Erik Andreas Thomle

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Erik Andreas Thomle

Erik Andreas Thomle jr. (født 16. april 1849 i Christiania, død 12. august 1936 i Oslo) var arkivar og genealog. Han var sønn av assessor August Thomle og hustru Helene Marie Fredrikke Binneballe.

Han var student med haud fra Nissens latin- og realskole i 1868, ex. philos. med haud i 1869 og cand. jur. med laud 19. desember 1873.

Thomle var ansatt i Riksarkivet fra 1879 til han ble pensjonert i 1921. Han var konstituert riksarkivar under flere vakanser, men fikk aldri den stillingen. I 1914 ble han imidlertid stiftsarkivar (fra 1919 statsarkivar) for Stiftsarkivene i Kristiania. I sin tid i Riksarkivet sørget Thomle blant annet for å få samlet inn landets kirkebøker.

Som genealog var Thomle en av stifterne av den norske avdelingen av Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie i 1879. Han var styremedlem der helt til den norske avdelingen i 1926 dannet sin egen forening, Norsk Slektshistorisk Forening.

E. A. Thomle skrev en rekke monografier og tidsskriftartikler, og han var redaktør i Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og litteraturhistorie som kom ut med tilsammen 16 hefter fra 1906 til 1926. Han var også med på å utgi flere kildeskrifter, blant annet flere bind av Norske Rigs-Registranter og Norske Herredags-Dombøker.


Utvalgt bibliografi

Borgermester Anders Jenssøn Helkands optegnelser (1891)

Biografiske Efterretninger om Studenterne fra Aaret 1868: samlede i Anledning af deres 25 Aars Studenter-Jubilæum (1893)

Hoved-register til Den norske turistforenings årbøger 1868-93 (1894)

Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark (1896)

Fortegnelse over Regjeringsraadet og Rigsforsamlingens Medlemmer (1902)

Westye Egebergs slægt: genealogiske og personalhistoriske efterretninger (1910)

Familien Hofgaard i Norge: genealogiske og personalhistoriske oplysninger (1911)

En gren af Tordenskjolds-familien (1912)

Familien Thomle: genealogiske og personalhistoriske Oplysninger (1913)

Studenterne fra 1868: festskrift i anledning af deres femtiaars-jubilæum den 2. september 1918

Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen (1924)


Eksterne lenker

Artikler av E. A. Thomle – [1]

Kilder

BIBSYS – [2] Erik Andreas Thomle – [3] E. A. Thomle: «Studenterne fra 1868: festskrift i anledning af deres femtiaars-jubilæum den 2. september 1918»