Grastveit (gård i Egersund sogn)

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 23. nov. 2018 kl. 21:17 av Davidwhowden (diskusjon | bidrag) (Bnr. 1)
Hopp til: navigasjon, søk
Grastveit
Fotograf: Rasmus S. Johnsen, 1902.
Fotograf: Rasmus S. Johnsen, 1902.
Lokalisering
StrøkDalane
OmrådeEgersund sogn
KommuneEigersund
FylkeRogaland
Historiske fakta
Skyld4
Gårdsnr23
Bruksnr1-5
Oluf Rygh Norske Gaardnavne
Bind10
Side85

Grastveit er en gård i Eigersund kommune, like utenfor Egersund by. Gården nevnes første gang i en skatteliste i 1563 og [1] samtidig nevnes den første kjente bruker av gården Morthen på Grastveit, neste gang gården nevnes er i 1602 og fra da er gårdens brukere godt dokumentert. Gården nevnes 1631–1664 som ødegård med en skyld på under 1 løp smør, i 1664 nevnes det tre brukere på gården og fra da av er gården delt i flere bruk.[2]

Bruk

Dette er en oversikt over bruk under Grastveit gård i Egersund sogn, Dalane. Brukshistorikken og beskrivelse av de forskjellige brukene under Grastveit vil bli lagt her, for personer og slekter som er tilknyttet brukene, gå til den aktuelle lenken i begynnelsen av tabellen.

Bnr. 1

Bruksår Etternavn Fornavn Leveår Gnr. Bnr. Mnr. Lnr. Gårdsnavn Bruksnavn
Før 1602–1640 [3] [4][5] Ormsen Gullik ca. 1570–1639 23 1 33 36b Grastved Græstued
1641–ca. 1662[6] [7] [8] [9] Gulliksen Orm ca. 1604–1680 23 1 33 36b Grastved Grastved
1662–1663[10] * Kjetil ?[11] 23 1 33 36b Grastved Grastved
1664 Ormsen Helge ca. 1635–1700 23 1 33 36b Grastved Grastved
1723[12] Helgesen* Lars 1671–1745 23 1 33 36b Grastved Grastved
ca. 1745-58 Larsen Helge 1707– 23 1 33 36b Grastved* Grastved*
1758[13] Villumsen* Endre 1725– 23 1 33 36b Grastved Grastved
Før 1801–etter 1816[14][15] Endresen Hellie 1762– 23 1 33 36b Grastvedt Grastveed
Før 1838-ca 1878[16][17][18][19] Helliesen Endre ca. 1796– 23 1 44 162/294 Grasthveit Grasthveit
1865-før 1885[20][21][22] Larsen Christian 1822–1913 23 1 23 294(b) Grasthveit Grasthveit
1878-etter 1910[23][24] Larsen Lars Jørg Alfred 1876– 23 1 23 294 Grastveid Grastveid
1935–etter 1957 [25][26] Grastveit Lars Larsen 1905– 23 1 23 294 Grastveit Grastveit

Bnr. 2

Denne parten ble fraskilt fra Orm Gulliksens part av Bnr 1 ca 1664 til hans sønn Kristen Ormsen, men han døde allerede i 1669 og enken giftet seg med Valdemar Jakobsen som ble bruker av Bnr. 2. Ca 1960 fraskilte arvingene hyttetomter av denne parten og resten av parten ble lagt inn under og solgt til Lars og Johannes som eide Bnr 1 og Bnr 3.

Bruksår Etternavn Fornavn Leveår Gnr. Bnr. Mnr. Lnr. Gårdsnavn Bruksnavn
ca. 1664–1669 Ormsen Kristen ca. 1639–1669 23 1 33 36b Grastved Grastved
1706 Jacobsen* Valdemar ca. 1644–1710 23 2 33 36 Grastved Grastved
1723[27] Valdemarsen* Jacob ca. 1678–1763 23 2 33 36 Grastved Grastved
1758[28] Jacobsen* Ole 1723– 23 2 33 36 Grastved Grastved
Før 1801–etter 1816[29][30] Olsen Tollach 1761– 23 2 33 36 Grastvedt Grastveed
1823–før 1865[31][32][33][34][35] Tollaksen Tollak d.e. 1795–1870 23 2 44 163/295 Grasthveit Grasthveit
Før 1865–ca 1889[36][37][38][39][40] Tollaksen Tollak d.y. 1834–ca. 1898 23 2 23 295a Grastveid Grastveid
ca. 1889–ca 1898[41][42][43][44] Tollaksen Tollak III 1861– 23 2 23 295a Grastveid Grastveid
1898–1921 Eriksen Lædre Gustav 1862–1932 23 2 23 295a Grastveid Grastveid
1921–etter 1946 [45] Antonsen Saurdal Lars Elinius 1886–1973 23 2 23 295a Grastveid Grastveid
1950–ca. 1960 [46] Grastveit Bernt 1932– 23 2 23 295a Grastveit Grastveid

Bnr 3

Denne parten ble fraskilt fra Tollak Tollaksens part av Bnr 2 før 1865 til hans sønn Sivert Tollaksen, men det var først i 1878 at denne formelt ble fraskilt.[47][48][49][50]

Bruksår Etternavn Fornavn Leveår Gnr. Bnr. Mnr. Lnr. Gårdsnavn Bruksnavn
Før 1865–1884[51][52][53][54] Tollaksen Sivert 1834– 23 3 23 295b Grasthveit Grasthveit
1884–etter1911[55][56] Eriksen Lædre Jakob 1859–1922 23 3 23 295b Grastveid Grastveid
1938–etter 1957 [57] [58] Grastveit Johannes Jakobsen 1903–1973 23 3 23 295b Grastveit Grastveid

Bnr 4 Fredheim

Denne parten ble fraskilt fra Jakob Eriksens part av Bnr 3 ca 1916 til hans sønn Emil, han er senere også blitt kalt «Emil i Grastveitbakken», på parten ble det antakelig ikke drevet jordbruk, men ble skilt av som bolig.[59]

Bruksår Etternavn Fornavn Leveår Gnr. Bnr. Mnr. Lnr. Gårdsnavn Bruksnavn
1916–ca 1969 [60] [61],[62] Grastveit Emil Jakobsen 1890–1969 23 4 Grastvedt Fredheim

Bnr 5 Lammerud

Etter en skylddeling med Annanias Lie i 1924 ble denne part fraskilt fra Lars Jørg Alfred Grastveits part av Bnr 1.

Bruksår Etternavn Fornavn Leveår Gnr. Bnr. Mnr. Lnr. Gårdsnavn Bruksnavn
1924–1925 Lie Annanias NN 23 5 Grastvedt Lammerud
1925–etter 1932 Antonsen Saurdal Lars Elinius 1886–1973 23 5 Grastvedt Lammerud
1950-etter 1957 [63] Grastveit Bernt NN 23 5 Grastvedt Lammerud

Bnr 6 Svendskar

Denne part er en del av Bnr. 1 som Lars Jørg Alfred Grastveit forbeholdt seg i et skjøte i 1935, han ga da sønnen Lars skjøte på Bnr 1, mot at han selv fikk beholde en part som ble kalt "Svendskar". Men i 1938 ble denne igjen etter begjæring fra sønnen Lars føyd sammen med Bnr 1 til ett bruk.

Bruksår Etternavn Fornavn Leveår Gnr. Bnr. Mnr. Lnr. Gårdsnavn Bruksnavn
1935–1938 Grastveit Lars Jørg Alfred 1876– 23 6 Grastvedt Svendskar

Referanser

 1. Skatteliste: Bergenshus len, 1563, Morthen po Gresthued
 2. Aamund Salveson: Jubileums- og bygdebok for Eigersund herad, s. 126–127, 201.
 3. Tingbok: Valgt til lagrettsmann, 1625
 4. Skatteliste: Unionsskatt (landskatt) mikkelsmesse, 1640
 5. Skatteliste: Korntiende fra fogderegnskap, 1602–1603
 6. Skatteliste: Unionsskatt (landskatt) fastelavn, 1641
 7. Tingbok: Laurettismand, 1644
 8. Tingbok: Laurettismand, 19 Nouembris 1654, 1658, 1659
 9. Fogdens manntall, Egersund, 1664]Orm Gulleksen, Grastveit, 60 år.
 10. Odelsskatt: Egersund, 1662 Kiedell, Grestueed
 11. Usikkert om han var bruker, eller bare hadde odel..
 12. Gårdsmatrikkelen 1723
 13. Sjelemanntal 1758
 14. Folketellingen 1801
 15. Sølvskatten 1816
 16. Gårdsmatrikkelen 1838
 17. Manntall over lagrettepliktige i Egersund, 1854
 18. Pantebok: Grasthveit, 1878
 19. Folketellingen 1875
 20. Folketellingen 1865
 21. Folketellingen 1875
 22. Folketellingen 1885
 23. Gårdsmatrikkelen 1886.
 24. Pantebok: Grasthveit, 1878
 25. Norges bebyggelse, 1957.
 26. Dalane Tidende, 6 Mai 1946, nr. 50.
 27. Gårdsmatrikkelen 1723
 28. Sjelemanntall 1758
 29. Folketellingen 1801
 30. Sølvskatten 1816
 31. Gårdsmatrikkelen 1838
 32. Landskyld Eigersund prestebol, 1846
 33. Manntall over lagrettepliktige i Egersund, 1854
 34. Pantebok: Grasthveit, 1823-1878
 35. Folketellingen 1865
 36. Gårdsmatrikkelen 1886.
 37. Pantebok: Grasthveit, 1823-1878
 38. Folketellingen 1865
 39. Folketellingen 1875
 40. Manntall over lagrettepliktige i Egersund, 1878
 41. Pantebok: Grasthveit, 1823-1878
 42. Folketellingen 1865
 43. Folketellingen 1875
 44. Manntall over lagrettepliktige i Egersund, 1878
 45. Dalane Tidende, 6 Mai 1946, nr. 50.
 46. Norges bebyggelse, 1957.
 47. Pantebok: Grasthveit, 1878-1898
 48. Folketellingen 1865
 49. Folketellingen 1875
 50. Folketellingen 1885
 51. Pantebok: Grasthveit, 1878-1898
 52. Folketellingen 1865
 53. Folketellingen 1875
 54. Folketellingen 1885
 55. Gårdsmatrikkelen 1886.
 56. Pantebok: Grasthveit, 1884-1878
 57. Norges bebyggelse, 1957.
 58. Dalane Tidende, 6 Mai 1946, nr. 50.
 59. Pantebok: Grastvedt, 1916-1921
 60. Norges bebyggelse, 1957.
 61. Dalane Tidende, 6 Mai 1946, nr. 50.
 62. Pantebok: Grastvedt, 1916–1921
 63. Norges bebyggelse, 1957.

Litteratur

 • Grastveit, Bjørg Marit Baustad: Brevveksling med David Widerberg Howden 2012–2014.
 • Grastveit, Haavar: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner.
 • Hildal, Margrethe Grastveit: Brevveksling med David Widerberg Howden 2013.
 • Salveson, Aamund: Jubileums og bygdebok for Eigersund herad.
 • Vehus, Thomas: Lokalhistoriske avskrifter og gårdsoversikt for Egersund herred og sogn.

Se også