Gårder i Oppland

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over gårder i Oppland. Oversikten viser sogneinndeling basert på Arkivverkets oversikt over kirkebøkene. [1]. Muligens vil inndelingen bli forandret.

Oppland er et norsk fylke, som grenser mot Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo og Hedmark. Det er et innlandsfylke, og landets eneste som hverken har grense til hav eller annet land. Frem til 1919 var fylkets navn Kristians amt. Fylket består av de to dalførene Gudbrandsdalen og Valdres, samt de tre landskapene Toten, Hadeland og Land, noe som henspiller på fylkets våpen, en mogop med to blomster (dalførene) og tre blad (landskapene). Opplandene var fra gammelt navnet på området innenfor («ovenfor») Viken. Omfattet både dagens Oppland (Vest-Oppland) og Hedmark (Øst-Oppland).


Geografi

Fylket er usedvanlig fjellrikt, og av arealet på vel 25 000 km² ligger kun 5109 km² under 600 moh. Landets høyeste fjell, Galdhøpiggen (2469 moh.) samt fjellmassivene Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane har store arealer innenfor fylkets grenser. Oppland består ellers av typiske flatbygder som Toten og Hadeland og de to dalførene. Området lengst sør i fylket, langs Norges største innsjø Mjøsa, og videre til fylkessetet Lillehammer har relativ tett bosetning, ellers er fylket mer grisgrendt. På Hadeland, som for øvrig er et viktig jordbruksområde, bor mange pendlere, både til Oslo, Gardermoen, Hønefoss og Gjøvik-området. Gjøvik, som er fylkets største kommune i folketall, er også den største handelsbyen mellom Oslo og Trondheim. Lillehammer, som altså har fylkets administrasjon, arrangerte i 1994 de Olympiske vinterleker. Byen huser også viktige utdanningsinstitusjoner og muséer.


Bosetning

Fylket var landets mest folkerike i 1845 med 7,7 % av landets folketall. Dette har avtatt til henholdsvis 5 % i 1900 og så til 4 % i 2000. De siste vel tyve årene har folketallet vært nokså stabilt på litt i overkant av 180 000 innbyggere.

Gårder i prestegjeld og sogn i Oppland

Gårder i Dovre

Gårder i Lesja

Gårder i Lom

Gårder i Skjåk

Gårder i Vågå

Gårder i Sel

Gårder i Nord-Fron

Gårder i Sør-Fron

Gårder i Ringebu

Gårder i Øyer

Gårder i Fåberg

Gårder i Østre Gausdal

Gårder i Vestre Gausdal

Gårder i Biri

Gårder i Vardal

Gårder i Vestre Toten

Gårder i Østre Toten

Gårder i Kolbu

Gårder i Gran

Gårder i Brandbu

Gårder i Lunner

Gårder i Søndre Land

Gårder i Nordre Land

Gårder i Sør-Aurdal

Gårder i Etnedal

Gårder i Nord-Aurdal

Gårder i Østre Slidre

Gårder i Vestre Slidre

Gårder i Vang i Valdres