 1. 1834 i Sør–Aurdal med Sophia Albertina Andreasdatter (ca 1812–1854).[5],[6],[7] Sophia Albertina, som trolig var født i Sverige ble konfirmert 1829 i Solum, død på Lilleborg ved Sagene i Aker.[8],[9] Gift 2. 1857 i Christiania med Marthe Olsdatter Kindsbekken (1821–1901).[10],[11],[12] Samuel Hellen ble en del av det grundtvigianske miljøet, han deltok aktivt på store kirkemøter,[13],[14] utga tekster[15],[16],[17],[18] og var medlem av Christiania Arbeidersamfund.[19] Han har etter alt å dømme møtt Grundtvigs tanker da han sonet livstidsdommen han fikk i 1843. Her møtte han Slaveriets prest Nils Christian Hald (1808–1896) og grundvigianer Hans Stensrud (1812–1858) som var prest og i sine studentår jobbet som lærer på Slaveriet. Stensrud var populær blant fangene, og det er sannsynligvis han som ble æret da Samuel i 1863 fikk en sønn som ble døpt Harald Stensrud . Da sønnen Magne døpes i 1859 var forøvrig sentrale grundtvigianere som Olaus Arvesen (1830–1917) og Hans Brun (1820–1899) blant fadderne. En annen grundtvigianer var folkemusikkinnsamleren Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887), for hvem Samuel i 1868 og 1869 fremførte og sang tilsammen 40 sanger. Samuel Hellen kjøpte 1860 eiendommen Brenneriveien 16 hvor han med hjelp av sine sønner Magne og Sigurd drev et smedverksted.[20],[21],[22],[23] Bedriften må ha gått noenlunde godt, for i årene mellom 1868 og 1889 annonseres det en rekke ganger etter arbeidskraft i form av smeddrenger, filere, låsfilere, vektfilere, smeder og smedlærlinger.[24] Samuel hadde også interesser i eiendom og utleie og var eier av minst to bygårder,[25],[26],[27],[28],[29] og han stilte som suppleant ved valgmannsvalget 1889 i Kristiania.[30] Den mangesidige og litt merkelige mannen Samuel Hellen døde natten den 15. februar 1892 hjemme i Brenneriveien.[31],[32],[33] Enken Martha Hellen sluttførte etter sin ektemanns skiftebehandling i 1893 et salg av eiendommen Brenneriveien 16 som var påbegynt i 1891. Etter dette hadde hun tilhold på flere adresser i Kristiania før hun i 1901 døde på Byens sykehus med adresse på «Alders hvile» i Schandorffs Gade 2.[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43] Martha hadde ett barn fra før da hun giftet seg med Samuel, nemlig datteren Anne Marie Fresch (1846–1912), gift 1868 med bakersvenn Peter Oluf Sophus Fresch (1844–1900).[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50]

Juliane Marie Hellen

 • 2a. Juliane Marie Hellen (1832–1833), født på Kristiania Tukthus og døde under et opphold på plassen Grinda under Nedre Hostvet i Hof i Vestfold.[51],[52],[53]

Andreas Martinus Hellen

 • 2b. Andreas Martinus Hellen (1834–1900), født på Jukamseiet i Sør-Aurdal og død på Kjeldås under Krakken, Fon i Ramnes.[54],[55] Konfirmert 1848 fra Rud i Sande.[56] Den 27. mai 1856 ble Andreas Hellen idømt 8 dagers fengsel på vann og brød for overfall på sakesløs mann, og han hadde da en gang før dette blitt ilagt mulkt på politikammeret for slagsmål. Senere samme år, natten til den 17. juli overfalt han på en voldsom måte to fredelige grøftegravere på Hegdehaugen i Vestre Aker. For dette ble han i underetten dømt til 30 dagers fengsel på vann og brød, men dommen ble i overetten endret til 1 års straffearbeid og stadfestet i Høyesterett 6. november 1858. Andreas innkom på Botsfengslet for 8 md soning den 10. februar 1859 og ble løslatt 10. oktober samme år. Ved løslatelsen kom han i arbeide hos smed Bosen på Briskeby (trolig identisk med smeden Birger Bosen som i 1865 var bosatt på Hegdehaugen). Høsten 1860 var Andreas nok en gang under tiltale for overfall og ble ilagt en straff på 15 dagers fengsel på vann og brød, denne straffen avsonet han på Botsfengslet i juli 1861.[57] Gift 1. 1860 i Christiania med Henriette Emilie Hansdatter (d. 1864) fra Aker med hvem han hadde tre døtre som etter sin mors død ble utsatt av fattigvesenet. I fattigvesenets protokoll over utsatte beskrives Andreas Martinus som en flink men drikkfeldig smed, samt at han var rømt og skulle befinne seg i Fredrikshald, hvor man da også finner ham i 1865 som losjerende smedsvenn.[58],[59],[60],[61],[62] I 1870 var han barnefar til en gutt som ble døpt Carl Severin i Sande, barnemoren Elise Jørgine Bentsdatter holdt da til på Tufteie. Gift 2. 1872 i Ramnes med Inger Karine Herbrandsdatter (1850–1907). De ble boende i Ramnes resten av deres levetid, bl. a. på Sulutvedt, Lukasstuen, Brækka, Haga og Kjeldås. Andreas Martinus fikk husmannskontrakt på Kjeldåsløkka under Krakken i 1879.[63] Da Inger Karine begraves som enke i 1907 kalles hun Inger Karine Herbrandsdatter Jerpekjøn og var bosatt på Gunnerød.[64],[65],[66]
 • 3a. Hans Thorvald Andreassen (1855–1857), avlet med piken Nicoline Sophie Tostensdatter ved Østre Saugene, i begravelsesinnførselen står det at Hans Thorvald var født og død i Trosterudgården, Vestre Saugene.[67],[68]
 • 3b. Hilda Alvilde Marie Andreasdatter (1859–1929), født i Christiania.[69],[70] Gift 1881 i Gamle Aker med enkemann og vognmann Jan Peter Adamsen (1846–1926).[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77] Eide, bodde og drev vognmannsforretning i Telthusbakken 5.
 • 5a. Solveig Nilsen (1902–1960).[86],[87]
 • 5b. Alfhild Nilsen (1908–1974).[88],[89]
 • 4b. Alfred Lauritz Adamsen (1883–1918).[90] Rørlegger. Ugift. Døde på Ullevål sykehus av hjerneslag og gravlagt på Gamle Akers kirkegård.[91],[92],[93]
 • 4c. Bertha Ovidia Sigvarda Adamsen (1885–1942).[94] Emigrerte i 1907 som ugift syerske til Philadelphia USA. Hun navnga seg da og senere som Bertha Emilie Sigvarda, noe som gir en mulighet for at Ovidia kan være en feil ved dåpsinnførsel.[95],[96] Gift 1913 med Ralph E. Martinsen.[97],[98],[99],[100],[101],[102]
 • 5a. Ralph E. Martinsen jr. (f. 1922).
 • 4d. Harald August Adamsen (1887–1948).[103] Vognmann og lastebileier. Gift 1932 med kjøkkenpike Gunda Kristine Jakobsen (1892– e. 1957),[104],[105] som var født i Enebakk av foreldre husmann Gulbrand Jacobsen bosatt på Kongelf og ugift pike Hendrikke Olsdatter fra Ubberud.[106] Harald August Adamsen ble gravlagt fra vår frelsers kapell til Gamle Aker kirkegård.,[107],[108]
 • 4e. Karen Gustava Josephine Adamsen (1890–1973).[109] Gift 1. 1918 med Peder Alfred Pedersen (1886–1918) som døde senere samme år.[110],[111],[112],[113] Gift 2. 1938 med lastebileier Knut Olsen (f. 1897).[114],[115],[116],[117]
 • 4f. Adam Trygve Adamsen (1893–1976).[118],[119],[120] Lastebileier i Oslo, gift 1938 i Ås kirke med kjøkkenbestyrerinne i Oslo kommune, Bertine Kristiansen (Betty Bertine) (1888–1967), født i Herdla som datter av husmann og fisker Kristian Olsen og Kristine Henriksdatter Skråmestø.[121],[122],[123],[124],[125],[126]
 • 3c. Selma Sophie Andreasdatter (f. 1861), født i Christiania, på Schultzehaugen da hun 1883 ble gift med sagarbeider Olaus Christian Johnsen (f. 1857). Adresse ved skifteutlodningen etter Martha Hellen i 1903 var Rasmussen 267 Grand Av. Chicago USA.[127],[128],[129],[130] Selma Sophie emigrerte til Chicago i 1889 med sønnene Ivar og Arthur.[131],[132],[133]
 • 4a. Agnes Juliane Johnsen (1883–1887).[134],[135]
 • 4b. Ivar Johnsen (f. 1886).[136]
 • 4c. Arthur Julian Johnsen (f. 1888).[137]
 • 3d. Henriette Emilie Andreasdatter (1863–1927), født i Christiania,[138] gift 1886 i Uranienborg med barberer Carl Magnus Pedersen (1847–1903).[139],[140],[141],[142],[143] Fra omkring 1914 og frem til hun døde i 1927 var hun som enke bosatt i Langes gate 11.[144],[145],[146],[147]
 • 4a. Sigrid Hellen (1888–1959).[148] Skuespillerinne, elev ved Nationalteateret. Ved Fahlstrøms Theater ca. 1904–1907, lærerinne i dans og ballet, drev danseskole i Bergen. Billedveverutdanning i Bergen, hadde i 1958 vevet ca. 20 billedtepper. Gift 1907 i Bergen med tidligere journalist og bokhandler, kontorsjef Einar Kanitz Mohn (1880–1959). Bosatt en periode i USA, sønnen født i New Jersey. Senere bosatt på Ullern i Vestre Aker, Hvalstad i Asker og Seljord i Telemark. [149],[150],[151],[152],[153],[154]
 • 5a. Erik Kanitz Mohn (1916–1988), født i New Jersey, USA. Journalist, gift 1941 med Gerd Kjær (f. 1917), datter av redaksjonssekretær Johan Kjær og hustru Asta f. Dietrichson.[155],[156]
 • 5b. Christine Curul Edil Mohn (1923–?1971), født da foreldrene var bosatt på Ullern i Vestre Aker.[157] Kontordame. Gift 1. 1943 i Oslo med untersturmführer Knut Nøkleholm (1923–1984),[158],[159] født i Stange av foreldre rittmester og gårdbruker Martin Knutsen Nøkleholm (1885–1968) og h. Gudrun Marie Svenskerud (1900–1999).[160]
 • 4b. Ingebjørg Hellen (1890–1964).[161] Ved folketellingen 1910 oppholdt Ingebjørg seg hos søsteren Sigrid som da var bosatt i Fana.[162] Hun arbeidet senere i som kasserer i Oslo, gift 1917 med speditør Olaf Pettersen (1882–1971).[163],[164],[165],[166],[167],[168]
 • 5a. Carl Pettersen (1919–1987).[169],[170]
 • 5b. Thor Pettersen (1921–1998).[171] Hotelldirektør. Arbeidet ved Brakanes hotell i Ulvik, Alexandra hotell i Molde, drev hotell i Etiopia, på hotellfagskole i Sveits, hotelldirektør i Lagos, Nigeria. Fra 1962 direktør ved Finse Hotel til 1966 da han ble direktør ved Røros Hotel og drev også i flere år hotellet på Hankø. Var i 1971 bosatt i Krødsherad.[172],[173],[174],[175],[176],[177],[178],[179] Gift i Afrika med Åse Emilie Koll Frafjord (1927–1995). Hun var fra Stavangerområdet og hadde tidligere vært gift og skilt. Thor og Åse fikk en sønn i 1964 som igjen har en sønn og en adoptivdatter.[180] Thor og Åse Emilie Pettersen er gravlagt i Onsøy, Fredrikstad. [181],[182]
 • 4c. Aagot Hellen (1893–1963).[183] Aagot Hellen emigrerte i 1917 til slektninger i New York.[184],[185] Flyttet tilbake til Oslo hvor hun er oppført i adressebøkene fra 1933 til 1961, ugift.[186],[187],[188],[189],[190],[191],[192]
 • 4d. Ruth Hellen (1896–1976),[193] gift 1925 i Oslo med bankkorrespondent, senere avdelingssjef i Den norske Creditbank Gustav Andreas Larsen (1898–1972),[194],[195] sønn av ingeniør Peter Andreas Garman Larsen og h. Julie Schult.[196] Begge er gravlagt på Vestre Aker kirkegård, Oslo.[197],[198],[199],[200],[201]
 • 4e. Aslaug Hellen (1899–1966).[202] Gift 1919 med kranfører og senere støperiarbeider Johan Erbo Schytt Amundsen (1893–1965).[203],[204] Aslaug Schytt Amundsen er gravlagt på Vestre gravlund, Oslo.[205],</sup[206],[207]
 • 5a. Arne Erbo Schytt Amundsen (1920–1987).[208] Platearbeider. Gift 1957 i Oslo med enke Hulda Danielsen f. Olsen (1903–1986),[209],[210],[211] født i Hovin i Spydeberg av foreldre husmann i Hustangen under Olafsrud Hans Edvard Olsen og h. Karoline Johansdatter.[212] Hulda hadde tidligere vært gift med Ole Danielsen (1885–1953).[213],[214] Arne Erbo Schytt Amundsen døde på Tyrifjordheimen, Røyse i Hole, bisatt i Drammen krematorium og er gravlagt på Tranby kirkegård i Lier.[215],[216] Hulda Amundsen døde på Lilleborg sykehjem og er gravlagt på Grefsen kirkegård, Oslo.[217],[218]
 • 5b. Otto Darris Amundsen (f. 1922).[219]
 • 4f. Aase Hellen (1902–1971).[220] Kontordame. Gift 1929 i Oslo med Einar Kongrød (1894–1976).[221] Einar Kongrød ble født utenfor ekteskap på Rikshospitalet av foreldre gift skipsreder Gunnar Jacobsen og ugift Laura Kristiansen, begge fra Porsgrunn.[222] Kongrød vokste opp som pleiebarn hos malermester og fabrikkeier Emil Eriksen og hustru Netta Emilie, og sistnevnte var også fadder ved Kongrøds dåp.[223] Einar Kongrød var utdannet cand.jur og ble tidlig ansatt i pleiefarens firma E. Eriksens Rullegardinfabrikk i Akersgata 49 og overtok samme som disponent ved Emil Eriksens død i 1945.[224],[225] Aase og Einar Kongrød er gravlagt i felles grav med Emil Eriksen på Vestre gravlund, Oslo.[226],[227],[228],[229]
 • 5a. Per Kongrød (1929–1993). Oberstløytnant. Var ansatt som soussjef og disponent i Fredrikstad blad fra 1975 til 1977 og hadde før dette arbeidet i 7 år som distribusjonssjef i Aftenposten.[230] Gift med Grete Berg (1935–2014). 3 barn. Per Kongrød er gravlagt på Gressvik kirkegård, Fredrikstad.[231],[232]
 • 5b. Erik Kongrød (1930–1979). Reklametegner, sjømann. Militær utdannelse fra 1952 ved Befalsskolen for Kavaleriet og var blant annet utdannet fallskjermjeger. Rittmester.[233] Gift 1959 i Balsfjord med Britt Pauline Pedersen (1936–1996).[234],[235] Ekteparet har etterkommere. Begge er gravlagt på Sagelv kirkegård ved Storsteinnes i Balsfjord.[236],[237]
 • 5c. Eva Kongrød (1931–2000). Sykepleier. Gift 1959 i Kristiansand med ekspeditør Thor Adler Olsen (–1979).[238] Thor Adler Olsen ble bisatt fra Bragernes kirkegård i Drammen og Eva Olsen er gravlagt på Nedre Eiker kirkegård.[239],[240],[241],[242]
 • 4g. Birger Hellen Pedersen (1909–1989).[243] Birger Hellen er i 1925 oppført i en resultatliste for et skøytestevne på Bislett for skoleungdom hvor han representerte Treiders handelsskole, og han omtales i Aftenposten den 22. september 1931 som en utmerket norsk-amerikansk bokser i bantamvekt og flere ganger New York-mester.[244],[245] Han gikk et halvt år på Otto Treiders handelskole fra 1924 med eksamen året etter. Deretter ett års tid som visergutt hos Wilhelm Scheel & Co etterfulgt av et halvt års tid i elektrikerlære i K. Bryhns Elektriske forretning. Tok så i 1926 eller 1927 hyre som messegutt på M/S Titania (Wilhelmsens rederi) fra Antwerpen til New York hvor han stakk i land. Arbeidet så over 2 år i vaskeriet på Long Island Hospital før han tok hyre et halvt års tid på en båt som gikk på Syd-Amerika. Kom tilbake til Long Island og begynte i sin gamle stilling på vaskeriet der frem til mars 1931 da han dro hjem til Norge. Samme år var han 48 dager ved maskingeværavdeling på rekruttskole og begynte som selger og reparatør i Oslo Handelsgarasje hvor han var i 1 år. Birger Pedersen reiste så til Nord-Norge og arbeidet en sommer i en smie i Gravdal i Lofoten.[246] Arbeidet som sjåfør og bosatt i Gravdal ved vielsen. Gift 1933 på prestekontoret i Buksnes med tjenestepike Bjørghild Jørgine Knudsen (1912–1975),[247],[248] født i Buksnes av foreldre fisker Julius Jentoft Knudsen og h. Kasbara Bergliot (Bara) Viladsen på Horn.[249],[250] Ekteparet fikk like etter vielsen en datter som ble født i Buksnes og familien flyttet deretter til Oslo hvor Birger først i perioder mellom enkelte småjobber gikk arbeidsledig og var understøttet før han i 1936 fikk arbeid som hjelpegutt på Postverkets biler og senere som reserveledsager, ledsager og sjåfør i Postverket. Ved krigsutbruddet 1940 meldte han seg den 10 eller 11. april på Slitu i Eidsberg hvor han i 2-3 dager ble brukt som sjåfør rundt i Østfold før han kom over til Sverige og ble internert der. Tilbake i Oslo i juni samme år. Birger, som med kone og datter fra ca. 1935 hadde hatt sitt hjem i Munkedamsveien 55b, mistet dette i brann i forbindelse med eksplosjonen på Filipstad 19. desember 1943. Familien mistet absolutt alt og Birger var en av flere som i den påfølgende romjul rykket i annonser i avisene for å be om hjelp til husrom. De fikk året etter en ny bopel og fast adresse i Motzfeldts gt. 8b. Birger Pedersen deltok i illegalt arbeide og måtte gå i skjul da to av hans arbeidskolleger ble arrestert av tyskerne. Han fant da at det var nødvendig å flykte til Sverige hvor han ankom 23. mai 1944. Samtidig hjemme i Oslo var hans kone Bjørghild som etter hvert fryktet for å bli tatt som gissel for sin mann, og fant det derfor best å flykte selv. Bjørghild og datteren ankom Sverige 24. juli 1944, to måneder etter Birger.[251],[252],[253],[254],[255],[256],[257],[258],[259] Birger og Bjørghild Jørgine Pedersen er gravlagt på Alfaset gravlund, Oslo.[260],[261],[262]
 • 5a. Pedersen (k) (1933–).
 • 5b. Pedersen (m) (–).
 • 3e. Carl Severin Andreassen (f. 1870), født i Sande. Ved dåpen er morens oppholdssted opgitt å være Tufteie, ved konfirmasjonen oppgis fødested som Gåserud og bostedet på Gran.[263],[264]
 • 3f. Susanne Marie Andreasdatter (1873–1905).[265] Gift 1895 i Ramnes med skipstømmermann Ingvald Larsen (1866–1930),[266],[267] bosatt i 1900 på Fossan under Åmot i Våle.[268],[269] Da Susanne Marie døde i 1905,[270] giftet enkemannen Ingvar Larsen med Susannes yngre søster Anna Karine, se mer under denne.
 • 4a. Ludvig Arthur Tollerød (1901–1984).[271] Konfirmert 1916 som Ludvig Artur Ingvaldsen.[272] Hvalfangstarbeider. Brukte som voksen navnet Ludvig Arthur Tollerød. Gift 1931 i Ramnes med Ruth Freste (1911–1983).[273] Ludvig og Ruth Tollerød er gravlagt på Søndre Slagen kirkegård, Tønsberg. Merk: Det er uoverensstemmelse mellom Ludvig Arthur Tollerøds fødselsdato i kirkebok og på gravsten. Vielsesinnførselen bekrefter riktigheten av at det er en og samme person.[274],[275]
 • 3g. Sigurd Henrik Andreassen (1874–1881).[276],[277]
 • 3h. Haakon Andreassen Gunnerød (1876–1950). Dagarbeider og tømmerkjører bosatt på Kjeldås i Ramnes 1900.[278],[279] I 1910 var han gårdbruker på Gunnerød i Ramnes, gift med Thrine Sofie Mathiasdatter f. Fon (1869–1953). Familien var medlemmer av Jarlsbergske frimenighet,[280],[281],[282] og tok i bruk Gunnerød som etternavn. Ekteparet er gravlagt på Porsgrunn Vestre kirkegård i felles grav med sønnen Hans.[283],[284]
 • 4a. Marie Gunnerød (1899–1983).[285],[286] Gift 1938 med donkeymann Georg Mathias Gundersen (1900–1967).[287],[288] Begge er gravlagt på Nenset kirkegård, Skien.[289],[290]
 • 4b. Maren Gunnerød (1901–1931).[291],[292] Gift ca. 1919 med tyskfødt sjømann og mekaniker Wilhelm Paul Pørschke (ca. 1899–).[293],[294],[295] NB: Navnet Pørschke er skrevet og brukt i flere varianter på medlemmer av samme familie: Pørscke, Porske, Porschke og Pøsche. Da sjømannshustru Maren Pøsche døde i 1931 på Lahelle i Porsgrunn var ektemannens alder oppgitt til ca. 33 år og det var ukjent hvor han oppholdt seg. Maren Pøsche er gravlagt med sønnen Alf Bergan Gunnerød på Tørmo kirkegård i Porsgrunn.[296],[297]
 • 5a. Haakon Vilhelm Pørschke (1919–1936).[298] Lettmatros/jungmann Håkon Pørschke ble skyllet overbord og omkom i en voldsom storm i Nordsjøen 27. oktober 1936. Han var da om bord i D/S «Star» av Oslo på en overfart til Cardiff.[299],[300]
 • 5b. Rudolf Tengel Gunnerød Pørscke (1921–1988).[301] Rudolf Gunnerød Pørscke er gravlagt på Østre Aker kirkegård, Oslo. NB: Aftenpostens anmeldte dødsfall bruker navnet Pøsche, mens Gravferdsetaten i Oslo bruker Pørscke.[302],[303]
 • 5c. Willy Porschke (ca. 1922–?1990). Han kan være identisk med den Willy Porscke som er nevnt som krigsseiler om bord på M/S «Skjelbred»,[304] og som på nettstedet Ancestry.com er navngitt som Willy Porschke og angitt å være født i 1922 og død 1990 i Merseyside, England. Det samme nettstedet viser denne personen også avbildet i et avisutklipp med overskriften «Our city`s naval link with Norway».[305] Dette er foreløpig ikke undersøkt videre.
 • 5d. Alf Bergan Gunnerød (1928–1954). Båtsmann Alf Gunnerød fra Porsgrunn mistet livet i en gassforgiftningsulykke om bord på det norske tankskipet «Bergliot» som lå i tørrdokk i Gøteborg.[306] Alf Bergan Gunnerød er gravlagt ved siden av sin mor på Tørmo kirkegård i Porsgrunn.[307]
 • 4c. Arne Gunnerød (1904–1975).[308] Gift med Karen Louise Gunnerød (1902–1991). Ekteparet er gravlagt på Porsgrunn Østre kirkegård.[309],[310]
 • 4d. Mathias Gunnerød (1905–1963).[311] Styrmann og skipper.[312],[313] Gift 1938 med Ruth Th. Gulseth (1908–1985).[314] Ekteparet er gravlagt på Gjerpen kirkegård, Skien.[315],[316]
 • 4e. Hans Gunnerød (1906–1975).[317] Sjømann.[318],[319],[320] Ugift. Var bosatt i Solum og Skien.[321] Hans Gunnerød er gravlagt i felles grav med sine foreldre på Porsgrunn Vestre kirkegård.[322]
 • 3i. Elise Andreasdatter (1878–1884).[323],[324]
 • 3j. Gunda Mathilde Andreasdatter (1880–1945), født i Ramnes,[325], konfirmert 1895 i Kristiania med oppholdssted i Møllergaten 53.[326] Det var den samme adressen hun holdt til flere år senere under skifteutlodningen etter Martha Hellen, og hvor hennes søster Henriette Emilie med ektemann, barberer Carl Pedersen var bosatt. Gift 1903 i Skedsmo med hustømmermann Sigvart Adolf Amundsen (1879–1966).[327] Bosatt på gnr. 9, bnr. 2 Jekslevold av Asak nedre ved Leirsund i Skedsmo som ektemannen fikk skjøte på i 1915.[328],[329],[330],[331]
 • 4a. Alf Karsten Amundsen (1904–1969).[332],[333] Skogsarbeider og fløter, overtok Jekslevold av foreldrene (eier 1945 og 1950).[334],[335] Gift 1924 med Oline Halvorsen Tømte (1902–1950).[336],[337]
 • 5a. Aase Grete Kristine Amundsen (1924–1993),[338][339] gift 1944 med Helge Ingvald Eriksen (1921–2001).[340][341]
 • 5b. Alfhild Oline Amundsen (1925–1989).[342] Gift 1. 1951 hos sorenskriveren i Nedre Romerike med fabrikkarbeider Bjarne Pettersen Lerbakk (1928–1996),[343] født i Vinger av foreldre agent Birger Pettersen Lerbak og h. Gusta. Navnet er skrevet både Lerbak og Lerbakk. Ekteskapet oppløst i september 1954. Bjarne Lerbakk inngikk flere nye ekteskap og ble bisatt fra Aker sykehus i 1996.[344],[345],[346],[347] Gift 2. 1956 hos byfogden i Oslo med fabrikkarbeider Odd Walter Nilsen (1922–2005),[348],[349],[350] født på Mysen i Eidsberg av foreldre snekker Johan Nilsen og h. Gunda Sofie Kristiansen, Vardeåsen.[351] Odd Walter Nilsen er gravlagt på Gamlebyen gravlund i Oslo.[352] Alfhild Oline Nilsen er gravlagt sammen med sin mor på Skedsmo kirkegård.[353]
 • 5c. Solveig Synnøve Amundsen (1929–2010),[354] gift 1945 med Reidar Olaf Heder (1923–2011).[355] Ekteparet var bosatt på Leirund i Skedsmo og har etterkommere. Begge er gravlagt i Skedsmo.[356],[357]
 • 4b. Kolbjørn Birger AmundsenBirger Kolbjørn Amundsen (1905–1945).[358] Tømmermann. Gift 1929 i Skedsmo med Margit Helmersen Nysted (1910–),[359],[360] født i Veldre av foreldre veiarbeider og senere verkstedarbeider Helmer Olsen og h. Mathea Mikkelsdatter på Fossum.[361] Birger Kolbjørn Amundsen meldte seg frivillig på Gardermoen ved krigsutbruddet i 1940 og var med i kampene i nærheten av Gjøvik. Høsten 1940 begynte han å arbeide i motstandsbevegelsen og var med på å stifte Milorg på Leirsund. I mars 1944 ble han og hans kone arrestert, og han ble sendt til Tyskland. Rett etter frigjøringen etterlyste broren Helge Amundsen ham i flere av landets aviser i et forsøk på å få rede på hans skjebne, men som det skulle vise seg senere var han da allerede død. Birger Kolbjørn Amundsen døde 12. januar 1945 av lungebetennelse i fangeleiren Stutthof ved Danzig.[362],[363],[364],[365],[366] Margit Amundsen giftet seg på ny 1948 i Strømmen med enkemann og sveiser Hans Emanuel Fjeld (1907–1976).[367],[368],[369]
 • 5a. Bjørg Margot Amundsen (1932–1989). Gift 1953 i Strømmen med hanskemaker Normann Martinsen (1930–2009).[370],[371] Ekteparet fikk 3 sønner. Bjørg Margot og Normann Martinsen er gravlagt på Stalsberghagen kirkegård, Skedsmo.[372],[373]
 • 4c. Karl Ludvig Normann Amundsen (f. 1907).[374] Konfirmert 1921 i Skedsmo.[375]
 • 4d. Gunvor Signora Amundsen (1909–1999),[376],[377] gift 1935 med Ottar Helmersen Nysted (1915–1961).[378],[379]
 • 4e. Yngvar Helmer Amundsen (1911–1992),[380],[381] gift 1937 med Martha Sofie Olsen (1914–1998).[382],[383],[384]
 • 4f. Ragna Helene Amundsen (1913–2006),[385],[386] gift med Paul Sigvart Granly (1909–1976).[387]
 • 4g. Helge Alexander Amundsen (1915–1988).[388] Bygningsarbeider. Gift 1939 i Skedsmo med Synnøve Haug (1921–1978),[389],[390] født i Søndre Land av foreldre dag- og skogsarbeider Hans Petter Olavsen og h. Kristine Kristiansdatter.[391] Ekteparet var bosatt på Leirsund. Etter frigjøringen i 1945 etterlyste Helge Amundsen sin bror krigsfange Birger Kolbjørn i flere avviser for om mulig få rede på hans skjebne i Tyskland.[392],[393],[394] Helge Amundsen er gravlagt i Skedsmo,[395] mens Synnøve Amundsen er gravlagt på Skute kirkegård i Søndre Land.[396]
 • 4h. Ingeborg Viktoria Amundsen (1917–2006),[397],[398] gift 1937 med Trygve Weaas (1913–1993).[399],[400]
 • 4i. Jarle Tormod Amundsen (1920–2000),[401],[402] gift 1948 med Ingrid Wikstrøm (1915–1991).[403],[404]
 • 4j. Rudolf Herman Amundsen (1924–1981),[405],[406] gift 1948 med Kari Heia (f. 1927).[407]
 • 3k. Anna Karine Andreasdatter (1884–1916).[408] Anna Karine giftet seg i 1906 med enkemannen etter hennes avdøde søster Susanne Marie, Ingvald Larsen. De ble eiere og brukere på gårdparten Sagenga av Tollerud i Sem.[409],[410] Da Anna Karine døde i 1916,[411] giftet enkemannen Ingvald Larsen seg på nytt med Anna Karines yngre søster Signe Elise, se mer under denne.
 • 4a. Asbjørn Karinius Larsen (1906–1996).[412] Sjømann, arbeidet fra 1948 til 1962 i Sørishavet på det flytende hvalkokeriet «Pelagos».[413] Var bosatt på Kjøpmannsskjær, Nøtterøy. Gift 1934 i Nøtterøy kirke med Inger Marie Ellingsen (1909–1995),[414] begge er gravlagt på Nøtterøy.[415],[416],[417]
 • 4b. Sigurd Marinius Larsen (f. 1908–1994).[418] Gift 1949 med Marie Bakke (1920–1994).[419] Begge er gravlagt på Sem kirkegård, Tønsberg.[420],[421],[422]
 • 4c. Albert Ingolf Larsen (f. 1910).[423]
 • 4d. Ingeborg Alvilde Larsen (f. 1912).[424] Gift 1935 i Nøtterøy med transportarbeider Halfdan Willy Lundberg (1912–1994).[425],[426] Halfdan Willy Lundberg giftet seg på nytt 1946 i Tønsberg med Marie Kristiansen.[427]
 • 3l. Signe Elise Andreasdatter (f. 1886), født i Ramnes.[428] Hun var 1910 i tjeneste hos søster og svoger på Tollerød i Sem.[429] Gift 1920 med enkemannen etter søsteren Anna Karine, Ingvald Larsen. Hun var den tredje søsteren av samme søskenflokk han inngikk ekteskap med.[430] Gårdparten Sagenga av Tollerød ble solgt på auksjon etter Ingvalds død i 1930.
 • 4a. Kolbjørn Larsen (1921–1988).[431] Gift 1948 i Sør-Varanger med Audhild Kristine Larsen (1931–2004).[432],[433] Begge er gravlagt i Nøtterøy.[434],[435]
 • 3m. Kolbjørn Andreassen (f. 1892).[436],[437] I 1910 var Kolbjørn Andreassen tjenestegutt på gården Svendsrød i Andebu.[438]

Samuel Edvard Wilhelm Hellen

 • 2c. Samuel Edvard Wilhelm Hellen (f. 1835), født på Bakken under Skumsrud i Biri,[439] var i 1865 ugift og ute som sjømann.[440]

Carl Severin Hellen

 • 2d. Carl Severin Hellen (1837–1857), født på Dunen i Sande,[441] konfirmert 1851 fra Syverud i Sande.[442] Var halvbefaren matros da han i juli 1857 døde på sykehuset i Horten etter å ha fått knust og amputert sin høyre arm. Ulykken skjedde da en stein falt ned og traff Carl Severin under arbeid med en kjølhaling på Østøya.[443]

Julian Bernhard Marenzus Hellen

 • 2e. Julian Bernhard Marenzus Hellen (f. 1841), født på Trara i Glemmen,[444] konfirmert 1856 i Horten.[445] I et rulleregister for Oslo sjømannskontor finnes det innført en Julian Bernhardt Samuelsen med patentnummer 52, dessverre ser det ut til at hovedrullen er gått tapt slik at det ikke kan fremskaffes flere opplysninger om innehaveren av dette patentet.[446] Ved skifteutlodningen etter Martha Hellen i 1903 nevnes blant Samuel Hellens barn fra 1. ekteskap sønnen Bernhard Samuelsen i Chicago USA.[447]

Samuel Abrahamsen

 • 2f. Samuel Abrahamsen (1845–1845), født på Kristiania Tukthus. Dette er Sophie Albertine Andreasdatters barn avlet med Abraham Åkerlund. Samuel Hellen er altså ikke barnets far, men barnet må være oppkalt etter ham.[448]

Halfdan Hellen

 • 2g. Halfdan Hellen (f. 1853), født på Østre Sagene i Aker. Emigrerte 1871 som ugift smed til Harrisburg USA.[449],[450],[451] Ved skifteutlodningen etter Martha Hellen i 1903 nevnes blant Samuel Hellens barn fra 1. ekteskap sønnen Halfdan Samuelsen i Amerika.[452]

Sigurd Hellen

 • 2h. Sigurd Hellen (1857– e. 1908), født på Sagene i Aker.[453] Sigurd Hellen arbeidet hjemme i smedverkstedet hos faren, og i likhet med sin bror Magne spesialiserte Sigurd seg etterhvert som vektesmed.[454],[455] Samuel og Martha Hellen opprettet 1888 et testamente hvor sønnen Sigurd blir gitt et vederlag for sin lange og tro tjeneste med arbeidsdriften i smedverkstedet.[456] Kort tid etter vielsen i 1890 tok Sigurd med seg kona og flyttet først til Liverpool og deretter Glasgow. Sigurd, kona og datteren Gudrun ble 1891 innført i en folketelling for England og Wales. De hadde da adresse i Great Orford street i Liverpool, og Sigurds yrkestittel var da «Wei[ghing]machine Fitter».[457] Sigurds bror Magne hadde flyttet dit i 1890, og de reiste kanskje over sammen. Begge arbeidet og hadde adresse hos firmaet Henry Pooley & Sons, en stor produsent av alle slags typer vekter. Noe senere flyttet de til Glasgow og arbeidet for firmaets avdeling der. Da Sigurd fikk sønnen Einars dåp stadfestet ved Den Norske Sjømannsmisjonen i Leith i 1892 var broren Magne innført som nærværende ved hans hjemmedåp. Sigurd adresse var da 21 Pembroke str., Glasgow.[458] Da kona Josefine Theodora døde i 1897 var Sigurd bosatt i 70 Eaglesham street.[459] Etter konas død i 1897 flyttet Sigurd tilbake til Kristiania i september samme år. I 1900 var han bosatt i Stenstrups gt. 19 og var vektarbeider på fabrikk, i 1903 holdt han til i Møller gt. 48 og 1905 i Vogts gt. 35. Det er den kommunale folketellingen dette året som forteller om flyttingen fra Glasgow i 1897, og adresseboka for 1906 viser at Sigurds arbeidsplass var på Myrens verksted.[460],[461],[462],[463] Gift 1890 i Kristiania med Josefine Theodora Johannesen (1865–1897). Hun døde 1. mars 1897 i Glasgow, Skottland.[464],[465],[466] Sigurd Hellen hadde noen mindre heldige sider. Han ble ved byrettsdom av 17. november 1882 for legemsfornærmelse mot sakesløs kvinne idømt 20 dagers fengsel på vann og brød. Høyesterett stadfestet dommen og økte straffetiden til 25 dager.[467] Bakgrunnen for denne dommen kan leses i en avisartikkel fra 16. januar 1883 med overskriften «Skammeligt Overfald paa Sagesløs Kvinde».[468] I 1905 begikk han et overgrep og ble i 1906 dømt etter straffelovens § 196 (seksuell omgang med mindreårig) og § 199 (seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt) til 18 mnd. fengsel. Sigurd Hellen ble prøveløslatt i 1907,[469] og etter et kort opphold i Stenstrupsgate flyttet han i mai samme år fra Kristiania til Moss, hvorfra han den 23. desember flyttet videre til England.[470],[471]
 • 3a. Gudrun Hellen (1890–1964), født på Rikshospitalet.[472] Hun ble med foreldrene da de flyttet til Liverpool og Glasgow og var 11 mnd. gl. i 1891 da familien ble innført i en folketelling for England og Wales. De holdt da til i Great Orford street i Liverpool.[473] Sannsynligvis fulgte hun med sin far og bror til Kristiania etter morens død I 1897.[474],[475] Gudrun ble i 1905 utsatt for et overgrep, som en følge av dette ble konfirmasjonen i Sagene menighet avbrutt i 1906, og hun ble av vergerådet i Kristiania sendt til Sletner skolehjem i Eidsberg hvorfra hun ble konfirmert i 1908 (se ellers under Sigurd Hellen).[476],[477],[478],[479] Med noen avbrudd kan Gudrun Hellen følges i Oslo frem til hun begraves på Vestre gravlund i 1964.[480],[481],[482],[483],[484],[485],[486],[487],[488],[489]
 • 3b. Einar Hellen (1892– e. 1964), født i Glasgow, Skottland. Hjemmedåpen ble stadfestet ved Den Norske Sjømannsmisjonen i Leith.[490] Flyttet til Kristiania i 1897. Einar var som blind en elev ved Blindeinstituttet og arbeidet senere i Oslo som pianostemmer.[491],[492],[493],[494],[495],[496][497] Ved sin søster Gudruns dødsfall i 1964 befant Einar Hellen seg på Garsjø pleiehjem, Kolbu st.[498]

Magne Hellen

 • 2i. Magne Hellen (f. 1859), født i Kristiania.[499] Som sin bror Sigurd arbeidet Magne i smedverkstedet til sin far og spesialiserte seg etterhvert som vektesmed. Han reiste 1890 til Liverpool og arbeidet senere for firmaet Henry Pooley & Sons i Glasgow.[500],[501] Gift 1880 i Gamle Aker med Caspara Alette Borgersen (f. 1857) og bosatt i Grüners gate.[502],[503] Ekteskapet gikk dårlig og Magne og Caspara som senere ble skilt flyttet fra hverandre. Deres to felles barn fulgte moren og Magne flyttet tilbake til sine foreldre før han reiste til England.[504],[505],[506],[507] I januar 1891 er Magne oppført i folketellingen sammen med Caspara og barna som midlertidig fraværende i «engelsk Værksted Haandværk». I husholdningen var det da kommet til en udøpt sønn f. 1890.[508] Den udøpte sønnen fra folketellingen hadde Caspara avlet med hoteltjener Gustav Hemstad og ble senere døpt Henry,[509],[510] og i 1892 fikk hun enda en sønn med hoteltjener Hemstad. Han ble døpt Kristian Ørnulf.[511],[512] Caspara som i flere år hadde ernært seg ved damesøm/kjolesøm registrerte seg med eget firma i 1897 under navnet K. Hellèn, og hun kan følges i Kristiania frem til 1905. I 1901 fikk hun enda et barn, denne gang en sønn avlet med en Emil Otto, denne sønnen ble døpt Scott Walter.[513],[514],[515],[516],[517],[518],[519] Caspara ble gift på nytt med Arnt Hansen fra Asker som var blitt enkemann i 1905. De er i 1910 bosatt på Elverhøi, Jansløkken i Asker med Casparas yngste sønn som da kalles Skott Hansen, og Scott Otto Hellen da han i 1915 emigrerer til slektninger i Chicago.[520],[521],[522]
 • 3a. Sverre Thorleif Hellen (f. 1880), født i Kristiania.[523] Bosatt med mor og søsken i 1900 og arbeidet da på seilduksfabrikk. Emigrerte til Canada i 1902.[524],[525] I USA brukte han navnet Tom Hellen, adresse i 1946 var 1422 Washington Ave. Chicago Ill.[526]
 • 3b. Margit Hellen (f. 1883), født i Kristiania.[527] Bosatt med mor og søsken, arbeidet i 1900 som garderobe og oppvartningsdame, i 1905 i garderoben på Nationalteateret. Emigrerte 1906 til New York som ugift forretningsdame.[528],[529],[530]

Signe Valborg Hellen

 • 2j. Signe Valborg Hellen (1861–før 1898), født i Kristiania.[531] Gift 1885 i Kristiania med maler Martin Gulbrandsen (f. 1859).[532],[533] Ved folketelingen 1891 er Signe Valborg bosatt med hennes to sønner hos sine foreldre i Brenneriveien 16, alle tre helt forsørget av hennes far Samuel Hellen. Det er skrevet «Manden ?» på tellingsskjemaet utenfor punktet om sinnsvakhet, døvstumhet eller blindhet, og ved skifteutlodningen etter Samuel Hellen i 1893 opplyses det at Martin Gulbrandsen da var umyndigjort. Ved folketellingen 1900 finner man Martin Gulbrandsen som fange i Møllergaten 19 som da huset politistasjon og Kristiania distriktsfengsel.[534],[535],[536] Årsaken til at Signe Valborg og barna holdt til hos sin far i fra 1891 av, og at sønnen Fredrik Samuel ble konfirmert i Lunner hvor han var bosatt fra 1894 til 1898 finner man svaret på i fattigvesenets manntallsprotokoll fra kontoret for utsatte barn. Der er sønnene Fredrik og Georg innført på samme side under nr. 816 og 815. I feltet for foreldre står følgende: «Malersv. Martin Gulbrandsen Nordreg. 14 og hustru Signe Valborg Brænderib. 16. Faderen, der tjener mindst Kr. 30. 00 ugentl. skal refundere. Han er meget drikfældig og mishandler Kone og børn, saa at disse har maattet ty hen til konens forel. Smed Hellen Brænderiv. 16.» Sønnen Georg ser ut til å ha fulgt sin bestemor Martha Hellen frem til 1899.[537]
 • 3a. Fredrik Samuel Lund (1883–1959), født i Larvik med stadfestelse av hjemmedåp i Grønland menighet i Kristiania. Fredrik Samuel var i 1891 bosatt i Brenneriveien 16 sammen med sin mor og halvbror, alle 3 forsørget av morfaren smedemester Samuel Hellen. Konfirmert 1898 fra gården Stumbne, Lunner i Jevnaker (se ellers under moren Signe Valborg Hellen). I 1900 var han forløpig losjerende som smeddreng i på Grønland.[538],[539],[540],[541],[542] Gift 1906 i Kampen menighet med Borghild Eugenie Hagberg (1885–1959).[543],[544],[545],[546][547] Begge er gravlagt på Nordre gravlund i felles grav med datteren Inger Ulriksen.[548]
 • 4a. Solveig Ester Lund (1908–1968), født i Storfosshei i Mo i Rana, døpt i Kampen menighet, Kristiania.[549],[550] Gift 1927 i Sagene menighet med sjåfør Henry Olaf Østreng (1906–1975), født i Østre Aker av foreldre kjørekar Petter Karlsen og h. Karen Maurseth.[551],[552],[553]
 • 4b. Erling Georg Lund (1910–1990).[554],[555] El. sveiser. Gift 1937 i Sagene menighet med Olga Hønsen (1916–2005), født i Sørum av foreldre gårdbruker Lars Kristoffersen Hønsen og h. Julie Olsen.[556],[557],[558],[559]
 • 4c. Bjarne Fredrik Lundh (1912–1969),[560],[561] gift med Randi Solveig (1912–1990).[562],[563]
 • 4d. Borgny Marie Lund (1915–1979),[564],[565] gift 1937 i Vår Frelsers menighet med rørlegger Knut Frantzen (1912–1984).[566],[567]
 • 4e. Inger Lund (1917–1962).[568] Gift 1. 1940 i Sagene menighet med rullegardinarbeider Karl Kalman Bogomolno (1915–),[569] som skal være født i Kristiania 3. november 1915. Karl Bogomolno ble arrestert under jødeaksjonen 1942 og ble overført til Bredtvet og videre til Berg interneringsleir. Han ble overført til Åkebergveien (Oslo kretsfengsel) i mars 1943 hvorfra han flyktet 15. januar 1945, og er etter det sporløst forsvunnet.[570],[571],[572] Gift 2. 1948 hos byfogden i Oslo med verksmester Per-Jon Ulriksen (1923–2012),[573],[574] født i Odda av foreldre nitritarbeider Johan Marius Ulriksen og h. Wally Marie Johansen.[575] Inger Ulriksen døde i 1962 og er gravlagt på Nordre gravlund i felles grav med sine foreldre.[576] Per-Jon Ulriksen giftet seg på nytt i 1963 med kontordame Berit Hoel (1932–1996),[577],[578] begge er gravlagt på Nittedal kirkegård.[579],[580]
 • 4f. Synøve Lund (1919–1975),[581],[582],[583] gift 1938 i Sagene menighet med sjåfør Ivar Tormod Larsen (1917–1985), født i Østre Aker av foreldre skomaker Even Larsen og h. Inga Lovise Kristoffersen.[584],[585],[586],[587],[588],[589]
 • 4g. Ellen Johanne Lund (1925–1973).[590],[591] Veverske. Gift 1946/1947 (lysning desember 1946) med snekker Kaare Harald Haugerud (1920–1986).[592],[593],[594]
 • 4h. Roald Amund Lund (1930–1993).[595],[596],[597] Sjåfør. Gift 1952 med laboratorieassistent Eva Holt (1931–2012).[598],[599]
 • 5a. Morten Lund
 • 5b. Trond Erling Lund (1958–1992).[600],[601]
 • 5c. Erik Lund
 • 5d. Trine Lund
 • 3b. Georg Gulbrandsen (1887–1964), født i Kristiania. Georg var i 1891 bosatt i Brenneriveien 16 sammen med sin mor og halvbror, alle 3 forsørget av morfaren smedemester Samuel Hellen. Ved skifteregistreringen etter mormoren Martha Hellen er Georg oppgitt med adresse hos smed Arnesen i Deichmans gd. 7, men han er ikke å finne der ved folketellingene i 1899, 1900 eller 1902 (se ellers under moren Signe Valborg Hellen). Han dukker opp i 1910 som sveiser på gården Hauger i Aker, og er samme år fadder ved dåpen til sin halvbrors sønn Erling Georg. På samme vis var han fadder ved dåpen av sin nevø Bjarne Fredrik i 1912 og tituleres da som gårdsgutt, og ved dåpen til sin niese Synnøve i 1920 hvor Georg Gulbrandsens yrke da var bankbud.[602],[603],[604],[605],[606],[607],[608] Han ble senere landpostbud og var bosatt bl. a. på Bryn, i Calmeyersgate og i Lambertseterveien, gravlagt på Østre gravlund.[609],[610],[611],[612],[613],[614],[615] Gift 1939 med Thora Amanda Andresen (1897–1990), hun levde sine 10 siste år på Langerud sykehjem, gravlagt på Østre gravlund.[616],[617],[618]

Harald Stensrud Hellen

 • 2k. Harald Stensrud Hellen (1863–1864), født i Christiania.[619],[620] Stensrud er høyst sannsynlig en oppkalling av lærer ved Slaveriet og Kristiania Tukthus og senere prest ved Botsfengslet, Hans T. Stensrud (1812–1858).[621],[622]

Noen andre slektsforhold omkring Samuel Hansen Hellen

<Kommer mer ...>

Referanser

 1. Paulsen, Helge: «Fattiggutten og tukthusfangen fra Hella, som ble en av landets store folkemusikksamlere» i Njotarøy årsskrift for Nøtterøy historielag 1994, s. 32–46.
 2. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, oppb: Statsarkivet i Oslo, fol. 471.
 3. Ford, Ann-Turi. Lindemans superkilde, Nøtterøys lille sønn: Samuel Hellen, publisert 01/04/2016 i Tekstualitet tidsskrift for fagprosa og allmenn sakprosa.
 4. Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1813, side 174-175.
 5. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Innflyttede 1831-1834, side 630-631.
 6. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Ekteviede 1834, side 408-409, nr. 3.
 7. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Utflyttede 1835, side 586-587, nr. 10, 11, 12.
 8. Telemark fylke, Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), Konfirmerte 1829, side 267, nr. 7 Sophia Andreasdatter Fjeldeth
 9. Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1854, side 462, nr. 156.
 10. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 20 (1848-1865), Ekteviede 1857, side 338.
 11. Hedmark fylke, Ringsaker, Ministerialbok nr. 5 (1814-1826), Fødte og døpte 1821, side 184-185, nr. 485.
 12. Hedmark fylke, Ringsaker, Klokkerbok nr. 1 (1814-1826), Fødte og døpte 1820-1821, side 182-183.
 13. Smed S. Hellen i deltagerliste for det tredje nordiske kirkemøte. Morgenbladet 1861.08.02, s. 2.
 14. Smed Hellen med uttalelse i «Stiftsmødets Forhandlinger om Sognebaandets Løsning»: «Smed Hellen antog, at Sognetvangen var et Spøgelse fra Pavevældets Tid, til Bestyrkelse for sin Mening citerede han et Stykke af den «Norske Folkeskole». Dagbladet 1872.10.31
 15. «Smaastykker» meddelt av S. Hellen i Kirkeligt Folkeblad nr. 3, 1887.
 16. Hellen, S. «Grevskaberne» i Kirkeligt Folkeblad nr. 7, 1887, s. 103–105.
 17. Hellen, S. «Grevskaberne II» i Magne, tidsskrift for kirkelig og folkelig Oplysning, s. 65–70.
 18. Hellen, S. «Grevskaberne III» i Magne, tidsskrift for kirkelig og folkelig Oplysning, s. 97–98.
 19. Olstad, Finn. Hvem var medlemmene i 'Christiania Arbeidersamfund?, artikkel i St. Hallvard 1976, s. 294.
 20. Skjøte 1860 Brenneriveien 16 Pantebok protokollnummer: 33, s, 746, 747. Sted: Christiania by, Oppbevaringssted: SAO
 21. Pantereg. Brenneriveien 16 Panteregister protokollnummer: 5,fol. 248b. Sted: Oslo by, Vestre distrikt, alminnelig rekke, Oppbevaringssted: SAO
 22. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiebakken 144b.
 23. [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257066370 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 24. Utlyste stillingsannonser hos Smed Hellen: [Aftenposten 1868.07.14, Aftenposten 1868.08.07, Aftenposten 1868.11.20, Aftenposten 1869.11.23, Aftenposten 1868.11.24, Aftenposten 1869.11.22, Aftenposten 1871.07.20, Aftenposten 1872.02.27, Aftenposten 1872.07.23, Aftenposten 1873.03.03, Aftenposten 1873.03.04, Aftenposten 1873.03.05, Aftenposten 1873.08.19, Aftenposten 1873.09.01, Aftenposten 1873.09.01, Aftenposten 1873.01.22, Aftenposten 1873.08.08, Aftenposten 1873.09.03, Aftenposten 1873.09.05, Aftenposten 1874.03.12, Aftenposten 1874.03.14, Aftenposten 1874.04.21, Christiania Intelligentssedler 1874.04.22, Aftenposten 1874.11.03, Aftenposten 1877.04.14, Aftenposten 1874.11.05, Aftenposten 1877.07.12, Aftenposten 1881.07.13, Aftenposten 1881.07.15, Aftenposten 1883.02.21, Dagbladet 1889.05.09, Aftenposten 1889.08.13.]
 25. Et smukt Værelse, med fri Indgang og Adgang til Kjøkken, er for en enlig Familie tilleie strax i den nye Tømmerbygning nr. 1 ved Underhaugsgaden paa Kampen. Snedker Larsen i 2den Etage eller Smed Hellen i Brænderiv. 16, anv. Aftenposten 1875.11.10
 26. I Smed Hellens Gaarde paa vestre Kampen med Udsigt over Byen, er sunde Boliger billig tilleie. Bortleies af Smed Hellen, Brænderiveien 16. Aftenposten 1877.07.23
 27. I Smed Hellens Gaarde paa vestre Kampen med Udsigt over Byen, er sunde Boliger billig tilleie. Bortleies af Smed Hellen, Brænderveien 16. Aftenposten 1877.07.14
 28. Gaarden Matr. Nr. 5 i Ullensakergaden (før Løbe Nr. 215 c d g i Aker) er af Anthon Johansen for 5500 Kroner kjøbt af Smedemester S. Hellen. Eiendommens Areal er 380.5 Kvadratmeter. Aftenposten 1884.12.15
 29. Ullensakergaden matr. nr. 5, s. 149. De Nye Skattetaxter i Kristiania : tilligemed de skattetaxerede Eiendommes Areal og Brandtaxt (utg. 1884)
 30. Stortingsforhandlinger. 1889 Del 5 Stortingsforhandlinger. 38
 31. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 15 , 1890-1892, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 517.
 32. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 7 (1880-1905), Døde og begravede 1892, side 123.
 33. Dødsannonse, Samuel Hellen. Aftenposten 1892.02.17 s. 2
 34. Skjøte 1891/1893 Brenneriveien 16 Pantebok protokollnummer: I 67a, fol. 388b nr. 29, Sted: Oslo by, Oppbevaringssted: SAO
 35. Helgesens g. 46 Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1897-1897, oppb: Riksarkivet.
 36. Herslebs g. 2 Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1899-1899, oppb: Riksarkivet.
 37. Olaf Ryes pl. 7 Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1900-1900, oppb: Riksarkivet.
 38. Olaf Ryes pl. 7 Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1899, stykke 1-12 (OBA/A-20057/Gba), 1899-1899, oppb: Oslo Byarkiv.
 39. Alders hvile, Schandorffs Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
 40. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. IV 4 (1897-1912), Døde og begravede 1901, side 69.
 41. Nr. 335. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 1 , 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 42. Skiftereg. 1901 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteregistreringsprotokoll B 27 (SAO/A-10383/H/Hb/Hbb/L0027), 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 43. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 44. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 3 (1841-1853), Fødte og døpte 1846, side 118.
 45. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 21 (1865-1884), Ekteviede 1868, side 66.
 46. Marie Fresch Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
 47. Marie Anne Fresch Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
 48. Anne Marie Fresch Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
 49. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 6 , 1911-1913, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 195.
 50. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0014 (1909-1924), Døde og begravede 1912, side 344, nr. 27.
 51. Oslo fylke, Kristiania Tukthus, Ministerialbok nr. 3 (1831-1865), Fødte og døpte kvinner 1831-1832, side 16, nr. 3 1832
 52. Vestfold fylke, Hof, Ministerialbok nr. 4 (1814-1843), Døde og begravede 1833, side 221, nr. 13.
 53. Vestfold fylke, Nordre Jarlsberg, Ekstrarettsprotokoll nr. I 4 (1836-1838), Rettsprotokollside, Side 110b, At Juliane Marie døde på plassen Grinda under gården Nedre Hostvet kommer frem i et vitneprov på Sundbye tingstue 25. november 1836 i forbindelse med ett av mange rettsmøter denne høsten og vinteren i en bedragerisak mot foreldrene. Sitat fra saken: «19 Vidne Abraham Christensen Grinen 26 Aar gl, lovede Sandhed og provet han kun 2de Gange tilforn har seet Hellen, og kun 1 Gang tilforn hans Kone. Første Gang var nemlig Ang. Samuel Hellen, som den Gang gik omkring med sin Moder uden nogen Bestilling, formentlig nu 4 Aar siden kommen til Vidnets Bolig, Pladsen Grinen, uden at Nogen af dem den Gang foretog sig noget Mistænkeligt. Andre Gang, som nu er 3 Aar siden, i April Maaned, kom Angjældende Hellen og Kone med et ½ Aars gammelt Barn til Pladsen Grinen, og var Barnet den Gang sygt og døde medens de opholdt sig paa Pladsen, samt blev paa Ordentlig Maade Begravet».
 54. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Fødte og døpte 1834, side 110-111, nr. 26.
 55. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Døde og begravede 1900, side 394-395, nr. 7.
 56. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 4 (1847-1864), Konfirmerte menn 1848, side 149, nr. 22.
 57. Oslo fylke, Botsfengslet, Fangeprotokoll nr. 6 (1858-1860), Protokollside, Side 40
 58. Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Ekteviede 1860, side 315, nr. 86.
 59. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 2 (1864-1872), Døde og begravede 1864, side 305, nr. 12
 60. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv, nr. 184.
 61. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv, nr. 185, 186.
 62. Østfold fylke, Fredrikshald prestegjeld, Statlig folketelling 31-33 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet. Elvegaden 117.
 63. Unneberg, Sigurd H. Ramnes Bygdebok. 2 2/2 : Gårds- og slektshistorie, Ramnes : Ramnes, 1970, s. 1093.
 64. Vestfold fylke, Ramnes, Ministerialbok nr. 6 (1862-1877), Ekteviede 1872, side 479-480, nr. 14.
 65. Folketelling 1900 for 0718 Ramnes herred, Kjeldaas under 140/1
 66. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 2 (1904-1923), Døde og begravede 1907, side 78.
 67. Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1855, side 145, nr. 92.
 68. Oslo fylke, Vestre Aker, Ministerialbok nr. 2 (1855-1877), Døde og begravede 1857, side 332, nr. 49.
 69. Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1859, side 60, nr. 505.
 70. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 153
 71. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 5 (1873-1881), Ekteviede 1881, side 336, nr. 54.
 72. Hilda Adamsen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Telthus Gade 5
 73. Hilda Adamsen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Telthusgaten 5
 74. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 15 , 1927-1929, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 383.
 75. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0016 (1919-1931), Døde og begravede 1929, side 148.
 76. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 14 , 1925-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 535.
 77. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0016 (1919-1931), Døde og begravede 1926, side 98.
 78. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1882, side 74, nr. 32.
 79. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 12 (1898-1910), Ekteviede 1901, side 201, nr. 157.
 80. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. 3 (1900-1909), Lysninger 1901, uten sidenr, nr. 60.
 81. Signe Margrete Nilsen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Theresesgate 41
 82. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Alfred Marinius Nilsen 20.06.1868 Kristiania Maskinmester Stensk bokh., Johs. Theresesgate 41 | Signe Margrete Nilsen16.06.1881 Kristiania Husmor | Solveig Nilsen 03.12.1902 Kristiania Kontorist Kri.a. Trocotagfabri | Alfhild Nilsen 14.04.1908 Kristiania Skoleelev.]
 83. Alfred Marinius Nilsen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 18 , 1934-1936, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 689.
 84. [Aftenposten 1963.08.07. Bisettelser: Fru Signe Margrethe Nilsen ble bisatt fra Vestre gravlunds kapell igår. Sogneprest Ludvig Klaastad forrettet og frembar den siste hilsen og takk. På kisten lå kranser fra familie, venner, og leieboerne i Thereses gate 41.]
 85. Dødsannonse i Aftenposten 5. august 1963: Vår gode snille mor, svigermor og vår kjære søster og svigerinne Signe Margrethe Nilsen døde stille i dag, 82 år gammel. Oslo, 31. juli 1963. Gudrun og Alfhild Nilsen. Ingrid og Toralf Frogner. Karen og Knut Olsen. Adam og Betty Adamsen. Bisettes fra Vestre gravlund kapell tirsdag 6. august kl. 13.
 86. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 13 (1901-1908), Fødte og døpte 1903, side 65.
 87. Morgenposten 25. november 1960, s. 13. Deler av dødsannonse: Min elskede datter, vår inderlig kjære søster og svigerinne Solveig Nilsen sovnet stille inn i dag. Oslo, 23 november 1960. Signe Margrethe Nilsen. Gudrun, Alfhild, Ingrid og …
 88. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 13 (1901-1908), Fødte og døpte 1908, side 259.
 89. Dødsannonse i Aftenposten 5. november 1974: Vår kjære søster og svigerinne Alfhild Nilsen sovnet stille inn i dag. Oslo, 28. oktober 1974. Gudrun. Ingrid/Thoralf. Bisettelsen har funnet sted i stillhet.
 90. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1883, side 116, nr. 111.
 91. Social-Demokraten 19181123, s. 9, Det bekjendtgjøres for slegt og venner, at vor høit elskede søn og vår kjære bror rørlægger Alfred Adamsen døde plutselig fra os av hjerneslag den 20. november 18, 35 aar gammel. Hilda Adamsen, Petter Adamsen, vognmand. forældre. Ragnhild, Signe, Sigvarda, Harald, Karen, Trygve, søskende. Begravelsen foregaar fra kapellet paa vor Frelsers gravlund til Gamle Akers kirkegaard tirsdag den 26. november kl. 2.
 92. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 14 (1909-1924), Døde og begravede 1918, Side 408, nr. 72.
 93. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll nr. C 9 (1917-1919), Dødsfallsprotokollside, Side 223, nr. 1843.
 94. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1886, side 183, nr. 44.
 95. Bertha Emilie Sigvarda Jans Emigranter over Oslo 1867-1930
 96. Bertha Emilie Sigvarda Jans Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 97. ["Pennsylvania, Philadelphia Marriage Indexes, 1885-1951," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVZB-4YV : accessed 27 December 2015), Ralph E Martinsen and Adamsen, 1913; citing license number 305618, Clerk of the Orphan's Court. City Hall.]
 98. [Aftenposten 1929.03.12. Dødsannonse: Enkefru Hilda Adamsen vår kjære opofrende mor, svigermor og bestemor, døde plutselig fra oss idag, 70 år gammel. Oslo, 7. mars 1929. Signe Nilsen. Harald Adamsen. Ragnhild Sundstrøm. Karen Adamsen. Trygve Adamsen. Sigvarda Martinsen U. S. A. Barn. Svigerbarn og barnebarn. Begraves onsdag den 13. mars kl. 1 ¾ fra Vår Frelsers gravkapell til Gamle Akers kirkegård.]
 99. ["United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MNMK-5FF : accessed 27 December 2015), Sigvarda B E Martinson in household of Ralph E Martinson, Philadelphia Ward 33, Philadelphia, Pennsylvania, United States; citing sheet 7A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,821,625.]
 100. ["United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XH4C-T6X : accessed 27 December 2015), Sigvarda Martinsen, 1930.]
 101. ["United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQXD-458 : accessed 27 December 2015), Sigrarda Martinson in household of Ralph Martinson, Ward 35, Philadelphia, Philadelphia City, Philadelphia, Pennsylvania, United States; citing enumeration district (ED) 51-1265, sheet 11B, family 235, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012).]
 102. [Aftenposten 1944.04.26. Dødsannonse: Vår kjære søster Sigvarda Marthinsen født Adamsen døde i Philadelfia. 22. septbr. 1942. Signe Nilsen. Harald Adamsen. Karen Olsen. Adam Adamsen.]
 103. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1888, side 24, nr. 21.
 104. Arbeiderbladet 24. juni 1932, s. 4. Ekteskapslysninger. Kjøkkenpike Gunda Kristine Jakobsen og vognmann Harald August Adamsen.
 105. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1932-1933), Protokollside, Side 28b-29a
 106. Akershus fylke, Mari i Enebakk, Ministerialbok nr. II 2 (1891-1959), Fødte og døpte 1892, Side 5, nr. 14.
 107. [Aftenposten 1948.05.22. Kremasjoner og begravelser. Lørdag 22. mai. Vår Frelsers gravlund: lastebileier Harald Adamsen kl. 11.]
 108. Arbeiderbladet 20. mai 1948, s. 8. Dødsannonse: Min kjære strevsomme mann, vår kjære bror, svoger og onkel, bileier Harald A. Adamsen døde stille og rolig 17. mai, 60 år gml. Gunda Adamsen, hustru. Signe Nilsen. Karen og Knut Olsen. Adam og Betty Adamsen. Søsken. Begravelsen foregår fra Vår Frelsers kapell til Gamle Aker kirkegård lørdag 22. mai kl. 11.
 109. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1890, side 97, nr. 77.
 110. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0015 (1911-1924), Ekteviede 1918, side 252, nr. 48.
 111. Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1886, side 337, nr. 70.
 112. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 9 , 1917-1918, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 1305.
 113. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0014 (1909-1924), Døde og begravede 1918, side 406, nr. 45.
 114. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Karen Augusta Pedersen, 15.06.1890 Kristiania, k, e, Syerske Berger Hansen, Telthus gate 11, Gamle Aker.]
 115. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. H 0009 (1935-1941), Lysninger 1938, side 56, nr. 131.
 116. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 21 (1932-1941), Viede 1938, Side 142
 117. [Aftenposten 1973.03.21. Dødsannonse: Min kjære søster Karen Olsen f. Adamsen døde stille i dag. Oslo, 13. mars 1973. Adam Trygve Adamsen. Bisettelsen har funnet sted.]
 118. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1893, side 174, nr. 64.
 119. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Adam Trygve Adamsen, 16.04.1893 Kristiania, m, ug, Kjørekar, Telthus gate 5, Gamle Aker.]
 120. [Aftenposten 1976.01.23. Dødsannonse: Vår kjære Adam Adamsen døde idag. Oslo, 20.januar 1976. Familien. Bisettes fra kapellet på Ullevål sykehus mandag 26. januar kl. 14.30.]
 121. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. H 0008 (1931-1941), Lysninger 1938, side 109, nr. 77.
 122. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. H 0009 (1935-1941), Lysninger 1938, side 51, nr. 77.
 123. Akershus fylke, Ås i Ås, Klokkerbok nr. I 6 (1925-1940), Ekteviede 1938, side 208, nr. 7.
 124. Hordaland fylke, Herdla, Ministerialbok nr. A 3 (1878-1890), Fødte og døpte 1888, side 96, nr. 40
 125. [Aftenposten 1967.09.27. Dødsannonse: Betty Berntine Adamsen.]
 126. [Aftenposten 1967.09.29. Anmeldte dødsfall: Husmor Betty Berthine Adamsen f. 1888.]
 127. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 1 (1861-1865), Fødte og døpte 1862, side 41, nr. 139
 128. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 153
 129. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 7 (1882-1890), Ekteviede 1883, side 165, nr. 52.
 130. Selma Johnsen Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sagveien 11
 131. Selma Johns 1889 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 132. Iver Johns 1889 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 133. Arthur Johns 1889 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 134. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1883, side 262, nr. 114.
 135. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Døde og begravede 1887, side 374, nr. 9.
 136. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1886, side 182, nr. 38.
 137. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1888, side 29, nr. 46.
 138. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 2 (1863-1870), Fødte og døpte 1864, side 42, nr. 28.
 139. Oslo fylke, Uranienborg, Ministerialbok nr. 2 (1880-1896), Ekteviede 1886, side 126, nr. 3.
 140. Emilie Pedersen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Møllergaden 53
 141. Emilie Pedersen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Dops gate 14
 142. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 2 , 1903-1905, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 998.
 143. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. IV 4 (1897-1912), Døde og begravede 1903, side 104, nr. 69.
 144. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Langesgt. 11 Markus: Emilie Pedersen 24.12.1863 Kristiania, k, !!, Husmor. | Ruth Hellen 07.01.1897 Kristiania, Kontordame Sheel. | Aase Hellen 05.12.1902 Kristiania, Kontor Centralteateret. | Birger Hellen 4.08.1909 Kristiania.]
 145. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1927-1927, oppb: Riksarkivet.
 146. Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 14 , 1927-1928, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 806.
 147. Oslo fylke, Markus, Ministerialbok nr. F 0004 (1917-1943), Døde og begravede 1927, side 77, nr. 21.
 148. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1888, side 79, nr. 38.
 149. Oslo fylke, Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, stykke 16 (SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0016), 1906-1914, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 150. Sigrid Hellen Mohn Folketelling 1910 for 1249 Fana herred, Klubben 41/13.
 151. Krohn-Holm, Jan W. Slekten Dietrichson 1724-1974, Oslo, 1974, s. 89.
 152. Jensson, Liv. Biografisk skuespillerleksikon : norske, danske og svenske skuespillere på norske scener særlig på 1800-tallet, Oslo : Universitetsforlaget, 1981, s. 72.
 153. Sigrid Mohn Disnorge.no/gravminner, id. 1230582.
 154. Einar Mohn Disnorge.no/gravminner, id. 1230583.
 155. [Aftenposten 1941.10.02. Personalia, bryllup: Lørdag 4. ds. i Munkedamsveien 78: Frk. Gerd Kjær, datter av redaksjonssekretær Johan Kjær og hustru Asta f. Dietrichson, og journalist Erik K. Mohn, sønn av kontorchef Einar K. Mohn og hustru Sigrid f. Hellen. Vielse i Frogner kirke kl. 16.30.]
 156. Oslo fylke, Frogner, Lysningsprotokoll nr. 9 (1938-1945), Lysninger 1941, side 81, nr. 149.
 157. Akershus fylke, Ullern i Ullern, Fødselsregister nr. 1 (1916-1928), Fødte og døpte 1923, Side 118, nr. 30.
 158. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1943-1943), Protokollside, Side upaginert
 159. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Knut Nøkleholm f. 1923, d. 24011984, begr. 11071984. id. 1791075 Stange kirkegård, Stange.
 160. Hedmark fylke, Stange i Stange, Ministerialbok nr. 26 (1923-1937), Fødte og døpte 1924, Side 8, nr. 14.
 161. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1890, side 198, nr. 98.
 162. Ingebjørg Hellen Folketelling 1910 for 1249 Fana herred, Klubben 41/13.
 163. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, Fødselsregister nr. 1, 1916-1931, s. 37, nr. 18. Viser tidspunkt for vielse i sønnen Carls dåpsinnførsel.
 164. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Mastrups gate nr. 2 Sagene: Olaf Pettersen 19.12.1882 Kristiania, g, Speditør. | Ingebjørg Pettersen 15.05.1890 Kristiania, g, Kasserer. | Carl Pettersen 06.01.1919 Kristiania. | Thor Pettersen 13.04.1921 Kristiania.]
 165. Disnorge.no/gravminner, Ingebjørg Pettersen: id. 3477786.
 166. Disnorge.no/gravminner, Olaf Pettersen: id. 3477787.
 167. [Aftenposten 1971.12.18. Anmeldte dødsfall, Torsdag 16. desember. Olaf Pettersen f. 1882.]
 168. [Aftenposten 1971.12.23. Dødsannonse: Vår kjære far, svigerfar og farfar fhv. speditør Olaf Pettersen sovnet stille inn idag. Oslo, 15. des. 1971.]
 169. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, Fødselsregister nr. 1, 1916-1931, s. 37.
 170. Disnorge.no/gravminner, Carl Pettersen (ved siden av sin far, id. 3477787): id. 3477788.
 171. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, Fødselsregister nr. 1, 1916-1931, s. 70.
 172. Aftenposten 22. februar 1961, s. 13.
 173. Aftenposten 24. november 1962, s. 4.
 174. Aftenposten 25. mars 1963, s. 4.
 175. Aftenposten 2. januar 1965, s. 24.
 176. Aftenposten 4. oktober 1966, s. 13.
 177. Anonym kilde
 178. [SAO Oslo skifteretts dødsfallssak – avd III, dfnr. 986/1964.]
 179. [SAO Oslo skifteretts dødsfallssak – avd II, dfnr. 6240/1971.]
 180. Anonym kilde
 181. Slekt og Data, gravminner, Thor Pettersen f. 13041921. d. 31051998, gravl. 04061998 id. 2251159 Onsøy Fredrikstad.
 182. Slekt og Data, gravminner, Åse Emilie Pettersen f. 24051927, d. 27071995, gravl. 03081995 id. 2251160 Onsøy Fredrikstad.
 183. Oslo fylke, Johannes, Ministerialbok nr. 3 (1882-1896), Fødte og døpte 1893, side 218, nr. 28.
 184. Aagot Peders. Hellen 1917 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 185. ["New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJC1-XYZ : accessed 27 December 2015), Aagot Hellen, 12 Jun 1917; citing departure port Kristiania, Norway, arrival port New York, ship name Bergensfjord, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).]
 186. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1933-1933, oppb: Riksarkivet.
 187. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1939-1939, oppb: Riksarkivet.
 188. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1950-1950, oppb: Riksarkivet.
 189. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1955-1955, oppb: Riksarkivet.
 190. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1960-1961, oppb: Riksarkivet.
 191. [Aftenposten 1963.05.04. Anmeldte døde ved Oslo skifterett: Frøken Aagot Hellen f. 1893.]
 192. [Aftenposten 1963.05.06. Kremasjoner og begravelser tirsdag 7. mai, Vestre krematorium: Frk. Aagot Hellen 12. 40.]
 193. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 6 (1891-1899), Fødte og døpte 1896, side 168, nr. 32.
 194. Oslo fylke, Markus, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1937), Lysninger 1925, side 42, nr. 30. (utover lysningen bekreftes dette ekteskapet ved hennes mors dødsfallsmelding i 1927).
 195. Oslo fylke, Markus i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1917-1942), Viede 1925, Side 56, nr. 32.
 196. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, 0075 Tordenskjoldsgate 9
 197. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 16.017 Vestre Aker kirkegård, Ruth Larsen f. 07011896 d. 11111976.
 198. Dødsannonse i Aftenposten 15. november 1976: Min kjære søster og svigerinne, vår snille tante Ruth Larsen sovnet stille inn i dag. Ullevål, 11. november 1976. Birger/Eli. Nieser og nevøer. Bisettes i Vestre krematorium, nye kapell, torsdag 18. november kl. 10.30.
 199. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 16.017 Vestre Aker kirkegård, Gustav Andreas Larsen f. 16101898 d. 30111972.
 200. Dødsannonse i Aftenposten 7. desember 1972: Min inderlig kjære mann og min kjære, kjære bror, fhv. avd.sjef Gustav Larsen sovnet stille inn i dag. Oslo, 30. nov. 1972. Ruth Larsen. Eli Schult Larsen. Bisettelsen har funnet sted. Vennligst ingen blomster eller kondolanse.
 201. Bisettelser i Aftenposten 7. desember 1972: Avdelingssjef Gustav Larsen ble bisatt i Vestre krematorium, gamle kapell, i går. Res.kap. Thor Pettersen, Ullern, forrettet. Det var kranser fra familien, Den norske Creditbank, venner, familien Hang og brødrene i losjen St. Olav II, Riddere av Det Hvite Kors.
 202. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1899-1902), Fødte og døpte 1899, Side 17 , nr. 203.
 203. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. III 7 (1914-1920), Ekteviede 1919, side 207, nr. 170.
 204. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Stavangergaten 3 Sagene: Johan Erbo Schytt Amundsen, 12.10.1893 Kristiania, g, Nøsarbeider. | Aslaug Amundsen, 23.04.1899 Kristiania, g, Husmor. | Arne Amundsen, 05.05.1920 Kristiania. | Otto Amundsen, 16.09.1922 Kristiania.]
 205. Arbeiderbladet 2. september 1965, s. 16. Dødsfall. Johan Erbo Schytt Amubdsen f. 1893.
 206. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.910 (slettet) Vestre gravlund, Aslaug Schøtt Amundsen.
 207. Aftenposten 7. juli 1966, s. 12. Anmeldte dødsfall tirsdag 5. juli 1966: Aslaug Schøtt Amundsen f. 1899.
 208. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. F 0017 (1919-1922), Fødte og døpte 1920, side 102, nr. 224.
 209. Friheten 11. juni 1957, s. 6. Lysninger. Husmor Hulda Hansdatter Olsen og platearb. Arne Erbo-Schytt Amundsen, begge Oslo.
 210. Morgenposten 13. juni 1957. Hulda Danielsen, f. Olsen, og platearb. Arne Erbo-Schytt Amundsen, begge Oslo.
 211. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 8 (1953-1965), Lysninger 1957, Side 39, nr. 36 (utgår).
 212. Østfold fylke, Hovin i Spydeberg, Ministerialbok nr. II 1 (1886-1907), Fødte og døpte 1898-1903, Side 33, nr. 6.
 213. Aftenposten 26. februar 1953. Dødsfall meldt den 24. februar. Grunnarbeider Ole Danielsen f. 1885.
 214. Dødsannonse i Arbeiderbladet 3. mars 1953. Min inderlig kjære mann Ole Danielsen døde på Ullevål 23. febr. 1953. Hulda Danielsen. Bisettelsen har funnet sted.
 215. Dødsannonse i Aftenposten 30. desember 1987: Vår kjære Arne Erbo Schytt Amundsen sovnet stille inn i dag. Tyrifjordheimen, Røyse, 27. desember 1987. Grete og Alf Grøstad. Bisettes i Drammen krematorium, gamle kapell, tirsdag 5. januar kl. 14.00.
 216. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Arne Erbo Schytt Amundsen f. 05051920, d. 27121987, gravl. 14101988. id. 5411365, Tranby kirkegård, Lier.
 217. Dødsannonse i Aftenposten 10. september 1986: Hulda Amundsen døde fra oss i dag. Oslo, 7. september 1986. Lilleborg sykehjem. Begraves fra kapellet på Lilleborg sykehjem fredag 12. september kl. 14.00.
 218. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.036.09.018 Grefsen kirkegård, Hulda Amundsen f. 04041903 d. 07091986, gravl. 12091986.
 219. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1922, side 228, nr. 196.
 220. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 7 (1900-1914), Fødte og døpte 1903, side 82, nr. 22.
 221. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1928-1929), Protokollside, Side 50b-51a
 222. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1894-1897), Fødte og døpte 1894, Side 11, nr. 53.
 223. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Pilestrædet 8.
 224. Bay-Schmith, Svend. Dahl, O.R. (red). Næringslivets menn i Norden : biografisk håndbok over ledere av skandinaviske firmaer = The Commercial who is who in Scandinavia : biographical manual of leaders of Scandinavian firms, Norway : Norge, Oslo : Eckardts bokhandel, 1950 s. 772.
 225. Brochmann, Georg (red). Studentene fra 1913 : biografiske oplysninger, artikler til belysning av kullets egenart og statistikk, samlet til 25-års jubileet 1938, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1913, 1938, s. 148.
 226. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.060.42.005 Vestre gravlund, Aase Kongrød f. 05121902, d. 08041971.
 227. Dødsannonse i Aftenposten 17. april 1971: Vår kjære Aase Kongrød f. Hellen, min hustru, vår mor, svigermor, farmor og mormor, vår søster og svigerinne døde skjærtorsdag. Einar Kongrød. Eva/Adler, Erik/Britt. Per/Grete. Barnebarna. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted.
 228. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.060.42.005 Vestre gravlund, Einar Kongrød f. 19021894, d. 17011976.
 229. Dødsannonse i Aftenposten 27. januar 1976: Vår alles kjære Einar Kongrød døde fra oss i dag. Oslo, 17. januar 1976. Eva/Adler, Erik/Britt. Per/Grete. Barnebarn. Ruth Larsen. Bisettelsen har funnet sted.
 230. Dehli, Martin. Fredriksstad blad gjennom skiftende tider : "bladet" i det lokale miljø og i den politiske strid, Fredriksstad blad, 1988, s. 281.
 231. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Per Kongrød f. 30051929, d. 05011993, begr. 29051993. id. 4852960 Gressvik Fredrikstad.
 232. Dødsannonse i Aftenposten 8. januar 1993: Min elskede Per, vår kjære, kjære far, svigerfar og farfar oberstløytnant Per Kongrød født 30. mai 1929, gikk plutselig fra oss i dag. Fredrikstad, 5. januar 1993. Grete. Morten/Turid. Trond/Irene. Petter/Lise. Madeleine. Bisettes i Fredrikstad krematorium tirsdag 12. januar kl. 11.00.
 233. Nekrolog i Aftenposten 7. mars 1979, s. 11.
 234. Nordlys 19. august 1959, s. 5. Lysning: Fenrik Erik Kongrød. Maukstadmoen, og hmv. Britt Pauline Pedersen, Storsteinnes.
 235. Nordlys 3. september 1959, s. 3. Bryllup feires den 5. sept. mellom Britt Pedersen, Storsteinnes og Erik Kongrød, Oslo. Adr. for dagen: Storsteinnes.
 236. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Erik Kongrød f. 01081930, d. 24021979. id. 5018845 Sagelv ved Storsteinnes i Balsfjord.
 237. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Britt P. Kongrød f. 19081936, d. 07021996. id. 5018846 Sagelv ved Storsteinnes i Balsfjord.
 238. Fædrelandsvennen 23. mai 1959, s. 2. Ekspeditør Thor Adler Olsen og sykepleierske Eva Kongrød, begge Kristiansand.
 239. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Thor Adler Olsen, bisettelse 19091979. id. 1569106 Bragernes Drammen.
 240. Kirkegårdene i Drammen. Gravnr. 01.VC.06.014, Thor Adler Olsen.
 241. Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001, Eva Olsen f. 24061931, død 16062000, postnummer 3050. Drammen byrett.
 242. Gravplassene i Nedre Eiker, Eva Olsen f. 24061931, d. 16062000, gravnr. 01.S07.00H.001, Nedre Eiker kirkegård.
 243. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0014 (1909-1924), Fødte og døpte 1909, side 18, nr. 135.
 244. [Aftenposten 1925.02.04. s. 7.]
 245. [Aftenposten 1931.09.22. Aftenutgave. Artikkel «Engelske armèboksere til Ørnulfs stevne», s. 6.]
 246. RA, Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor*, 1940-1945, s. 1508, og RA, Utenriksstasjonene, Legasjonen/Ambassaden i Stockholm, D/Da/L0415: Avhørsrapporter, flyktningenr. 26400-26899, 1940-1945, s. 152, 153. (Kjesäterkartoteket).
 247. Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Ministerialbok nr. 881A14 (1932-1955), Viede 1933, Side 211, nr. 9.
 248. Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C07 (1930-1943), Viede 1933, Side 219, nr. 9.
 249. Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Ministerialbok nr. 881A07 (1907-1918), Fødte og døpte 1912, Side 53, nr. 6.
 250. Nordland fylke, Buksnes i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C06 (1912-1930), Fødte og døpte 1912, Side 4, nr. 6.
 251. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1936 (1936-1936), Bokside, Side 1192
 252. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1941 (1941-1941), Bokside, Side 1261
 253. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1946 (1946-1946), Bokside, Side 1008
 254. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1948 (1948-1948), Bokside, Side 1103
 255. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1950 (1950-1950), Bokside, Side 1178
 256. Aftenposten 29. desember 1943, s. 3. Annonse: Kan noen hjelpe meg med husrom inntil videre, da jeg under brann den 19. ds. mistet alt. Vi er 2 voksne, 1 barn 10 år. Jeg er innmeldt på Oppgjørskontoret. Har stemplet på Leiegårdskontoret i vel 6 år. Haster. Birger Pedersen, Munkedamsvn. 55 b. Tlf. 62 290.
 257. Aftenposten 30. desember 1943, s. 3. Annonse: Vi bodde i Munkedamsvn. 55 B. No bor vi ingen steder. Hjelp oss. Tar et eller flere rom. Ring 62 290 form. Postledsager Birger Pedersen.
 258. RA, Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor*, 1940-1945, s. 1508, og RA, Utenriksstasjonene, Legasjonen/Ambassaden i Stockholm, D/Da/L0415: Avhørsrapporter, flyktningenr. 26400-26899, 1940-1945, s. 152, 153. (Kjesäterkartoteket).
 259. RA, Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor*, 1940-1945, s. 789, 790, og RA, Utenriksstasjonene, Legasjonen/Ambassaden i Stockholm, D/Da/L0418: Avhørsrapporter, flyktningenr. 28201-29300, 1940-1945, s. 380. Kjesäterkartoteket
 260. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.008.06.005 Alfaset gravlund. Bjørghild Jørg. Pedersen f. 25011912 d. 04051975, gravl. 06061975. Birger Pedersen f. 14081909, d. 22021989, gravl. 10051989. Finn Reidar Larsen f. 14081930, 05091995, gravl. 20091995.
 261. Dødsannonse i Aftenposten 28. februar 1989: Vår kjære far, svigerfar og bestefar Birger Pedersen døde i dag. Oslo, 22. februar 1989. Mia/Finn. Bjørn/Lisbeth. Barnebarn. Bisettelsen har funnet sted.
 262. Dødsannonse i Aftenposten 7. mai 1975: Min kjære hustru, vår gode mor, svigermor og snille mormor Bjørghild Jørgine Pedersen f. Knutsen døde fra oss i dag. Oslo, 4. mai 1975. Birger. Mia/Finn. Bjørn/Lisbeth. Jon Arne og Helge. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, fredag 9. mai kl. 10.45.
 263. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 5 (1865-1877), Fødte og døpte 1870, side 46, nr. 47.
 264. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 6 (1878-1888), Konfirmerte 1885, side 166, nr. 12.
 265. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1873, side 18-19.
 266. Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 5 (1857-1870), Fødte og døpte 1867, side 119-120, nr. 7.
 267. Vestfoldslekt, søk i dødsannonser i Tønsbergs Blad, Ingvald Larsen, Tollerød, død 18. januar 1930.
 268. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Ekteviede 1895-1896, side 268-269, nr. 4.
 269. Susanna Andreasdtr. Folketelling 1900 for 0716 Våle herred, Under Aamot 88/1.
 270. Vestfold fylke, Våle i Våle, Ministerialbok nr. I 11 (1878-1906), Døde og begravede 1905, side 294, nr. 7.
 271. Ludvig Artur Vestfold fylke, Våle i Våle, Ministerialbok nr. I 11 (1878-1906), Fødte og døpte 1901, side 84.
 272. Vestfold fylke, Sem i Sem, Klokkerbok nr. I 7 (1909-1924), Konfirmerte 1916, Side 95, nr. 5.
 273. Vestfold fylke, Ramnes i Ramnes, Klokkerbok nr. I 5 (1912-1936), Viede 1931, Side 134, nr. 6.
 274. Slekt og Data, gravminner, Ludvig Tollerød f. 30021901, d. 15041984, gravl. 24041984: id. 4235961 Søndre Slagen i Tønsberg.
 275. Slekt og Data, gravminner, Ruth Tollerød f. (5.4.1911 kan sees på foto av gravminnet), d. , gravlagt 06051983: id. 4235960 Søndre Slagen i Tønsberg.
 276. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1874, side 24-25.
 277. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Døde og begravede 1880-1881, side 216-217, nr. 2.
 278. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1876-1877, side 42-43.
 279. Folketelling 1900 for 0718 Ramnes herred, Kjeldaas under 140/1
 280. Haakon Andreasen Folketelling 1910 for 0718 Ramnes herred, Gunnerød
 281. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Innmeldte dissentere 1904-1905, Side 42-43
 282. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Innmeldte dissentere 1887-1889, Side 32-33, nr. 288.
 283. Slekt og Data, gravminner, Haakon Gunnerød f. 04101876, d. 26111950 id. 3276648 Porsgrunn Vestre Porsgrunn.
 284. Slekt og Data, gravminner, Thrine Sofie Gunnerød f. Fon f. 24061869, d. 24021953, gravl. 03031953 id. 3276650 Porsgrunn Vestre Porsgrunn.
 285. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Fødte barn av dissentere 1898-1900, Side 422-423
 286. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Konfirmerte 1912-1913, Side 214-215
 287. Porsgrunns Dagblad 26. august 1938, s. 2: Ekteskap er inngått av frk. Marie Gunnerød og hr. Georg Gundersen.
 288. Porsgrunns Dagblad 6. august 1938, s. 2: Marie Gunnerød og donkeymann Georg Mathias Gundersen, begge Tollnes.
 289. Slekt og Data, gravminner, Marie Gundersen f. 13071899, d. 22081983, gravl. 25081983 Nenset Skien: id. 2550230.
 290. Slekt og Data, gravminner, Georg Gundersen f. 28041900, d. 21121967, gravl. 28121967 Nenset Skien: id. 2550229.
 291. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Fødte barn av dissentere 1897-1902, Side 478-479
 292. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Konfirmerte 1916, Side 166-167
 293. Norsk Kungjørelsestidende 25. september 1919, s. 2, Lysninger: Wilhelm Paul Sørsekke (sic!), mekaniker, Porsgrund og Maren Gunnerød, hjv., Bjørnstad i Solum. Sorenskr. i Gjerpen
 294. Norsk Kungjørelsestidende 25. september 1922, s. 2: Egtepagt er d. d. oprettet mellem mekaniker Wilhelm Paul Pørschke og hustru Maren Pørschke, født Gunnerød. Den er indlevert til tinglysning i Porsgrund. Porsgrund, 20. september 1922. Chr. Abrahamsen, overretssagfører.
 295. Aftenposten 26. november 1936, s. 9. Et referat fra sjørettsforklaring for dampskipet «Star» av Oslo som på reise til Cardiff 27. oktober 1936 mistet en mann i Nordsjøen. Den omkomne var Haakon Pørsche og kapteinen forklarte at den omkomnes far var tysk.
 296. Telemark fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 6 (1924-1932), Dødsfallsprotokollside, Side upaginert
 297. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Maren Pøsche gravl. 31081931 Tørmo kirkegård Porsgrunn: id. 3125199.
 298. Telemark fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Telemark, Dissenterprotokoll nr. Fa/L0002 (1906-1922), Fødte barn av dissentere 1919, Side 57, nr. 340.
 299. Porsgrunns Dagblad 3 og 4. november 1936.
 300. Aftenposten 2. november 1936, s. 3. Artikkel med overskrift: «Star» av Oslo ute i voldsomt vær. Dekksgutten skyllet over bord. Livbåter splintret, vegger knust».
 301. Telemark fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Telemark, Dissenterprotokoll nr. Fa/L0002 (1906-1922), Fødte barn av dissentere 1922, Side 59, nr. 375.
 302. Aftenposten 8. juni 1988. Anmeldte dødsfall. Fredag 3. juni. Pøsche, Rudolf Gunnerød f. 23/2-1921.
 303. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.910 (slettet) Østre Aker kirkegård, Rudolf Gunnerød Pørscke.
 304. Warsailors.com
 305. Willy Porschke på Ancestry.com
 306. Arbeiderbladet 14. september 1954, s. 1 og 2. Artikkel med overskrift: «Gass drepte båtsmann på nors tanker».
 307. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Alf Bergan Gunnerød f. 27031928, d. 13091954, gravl. 22091954 Tørmo kirkegård Porsgrunn: id. 3125198.
 308. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Fødte barn av dissentere 1903-1905, Side 454-455
 309. Slekt og Data, gravminner, Arne Gunnerød f. 15041904, d. 12021975, gravl. 18021975 id. 2751926 Porsgrunn Østre Porsgrunn.
 310. Slekt og Data, gravminner, Karen Louise Gunnerød f. 03051902, d. 16071991. gravl. 24071991 id. 2751927 Porsgrunn Østre Porsgrunn.
 311. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Fødte barn av dissentere 1905-1906, Side 456-457
 312. Telemark fylke, Hovedrulle nr. 9 (1920-1948), Protokollside, Side 29
 313. Telemark fylke, Annotasjonsrulle nr. 7 (1926-1926), Protokollside, Side 28
 314. Telemark Arbeiderblad 27. august 1938, s. 2: Ekteskap inngås i dag av frk. Ruth Th. Gulseth og styrmann Mathias Gunnerød.
 315. Slekt og Data, gravminner, Mathias Gunnerød f. 24071905, d. 15021963, gravl. 20021963 id. 3278977 Gjerpen Skien.
 316. Slekt og Data, gravminner, Ruth Gunnerød f. 25121908, d. 31121985, gravl. 08011986 id. 3278976 Gjerpen Skien.
 317. Vestfold fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Vestfold, Dissenterprotokoll nr. Fb/L0001 (1872-1907), Fødte barn av dissentere 1905-1906, Side 456-457
 318. Telemark fylke, Hovedrulle nr. 9 (1920-1948), Protokollside, Side 40
 319. Telemark fylke, Annotasjonsrulle nr. 7 (1926-1926), Protokollside, Side 38
 320. Direktoratet for sjømenn, Registerkort, Hovedkort nordmenn 1906
 321. RA. Direktoratet for sjømenn. REGISTERAVDELINGEN, Hovedkort nordmenn, nummerisk ordnet etter fødselsdato. Annen kilde nr. 68 (1906-1906), Dokumentside, Side 51
 322. Slekt og Data, gravminner, Hans Gunnerød f. 05111906, d. 08031975, gravl. 13031975 id. 3276649 Porsgrunn Vestre Porsgrunn.
 323. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1878, side 52-53.
 324. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Døde og begravede 1882-1885, side 220-221, nr. 2.
 325. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1894), Fødte og døpte 1880, side 12-13, nr. 9.
 326. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. II 3 (1881-1895), Konfirmerte 1895, side 241.
 327. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Ekteviede 1903, side 332, nr. 25.
 328. Folketelling 1910 for 0231 Skedsmo herred, Jekslevold (Asak nedre) 9/1.
 329. [Haavelmo, Halvor. Skedsmo : bygdens historie. 2, Skedsmo : Herredsstyret, 1950-1952, s. 146.]
 330. Disnorge.no/gravminner, Gunda Amundsen: id. 3016123.
 331. Disnorge.no/gravminner, Sigvart Adolf Amundsen: id. 3016122.
 332. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1904, side 42.
 333. Disnorge.no/gravminner, Alf Amundsen: id. 3017733.
 334. [Haavelmo, Halvor. Skedsmo : bygdens historie. 2, Skedsmo : Herredsstyret, 1950-1952, s. 146.]
 335. [Matrikkelutkastet av 1950, Akershus, Skedsmo herad: Jekslevold gnr. 9 bnr. 2, Alf Amundsen.]
 336. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Ekteviede 1924, side 261, nr. 17.
 337. Disnorge.no/gravminner, Oline Amundsen: id. 3016028.
 338. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1924, side 88, nr. 10.
 339. Disnorge.no/gravminner, Aase Grete Kristine Eriksen: id. 3016696.
 340. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1944, side 338, nr. 5.
 341. Disnorge.no/gravminner, Helge Ingvald Eriksen: id. 3016693.
 342. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1925, side 96, nr. 12.
 343. Akershus fylke, Nedre Romerike, Vigselsbok (borgerlig) nr. 8 (1950-1954), Protokollside, Side 52-53
 344. Arbeiderbladet 9. desember 1967, s. 23. Lysinger. Lagersjef Bjarne Pettersen Lerbakk og Solveig Margaret Svendsen, begge Oslo.
 345. Arbeiderbladet 30. juli 1973, s. 5. Lysinger. Disponent Bjarne Pettersen Lerbakk og hjelpepleier Hilda Emilie Aavik, begge Oslo.
 346. Dødsannonse i Aftenposten 2. mai 1996: Min kjære Bjarne Lerbakk sovnet stille inn i dag. Oslo, 29. april 1996. Jadwiga. Bisettes fra Aker sykehus tirsdag 7. mai kl. 11.00. Høytideligheten avsluttes i kapellet.
 347. Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001, Bjarne Lerbakk f. 17. mars 1928, død 29. april 1996. Postnr. 0661.
 348. Arbeiderbladet 16. november 1956, s. 13. Lysinger. Alfhild Oline Lerbak, f. Amundsen, og fabr.arb. Odd Walter Nilsen, begge Hauketo.
 349. Friheten 21. november 1956. Alfhild Oline Lerbak, f. Amundsen, og fabr.arb. Odd Walter Nilsen, begge Hauketo.
 350. Akershus fylke, Nordstrand i Nordstrand, Ministerialbok nr. I 11 (1947-1960), Viede 1956, Side 116, nr. 137.
 351. Østfold fylke, Mysen i Eidsberg, Ministerialbok nr. IV 1 (1921-1948), Fødte og døpte 1922, Side 8, nr. 13.
 352. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.005.09.001 Gamlebyen gravlund, Odd Walter Nilsen f. 27051922 d. 15012005, gravl. 26012005.
 353. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Alfhild Oline Nilsen f. 30081925, d. 31101989, begr. 08111989. id. 3016029 Skedsmo i Skedsmo.
 354. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Fødte og døpte 1929, side 25, nr. 5.
 355. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 8 (1945-1958), Ekteviede 1945, side 121, nr. 9.
 356. Dødsannonser hos begravelsesbyråkjeden Jølstad, Min kjære Solveig, vår omsorgsfulle mamma og svigermor, vår umistelige bestemor, vår gode og snille oldemor, vår svigerinne og tante, Solveig Synnøve Heder født Amundsen 17. februar 1929 døde fra oss i dag. Leirund, 10. mai 2010. Reidar. Brit. Liv/Tom. Nina og Bernt, Kari og Jens Petter, Kjell Einar og Lise, Malen, Trude, Mina, Jonas, Storm. Øvrige familie. Begraves fra Skedsmo kirke onsdag 19. mai kl. 12.00. Like kjært som blomster er en gave til LHL, Skedsmo. Gaven kan gis i kirken.
 357. Dødsannonser hos begravelsesbyråkjeden Jølstad, Vår omsorgsfulle pappa og svigerfar, vår umistelige bestefar, vår gode og snille oldefar, vår bror, svoger og onkel, Reidar Olaf Heder født 1. november 1923 sovnet fredfullt inn i sitt hjem i dag. Leirsund, 7. april 2011. Brit. Liv/Tom. Nina og Bernt, Kari og Jens Petter, Kjell Einar, Malen, Trude, Mina, Jonas, Storm. Øvrige familie. Begraves fra Skedsmo kirke tirsdag 19. april kl. 12.00. Like kjært som blomster er en gave til hjemmesykepleien ved Skedsmotun. Gaven kan gis i kirken. Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.
 358. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1905, side 78, nr. 114.
 359. Akershus Arbeiderblad 15. juni 1929, s. 3. Ekteskapslysninger. Frk. Margit Helmersen, Løten og tømmermann Kolbjørn Birger Amundsen, Skedsmo.
 360. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 7 (1926-1945), Viede 1929, Side 281, nr. 14.
 361. Hedmark fylke, Veldre i Ringsaker, Ministerialbok nr. 19 (1905-1920), Fødte og døpte 1910, Side 24, nr. 30.
 362. Aftenposten 30. mai 1945. Birger Kolbjørn Amundsen, Strømmen, har sittet i fangeleiren Stutthof ved Danzig. Siden 15. januar i år har hans pårørende ikke hørt noe fra ham. Mulige opplysninger bes sendt Helge Amundsen, Leirsund st.
 363. Arbeiderbladet 12. juni 1945, s. 4. Kan Stutthof-fangene hjelpe? Er det noen av dere Stutthof-fanger som satt i blokk 5 (a) i Stutthof som kjenner medfange Birger Kolbjørn Amundsen fra Strømmen? Vær vennlig å skriv til Helge Amundsen, Leirsund st. og gi opplysninger om hans skjebne.
 364. Aftenposten 16. juni 1945. Etterlysing. Er det noen Stutthoffanger som satt i Blokk 5 A), og som kjenner medfange Birger Kolbjørn Amundsen fra Strømmen, så vær av den godhet og skriv til Helge Amundsen, Leirsund st.
 365. Våre falne : 1939-1945. 1, Oslo:Grøndahl, 1949, s. 86.
 366. Romerike ungdomsforbund 1909-1969, Romerike ungdomsforbund, 1969, s. 77.
 367. Norsk Lysingsblad 8. desember 1948, s. 2. Fjeld, Hans Emanuel, sveiser, og husmor Margit Amundsen, f. Nysted, begge Strømmen. Skedsmo res. kap., Strømmen.
 368. Akershus fylke, Strømmen i Skedsmo, Lysningsprotokoll nr. IV 1 (1940-1959), Lysninger 1948, Side 39, nr. 72.
 369. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Hans Emanuel Fjeld f. 10031907, d. 02101976, begr. 08101976, id. 3037610 Stalsberghagen Skedsmo.
 370. Arbeiderbladet 6. november 1953. Nåtlerske Bjørg Margot Amundsen, Strømmen, og hanskemaker Normann Martinsen, Lillestrøm.
 371. Akershus fylke, Strømmen i Skedsmo, Lysningsprotokoll nr. IV 1 (1940-1959), Lysninger 1953, Side 67, nr. 48.
 372. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Bjørg Margot Martinsen f. 08121932, d. 22111989, begr. 30111989, id. 3044819 Stalsberghagen Skedsmo.
 373. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Normann Martinsen f. 13071930, d. 06022009, begr. 12022009, id. 3044820 Stalsberghagen Skedsmo.
 374. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1907, side 118, nr. 99.
 375. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Konfirmerte 1921, Side 186, nr. 4.
 376. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1910, side 136, nr. 5.
 377. Disnorge.no/gravminner, Gunvor Signora Nysted: id. 3016536.
 378. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1935, side 307, nr. 21.
 379. Disnorge.no/gravminner, Ottar Nysted: id. 3016534.
 380. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1911, side 150, nr. 17.
 381. Disnorge.no/gravminner, Yngvar Helmer Amundsen: id. 3045136.
 382. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1937, side 316, nr. 17.
 383. Disnorge.no/gravminner, Martha Sofie Amundsen: id. 3045135.
 384. Disnorge.no/gravminner, Foto: gravminne, Yngvar Helmer og Martha Sofie Amundsen.
 385. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1913, side 168, nr. 22.
 386. Disnorge.no/gravminner, Ragna Helene Granly: id. 3016752.
 387. Disnorge.no/gravminner, Paul Sigvart Granly: id. 3016751.
 388. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1915, side 182, nr. 16
 389. Oppland Arbeiderblad 8. juni 1939, lysning for bygn.arb. Helge Alexander Amundsen, Skedsmo, og hjv. Synnøve Haug, S. Land.
 390. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 7 (1926-1945), Viede 1939, Side 327, nr. 34.
 391. Oppland fylke, Hov i Søndre Land, Klokkerbok nr. 7 (1915-1932), Fødte og døpte 1921, Side 30, nr. 28.
 392. Aftenposten 30. mai 1945. Birger Kolbjørn Amundsen, Strømmen, har sittet i fangeleiren Stutthof ved Danzig. Siden 15. januar i år har hans pårørende ikke hørt noe fra ham. Mulige opplysninger bes sendt Helge Amundsen, Leirsund st.
 393. Arbeiderbladet 12. juni 1945, s. 4. Kan Stutthof-fangene hjelpe? Er det noen av dere Stutthof-fanger som satt i blokk 5 (a) i Stutthof som kjenner medfange Birger Kolbjørn Amundsen fra Strømmen? Vær vennlig å skriv til Helge Amundsen, Leirsund st. og gi opplysninger om hans skjebne.
 394. Aftenposten 16. juni 1945. Etterlysing. Er det noen Stutthoffanger som satt i Blokk 5 A), og som kjenner medfange Birger Kolbjørn Amundsen fra Strømmen, så vær av den godhet og skriv til Helge Amundsen, Leirsund st.
 395. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Helge Amundsen f. 08081915, d. 10121988, begr. 15121988. id.3016124, Skedsmo kirkegård Skedsmo.
 396. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Synnøve Amundsen f. 05061921, d. 13011978. id. 2357822, Skute Søndre Land.
 397. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1917, side 194, nr. 20.
 398. Disnorge.no/gravminner, Ingeborg Viktoria Amundsen: id. 3016125.
 399. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1937, side 315, nr. 10.
 400. Disnorge.no/gravminner, Trygve Weaas: id. 3951524.
 401. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1920, side 52, nr. 14.
 402. Disnorge.no/gravminner, Jarle Tormod Amundsen: id. 3017410.
 403. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 8 (1945-1958), Ekteviede 1948, side 129, nr. 10
 404. Disnorge.no/gravminner, Ingrid Amundsen: id. 3017411.
 405. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1924, side 90, nr. 22.
 406. Disnorge.no/gravminner, Rudolf Herman Amundsen: id. 3017246.
 407. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 8 (1945-1958), Ekteviede 1948, side 130, nr. 14.
 408. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1884, side 84-85.
 409. Vestfold fylke, Ramnes i Ramnes, Ministerialbok nr. I 8 (1896-1913), Ekteviede 1906, side 145, nr. 1.
 410. Anna Andreasen Folketelling 1910 for 0721 Sem herred, Tollerød Sa(g)-enga 33/4
 411. Vestfold fylke, Sem i Sem, Klokkerbok nr. I 7 (1909-1924), Døde og begravede 1916, side 154, nr. 6.
 412. Vestfold fylke, Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 12 (1905-1915), Fødte og døpte 1906, side 20-21, nr. 28.
 413. RA. Direktoratet for sjømenn. REGISTERAVDELINGEN, Hovedkort nordmenn, nummerisk ordnet etter fødselsdato. Annen kilde nr. 67 (1906-1906), Dokumentside, Side 418
 414. Vestfold fylke, Nøtterøy, Torød i Nøtterøy, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1937), Lysninger 1934, Side 77, nr. 9.
 415. Disnorge.no/gravminner, Asbjørn Karinius Larsen: id. 2534691.
 416. Disnorge.no/gravminner, Inger Marie Larsen: id. 2534693.
 417. Disnorge.no/gravminner, Foto: gravminne, Asbjørn Karinius og Inger Marie Larsen.
 418. Vestfold fylke, Skjee i Stokke, Ministerialbok nr. II 1 (1884-1910), Fødte og døpte 1908, side 59, nr. 11.
 419. Slekt.no/Vestfoldslekt, Tønsbergs Blad : Ekteskapsannonse i mars 1949: Marie Bakke, Teien og Sigurd Marinius Larsen, Sem.
 420. Slekt og Data, gravminner, Sigurd Larsen f. 23071908, d. 16191994, gravl. 14091994: id. 4220098 Sem Tønsberg.
 421. Slekt og Data, gravminner, Marie Larsen f. 30041920, d. 26051994, gravl. 02061994: id. 4220097 Sem Tønsberg.
 422. Sigurd Larsen (1908-1994), begr. Sem Tønsberg Vestfold – hvor var hans fødested og hvem var hans foreldre? (tema opprettet 14. januar 2016 i Digitalarkivets brukerforum hvor et barnebarn av Sigurd Marinius Larsen bekrefter riktigheten av personene.
 423. Vestfold fylke, Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 12 (1905-1915), Fødte og døpte 1910, side 50-51, nr. 28.
 424. Vestfold fylke, Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 12 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, side 64-65, nr. 18.
 425. Vestfold fylke, Nøtterøy i Nøtterøy, Klokkerbok nr. I 6 (1925-1939), Viede 1936, Side 329, nr. 47.
 426. Dødsfall i Noreg (1947) 1995-april 2001, Halfdan Villy Lundberg f. 02101912, d. 23081994, 3140 (Nøtterøy). Tønsberg byrett.
 427. Slekt.no/Vestfoldslekt, Tønsbergs Blad : Ekteskapsannonse i september 1946: Marie Kristiansen, Tønsberg og Halvdan Villy Lundberg, Tønsberg.
 428. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1894), Fødte og døpte 1886, side 32-33, nr. 11.
 429. Signe Andreasen Folketelling 1910 for 0721 Sem herred, Tollerød Sa(g)-enga 33/4
 430. Sem i Sem, Klokkerbok nr. I 7 (1909-1924), Ekteviede 1920, side 129, nr. 20.
 431. Vestfold fylke, Sem i Sem, Klokkerbok nr. I 7 (1909-1924), Fødte og døpte 1921, side 57, nr. 11.
 432. Norsk Lysingsblad 19.06.1948, s. 2. Larsen, Kolbjørn, Sandnes i Sør-Varanger, og hmv. Audhild Kristine Wilhelmsen, Sandnes. Sør-Varanger soknekall.
 433. Bekreftelse i e-post 14. november 2017 til Espen Tjernshaugen fra menighetssekretær Merete Johnsen i Sør-Varanger om at Kolbjørn Larsen født 13. januar 1921 i Sem, sønn av skipstømmermann Ingvald Larsen, ble gift 14. juli 1948 i Sør-Varanger med Audhild Kristine Wilhelmsen.
 434. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Kolbjørn Larsen f. 13011921, d. 23011988, begr. 29011988. id. 2529588 Nøtterøy.
 435. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Audhild Kristine Larsen f. 20121931, d. 03122004, begr. 09122004. id. 2529589 Nøtterøy.
 436. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1892, side 130-131.
 437. Folketelling 1900 for 0718 Ramnes herred, Kjeldaas under 140/1
 438. Kolbjørn Andreassen Folketelling 1910 for 0719 Andebu herred, Svendsrød 71/1
 439. Oppland fylke, Biri, Ministerialbok nr. 4 (1829-1842), Fødte og døpte 1835, side 43, nr. 64.
 440. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiebakken 144b.
 441. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 3 (1814-1847), Fødte og døpte 1837, side 272-273, nr. 33.
 442. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 4 (1847-1864), Konfirmerte menn 1851, side 154, nr. 22.
 443. Vestfold fylke, Horten i Horten, Ministerialbok nr. 1 (1855-1871), Døde og begravede 1857, Side 340, nr. 17.
 444. Østfold fylke, Glemmen, Ministerialbok nr. 5 (1838-1852), Fødte og døpte 1841, side 23, nr. 12.
 445. Vestfold fylke, Horten, Ministerialbok nr. 1 (1855-1871), Konfirmerte 1856, side 160, nr. 11.
 446. Oslo fylke, Oslo sjømannskontor, Mønstring, Registre, Register til ruller 1 (SAO/A-10595/F/Fa/L0001), 1866-1891, oppb: Statsarkivet i Oslo. Register for Kristiania krets. Alfabetisk navneregister over hoved- og annotasjonsruller
 447. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 448. Oslo fylke, Kristiania Tukthus, Ministerialbok nr. 3 (1831-1865), Dødfødte 1833-1856, side 115.
 449. Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1853, side 49, nr. 224.
 450. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiebakken 144b.
 451. Emigranter over Oslo 1867-1930, Halfdan Hellen.
 452. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 453. Oslo fylke, Aker, Klokkerbok nr. 10 (1852-1859), Fødte og døpte 1858, side 192-193, nr. 3.
 454. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 455. Ang. leveranse av bismervekter fra Smed Hellen til Justervesenet. Stortingsforhandlinger. 1886 Del 4 Stortingsforhandlinger. 35, s. 49, 151, 245, 246.
 456. Testamente 1888 etter Samuel og Martha Hellen. [Arkivet etter Oslo skifterett, testamentprotokoll Kaa/3 fol. 247-248, SAO.]
 457. ["England and Wales Census, 1891," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:7SM1-NZM : accessed 27 December 2015), Liqurd Hellen in household of Julius Arendsen, Liverpool, Lancashire, England; from "1891 England, Scotland and Wales census," database and images, findmypast (http://www.findmypast.com : n.d.); citing PRO RG 12, Lancashire county, subdistrict, The National Archives of the UK, Kew, Surrey. | England and Wales Census 1891, Lancashire, Liverpool, ST COLUMBO, Residence: Great Orford Street.| Liqurd Hellen, Boarder, Occupation: Wei[ghing]machine Fitter, M, 33, Norway | Josepine Hellen, F, 27, Norway | Gudrun Hellen, F, 11M, Norway.]
 458. Utlandet fylke, Leith i Den Norske Sjømannsmisjonen, Ministerialbok nr. A 2 (1887-1898), Fødte og døpte 1893, side 22.
 459. Utlandet fylke, Leith i Den Norske Sjømannsmisjonen, Ministerialbok nr. A 2 (1887-1898), Døde og begravede 1897, side 75.
 460. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Steenstrups gade 19
 461. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1904-1904, oppb: Riksarkivet.
 462. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 463. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1906-1906, oppb: Riksarkivet.
 464. Oslo fylke, Oslo byfogd, Notarialprotokoll nr. I 6 (1888-1890), Annen liste 1890, side 321b-322a.
 465. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 4 (1880-1894), Viede dissentere 1890, side 254.
 466. En i ettertid påført merknad ved dåpsinnførselen til datteren Gudrun plasserer tid og sted for dødsfallet til Josefine Theodora Johannesen. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1890, side 197.
 467. [Norsk Retstidende - Volum 48, 1883 - side 95, lnr. 18.]
 468. Aftenposten 1883.01.16, s. 2.
 469. [Sigurd Hellen i arkiv S-1539, Botsfengslet, serie Dbc, Fangekartotek, stykke nr. 10, fangenummer 972l og fangenummer179m. Arkiv S-1539, Botsfengslet, serie serie Dbb, Karakter–/fangebøker, stykke nr. 40, 821l–171m og stykke nr. 41, 172m–530m. (Domsaktene mangler)]
 470. Oslo fylke, Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, stykke 4 (SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0004), 1906-1914, oppb: Statsarkivet i Oslo
 471. Østfold fylke, Moss folkeregister, Flytteprotokoller, Flytteprotokoll 2 (SAO/A-10020/J/L0002), 1905-1913, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 472. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1890, side 197.
 473. ["England and Wales Census, 1891," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:7SM1-NZM : accessed 27 December 2015), Liqurd Hellen in household of Julius Arendsen, Liverpool, Lancashire, England; from "1891 England, Scotland and Wales census," database and images, findmypast (http://www.findmypast.com : n.d.); citing PRO RG 12, Lancashire county, subdistrict, The National Archives of the UK, Kew, Surrey. | England and Wales Census 1891, Lancashire, Liverpool, ST COLUMBO, Residence: Great Orford Street.| Liqurd Hellen, Boarder, Occupation: Wei[ghing]machine Fitter, M, 33, Norway | Josepine Hellen, F, 27, Norway | Gudrun Hellen, F, 11M, Norway.]
 474. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Steenstrups gade 19
 475. Vogts gd. 35. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 476. NB. Undervist og overhørt men ikke Konfirmeret på gr. af utugtigt forhold til hendes ki. Fader. [???]. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 5 (1898-1911), Konfirmerte 1906, side 81.
 477. Merk: Gudrun er innført med sin fars fødselsår. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 25 (OB/A-20045/F/Fb/L0025), 1906-1906, oppb: Oslo Byarkiv.
 478. Østfold fylke, Eidsberg i Eidsberg, Ministerialbok nr. I 14 (1902-1919), Konfirmerte 1908, side 151.
 479. Gudrun Hellen, Skolehjems elev. NB. Feil fødselsdata. Folketelling 1910 for 0125 Eidsberg herred, Sletner 13/1.
 480. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Gudrun Hellen, 12.05.1890, Kristiania, k, ug, Hushjelp, Jacob Aalls gate 31, Fagerborg.]
 481. Hellen, Gudrun, frk., Hansteensg. 7 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1927-1927, oppb: Riksarkivet.
 482. Hellen, Gudrun, frk., Haxth.g. 7 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1934-1934, oppb: Riksarkivet.
 483. Hellen, Gudrun, frk., Sorgenf.g. 33 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1939-1939, oppb: Riksarkivet.
 484. Gudrun, frk., Odinsg. 27 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1946-1946, oppb: Riksarkivet.
 485. Hellen, Gudrun, frk., Odinsg. 27 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1947-1947, oppb: Riksarkivet.
 486. Hellen, Gudrun, Lyder Sagensg. 22 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1955-1955, oppb: Riksarkivet.
 487. [Aftenposten morgen 16. mars 1964 s. 21, begravet kl. 14 Vestre gravlund: Frk. Gudrun Hellen.]
 488. Arbeiderbladet 12. mars 1964, s. 14. Dødsfall. Frøken Gudrun Hellen f. 1890.
 489. SAO, Oslo skifterett, dødsfallsprotokoll for dødsfall 1268/1964-II. Gudrun Hellen f. 12/5-1890 Oslo, pensjonist, adresse: Welhavens gt. 14, I, h/Thora Jensen Oslo. Død 7/3-1964. Dødssted: Ullevål sykehus. Dødsfallet meldt 10/3-1964 av Josef Johansens begravelsesbyrå, Oslo. Ugift. Etterlater seg 1 bror Einar Hellen, Garsjø pleiehjem, Kolbu st. Eier intet til skifte. Begravelsesbyrået har fått oppdraget ved sosialkurator ved Ullevål sykehus.
 490. Utlandet fylke, Leith i Den Norske Sjømannsmisjonen, Ministerialbok nr. A 2 (1887-1898), Fødte og døpte 1893, side 22.
 491. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Steenstrups gade 19
 492. Vogts gd. 35. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 493. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Olaf Ryes plads 11
 494. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Einar Hellen, 10.05.1892, Glasgow Skotland, m, ug, Pianostemmer, Gjetemyrsveien 62, Gamle Aker.]
 495. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1927-1927, oppb: Riksarkivet.
 496. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1941-1941, oppb: Riksarkivet.
 497. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1947-1947, oppb: Riksarkivet.
 498. SAO, Oslo skifterett, dødsfallsprotokoll for dødsfall 1268/1964-II. Gudrun Hellen f. 12/5-1890 Oslo, pensjonist, adresse: Welhavens gt. 14, I, h/Thora Jensen Oslo. Død 7/3-1964. Døssted: Ullevål sykehus. Dødsfallet meldt 10/3-1964 av Josef Johansens begravelsesbyrå, Oslo. Ugift. Etterlater seg 1 bror Einar Hellen, Garsjø pleiehjem, Kolbu st. Eier intet til skifte. Begravelsesbyrået har fått oppdraget ved sosialkurator ved Ullevål sykehus.
 499. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1859, side 141.
 500. Magne Hellen til Liverpool. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 38 (1878-1921), Utflyttede 1879-1918, side 27.
 501. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 502. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 5 (1873-1881), Ekteviede 1880, side 319.
 503. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1881-1881, oppb: Riksarkivet.
 504. Hellen, Magne, Smedsv., Brænderi Vn. 16. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1884-1884, oppb: Riksarkivet.
 505. Hellen, Caspara, Mdm., Aasen Gd. 3. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1886-1886, oppb: Riksarkivet.
 506. Magne Samuelsen Hellen Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 507. Chasbara Hellen Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Østgaardsgade 3
 508. Østgaardsgt. 8 Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 509. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1891, side 225, nr. 48.
 510. Henry Helen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Munkedamsveien 33b
 511. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1893, side 271, nr. 87.
 512. Kristian Hemstad Folketelling 1910 for 0703 Horten kjøpstad, Karljohansvern, Militær kaserne
 513. Christiania den 2 Februar 1897. Herved anmeldes at Undertegnede Kaspara Hellèn, Thv. Meyersgade 24, under Firma K. Hellèn agter at drive Handel i Christiania. K. Hellèn. Registrert den 4 Februar 1897. Horn. H. Bang. (s. 2). Norsk Kundgjørelsestidende 1897.02.09
 514. Kaspara Hellen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Hesselbergs gade 2
 515. Scott Walter /URN:kb_read?idx_kildeid=5421&idx_id=5421&uid=ny&idx_side=-209 Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 15 (1899-1902), Fødte og døpte 1901, side 203.
 516. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1904-1904, oppb: Riksarkivet.
 517. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1905-1905, oppb: Riksarkivet.
 518. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1906-1906, oppb: Riksarkivet.
 519. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv
 520. Akershus fylke, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 15 (1896-1915), Døde og begravede 1905, side 190, nr. 8 kv.
 521. Kaspara Hansen Folketelling 1910 for 0220 Asker herred, Elverhøi
 522. Scott Otto Hellen Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 523. Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1880, side 81.
 524. Thorleif Hellen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Hesselbergs gade 2
 525. Sverre Torleif Hellen Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 526. ["Illinois, Northern District Naturalization Index, 1840-1950," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKGM-PRV : accessed 27 December 2015), Thorleif Sverre Or Tom Hellen, 1946; citing , NARA microfilm publication M1285 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.), roll 79; FHL microfilm 1,432,079. | f. Oct. 1. 1880 Norway | Adress: 1422 Washington Ave. Chicago Ill. | Entry in US: About May 1902. Saute St. Marie, Mich.]
 527. Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1883, side 213.
 528. Margit Hellen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Hesselbergs gade 2
 529. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 530. Margit Helln Emigranter over Oslo 1867-1930
 531. SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. 15, 1857-1871, s. 240, nr. 140
 532. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 4 (1880-1894), Ekteviede 1885, side 152.
 533. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 534. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 535. Skifteutlodning 1893 etter Samuel Hellen. Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteutlodningsprotokoll A 16 (SAO/A-10383/H/Hd/Hda/L0016), 1893-1896, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 536. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Møllergade 19, Politistationen og Kr. Distriktsfængsel.
 537. Nr. 816, 815. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 4 (OB/A-20045/H/Hd/L0004), 1887-1897, oppb: Oslo Byarkiv.
 538. Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 7 (1878-1888), Fødte og døpte 1883, side 188.
 539. Fredrik Samuel Lund Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16.
 540. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 541. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Konfirmerte 1898, side 133, nr. 18.
 542. Fredrik Lund Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Grønlandsleret 10.
 543. Oslo fylke, Kampen, Ministerialbok nr. I 9 (1899-1911), Ekteviede 1906, side 205, nr. 18.
 544. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 103
 545. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Fredrik Samuel Lund, 25.08.1883, Kristiania, m, g, Jerndreier, Arendalsgate 18, Sagene| Borghild Eugenie Lund, 31.10.1885, Kristiania, k, g, Husmor| Solveig Ester Lund, 14.01.1907, ??| Erling Georg Lund, 03.02.1909, Kristiania| Bjarne Fredrik Lund, 24.??.1912, Kristiania| Borgny Marie Lund, 01.08.1915, Kristiania| Inger Lund, 30.07.1917, Kristiania| Synøve Lund, 16.12.1919, Kristiania.]
 546. Disnorge.no/gravminner, id. 606831.
 547. Disnorge.no/gravminner, id. 606830.
 548. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.043.05.018, Nordre gravlund. Borghild Eugenie Lund f. 31101885, d. 17051959, gravl. 23051959. Fredrik S. Lund f. 25081883, d. 12101959, gravl. 19101959. Inger Ulriksen f. 30071917, d. 19061962, gravl. 29061962.
 549. Oslo fylke, Kampen, Ministerialbok nr. F 0010 (1905-1917), Fødte og døpte 1908, side 83, nr. 159.
 550. Disnorge.no/gravminner, Solveig Ester Østreng: id. 3603640.
 551. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1920-1929), Viede 1927, Side 89, nr. 131.
 552. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 10 (1895-1912), Fødte og døpte 1906, Side 172, nr. 47.
 553. Disnorge.no/gravminner, Henry Olaf Østreng: id. 3603639.
 554. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1910, side 139, nr. 72.
 555. Disnorge.no/gravminner, Erling Georg Lund: id. 3514910.
 556. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1935-1940), Viede 1937, Side 49, nr. 108.
 557. Akershus fylke, Sørum i Sørum, Klokkerbok nr. I 7 (1907-1917), Fødte og døpte 1916, Side 56, nr. 17.
 558. Disnorge.no/gravminner, Olga Lund: id. 3514911.
 559. Disnorge.no/gravminner. Foto: gravminne, Erling Georg og Olga Lund.
 560. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, side 209, nr. 173.
 561. Disnorge.no/gravminner, Bjarne Fredrik Lundh: id. 1952308.
 562. Disnorge.no/gravminner, Randi Solveig Lundh: id. 1952309.
 563. Disnorge.no/gravminner. Foto: gravminne, Bjarne Fredrik og Randi Solveig Lundh.
 564. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1915, side 11, nr. 170.
 565. Disnorge.no/gravminner, Borgny Marie Frantzen: id. 4436286.
 566. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 7 (1929-1938), Lysninger 1937, Side 94, nr. 92.
 567. Disnorge.no/gravminner, Knut Frantzen: id. 4436287.
 568. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1917, side 77, nr. 124.
 569. Norsk Lysingsblad 07091940. Bogomolno, Kalman Karl, rullegardinarb., og copierske Inger Lund, begge Oslo. Sognepr. i Sagene, Oslo.
 570. Haave, Carl. Herstad, Sverre. Quislings hønsegård : Berg interneringsleir, Cammermeyer, 1948, s. 206.
 571. Ottosen, Kristian. Knudsen, Arne. Nordmenn i fangenskap 1940-1945 : alfabetisk register, Oslo : Universitetsforlaget, 1995, s. 133.
 572. ABC Nyheter: artikkel om Karl Bogomolno
 573. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1948-1949), Protokollside, Side upaginert
 574. Arbeiderbladet 30. desember 1948, s. 7. Personalia. Bryllup – feires nyttårsaften av Inger Lund og verkstedsformann Per-Jon Ulriksen. Adr. for dagen: Østreng, Hegermannsgt. 19, I.
 575. Hordaland fylke, Odda i Odda, Fødselsregister nr. A 1 (1916-1925), Fødte og døpte 1924, Side 166, nr. 2.
 576. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.043.05.018, Nordre gravlund. Borghild Eugenie Lund f. 31101885, d. 17051959, gravl. 23051959. Fredrik S. Lund f. 25081883, d. 12101959, gravl. 19101959. Inger Ulriksen f. 30071917, d. 19061962, gravl. 29061962.
 577. Arbeiderbladet 20. juni 1963, s. 10. Lysinger. Verksmester Per Jon Ulriksen og kontordame Berit Hoel, begge Oslo.
 578. Arbeiderbladet 13. juli 1963, s. 8. Brudebilde med tekst: Berit Hoel og Per Jon Ulriksen ble viet lørdag.
 579. Gravferder i Nittedal ved Nittedal kirkelige fellesråd, Per-Jon Ulriksen f. 25111923, d. 29012012, begr. 20062012, Nittedal kirkegård, gravnr. 01.P.06.006
 580. Gravferder i Nittedal ved Nittedal kirkelige fellesråd, Berit Ulriksen f. 1703132, d. 22061996, begr. 08071996, Nittedal kirkegård, gravnr. 01.P.06.006
 581. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1920, side 142, nr. 27.
 582. Disnorge.no/gravminner, Synøve Larsen: id. 3482999.
 583. [Aftenposten 1975.12.30. Dødsannonse: Synøve Larsen, s. 11.]
 584. Arbeiderbladet 15. september 1938, s. 5. Lysninger. Ekspeditrise Synnøve Lund og chaffør Ivar Tormod Larsen.
 585. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1935-1940), Viede 1938, Side 69, nr. 118.
 586. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 12 (1913-1924), Fødte og døpte 1917, Side 45, nr. 31.
 587. Disnorge.no/gravminner, Ivar Tormod Larsen: id. 3482998.
 588. Disnorge.no/gravminner, Foto: gravminne, Synøve og Ivar T. Larsen.
 589. [Aftenposten 1985.11.15. Dødsannonse: Ivar Tormod Larsen, s. 13.]
 590. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1925, side 327, nr. 178.
 591. Disnorge.no/gravminner, Ellen Johanne Haugerud: id. 539576.
 592. Arbeiderbladet 20. desember 1946, s. 13. Lysinger. Veverske Ellen Johanne Lund og snekker Kaare Harald Haugerud, begge Oslo.
 593. Disnorge.no/gravminner, Kaare Harald Haugerud: id. 539577.
 594. [Aftenposten 1986.08.13. Proklama, Kaare Harald Haugerud f. 19. april 1920 i uskifte med Ellen Johanne Haugerud, s. 20.]
 595. [Opplysning om Roald Lunds ekteskap med Eva og navnene til deres 3 sønner og en mulig datter er gitt av Roald Lunds søskenbarn Kaare Tormod Haugerud i en privat e-post til Espen Tjernshaugen den 13. januar 2015.]
 596. Disnorge.no/gravminner, Roald Amund Lund: id. 536488.
 597. [Aftenposten 1993.09.22. Dødsannonse: Min inderlig kjære mann, vår kjære far og svigerfar, min snille, omsorgsfulle morfar Roald Lund sovnet stille inn idag. Skedsmo, 11. september 1993. Eva, Morten Gry, Erik Anne-Stine, Trine Tom Monica. Bisettelsen har funnet sted i stillhet.]
 598. Arbeiderbladet 27. februar 1952, s. 11. Lysinger. Laboratorieass. Eva Holt og sjåfør Roald Amund Lund, begge Oslo.
 599. [Aftenposten 2012.09.27. Dødsannonse: Vår kjære omsorgsfulle mor, svigermor og vår snille farmor og mormor Eva Lund født 31. januar 1931, sovnet stille inn i dag på Skedsmotun Bo- og Behandlingssenter 21. september 2012. Morten, Erik Sissel M, Trine Tom, Per-Yngve, Hilde Kristine og Silje Sofie. Øvrige familie. Bisettes i Stalsberghagen krematorium, lille kapell fredag 5. oktober kl. 14.00]
 600. Disnorge.no/gravminner, Trond Erling Lund: id. 536487 (id. nr. foran sin far).
 601. [Aftenposten 1992.02.26. Dødsannonse: Vår eiegode og umistelige sønn, bror, svoger og onkel Trond Erling Lund døde fra oss idag. Oslo, 23, februar 1992. Eva og Roald, Morten, Erik, Trine Tom, Monica. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, mandag 2, mars kl. 15.15.]
 602. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte og døpte 1887, side 185, nr. 104.
 603. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 604. Skiftereg. 1901 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteregistreringsprotokoll B 27 (SAO/A-10383/H/Hb/Hbb/L0027), 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 605. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Hauger 64/1.
 606. Fadderskap Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1910, side 139, nr. 72,
 607. Fadderskap Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, side 209, nr. 173.
 608. Fadderskap Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1920, side 142, nr. 27.
 609. Akershus fylke, Aker, Adressebok , 1924-1925, oppb: Deichmanske bibliotek.
 610. Akershus fylke, Aker, Adressebok , 1929-1929, oppb: Deichmanske bibliotek.
 611. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1948-1948, oppb: Riksarkivet.
 612. Akershus fylke, Oslo, avd. Aker, Adressebok , 1955-1955, oppb: Riksarkivet.
 613. Disnorge.no/gravminner, Georg Gulbrandsen: id. 3508908.
 614. [Aftenposten 1964.08.29. Kremasjoner og begravelser 31. August. Østre gravlund, Lille kapell: Postbud Georg Gulbrandsen 10.45.]
 615. [Aftenposten 1964.09.01. Begravelser. Postbud Georg Gulbrandsen ble begravet fra Østre gravlunds kapell igår. Res. kap. Ellef Kolberg forrettet og frembar den siste hilsen og takk. På kisten lå kranser fra familien og Oslo krets av Norsk Postforbund.]
 616. Oslo fylke, Oslo byfogd, Vigselsbok (borgerlig) nr. II 33 (1939-1940), Borgerlig viede 1939, uten sidenr.
 617. Disnorge.no/gravminner, Thora Amanda Gulbrandsen: id. 3508909.
 618. [Aftenposten 1990.04.10. Dødsannonse: Thora Amanda Gulbrandsen]
 619. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1863, side 25, nr. 125.
 620. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1864, side 821-822, nr. 10.
 621. Nekrolog, pastor Hans Steensrud. Aftenbladet 1858.12.09
 622. [Hypotesen om navneoppkalling har basis i Samuel Hellens møte med grundtviganismen, først gjennom Stensrud og Hald i tukthus og slaveri, og deretter bl. a. med Arvesen, Brun og Lindeman.]

Litteratur

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper