Forskjell mellom versjoner av «Granum (gård i Fluberg sogn)»

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 24: Linje 24:
  
 
b.4, s.184
 
b.4, s.184
 +
 
27. Granum. Udt. gra:2nómm. -- Granim 1592. Grannim
 
27. Granum. Udt. gra:2nómm. -- Granim 1592. Grannim
 
1604.1/1. Granumb 1669. Granum 1723.1/2.
 
1604.1/1. Granumb 1669. Granum 1723.1/2.

Revisjonen fra 16. sep. 2012 kl. 14:18

Gården Granum ligger på østsiden av Randsfjorden i Fluberg sogn, rett vest, opp på åskanten, for Fluberg kirke. I jordebøkene fra 1615-16 og 1624-25 oppføres Joen Grannem som eier av 1 hud og 5 skinn i gården og 10 skinn i gården Mustad i Vardal. Ved koppskattmanntallet 1645-46 betalte han skatt av én sønn og fire tjenestejenter. Landkommisjonen av 1661 opplyser at gårdens totale skyld var på 2 huder og 6 skilling. Oppsitteren Torgrim eide 1 hud og 8 skinn, Iver Nerby 4 skinn, Kronen 2 skilling, som fulgte Jørgen Phillipsen for pant, Hov kirke 2 skilling og Haugs kirke i Vardal 2 skilling. Engelandet Throndsledt skyldte 2 skinn til Guttorm Bratt. Gården hadde bekkekvern og man kunne så fem tønner.

Manntallet 1666 opplyser at oppsitteren het Torgim Joenssøn, 58 år. Han hadde tre sønner, Joen Torgrimssøn, 7 år, Laurits Torgrimssøn, 4 år og Ole Torgrimssøn, 1 år. 33 år gamle Gunder Olssøn var husmann. Enken Birgitte Granum lot i 1680 opplese et odelskjøtebrev for retten på 4 skinn i Granum, utstedt av Laurits Iverssøn på Nerby. Det ble gitt 20 rdlr. for parten.

60 år gamle Hans Tostensen var bonde og gårdbeboer på Granum ved folketellingen 1801. Han var i sitt 1. ekteskap med Marte Pedersdatter, 47 år, og de hadde åtte hjemmeboende barn i alderen 6-26 år. De hadde tjenestejente med ei fire år gammel datter. Gården hadde fire husmannsplasser med til sammen 21 beboere.

Lensmann Hans Christian Nimb (1748-1824) overtok hele gården i 1804 for 4000 rdlr. Lensmann Nimb var gift med Maria Gundersdatter Furu (1758-1823). Etterslekt av disse to eier i dag gården Granum (2012).Gårdsnr. 27

Gammelt matrikkelnr. 170

Bruksnr. 1O. Rygh: Norske Gaardnavne:

b.4, s.184

27. Granum. Udt. gra:2nómm. -- Granim 1592. Grannim 1604.1/1. Granumb 1669. Granum 1723.1/2. Graneimr, Sammensætning af heimr m. (Indl. S. 53 f.) med gr&bmaapeno;n f., Gran (Indl. S. 52). -- Samme Navn GN. 27, hvortil mulig de ældste af Citaterne høre. (NG. Mscr.).