Hellen (Samuel Hansen Hellen) (etterslekt)

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 11. jan. 2016 kl. 17:21 av Espen Tjernshaugen (diskusjon | bidrag) (Ny side: '''Samuel Hansen Hellen''' (1813–1892) var i løpet av sitt mangfoldige liv bl. a. en omstreifer, kobberslager, tukthusfange, festningsslave, smedfrimester, grundtvigianer og ikke ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Samuel Hansen Hellen (1813–1892) var i løpet av sitt mangfoldige liv bl. a. en omstreifer, kobberslager, tukthusfange, festningsslave, smedfrimester, grundtvigianer og ikke minst en viktig kilde for folkemusikkinnsamling. Samuel Hellens oppvekst, omstreiferår og hans tid som innsatt på straffeinstitusjoner er grundig beskrevet i arkivar Helge Paulsens artikkel «Fattiggutten og tukthusfangen fra Hella, som ble en av landets store folkemusikksamlere».[1] Paulsen har i artikkelen utelatt noe, og for spesielt interesserte finnes det et interessant tingsvitne fra Follo sorenskriveri i 1842 i forbindelse med tyverier begått i Frogn.[2]

Slektsoversikt

 • 1. Samuel Hansen Hellen (1813–1892), født på Nordre Sande, Nøtterøy.[3] Etter å ha blitt konfirmert i 1830 begynte Samuel på en omflakkende tilværelse hvor han og kona Sophie gikk inn og ut av tukthuset for passløst omstreiferi og forskjellige kriminelle forhold. I 1843 ble han dømt til festningsarbeide på livstid og satt som livsslave først i Fredrikstens festnings slaveri og senere i Akershus festnings slaveri. Han søkte om benådning tre ganger før han ble løslatt i 1852 etter å ha fått tilbud om arbeid som kobberslager hos en håndtverker på Sagene i Aker og med hjelp av en god presteattest. Gift 1. 1834 i Sør–Aurdal med Sophia Albertina Andreasdatter (ca 1812–1854).[4],[5],[6] Sophia Albertina, som trolig var født i Sverige ble konfirmert 1829 i Solum, død på Lilleborg ved Sagene i Aker.[7],[8] Gift 2. 1857 i Christiania med Marthe Olsdatter Kindsbekken (1821–1901).[9],[10],[11] Samuel Hellen ble en del av det grundtvigianske miljøet, han deltok aktivt på store kirkemøter,[12],[13] utga tekster[14],[15],[16],[17] og var medlem av Christiania Arbeidersamfund.[18] Han har etter alt å dømme møtt Grundtvigs tanker da han sonet livstidsdommen han fikk i 1843. Her møtte han Slaveriets prest Nils Christian Hald (1808–1896) og grundvigianer Hans Stensrud (1812–1858) som var prest og i sine studentår jobbet som lærer på Slaveriet. Stensrud var populær blant fangene, og det er sannsynligvis han som ble æret da Samuel i 1863 fikk en sønn som ble døpt Harald Stensrud . Da sønnen Magne døpes i 1859 var forøvrig sentrale grundtvigianere som Olaus Arvesen (1830–1917) og Hans Brun (1820–1899) blant fadderne. En annen grundtvigianer var folkemusikkinnsamleren Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887), for hvem Samuel i 1868 og 1869 fremførte og sang tilsammen 40 sanger. Samuel Hellen kjøpte 1860 eiendommen Brenneriveien 16 hvor han med hjelp av sine sønner Magne og Sigurd drev et smedverksted.[19],[20],[21],[22] Bedriften må ha gått noenlunde godt, for i årene mellom 1868 og 1889 annonseres det en rekke ganger etter arbeidskraft i form av smeddrenger, filere, låsfilere, vektfilere, smeder og smedlærlinger.[23] Samuel hadde også interesser i eiendom og utleie og var eier av minst to bygårder,[24],[25],[26],[27],[28] og han stilte som suppleant ved valgmannsvalget 1889 i Kristiania.[29] Den mangesidige og litt merkelige mannen Samuel Hellen døde natten den 15. februar 1892 hjemme i Brenneriveien.[30],[31],[32] Enken Martha Hellen sluttførte etter sin ektemanns skiftebehandling i 1893 et salg av eiendommen Brenneriveien 16 som var påbegynt i 1891. Etter dette hadde hun tilhold på flere adresser i Kristiania før hun i 1901 døde på Byens sykehus med adresse på «Alders hvile» i Schandorffs Gade 2.[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42] Martha hadde et barn fra før da hun giftet seg med Samuel, nemlig datteren Anne Marie Fresch (1846–1912), gift 1868 med bakersvenn Peter Oluf Sophus Fresch (1844–1900).[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49]
 • 2a. Juliane Marie Hellen (1832–1833), født på Kristiania Tukthus og død i Hof i Vestfold.[50],[51]
 • 2b. Andreas Martinus Hellen (1834–1900), født på Jukamseiet i Sør–Aurdal og død på Kjeldås under Krakken, Fon i Ramnes.[52],[53] Konfirmert 1848 fra Rud i Sande.[54] Gift 1. 1860 i Christiania med Henriette Emilie Hansdatter (d. 1864) fra Aker med hvem han hadde tre døtre som etter sin mors død ble utsatt av fattigvesenet. I fattigvesenets protokoll over utsatte beskrives Andreas Martinus som en flink men drikkfeldig smed, samt at han var rømt og skulle befinne seg i Fredrikshald, hvor man da også finner ham i 1865 som losjerende smedsvenn.[55],[56],[57],[58],[59] I 1870 var han barnefar til en gutt som ble døpt Carl Severin i Sande, barnemoren Elise Jørgine Bentsdatter holdt da til på Tufteie. Gift 2. 1872 i Ramnes med Inger Karine Herbrandsdatter (1850–1907). De ble boende i Ramnes resten av deres levetid, bl. a. på Sulutvedt, Lukasstuen, Brækka, Haga og Kjeldås. Andreas Martinus fikk husmannskontrakt på Kjeldåsløkka under Krakken i 1879.[60] Da Inger Karine begraves som enke i 1907 kalles hun Inger Karine Herbrandsdatter Jerpekjøn og var bosatt på Gunnerød.[61],[62],[63]
 • 3a. Hans Thorvald Andreassen (1855–1857), avlet med piken Nicoline Sophie Tostensdatter ved Østre Saugene, i begravelsesinnførselen står det at Hans Thorvald var født og død i Trosterudgården, Vestre Saugene.[64],[65]
 • 3b. Hilda Alvilde Marie Andreasdatter (1859–1929), født i Christiania.[66],[67] Gift 1881 i Gamle Aker med enkemann og vognmann Jan Peter Adamsen (1846–1926).[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74] Eide, bodde og drev vognmannsforretning i Telthusbakken 5.
 • 5a. Solveig Nilsen (1902–1960).[83],[84]
 • 5b. Alfhild Nilsen (f. 1908).[85]
 • 4b. Alfred Lauritz Adamsen (f. 1883).[86]
 • 4c. Bertha Ovidia Sigvarda Adamsen (1885–1942).[87] Emigrerte i 1907 som ugift syerske til Philadelphia USA. Hun navnga seg da og senere som Bertha Emilie Sigvarda, noe som gir en mulighet for at Ovidia kan være en feil ved dåpsinnførsel.[88],[89] Gift 1913 med Ralph E. Martinsen.[90],[91],[92],[93],[94],[95]
 • 5a. Ralph E. Martinsen jr. (f. 1922).
 • 4d. Harald August Adamsen (1887–1948).[96],[97] Lastebileier i Oslo.
 • 4e. Karen Gustava Josephine Adamsen (1890–1973).[98] Gift 1. 1918 med Peder Alfred Pedersen (1886–1918) som døde senere samme år.[99],[100],[101],[102] Gift 2. 1938 med Knut Olsen (f. 1897).[103],[104],[105]
 • 4f. Adam Trygve Adamsen (1893–1976).[106],[107],[108] Lastebileier i Oslo, gift 1938 i Ås kirke med kjøkkenbestyrerinne i Oslo kommune, Bertine Kristiansen (Betty Bertine) (1888–1967), født i Herdla som datter av husmann og fisker Kristian Olsen og Kristine Henriksdatter Skråmestø.[109],[110],[111],[112],[113],[114]
 • 3c. Selma Sophie Andreasdatter (f. 1861), født i Christiania, på Schultzehaugen da hun 1883 ble gift med sagarbeider Olaus Christian Johnsen (f. 1857). Adresse ved skifteutlodningen etter Martha Hellen i 1903 var Rasmussen 267 Grand Av. Chicago USA.[115],[116],[117],[118] Selma Sophie emigrerte til Chicago i 1889 med sønnene Ivar og Arthur.[119],[120],[121]
 • 4a. Agnes Juliane Johnsen (1883–1887).[122],[123]
 • 4b. Ivar Johnsen (f. 1886).[124]
 • 4c. Arthur Julian Johnsen (f. 1888).[125]
 • 3d. Henriette Emilie Andreasdatter (1863–1927), født i Christiania,[126] gift 1886 i Uranienborg med barberer Carl Magnus Pedersen (1847–1903).[127],[128],[129],[130],[131] Fra omkring 1914 og frem til hun døde i 1927 var hun som enke bosatt i Langes gate 11.[132],[133],[134],[135]
 • 4a. Sigrid Hellen (1888–1959).[136] Skuespillerinne, elev ved Nationalteateret. Ved Fahlstrøms Theater ca. 1904–1907, lærerinne i dans og ballet, drev danseskole i Bergen. Billedveverutdanning i Bergen, hadde i 1958 vevet ca. 20 billedtepper. Gift 1907 i Bergen med tidligere journalist og bokhandler, kontorsjef Einar Kanitz Mohn (1880–1959). Bosatt en periode i USA, sønnen født i New Jersey. Senere bosatt på Hvalstad i Asker og Seljord i Telemark. [137],[138],[139],[140],[141],[142]
 • 5a. Erik Kanitz Mohn (1916–1988), Journalist, gift 1941 med Gerd Kjær (f. 1917), datter av redaksjonssekretær Johan Kjær og hustru Asta f. Dietrichson.[143],[144]
 • 5b. Christine Curul Edil Mohn (1923–1971), gift Nøkleholm.
 • 4b. Ingebjørg Hellen (1890–1964).[145] Ved folketellingen 1910 oppholdt Ingebjørg seg hos søsteren Sigrid som da var bosatt i Fana.[146] Hun arbeidet senere i som kasserer i Oslo, gift 1917 med speditør Olaf Pettersen (1882–1971).[147],[148],[149],[150],[151],[152]
 • 5a. Carl Pettersen (1919–1987).[153],[154]
 • 5b. Thor Pettersen (1921).[155]
 • 4c. Aagot Hellen (1893–1963).[156] Aagot Hellen emigrerte i 1917 til slektninger i New York.[157],[158] Flyttet tilbake til Oslo hvor hun er oppført i adressebøkene fra 1933 til 1961, ugift.[159],[160],[161],[162],[163],[164],[165]
 • 4d. Ruth Hellen (f. 1896),[166] gift 1925 med bankkorrespondent Gustav Andreas Larsen (f. 1898), bosatt 1927 i John Collets allè 65, Ullevål hageby V. Aker.[167]
 • 4e. Aslaug Hellen (f. 1899), gift 1919 med kranfører Johan Erbo Schytt Amundsen (1893–1965).[168],[169],[170]
 • 5a. Arne Erbo Schytt Amundsen (1920–1987).[171],[172]
 • 5b. Otto Darris Amundsen (f. 1922).[173]
 • 4f. Aase Pedersen (f. 1902).[174]
 • 4g. Birger Hellen Pedersen (1909).[175] Birger Hellen er i 1925 oppført i en resultatliste for et skøytestevne for skoleungdom på Bislet hvor han representerte Treiders handelsskole,[176] og Birger Hellen Pedersen omtales i Aftenposten den 22. september 1931 som en utmerket norsk-amerikansk bokser i bantamvekt og flere ganger New York-mester.[177]
 • 3e. Carl Severin Andreassen (f. 1870), født i Sande. Ved dåpen er morens oppholdssted opgitt å være Tufteie, ved konfirmasjonen oppgis fødested som Gåserud og bostedet på Gran.[178],[179]
 • 3f. Susanne Marie Andreasdatter (1873–1905).[180] Gift 1895 i Ramnes med skipstømmermann Ingvald Larsen (1866–1930),[181],[182] bosatt i 1900 på Fossan under Åmot i Våle.[183],[184] Da Susanne Marie døde i 1905,[185] giftet enkemannen Ingvar Larsen med Susannes yngre søster Anna Karine, se mer under denne.
 • 4a. Ludvig Artur Larsen (f. 1901).[186]
 • 3g. Sigurd Henrik Andreassen (1874–1881).[187],[188]
 • 3h. Håkon Andreassen (f. 1876). Dagarbeider og tømmerkjører bosatt på Kjeldås i Ramnes 1900.[189],[190] I 1910 var han gårdbruker på Gunnerød i Ramnes, gift med Trine Sofie Mathiasdatter (f. 1869). Familien var medlemmer av Jarlsbergske frimenighet.[191]
 • 4a. Marie Håkonsen (f. 1899).
 • 4b. Maren Håkonsen (f. 1901).
 • 4c. Arne Håkonsen (f. 1904).
 • 4d. Mathias Håkonsen (f. 1905).
 • 4e. Hans Håkonsen (f. 1906).
 • 3i. Elise Andreasdatter (1878–1884).[192],[193]
 • 3j. Gunda Mathilde Andreasdatter (1880–1945), født i Ramnes,[194], konfirmert 1895 i Kristiania med oppholdssted i Møllergaten 53.[195] Det var den samme adressen hun holdt til flere år senere under skifteutlodningen etter Martha Hellen, og hvor hennes søster Henriette Emilie med ektemann, barberer Carl Pedersen var bosatt. Gift 1903 i Skedsmo med hustømmermann Sigvart Adolf Amundsen (1879–1966).[196] Bosatt på gnr. 9, bnr. 2 Jekslevold av Asak nedre ved Leirsund i Skedsmo som ektemannen fikk skjøte på i 1915.[197],[198],[199],[200]
 • 4a. Alf Karsten Amundsen (1904–1969).[201],[202] Skogsarbeider og fløter, overtok Jekslevold av foreldrene (eier 1945 og 1950).[203],[204] Gift 1924 med Oline Halvorsen Tømte (1902–1950).[205],[206]
 • 5a. Aase Grete Kristine Amundsen (1924–1993),[207][208] gift 1944 med Helge Ingvald Eriksen (1921–2001).[209][210]
 • 5b. Alfhild Oline Amundsen (1925–1989).[211],[212]
 • 5c. Solveig Synnøve Amundsen (f. 1929),[213] gift 1945 med Reidar Olav Heder (f. 1923).[214]
 • 4b. Kolbjørn Birger Amundsen (f. 1905),[215] gift 1929 med Margit Helmersen (f. 1910).[216]
 • 4c. Karl Ludvig Amundsen (f. 1907).[217]
 • 4d. Gunvor Signora Amundsen (1909–1999),[218],[219] gift 1935 med Ottar Helmersen Nysted (1915–1961).[220],[221]
 • 4e. Yngvar Helmer Amundsen (1911–1992),[222],[223] gift 1937 med Martha Sofie Olsen (1914–1998).[224],[225],[226]
 • 4f. Ragna Helene Amundsen (1913–2006),[227],[228] gift med Paul Sigvart Granly (1909–1976).[229]
 • 4g. Helge Aleksander Amundsen (1915–1988).[230],[231]
 • 4h. Ingeborg Viktoria Amundsen (1917–2006),[232],[233] gift 1937 med Trygve Weaas (1913–1993).[234],[235]
 • 4i. Jarle Tormod Amundsen (1920–2000),[236],[237] gift 1948 med Ingrid Wikstrøm (1915–1991).[238],[239]
 • 4j. Rudolf Herman Amundsen (1924–1981),[240],[241] gift 1948 med Kari Heia (f. 1927).[242]
 • 3k. Anna Karine Andreasdatter (1884–1916).[243] Anna Karine giftet seg i 1906 med enkemannen etter hennes avdøde søster Susanne Marie, Ingvald Larsen. De ble eiere og brukere på gårdparten Sagenga av Tollerud i Sem.[244],[245] Da Anna Karine døde i 1916,[246] giftet enkemannen Ingvald Larsen seg på nytt med Anna Karines yngre søster Signe Elise, se mer under denne.
 • 4a. Asbjørn Karinius Larsen (1906–1996),[247] gift med Inger Marie (1909–1995), begge er begravet på Nøtterøy.[248],[249],[250]
 • 4b. Sigurd Marinius Larsen (f. 1908).[251]
 • 4c. Albert Ingolf Larsen (f. 1910).[252]
 • 4d. Ingeborg Alvilde Larsen (f. 1912).[253]
 • 3l. Signe Elise Andreasdatter (f. 1886), født i Ramnes.[254] Hun var 1910 i tjeneste hos søster og svoger på Tollerød i Sem.[255] Gift 1920 med enkemannen etter søsteren Anna Karine, Ingvar Larsen. Hun var den tredje søsteren av samme søskenflokk han inngikk ekteskap med.[256] Gårdparten Sagenga av Tollerød ble solgt på auksjon etter Ingvalds død i 1930.
 • 4a. Kolbjørn Larsen (f. 1921).[257]
 • 3m. Kolbjørn Andreassen (f. 1892).[258],[259] I 1910 var Kolbjørn Andreassen tjenestegutt på gården Svendsrød i Andebu.[260]
 • 2c. Samuel Edvard Wilhelm Hellen (f. 1835), født på Bakken under Skumsrud i Biri,[261] var i 1865 ugift og ute som sjømann.[262]
 • 2d. Carl Severin Hellen (f. 1837), født på Dunen i Sande,[263] konfirmert 1851 fra Syverud i Sande.[264]
 • 2e. Julian Bernhard Marenzus Hellen (f. 1841), født på Trara i Glemmen,[265] konfirmert 1856 i Horten.[266] I et rulleregister for Oslo sjømannskontor finnes det innført en Julian Bernhardt Samuelsen med patentnummer 52, dessverre ser det ut til at hovedrullen er gått tapt slik at det ikke kan fremskaffes flere opplysninger om innehaveren av dette patentet.[267] Ved skifteutlodningen etter Martha Hellen i 1903 nevnes blant Samuel Hellens barn fra 1. ekteskap sønnen Bernhard Samuelsen i Chicago USA.[268]
 • 2f. Samuel Abrahamsen (1845–1845), født på Kristiania Tukthus. Dette er Sophie Albertine Andreasdatters barn avlet med Abraham Åkerlund. Samuel Hellen er altså ikke barnets far, men barnet må være oppkalt etter ham.[269]
 • 2g. Halfdan Hellen (f. 1853), født på Østre Sagene i Aker. Emigrerte 1871 som ugift smed til Harrisburg USA.[270],[271],[272] Ved skifteutlodningen etter Martha Hellen i 1903 nevnes blant Samuel Hellens barn fra 1. ekteskap sønnen Halfdan Samuelsen i Amerika.[273]
 • 2h. Sigurd Hellen (1857– e. 1908), født på Sagene i Aker.[274] Sigurd Hellen arbeidet hjemme i smedverkstedet hos faren, og i likhet med sin bror Magne spesialiserte Sigurd seg etterhvert som vektesmed.[275],[276] Samuel og Martha Hellen opprettet 1888 et testamente hvor sønnen Sigurd blir gitt et vederlag for sin lange og tro tjeneste med arbeidsdriften i smedverkstedet.[277] Kort tid etter vielsen i 1890 tok Sigurd med seg kona og flyttet først til Liverpool og deretter Glasgow. Sigurd, kona og datteren Gudrun ble 1891 innført i en folketelling for England og Wales. De hadde da adresse i Great Orford street i Liverpool, og Sigurds yrkestittel var da «Wei[ghing]machine Fitter».[278] Sigurds bror Magne hadde flyttet dit i 1890, og de reiste kanskje over sammen. Begge arbeidet og hadde adresse hos firmaet Henry Pooley & Sons, en stor produsent av alle slags typer vekter. Noe senere flyttet de til Glasgow og arbeidet for firmaets avdeling der. Da Sigurd fikk sønnen Einars dåp stadfestet ved Den Norske Sjømannsmisjonen i Leith i 1892 var broren Magne innført som nærværende ved hans hjemmedåp. Sigurd adresse var da 21 Pembroke str., Glasgow.[279] Da kona Josefine Theodora døde i 1897 var Sigurd bosatt i 70 Eaglesham street.[280] Etter konas død i 1897 flyttet Sigurd tilbake til Kristiania i september samme år. I 1900 var han bosatt i Stenstrups gt. 19 og var vektarbeider på fabrikk, i 1903 holdt han til i Møller gt. 48 og 1905 i Vogts gt. 35. Det er den kommunale folketellingen dette året som forteller om flyttingen fra Glasgow i 1897, og adresseboka for 1906 viser at Sigurds arbeidsplass var på Myrens verksted.[281],[282],[283],[284] Gift 1890 i Kristiania med Josefine Theodora Johannesen (1865–1897). Hun døde 1. mars 1897 i Glasgow, Skottland.[285],[286],[287] Sigurd Hellen hadde noen mindre heldige sider. Han ble ved byrettsdom av 17. november 1882 for legemsfornærmelse mot sakesløs kvinne idømt 20 dagers fengsel på vann og brød. Høyesterett stadfestet dommen og økte straffetiden til 25 dager.[288] Bakgrunnen for denne dommen kan leses i en avisartikkel fra 16. januar 1883 med overskriften «Skammeligt Overfald paa Sagesløs Kvinde».[289] I 1905 begikk han et overgrep og ble i 1906 dømt etter straffelovens § 196 (seksuell omgang med mindreårig) og § 199 (seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt) til 18 mnd. fengsel. Sigurd Hellen ble prøveløslatt i 1907,[290] og etter et kort opphold i Stenstrupsgate flyttet han i mai samme år fra Kristiania til Moss, hvorfra han den 23. desember flyttet videre til England.[291],[292]
 • 3a. Gudrun Hellen (1890–1964), født på Rikshospitalet.[293] Hun ble med foreldrene da de flyttet til Liverpool og Glasgow og var 11 mnd. gl. i 1891 da familien ble innført i en folketelling for England og Wales. De holdt da til i Great Orford street i Liverpool.[294] Sannsynligvis fulgte hun med sin far og bror til Kristiania etter morens død I 1897.[295],[296] Gudrun ble i 1905 utsatt for et overgrep, som en følge av dette ble konfirmasjonen i Sagene menighet avbrutt i 1906, og hun ble av vergerådet i Kristiania sendt til Sletner skolehjem i Eidsberg hvorfra hun ble konfirmert i 1908 (se ellers under Sigurd Hellen).[297],[298],[299],[300] Med noen avbrudd kan Gudrun Hellen følges i Oslo frem til hun begraves på Vestre gravlund i 1964.[301],[302],[303],[304],[305],[306],[307],[308]
 • 3b. Einar Hellen (f. 1892), født i Glasgow, Skottland. Hjemmedåpen ble stadfestet ved Den Norske Sjømannsmisjonen i Leith.[309] Flyttet til Kristiania i 1897. Einar var som blind en elev ved Blindeinstituttet og arbeidet senere i Oslo som pianostemmer.[310],[311],[312],[313],[314],[315][316]
 • 2i. Magne Hellen (f. 1859), født i Kristiania.[317] Som sin bror Sigurd arbeidet Magne i smedverkstedet til sin far og spesialiserte seg etterhvert som vektesmed. Han reiste 1890 til Liverpool og arbeidet senere for firmaet Henry Pooley & Sons i Glasgow.[318],[319] Gift 1880 i Gamle Aker med Caspara Alette Borgersen (f. 1857) og bosatt i Grüners gate.[320],[321] Ekteskapet gikk dårlig og Magne og Caspara som senere ble skilt flyttet fra hverandre. Deres to felles barn fulgte moren og Magne flyttet tilbake til sine foreldre før han reiste til England.[322],[323],[324],[325] I januar 1891 er Magne oppført i folketellingen sammen med Caspara og barna som midlertidig fraværende i «engelsk Værksted Haandværk». I husholdningen var det da kommet til en udøpt sønn f. 1890.[326] Den udøpte sønnen fra folketellingen hadde Caspara avlet med hoteltjener Gustav Hemstad og ble senere døpt Henry,[327],[328] og i 1892 fikk hun enda en sønn med hoteltjener Hemstad. Han ble døpt Kristian Ørnulf.[329],[330] Caspara som i flere år hadde ernært seg ved damesøm/kjolesøm registrerte seg med eget firma i 1897 under navnet K. Hellèn, og hun kan følges i Kristiania frem til 1905. I 1901 fikk hun enda et barn, denne gang en sønn avlet med en Emil Otto, denne sønnen ble døpt Scott Walter.[331],[332],[333],[334],[335],[336],[337] Caspara ble gift på nytt med Arnt Hansen fra Asker som var blitt enkemann i 1905. De er i 1910 bosatt på Elverhøi, Jansløkken i Asker med Casparas yngste sønn som da kalles Skott Hansen, og Scott Otto Hellen da han i 1915 emigrerer til slektninger i Chicago.[338],[339],[340]
 • 3a. Sverre Thorleif Hellen (f. 1880), født i Kristiania.[341] Bosatt med mor og søsken i 1900 og arbeidet da på seilduksfabrikk. Emigrerte til Canada i 1902.[342],[343] I USA brukte han navnet Tom Hellen, adresse i 1946 var 1422 Washington Ave. Chicago Ill.[344]
 • 3b. Margit Hellen (f. 1883), født i Kristiania.[345] Bosatt med mor og søsken, arbeidet i 1900 som garderobe og oppvartningsdame, i 1905 i garderoben på Nationalteateret. Emigrerte 1906 til New York som ugift forretningsdame.[346],[347],[348]
 • 2j. Signe Valborg Hellen (1861–før 1898). Gift 1885 i Kristiania med maler Martin Gulbrandsen (f. 1859).[349],[350] Ved folketelingen 1891 er Signe Valborg bosatt med hennes to sønner hos sine foreldre i Brenneriveien 16, alle tre helt forsørget av hennes far Samuel Hellen. Det er skrevet «Manden ?» på tellingsskjemaet utenfor punktet om sinnsvakhet, døvstumhet eller blindhet, og ved skifteutlodningen etter Samuel Hellen i 1893 opplyses det at Martin Gulbrandsen da var umyndigjort. Ved folketellingen 1900 finner man Martin Gulbrandsen som fange i Møllergaten 19 som da huset politistasjon og Kristiania distriktsfengsel.[351],[352],[353] Årsaken til at Signe Valborg og barna holdt til hos sin far i fra 1891 av, og at sønnen Fredrik Samuel ble konfirmert i Lunner hvor han var bosatt fra 1894 til 1898 finner man svaret på i fattigvesenets manntallsprotokoll fra kontoret for utsatte barn. Der er sønnene Fredrik og Georg innført på samme side under nr. 816 og 815. I feltet for foreldre står følgende: «Malersv. Martin Gulbrandsen Nordreg. 14 og hustru Signe Valborg Brænderib. 16. Faderen, der tjener mindst Kr. 30. 00 ugentl. skal refundere. Han er meget drikfældig og mishandler Kone og børn, saa at disse har maattet ty hen til konens forel. Smed Hellen Brænderiv. 16.» Sønnen Georg ble ser ut til å ha fulgt sin bestemor Martha Hellen frem til 1899.[354]
 • 3a. Fredrik Samuel Lund (1883–1959), født i Larvik med stadfestelse av hjemmedåp i Grønland menighet i Kristiania. Fredrik Samuel var i 1891 bosatt i Brenneriveien 16 sammen med sin mor og halvbror, alle 3 forsørget av morfaren smedemester Samuel Hellen. Konfirmert 1898 fra gården Stumbne, Lunner i Jevnaker (se ellers under moren Signe Valborg Hellen). I 1900 var han forløpig losjerende som smeddreng i på Grønland.[355],[356],[357],[358],[359] Gift 1906 i Kampen menighet med Borghild Eugenie Hagberg (1885–1959).[360],[361],[362],[363][364]
 • 4a. Solveig Ester Lund (1908–1968), født i Storfosshei i Mo i Rana, døpt i Kampen menighet, Kristiania.[365],[366] gift med Henry Olaf Østreng (1906–1975).[367]
 • 4b. Erling Georg Lund (1910–1990),[368],[369] gift med Olga (1916–2005).[370],[371]
 • 4c. Bjarne Fredrik Lundh (1912–1969),[372],[373] gift med Randi Solveig (1912–1990).[374],[375]
 • 4d. Borgny Marie Lund (1915–1979),[376],[377] gift med Knut Frantzen (1912–1984).[378]
 • 4e. Inger Lund (1917–1962),[379] gift Ulriksen.[380]
 • 4f. Synøve Lund (1919–1975),[381],[382],[383] gift med Ivar Tormod Larsen (1917–1985).[384],[385],[386]
 • 4g. Ellen Johanne Lund (1925–1973),[387],[388] gift med Kaare Harald Haugerud (1920–1986).[389],[390]
 • 3b. Georg Gulbrandsen (1887–1964), født i Kristiania. Georg var i 1891 bosatt i Brenneriveien 16 sammen med sin mor og halvbror, alle 3 forsørget av morfaren smedemester Samuel Hellen. Ved skifteregistreringen etter mormoren Martha Hellen er Georg oppgitt med adresse hos smed Arnesen i Deichmans gd. 7, men han er ikke å finne der ved folketellingene i 1899, 1900 eller 1902 (se ellers under moren Signe Valborg Hellen). Han dukker opp i 1910 som sveiser på gården Hauger i Aker, og er samme år fadder ved dåpen til sin halvbrors sønn Erling Georg. På samme vis var han fadder ved dåpen av sin nevø Bjarne Fredrik i 1912 og tituleres da som gårdsgutt, og ved dåpen til sin niese Synnøve i 1920 hvor Georg Gulbrandsens yrke da var bankbud.[391],[392],[393],[394],[395],[396],[397] Han ble senere landpostbud og var bosatt bl. a. på Bryn, i Calmeyersgate og i Lambertseterveien, gravlagt på Østre gravlund.[398],[399],[400],[401],[402],[403],[404] Gift 1939 med Thora Amanda Andresen (1897–1990), hun levde sine 10 siste år på Langerud sykehjem, gravlagt på Østre gravlund.[405],[406],[407]
 • 2k. Harald Stensrud Hellen (1863–1864), født i Christiania.[408],[409] Stensrud er høyst sannsynlig en oppkalling av lærer ved Slaveriet og Kristiania Tukthus og senere prest ved Botsfengslet, Hans T. Stensrud (1812–1858).[410],[411]

Referanser

 1. Paulsen, Helge: «Fattiggutten og tukthusfangen fra Hella, som ble en av landets store folkemusikksamlere» i Njotarøy årsskrift for Nøtterøy historielag 1994, s. 32–46.
 2. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, oppb: Statsarkivet i Oslo, fol. 471.
 3. Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1813, side 174-175.
 4. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Innflyttede 1831-1834, side 630-631.
 5. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Ekteviede 1834, side 408-409, nr. 3.
 6. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Utflyttede 1835, side 586-587, nr. 10, 11, 12.
 7. Telemark fylke, Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), Konfirmerte 1829, side 267, nr. 7 Sophia Andreasdatter Fjeldeth
 8. Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Døde og begravede 1854, side 462, nr. 156.
 9. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 20 (1848-1865), Ekteviede 1857, side 338.
 10. Hedmark fylke, Ringsaker, Ministerialbok nr. 5 (1814-1826), Fødte og døpte 1821, side 184-185, nr. 485.
 11. Hedmark fylke, Ringsaker, Klokkerbok nr. 1 (1814-1826), Fødte og døpte 1820-1821, side 182-183.
 12. Smed S. Hellen i deltagerliste for det tredje nordiske kirkemøte. Morgenbladet 1861.08.02, s. 2.
 13. Smed Hellen med uttalelse i «Stiftsmødets Forhandlinger om Sognebaandets Løsning»: «Smed Hellen antog, at Sognetvangen var et Spøgelse fra Pavevældets Tid, til Bestyrkelse for sin Mening citerede han et Stykke af den «Norske Folkeskole». Dagbladet 1872.10.31
 14. «Smaastykker» meddelt av S. Hellen i Kirkeligt Folkeblad nr. 3, 1887.
 15. Hellen, S. «Grevskaberne» i Kirkeligt Folkeblad nr. 7, 1887, s. 103–105.
 16. Hellen, S. «Grevskaberne II» i Magne, tidsskrift for kirkelig og folkelig Oplysning, s. 65–70.
 17. Hellen, S. «Grevskaberne III» i Magne, tidsskrift for kirkelig og folkelig Oplysning, s. 97–98.
 18. Olstad, Finn. Hvem var medlemmene i 'Christiania Arbeidersamfund?, artikkel i St. Hallvard 1976, s. 294.
 19. Skjøte 1860 Brenneriveien 16 Pantebok protokollnummer: 33, s, 746, 747. Sted: Christiania by, Oppbevaringssted: SAO
 20. Pantereg. Brenneriveien 16 Panteregister protokollnummer: 5,fol. 248b. Sted: Oslo by, Vestre distrikt, alminnelig rekke, Oppbevaringssted: SAO
 21. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiebakken 144b.
 22. [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257066370 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 23. Utlyste stillingsannonser hos Smed Hellen: [Aftenposten 1868.07.14, Aftenposten 1868.08.07, Aftenposten 1868.11.20, Aftenposten 1869.11.23, Aftenposten 1868.11.24, Aftenposten 1869.11.22, Aftenposten 1871.07.20, Aftenposten 1872.02.27, Aftenposten 1872.07.23, Aftenposten 1873.03.03, Aftenposten 1873.03.04, Aftenposten 1873.03.05, Aftenposten 1873.08.19, Aftenposten 1873.09.01, Aftenposten 1873.09.01, Aftenposten 1873.01.22, Aftenposten 1873.08.08, Aftenposten 1873.09.03, Aftenposten 1873.09.05, Aftenposten 1874.03.12, Aftenposten 1874.03.14, Aftenposten 1874.04.21, Christiania Intelligentssedler 1874.04.22, Aftenposten 1874.11.03, Aftenposten 1877.04.14, Aftenposten 1874.11.05, Aftenposten 1877.07.12, Aftenposten 1881.07.13, Aftenposten 1881.07.15, Aftenposten 1883.02.21, Dagbladet 1889.05.09, Aftenposten 1889.08.13.]
 24. Et smukt Værelse, med fri Indgang og Adgang til Kjøkken, er for en enlig Familie tilleie strax i den nye Tømmerbygning nr. 1 ved Underhaugsgaden paa Kampen. Snedker Larsen i 2den Etage eller Smed Hellen i Brænderiv. 16, anv. Aftenposten 1875.11.10
 25. I Smed Hellens Gaarde paa vestre Kampen med Udsigt over Byen, er sunde Boliger billig tilleie. Bortleies af Smed Hellen, Brænderiveien 16. Aftenposten 1877.07.23
 26. I Smed Hellens Gaarde paa vestre Kampen med Udsigt over Byen, er sunde Boliger billig tilleie. Bortleies af Smed Hellen, Brænderveien 16. Aftenposten 1877.07.14
 27. Gaarden Matr. Nr. 5 i Ullensakergaden (før Løbe Nr. 215 c d g i Aker) er af Anthon Johansen for 5500 Kroner kjøbt af Smedemester S. Hellen. Eiendommens Areal er 380.5 Kvadratmeter. Aftenposten 1884.12.15
 28. Ullensakergaden matr. nr. 5, s. 149. De Nye Skattetaxter i Kristiania : tilligemed de skattetaxerede Eiendommes Areal og Brandtaxt (utg. 1884)
 29. Stortingsforhandlinger. 1889 Del 5 Stortingsforhandlinger. 38
 30. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 15 , 1890-1892, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 517.
 31. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 7 (1880-1905), Døde og begravede 1892, side 123.
 32. Dødsannonse, Samuel Hellen. Aftenposten 1892.02.17 s. 2
 33. Skjøte 1891/1893 Brenneriveien 16 Pantebok protokollnummer: I 67a, fol. 388b nr. 29, Sted: Oslo by, Oppbevaringssted: SAO
 34. Helgesens g. 46 Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1897-1897, oppb: Riksarkivet.
 35. Herslebs g. 2 Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1899-1899, oppb: Riksarkivet.
 36. Olaf Ryes pl. 7 Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1900-1900, oppb: Riksarkivet.
 37. Olaf Ryes pl. 7 Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1899, stykke 1-12 (OBA/A-20057/Gba), 1899-1899, oppb: Oslo Byarkiv.
 38. Alders hvile, Schandorffs Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
 39. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. IV 4 (1897-1912), Døde og begravede 1901, side 69.
 40. Nr. 335. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 1 , 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 41. Skiftereg. 1901 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteregistreringsprotokoll B 27 (SAO/A-10383/H/Hb/Hbb/L0027), 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 42. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 43. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 3 (1841-1853), Fødte og døpte 1846, side 118.
 44. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 21 (1865-1884), Ekteviede 1868, side 66.
 45. Marie Fresch Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
 46. Marie Anne Fresch Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
 47. Anne Marie Fresch Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
 48. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 6 , 1911-1913, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 195.
 49. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0014 (1909-1924), Døde og begravede 1912, side 344, nr. 27.
 50. Oslo fylke, Kristiania Tukthus, Ministerialbok nr. 3 (1831-1865), Fødte og døpte kvinner 1831-1832, side 16, nr. 3 1832
 51. Vestfold fylke, Hof, Ministerialbok nr. 4 (1814-1843), Døde og begravede 1833, side 221, nr. 13.
 52. Oppland fylke, Sør-Aurdal, Ministerialbok nr. 3 (1825-1840), Fødte og døpte 1834, side 110-111, nr. 26.
 53. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Døde og begravede 1900, side 394-395, nr. 7.
 54. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 4 (1847-1864), Konfirmerte menn 1848, side 149, nr. 22.
 55. Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Ekteviede 1860, side 315, nr. 86.
 56. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 2 (1864-1872), Døde og begravede 1864, side 305, nr. 12
 57. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv, nr. 184.
 58. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 1 (OB/A-20045/H/Hd/L0001/), 1865-1879, oppb: Oslo Byarkiv, nr. 185, 186.
 59. Østfold fylke, Fredrikshald prestegjeld, Statlig folketelling 31-33 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet. Elvegaden 117.
 60. Unneberg, Sigurd H. Ramnes Bygdebok. 2 2/2 : Gårds- og slektshistorie, Ramnes : Ramnes, 1970, s. 1093.
 61. Vestfold fylke, Ramnes, Ministerialbok nr. 6 (1862-1877), Ekteviede 1872, side 479-480, nr. 14.
 62. Folketelling 1900 for 0718 Ramnes herred, Kjeldaas under 140/1
 63. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 2 (1904-1923), Døde og begravede 1907, side 78.
 64. Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1855, side 145, nr. 92.
 65. Oslo fylke, Vestre Aker, Ministerialbok nr. 2 (1855-1877), Døde og begravede 1857, side 332, nr. 49.
 66. Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 1 (1859-1861), Fødte og døpte 1859, side 60, nr. 505.
 67. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 153
 68. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 5 (1873-1881), Ekteviede 1881, side 336, nr. 54.
 69. Hilda Adamsen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Telthus Gade 5
 70. Hilda Adamsen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Telthusgaten 5
 71. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 15 , 1927-1929, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 383.
 72. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0016 (1919-1931), Døde og begravede 1929, side 148.
 73. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 14 , 1925-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 535.
 74. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0016 (1919-1931), Døde og begravede 1926, side 98.
 75. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1882, side 74, nr. 32.
 76. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 12 (1898-1910), Ekteviede 1901, side 201, nr. 157.
 77. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. 3 (1900-1909), Lysninger 1901, uten sidenr, nr. 60.
 78. Signe Margrete Nilsen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Theresesgate 41
 79. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Alfred Marinius Nilsen 20.06.1868 Kristiania Maskinmester Stensk bokh., Johs. Theresesgate 41 | Signe Margrete Nilsen16.06.1881 Kristiania Husmor | Solveig Nilsen 03.12.1902 Kristiania Kontorist Kri.a. Trocotagfabri | Alfhild Nilsen 14.04.1908 Kristiania Skoleelev.]
 80. Alfred Marinius Nilsen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 18 , 1934-1936, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 689.
 81. [Aftenposten 1963.08.07. Bisettelser: Fru Signe Margrethe Nilsen ble bisatt fra Vestre gravlunds kapell igår. Sogneprest Ludvig Klaastad forrettet og frembar den siste hilsen og takk. På kisten lå kranser fra familie, venner, og leieboerne i Thereses gate 41.]
 82. [Aftenposten 1963.08.05. Dødsannonse: Signe Margrethe Nilsen.]
 83. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 13 (1901-1908), Fødte og døpte 1903, side 65.
 84. [Aftenposten 1960.11.28. Dødsannonse: Solveig Nilsen.]
 85. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 13 (1901-1908), Fødte og døpte 1908, side 259.
 86. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1883, side 116, nr. 111.
 87. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1886, side 183, nr. 44.
 88. Bertha Emilie Sigvarda Jans Emigranter over Oslo 1867-1930
 89. Bertha Emilie Sigvarda Jans Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 90. ["Pennsylvania, Philadelphia Marriage Indexes, 1885-1951," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JVZB-4YV : accessed 27 December 2015), Ralph E Martinsen and Adamsen, 1913; citing license number 305618, Clerk of the Orphan's Court. City Hall.]
 91. [Aftenposten 1929.03.12. Dødsannonse: Enkefru Hilda Adamsen vår kjære opofrende mor, svigermor og bestemor, døde plutselig fra oss idag, 70 år gammel. Oslo, 7. mars 1929. Signe Nilsen. Harald Adamsen. Ragnhild Sundstrøm. Karen Adamsen. Trygve Adamsen. Sigvarda Martinsen U. S. A. Barn. Svigerbarn og barnebarn. Begraves onsdag den 13. mars kl. 1 ¾ fra Vår Frelsers gravkapell til Gamle Akers kirkegård.]
 92. ["United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MNMK-5FF : accessed 27 December 2015), Sigvarda B E Martinson in household of Ralph E Martinson, Philadelphia Ward 33, Philadelphia, Pennsylvania, United States; citing sheet 7A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,821,625.]
 93. ["United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XH4C-T6X : accessed 27 December 2015), Sigvarda Martinsen, 1930.]
 94. ["United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQXD-458 : accessed 27 December 2015), Sigrarda Martinson in household of Ralph Martinson, Ward 35, Philadelphia, Philadelphia City, Philadelphia, Pennsylvania, United States; citing enumeration district (ED) 51-1265, sheet 11B, family 235, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012).]
 95. [Aftenposten 1944.04.26. Dødsannonse: Vår kjære søster Sigvarda Marthinsen født Adamsen døde i Philadelfia. 22. septbr. 1942. Signe Nilsen. Harald Adamsen. Karen Olsen. Adam Adamsen.]
 96. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1888, side 24, nr. 21.
 97. [Aftenposten 1948.05.22. Kremasjoner og begravelser. Lørdag 22. mai. Vår Frelsers gravlund: lastebileier Harald Adamsen kl. 11.]
 98. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1890, side 97, nr. 77.
 99. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0015 (1911-1924), Ekteviede 1918, side 252, nr. 48.
 100. Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1886, side 337, nr. 70.
 101. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 9 , 1917-1918, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 1305.
 102. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0014 (1909-1924), Døde og begravede 1918, side 406, nr. 45.
 103. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Karen Augusta Pedersen, 15.06.1890 Kristiania, k, e, Syerske Berger Hansen, Telthus gate 11, Gamle Aker.]
 104. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. H 0009 (1935-1941), Lysninger 1938, side 56, nr. 131.
 105. [Aftenposten 1973.03.21. Dødsannonse: Min kjære søster Karen Olsen f. Adamsen døde stille i dag. Oslo, 13. mars 1973. Adam Trygve Adamsen. Bisettelsen har funnet sted.]
 106. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1893, side 174, nr. 64.
 107. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Adam Trygve Adamsen, 16.04.1893 Kristiania, m, ug, Kjørekar, Telthus gate 5, Gamle Aker.]
 108. [Aftenposten 1976.01.23. Dødsannonse: Vår kjære Adam Adamsen døde idag. Oslo, 20.januar 1976. Familien. Bisettes fra kapellet på Ullevål sykehus mandag 26. januar kl. 14.30.]
 109. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. H 0008 (1931-1941), Lysninger 1938, side 109, nr. 77.
 110. Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. H 0009 (1935-1941), Lysninger 1938, side 51, nr. 77.
 111. Akershus fylke, Ås i Ås, Klokkerbok nr. I 6 (1925-1940), Ekteviede 1938, side 208, nr. 7.
 112. Hordaland fylke, Herdla, Ministerialbok nr. A 3 (1878-1890), Fødte og døpte 1888, side 96, nr. 40
 113. [Aftenposten 1967.09.27. Dødsannonse: Betty Berntine Adamsen.]
 114. [Aftenposten 1967.09.29. Anmeldte dødsfall: Husmor Betty Berthine Adamsen f. 1888.]
 115. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 1 (1861-1865), Fødte og døpte 1862, side 41, nr. 139
 116. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 153
 117. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 7 (1882-1890), Ekteviede 1883, side 165, nr. 52.
 118. Selma Johnsen Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sagveien 11
 119. Selma Johns 1889 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 120. Iver Johns 1889 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 121. Arthur Johns 1889 Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 122. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1883, side 262, nr. 114.
 123. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Døde og begravede 1887, side 374, nr. 9.
 124. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 6 (1880-1887), Fødte og døpte 1886, side 182, nr. 38.
 125. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 8 (1887-1896), Fødte og døpte 1888, side 29, nr. 46.
 126. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 2 (1863-1870), Fødte og døpte 1864, side 42, nr. 28.
 127. Oslo fylke, Uranienborg, Ministerialbok nr. 2 (1880-1896), Ekteviede 1886, side 126, nr. 3.
 128. Emilie Pedersen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Møllergaden 53
 129. Emilie Pedersen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Dops gate 14
 130. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 2 , 1903-1905, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 998.
 131. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. IV 4 (1897-1912), Døde og begravede 1903, side 104, nr. 69.
 132. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Langesgt. 11 Markus: Emilie Pedersen 24.12.1863 Kristiania, k, !!, Husmor. | Ruth Hellen 07.01.1897 Kristiania, Kontordame Sheel. | Aase Hellen 05.12.1902 Kristiania, Kontor Centralteateret. | Birger Hellen 4.08.1909 Kristiania.]
 133. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1927-1927, oppb: Riksarkivet.
 134. Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 14 , 1927-1928, oppb: Statsarkivet i Oslo, nr. 806.
 135. Oslo fylke, Markus, Ministerialbok nr. F 0004 (1917-1943), Døde og begravede 1927, side 77, nr. 21.
 136. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1888, side 79, nr. 38.
 137. Oslo fylke, Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, stykke 16 (SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0016), 1906-1914, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 138. Sigrid Hellen Mohn Folketelling 1910 for 1249 Fana herred, Klubben 41/13.
 139. Krohn-Holm, Jan W. Slekten Dietrichson 1724-1974, Oslo, 1974, s. 89.
 140. Jensson, Liv. Biografisk skuespillerleksikon : norske, danske og svenske skuespillere på norske scener særlig på 1800-tallet, Oslo : Universitetsforlaget, 1981, s. 72.
 141. Sigrid Mohn Disnorge.no/gravminner, id. 1230582.
 142. Einar Mohn Disnorge.no/gravminner, id. 1230583.
 143. [Aftenposten 1941.10.02. Personalia, bryllup: Lørdag 4. ds. i Munkedamsveien 78: Frk. Gerd Kjær, datter av redaksjonssekretær Johan Kjær og hustru Asta f. Dietrichson, og journalist Erik K. Mohn, sønn av kontorchef Einar K. Mohn og hustru Sigrid f. Hellen. Vielse i Frogner kirke kl. 16.30.]
 144. Oslo fylke, Frogner, Lysningsprotokoll nr. 9 (1938-1945), Lysninger 1941, side 81, nr. 149.
 145. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1890, side 198, nr. 98.
 146. Ingebjørg Hellen Folketelling 1910 for 1249 Fana herred, Klubben 41/13.
 147. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, Fødselsregister nr. 1, 1916-1931, s. 37, nr. 18. Viser tidspunkt for vielse i sønnen Carls dåpsinnførsel.
 148. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Mastrups gate nr. 2 Sagene: Olaf Pettersen 19.12.1882 Kristiania, g, Speditør. | Ingebjørg Pettersen 15.05.1890 Kristiania, g, Kasserer. | Carl Pettersen 06.01.1919 Kristiania. | Thor Pettersen 13.04.1921 Kristiania.]
 149. Disnorge.no/gravminner, Ingebjørg Pettersen: id. 3477786.
 150. Disnorge.no/gravminner, Olaf Pettersen: id. 3477787.
 151. [Aftenposten 1971.12.18. Anmeldte dødsfall, Torsdag 16. desember. Olaf Pettersen f. 1882.]
 152. [Aftenposten 1971.12.23. Dødsannonse: Vår kjære far, svigerfar og farfar fhv. speditør Olaf Pettersen sovnet stille inn idag. Oslo, 15. des. 1971.]
 153. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, Fødselsregister nr. 1, 1916-1931, s. 37.
 154. Disnorge.no/gravminner, Carl Pettersen (ved siden av sin far, id. 3477787): id. 3477788.
 155. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, Fødselsregister nr. 1, 1916-1931, s. 70.
 156. Oslo fylke, Johannes, Ministerialbok nr. 3 (1882-1896), Fødte og døpte 1893, side 218, nr. 28.
 157. Aagot Peders. Hellen 1917 Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 158. ["New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJC1-XYZ : accessed 27 December 2015), Aagot Hellen, 12 Jun 1917; citing departure port Kristiania, Norway, arrival port New York, ship name Bergensfjord, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).]
 159. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1933-1933, oppb: Riksarkivet.
 160. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1939-1939, oppb: Riksarkivet.
 161. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1950-1950, oppb: Riksarkivet.
 162. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1955-1955, oppb: Riksarkivet.
 163. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1960-1961, oppb: Riksarkivet.
 164. [Aftenposten 1963.05.04. Anmeldte døde ved Oslo skifterett: Frøken Aagot Hellen f. 1893.]
 165. [Aftenposten 1963.05.06. Kremasjoner og begravelser tirsdag 7. mai, Vestre krematorium: Frk. Aagot Hellen 12. 40.]
 166. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 6 (1891-1899), Fødte og døpte 1896, side 168, nr. 32.
 167. Oslo fylke, Markus, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1937), Lysninger 1925, side 42, nr. 30. (utover lysningen bekreftes dette ekteskapet ved hennes mors dødsfallsmelding i 1927).
 168. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. III 7 (1914-1920), Ekteviede 1919, side 207, nr. 170.
 169. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Stavangergaten 3 Sagene: Johan Erbo Schytt Amundsen, 12.10.1893 Kristiania, g, Nøsarbeider. | Aslaug Amundsen, 23.04.1899 Kristiania, g, Husmor. | Arne Amundsen, 05.05.1920 Kristiania. | Otto Amundsen, 16.09.1922 Kristiania.]
 170. [Aftenposten 1965.09.02. Anmeldte dødsfall tirsdag 31. august: Johan Erbo Schytt Amundsen f. 1893.]
 171. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. F 0017 (1919-1922), Fødte og døpte 1920, side 102, nr. 224.
 172. [Aftenposten 1987.12.30. Dødsannonse: Arne Erbo Schytt Amundsen.]
 173. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1922, side 228, nr. 196.
 174. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 7 (1900-1914), Fødte og døpte 1903, side 82, nr. 22.
 175. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. F 0014 (1909-1924), Fødte og døpte 1909, side 18, nr. 135.
 176. [Aftenposten 1925.02.04. s. 7.]
 177. [Aftenposten 1931.09.22. Aftenutgave. Artikkel «Engelske armèboksere til Ørnulfs stevne», s. 6.]
 178. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 5 (1865-1877), Fødte og døpte 1870, side 46, nr. 47.
 179. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 6 (1878-1888), Konfirmerte 1885, side 166, nr. 12.
 180. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1873, side 18-19.
 181. Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 5 (1857-1870), Fødte og døpte 1867, side 119-120, nr. 7.
 182. Vestfoldslekt, søk i dødsannonser i Tønsbergs Blad, Ingvald Larsen, Tollerød, død 18. januar 1930.
 183. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Ekteviede 1895-1896, side 268-269, nr. 4.
 184. Susanna Andreasdtr. Folketelling 1900 for 0716 Våle herred, Under Aamot 88/1.
 185. Vestfold fylke, Våle i Våle, Ministerialbok nr. I 11 (1878-1906), Døde og begravede 1905, side 294, nr. 7.
 186. Ludvig Artur Vestfold fylke, Våle i Våle, Ministerialbok nr. I 11 (1878-1906), Fødte og døpte 1901, side 84.
 187. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1874, side 24-25.
 188. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Døde og begravede 1880-1881, side 216-217, nr. 2.
 189. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1876-1877, side 42-43.
 190. Folketelling 1900 for 0718 Ramnes herred, Kjeldaas under 140/1
 191. Haakon Andreasen Folketelling 1910 for 0718 Ramnes herred, Gunnerød
 192. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1878, side 52-53.
 193. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Døde og begravede 1882-1885, side 220-221, nr. 2.
 194. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1894), Fødte og døpte 1880, side 12-13, nr. 9.
 195. Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. II 3 (1881-1895), Konfirmerte 1895, side 241.
 196. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Ekteviede 1903, side 332, nr. 25.
 197. Folketelling 1910 for 0231 Skedsmo herred, Jekslevold (Asak nedre) 9/1.
 198. [Haavelmo, Halvor. Skedsmo : bygdens historie. 2, Skedsmo : Herredsstyret, 1950-1952, s. 146.]
 199. Disnorge.no/gravminner, Gunda Amundsen: id. 3016123.
 200. Disnorge.no/gravminner, Sigvart Adolf Amundsen: id. 3016122.
 201. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1904, side 42.
 202. Disnorge.no/gravminner, Alf Amundsen: id. 3017733.
 203. [Haavelmo, Halvor. Skedsmo : bygdens historie. 2, Skedsmo : Herredsstyret, 1950-1952, s. 146.]
 204. [Matrikkelutkastet av 1950, Akershus, Skedsmo herad: Jekslevold gnr. 9 bnr. 2, Alf Amundsen.]
 205. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Ekteviede 1924, side 261, nr. 17.
 206. Disnorge.no/gravminner, Oline Amundsen: id. 3016028.
 207. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1924, side 88, nr. 10.
 208. Disnorge.no/gravminner, Aase Grete Kristine Eriksen: id. 3016696.
 209. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1944, side 338, nr. 5.
 210. Disnorge.no/gravminner, Helge Ingvald Eriksen: id. 3016693.
 211. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1925, side 96, nr. 12.
 212. Disnorge.no/gravminner, Alfhild Oline Nilsen: id. 3016029.
 213. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Fødte og døpte 1929, side 25, nr. 5.
 214. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 8 (1945-1958), Ekteviede 1945, side 121, nr. 9.
 215. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1905, side 78, nr. 114.
 216. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1929, side 281, nr. 14.
 217. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1907, side 118, nr. 99.
 218. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1910, side 136, nr. 5.
 219. Disnorge.no/gravminner, Gunvor Signora Nysted: id. 3016536.
 220. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1935, side 307, nr. 21.
 221. Disnorge.no/gravminner, Ottar Nysted: id. 3016534.
 222. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1911, side 150, nr. 17.
 223. Disnorge.no/gravminner, Yngvar Helmer Amundsen: id. 3045136.
 224. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1937, side 316, nr. 17.
 225. Disnorge.no/gravminner, Martha Sofie Amundsen: id. 3045135.
 226. Disnorge.no/gravminner, Foto: gravminne, Yngvar Helmer og Martha Sofie Amundsen.
 227. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1913, side 168, nr. 22.
 228. Disnorge.no/gravminner, Ragna Helene Granly: id. 3016752.
 229. Disnorge.no/gravminner, Paul Sigvart Granly: id. 3016751.
 230. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1915, side 182, nr. 16
 231. Disnorge.no/gravminner, Helge Amundsen: id. 3016124.
 232. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Ministerialbok nr. 15 (1902-1917), Fødte og døpte 1917, side 194, nr. 20.
 233. Disnorge.no/gravminner, Ingeborg Viktoria Amundsen: id. 3016125.
 234. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. Ga 0007 (1926-1945), Ekteviede 1937, side 315, nr. 10.
 235. Disnorge.no/gravminner, Trygve Weaas: id. 3951524.
 236. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1920, side 52, nr. 14.
 237. Disnorge.no/gravminner, Jarle Tormod Amundsen: id. 3017410.
 238. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 8 (1945-1958), Ekteviede 1948, side 129, nr. 10
 239. Disnorge.no/gravminner, Ingrid Amundsen: id. 3017411.
 240. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 6 (1912-1926), Fødte og døpte 1924, side 90, nr. 22.
 241. Disnorge.no/gravminner, Rudolf Herman Amundsen: id. 3017246.
 242. Akershus fylke, Skedsmo i Skedsmo, Klokkerbok nr. I 8 (1945-1958), Ekteviede 1948, side 130, nr. 14.
 243. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1884, side 84-85.
 244. Vestfold fylke, Ramnes i Ramnes, Ministerialbok nr. I 8 (1896-1913), Ekteviede 1906, side 145, nr. 1.
 245. Anna Andreasen Folketelling 1910 for 0721 Sem herred, Tollerød Sa(g)-enga 33/4
 246. Vestfold fylke, Sem i Sem, Klokkerbok nr. I 7 (1909-1924), Døde og begravede 1916, side 154, nr. 6.
 247. Vestfold fylke, Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 12 (1905-1915), Fødte og døpte 1906, side 20-21, nr. 28.
 248. Disnorge.no/gravminner, Asbjørn Karinius Larsen: id. 2534691.
 249. Disnorge.no/gravminner, Inger Marie Larsen: id. 2534693.
 250. Disnorge.no/gravminner, Foto: gravminne, Asbjørn Karinius og Inger Marie Larsen.
 251. Vestfold fylke, Skjee i Stokke, Ministerialbok nr. II 1 (1884-1910), Fødte og døpte 1908, side 59, nr. 11.
 252. Vestfold fylke, Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 12 (1905-1915), Fødte og døpte 1910, side 50-51, nr. 28.
 253. Vestfold fylke, Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 12 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, side 64-65, nr. 18.
 254. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1894), Fødte og døpte 1886, side 32-33, nr. 11.
 255. Signe Andreasen Folketelling 1910 for 0721 Sem herred, Tollerød Sa(g)-enga 33/4
 256. Sem i Sem, Klokkerbok nr. I 7 (1909-1924), Ekteviede 1920, side 129, nr. 20.
 257. Vestfold fylke, Sem i Sem, Klokkerbok nr. I 7 (1909-1924), Fødte og døpte 1921, side 57, nr. 11.
 258. Vestfold fylke, Fon i Ramnes, Klokkerbok nr. II 1 (1869-1904), Fødte og døpte 1892, side 130-131.
 259. Folketelling 1900 for 0718 Ramnes herred, Kjeldaas under 140/1
 260. Kolbjørn Andreassen Folketelling 1910 for 0719 Andebu herred, Svendsrød 71/1
 261. Oppland fylke, Biri, Ministerialbok nr. 4 (1829-1842), Fødte og døpte 1835, side 43, nr. 64.
 262. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiebakken 144b.
 263. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 3 (1814-1847), Fødte og døpte 1837, side 272-273, nr. 33.
 264. Vestfold fylke, Sande, Ministerialbok nr. 4 (1847-1864), Konfirmerte menn 1851, side 154, nr. 22.
 265. Østfold fylke, Glemmen, Ministerialbok nr. 5 (1838-1852), Fødte og døpte 1841, side 23, nr. 12.
 266. Vestfold fylke, Horten, Ministerialbok nr. 1 (1855-1871), Konfirmerte 1856, side 160, nr. 11.
 267. Oslo fylke, Oslo sjømannskontor, Mønstring, Registre, Register til ruller 1 (SAO/A-10595/F/Fa/L0001), 1866-1891, oppb: Statsarkivet i Oslo. Register for Kristiania krets. Alfabetisk navneregister over hoved- og annotasjonsruller
 268. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 269. Oslo fylke, Kristiania Tukthus, Ministerialbok nr. 3 (1831-1865), Dødfødte 1833-1856, side 115.
 270. Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Fødte og døpte 1853, side 49, nr. 224.
 271. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiebakken 144b.
 272. Emigranter over Oslo 1867-1930, Halfdan Hellen.
 273. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 274. Oslo fylke, Aker, Klokkerbok nr. 10 (1852-1859), Fødte og døpte 1858, side 192-193, nr. 3.
 275. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 276. Ang. leveranse av bismervekter fra Smed Hellen til Justervesenet. Stortingsforhandlinger. 1886 Del 4 Stortingsforhandlinger. 35, s. 49, 151, 245, 246.
 277. Testamente 1888 etter Samuel og Martha Hellen. [Arkivet etter Oslo skifterett, testamentprotokoll Kaa/3 fol. 247-248, SAO.]
 278. ["England and Wales Census, 1891," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:7SM1-NZM : accessed 27 December 2015), Liqurd Hellen in household of Julius Arendsen, Liverpool, Lancashire, England; from "1891 England, Scotland and Wales census," database and images, findmypast (http://www.findmypast.com : n.d.); citing PRO RG 12, Lancashire county, subdistrict, The National Archives of the UK, Kew, Surrey. | England and Wales Census 1891, Lancashire, Liverpool, ST COLUMBO, Residence: Great Orford Street.| Liqurd Hellen, Boarder, Occupation: Wei[ghing]machine Fitter, M, 33, Norway | Josepine Hellen, F, 27, Norway | Gudrun Hellen, F, 11M, Norway.]
 279. Utlandet fylke, Leith i Den Norske Sjømannsmisjonen, Ministerialbok nr. A 2 (1887-1898), Fødte og døpte 1893, side 22.
 280. Utlandet fylke, Leith i Den Norske Sjømannsmisjonen, Ministerialbok nr. A 2 (1887-1898), Døde og begravede 1897, side 75.
 281. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Steenstrups gade 19
 282. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1904-1904, oppb: Riksarkivet.
 283. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 284. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1906-1906, oppb: Riksarkivet.
 285. Oslo fylke, Oslo byfogd, Notarialprotokoll nr. I 6 (1888-1890), Annen liste 1890, side 321b-322a.
 286. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 4 (1880-1894), Viede dissentere 1890, side 254.
 287. En i ettertid påført merknad ved dåpsinnførselen til datteren Gudrun plasserer tid og sted for dødsfallet til Josefine Theodora Johannesen. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1890, side 197.
 288. [Norsk Retstidende - Volum 48, 1883 - side 95, lnr. 18.]
 289. Aftenposten 1883.01.16, s. 2.
 290. [Sigurd Hellen i arkiv S-1539, Botsfengslet, serie Dbc, Fangekartotek, stykke nr. 10, fangenummer 972l og fangenummer179m. Arkiv S-1539, Botsfengslet, serie serie Dbb, Karakter–/fangebøker, stykke nr. 40, 821l–171m og stykke nr. 41, 172m–530m. (Domsaktene mangler)]
 291. Oslo fylke, Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, stykke 4 (SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0004), 1906-1914, oppb: Statsarkivet i Oslo
 292. Østfold fylke, Moss folkeregister, Flytteprotokoller, Flytteprotokoll 2 (SAO/A-10020/J/L0002), 1905-1913, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 293. Oslo fylke, Rikshospitalet, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1890, side 197.
 294. ["England and Wales Census, 1891," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:7SM1-NZM : accessed 27 December 2015), Liqurd Hellen in household of Julius Arendsen, Liverpool, Lancashire, England; from "1891 England, Scotland and Wales census," database and images, findmypast (http://www.findmypast.com : n.d.); citing PRO RG 12, Lancashire county, subdistrict, The National Archives of the UK, Kew, Surrey. | England and Wales Census 1891, Lancashire, Liverpool, ST COLUMBO, Residence: Great Orford Street.| Liqurd Hellen, Boarder, Occupation: Wei[ghing]machine Fitter, M, 33, Norway | Josepine Hellen, F, 27, Norway | Gudrun Hellen, F, 11M, Norway.]
 295. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Steenstrups gade 19
 296. Vogts gd. 35. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 297. NB. Undervist og overhørt men ikke Konfirmeret på gr. af utugtigt forhold til hendes ki. Fader. [???]. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 5 (1898-1911), Konfirmerte 1906, side 81.
 298. Merk: Gudrun er innført med sin fars fødselsår. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Hjemstavnsregister, stykke 25 (OB/A-20045/F/Fb/L0025), 1906-1906, oppb: Oslo Byarkiv.
 299. Østfold fylke, Eidsberg i Eidsberg, Ministerialbok nr. I 14 (1902-1919), Konfirmerte 1908, side 151.
 300. Gudrun Hellen, Skolehjems elev. NB. Feil fødselsdata. Folketelling 1910 for 0125 Eidsberg herred, Sletner 13/1.
 301. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Gudrun Hellen, 12.05.1890, Kristiania, k, ug, Hushjelp, Jacob Aalls gate 31, Fagerborg.]
 302. Hellen, Gudrun, frk., Hansteensg. 7 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1927-1927, oppb: Riksarkivet.
 303. Hellen, Gudrun, frk., Haxth.g. 7 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1934-1934, oppb: Riksarkivet.
 304. Hellen, Gudrun, frk., Sorgenf.g. 33 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1939-1939, oppb: Riksarkivet.
 305. Gudrun, frk., Odinsg. 27 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1946-1946, oppb: Riksarkivet.
 306. Hellen, Gudrun, frk., Odinsg. 27 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1947-1947, oppb: Riksarkivet.
 307. Hellen, Gudrun, Lyder Sagensg. 22 Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1955-1955, oppb: Riksarkivet.
 308. [Aftenposten morgen 16. mars 1964 s. 21, begravet kl. 14 Vestre gravlund: Frk. Gudrun Hellen.]
 309. Utlandet fylke, Leith i Den Norske Sjømannsmisjonen, Ministerialbok nr. A 2 (1887-1898), Fødte og døpte 1893, side 22.
 310. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Steenstrups gade 19
 311. Vogts gd. 35. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 312. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Olaf Ryes plads 11
 313. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Einar Hellen, 10.05.1892, Glasgow Skotland, m, ug, Pianostemmer, Gjetemyrsveien 62, Gamle Aker.]
 314. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1927-1927, oppb: Riksarkivet.
 315. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1941-1941, oppb: Riksarkivet.
 316. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1947-1947, oppb: Riksarkivet.
 317. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1859, side 141.
 318. Magne Hellen til Liverpool. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 38 (1878-1921), Utflyttede 1879-1918, side 27.
 319. Skifteutlodning 1903 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Skifteutlodningsprotokoll C 3 (SAO/A-10383/H/Hd/Hdc/L0003), 1901-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 320. Oslo fylke, Gamle Aker, Ministerialbok nr. 5 (1873-1881), Ekteviede 1880, side 319.
 321. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1881-1881, oppb: Riksarkivet.
 322. Hellen, Magne, Smedsv., Brænderi Vn. 16. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1884-1884, oppb: Riksarkivet.
 323. Hellen, Caspara, Mdm., Aasen Gd. 3. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1886-1886, oppb: Riksarkivet.
 324. Magne Samuelsen Hellen Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 325. Chasbara Hellen Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Østgaardsgade 3
 326. Østgaardsgt. 8 Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 327. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1891, side 225, nr. 48.
 328. Henry Helen Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Munkedamsveien 33b
 329. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1893, side 271, nr. 87.
 330. Kristian Hemstad Folketelling 1910 for 0703 Horten kjøpstad, Karljohansvern, Militær kaserne
 331. Christiania den 2 Februar 1897. Herved anmeldes at Undertegnede Kaspara Hellèn, Thv. Meyersgade 24, under Firma K. Hellèn agter at drive Handel i Christiania. K. Hellèn. Registrert den 4 Februar 1897. Horn. H. Bang. (s. 2). Norsk Kundgjørelsestidende 1897.02.09
 332. Kaspara Hellen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Hesselbergs gade 2
 333. Scott Walter /URN:kb_read?idx_kildeid=5421&idx_id=5421&uid=ny&idx_side=-209 Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 15 (1899-1902), Fødte og døpte 1901, side 203.
 334. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1904-1904, oppb: Riksarkivet.
 335. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1905-1905, oppb: Riksarkivet.
 336. Oslo fylke, Kristiania, Adressebok , 1906-1906, oppb: Riksarkivet.
 337. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv
 338. Akershus fylke, Asker i Asker, Ministerialbok nr. I 15 (1896-1915), Døde og begravede 1905, side 190, nr. 8 kv.
 339. Kaspara Hansen Folketelling 1910 for 0220 Asker herred, Elverhøi
 340. Scott Otto Hellen Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 341. Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1880, side 81.
 342. Thorleif Hellen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Hesselbergs gade 2
 343. Sverre Torleif Hellen Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 344. ["Illinois, Northern District Naturalization Index, 1840-1950," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKGM-PRV : accessed 27 December 2015), Thorleif Sverre Or Tom Hellen, 1946; citing , NARA microfilm publication M1285 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.), roll 79; FHL microfilm 1,432,079. | f. Oct. 1. 1880 Norway | Adress: 1422 Washington Ave. Chicago Ill. | Entry in US: About May 1902. Saute St. Marie, Mich.]
 345. Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 3 (1879-1887), Fødte og døpte 1883, side 213.
 346. Margit Hellen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Hesselbergs gade 2
 347. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 348. Margit Helln Emigranter over Oslo 1867-1930
 349. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 4 (1880-1894), Ekteviede 1885, side 152.
 350. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16
 351. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 352. Skifteutlodning 1893 etter Samuel Hellen. Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteutlodningsprotokoll A 16 (SAO/A-10383/H/Hd/Hda/L0016), 1893-1896, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 353. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Møllergade 19, Politistationen og Kr. Distriktsfængsel.
 354. Nr. 816, 815. Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 4 (OB/A-20045/H/Hd/L0004), 1887-1897, oppb: Oslo Byarkiv.
 355. Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 7 (1878-1888), Fødte og døpte 1883, side 188.
 356. Fredrik Samuel Lund Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Brænderiveien 16.
 357. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 358. Oppland fylke, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 10 (1891-1906), Konfirmerte 1898, side 133, nr. 18.
 359. Fredrik Lund Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Grønlandsleret 10.
 360. Oslo fylke, Kampen, Ministerialbok nr. I 9 (1899-1911), Ekteviede 1906, side 205, nr. 18.
 361. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 103
 362. [Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Fredrik Samuel Lund, 25.08.1883, Kristiania, m, g, Jerndreier, Arendalsgate 18, Sagene| Borghild Eugenie Lund, 31.10.1885, Kristiania, k, g, Husmor| Solveig Ester Lund, 14.01.1907, ??| Erling Georg Lund, 03.02.1909, Kristiania| Bjarne Fredrik Lund, 24.??.1912, Kristiania| Borgny Marie Lund, 01.08.1915, Kristiania| Inger Lund, 30.07.1917, Kristiania| Synøve Lund, 16.12.1919, Kristiania.]
 363. Disnorge.no/gravminner, id. 606831.
 364. Disnorge.no/gravminner, id. 606830.
 365. Oslo fylke, Kampen, Ministerialbok nr. F 0010 (1905-1917), Fødte og døpte 1908, side 83, nr. 159.
 366. Disnorge.no/gravminner, Solveig Ester Østreng: id. 3603640.
 367. Disnorge.no/gravminner, Henry Olaf Østreng: id. 3603639.
 368. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1910, side 139, nr. 72.
 369. Disnorge.no/gravminner, Erling Georg Lund: id. 3514910.
 370. Disnorge.no/gravminner, Olga Lund: id. 3514911.
 371. Disnorge.no/gravminner. Foto: gravminne, Erling Georg og Olga Lund.
 372. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, side 209, nr. 173.
 373. Disnorge.no/gravminner, Bjarne Fredrik Lundh: id. 1952308.
 374. Disnorge.no/gravminner, Randi Solveig Lundh: id. 1952309.
 375. Disnorge.no/gravminner. Foto: gravminne, Bjarne Fredrik og Randi Solveig Lundh.
 376. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1915, side 11, nr. 170.
 377. Disnorge.no/gravminner, Borgny Marie Frantzen: id. 4436286.
 378. Disnorge.no/gravminner, Knut Frantzen: id. 4436287.
 379. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1917, side 77, nr. 124.
 380. Disnorge.no/gravminner, Inger Ulriksen (gravlagt ved siden av sin far id. 606831): id. 606832.
 381. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1920, side 142, nr. 27.
 382. Disnorge.no/gravminner, Synøve Larsen: id. 3482999.
 383. [Aftenposten 1975.12.30. Dødsannonse: Synøve Larsen, s. 11.]
 384. Disnorge.no/gravminner, Ivar Tormod Larsen: id. 3482998.
 385. Disnorge.no/gravminner, Foto: gravminne, Synøve og Ivar T. Larsen.
 386. [Aftenposten 1985.11.15. Dødsannonse: Ivar Tormod Larsen, s. 13.]
 387. Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1925, side 327, nr. 178.
 388. Disnorge.no/gravminner, Ellen Johanne Haugerud: id. 539576.
 389. Disnorge.no/gravminner, Kaare Harald Haugerud: id. 539577.
 390. [Aftenposten 1986.08.13. Proklama, Kaare Harald Haugerud f. 19. april 1920 i uskifte med Ellen Johanne Haugerud, s. 20.]
 391. Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte og døpte 1887, side 185, nr. 104.
 392. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.
 393. Skiftereg. 1901 etter Martha Hellen Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteregistreringsprotokoll B 27 (SAO/A-10383/H/Hb/Hbb/L0027), 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 394. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Hauger 64/1.
 395. Fadderskap Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1910, side 139, nr. 72,
 396. Fadderskap Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, side 209, nr. 173.
 397. Fadderskap Oslo fylke, Sagene, Ministerialbok nr. Fa 0010 (1915-1925), Fødte og døpte 1920, side 142, nr. 27.
 398. Akershus fylke, Aker, Adressebok , 1924-1925, oppb: Deichmanske bibliotek.
 399. Akershus fylke, Aker, Adressebok , 1929-1929, oppb: Deichmanske bibliotek.
 400. Oslo fylke, Oslo, Adressebok , 1948-1948, oppb: Riksarkivet.
 401. Akershus fylke, Oslo, avd. Aker, Adressebok , 1955-1955, oppb: Riksarkivet.
 402. Disnorge.no/gravminner, Georg Gulbrandsen: id. 3508908.
 403. [Aftenposten 1964.08.29. Kremasjoner og begravelser 31. August. Østre gravlund, Lille kapell: Postbud Georg Gulbrandsen 10.45.]
 404. [Aftenposten 1964.09.01. Begravelser. Postbud Georg Gulbrandsen ble begravet fra Østre gravlunds kapell igår. Res. kap. Ellef Kolberg forrettet og frembar den siste hilsen og takk. På kisten lå kranser fra familien og Oslo krets av Norsk Postforbund.]
 405. Oslo fylke, Oslo byfogd, Vigselsbok (borgerlig) nr. II 33 (1939-1940), Borgerlig viede 1939, uten sidenr.
 406. Disnorge.no/gravminner, Thora Amanda Gulbrandsen: id. 3508909.
 407. [Aftenposten 1990.04.10. Dødsannonse: Thora Amanda Gulbrandsen]
 408. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1863, side 25, nr. 125.
 409. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1864, side 821-822, nr. 10.
 410. Nekrolog, pastor Hans Steensrud. Aftenbladet 1858.12.09
 411. [Hypotesen om navneoppkalling har basis i Samuel Hellens møte med grundtviganismen, først gjennom Stensrud og Hald i tukthus og slaveri, og deretter bl. a. med Arvesen, Brun og Lindeman.]

Litteratur

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper