Deltagermedaljen

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 7. mar. 2020 kl. 17:01 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag) (Utforming)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Deltagermedaljen med rosett.

Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945 er en norsk krigsmedalje innstiftet 19. september 1945.

Tildeling

Medaljen tildeles militært personell, både norsk og alliert, som deltok i kamp og/eller ble såret under den andre verdenskrig. Personell som tildeles Deltagermedaljen må ha vist god nasjonal holdning i okkupasjonstiden. Medaljen omtales i biografisk sammenheng ofte som «krigsdeltakermedaljen». Deltagermedaljen er tenkt som en medalje for alle som deltok i kamp for Norge og er dermed den vanligste medalje tildelt for innsats under andre verdenskrig.

Tildeling begynte i 1945 og fortsatte utover i etterkrigstiden inntil krigsdekorering holdt opp tidlig i 1950-årene. Siden det var ikke var mulig for myndighetene å vite hvem som var kvalifisert til å motta Deltagermedaljen, måtte hver enkelt som mente seg kvalifisert sende inn et søknadsskjema. Opplegget med søknad førte til at mange vegret seg for å fremme seg selv til utmerkelse.[1]

I utgangspunktet ble ikke Deltagermedaljen tildelt handelsflåtens personell.[1] Tildeling av Deltagermedaljen ble i 1979 gjenopptatt på bakgrunn av kritikk mot at norske sjøfolk som seilte i handelsflåten under den andre verdenskrig ikke hadde fått den heder de fortjente. Tildelingskriteriene ble i denne sammenheng endret slik at fire måneders tjeneste på skip disponert av Nortraship ble lagt til som kriterium.[1]

I 1981 ble også tildeling gjenopptatt for de som tjenestegjorde i det norske sjøforsvaret under andre verdenskrig. Sakene ble vurdert av Krigsdekorasjonsrådet og resulterte i nye tildelinger av Deltagermedaljen. I 1985 ble det etter initiativ fra Forsvaret satt i gang arbeid for å finne personer som var kvalifisert til Deltagermedaljen, men som ikke hadde fått den.[1]

Tildeling av Deltagermedaljen forekommer fremdeles.[2][3][4][5] I 2013 ble det utdelt 17 medaljer[6], i 2014 fire medaljer[7] og i 2015 hele 89 medaljer[8]. I 2016 ble 24 medaljer tildelt[9], i 2017 ble det tildelt 7 medaljer[10] og i 2018 ble 2 medaljer tildelt.[11]

Utforming

Medaljen er i bronse. På adversen er Norges riksvåpen med omskriften «9 APRIL 1940 * 8 MAI 1945 *». På reversen er kongeflagget, handelsflagget og orlogsflagget. Over disse en smal sirkel med innskriften «DELTAGER I KAMPEN». Motivet er omgitt av en lenke.

Båndet kan utstyres med en rosett dersom mottageren i tillegg til deltagelse i kampene i Norge i 1940 også oppfyller vilkårene for tildeling ved senere tjeneste i Norges styrker i utlandet eller i Hjemmestyrkene.

Medaljen ble produsert av gullsmedfirmaet J. Tostrup i Oslo i etterkrigstiden, mens nyere utgaver er produsert hos andre firmaer.

Statutter

Bifalt av H. M. Kongen 19. september 1945.

Forsvarsdepartementet har fastsatt følgende retningslinjer for utdeling av Deltagermedaljen:

Deltagermedaljen kan tildeles: Alle som har deltatt i kamp og/eller er blitt såret:

 • I. Norsk og alliert militært personell som deltok i krigen i Norge i 1940 i minst 5 dager.
  • Ib. Sivilt personell som under krigen i Norge 1940 utførte arbeid i nær tilknytning til de militære styrker, f. eks jernbanepersonell, telegrafpersonell osv, etter å ha gjort tjeneste i minst 5 dager.
 • II. Personell som har tjenestegjort i de norske væpnede styrker utenfor Norge i minst 4 måneder, dog skal personell som tilhørte de forband, avdelinger og fartøyer som rykket inn i Norge ved frigjøringen tildeles Deltagermedaljen selv om de har gjort tjeneste utenfor Norge i kortere tid enn 4 måneder.
 • III. Personell som ble oppsatt i Norge vinteren 1944/45 og som deltok i felttoget i Finnmark i minst 1 måned.
 • IV. Alliert personell som har deltatt i Norges frigjøring i minst 1 måned.
 • V. Personell i Hjemmestyrkene som før 8. mai 1945 har tjenestegjort i minst 4 måneder.
 • VI. Personell i handelsflåten som har tjenestegjort i minst 4 måneder på skip disponert av Nortraship før 8. mai 1945.

Det er forutsatt at alt personell som tildeles Deltagermedaljen må ha vist god nasjonal holdning i okkupasjonstiden. Hvis personell som tilfredsstiller kravene for krigen i Norge 1940, senere har tjenestegjort i de væpnede styrker utenfor landets grenser eller i Hjemmestyrkene og også her tilfredsstiller de fastsatte krav, vil Deltagermedaljens bånd bli forsynt med en rosett.

Anm: Denne dekorasjon har ikke vært tildelt personell som har tjenestegjort i Handelsflåten utenfor Norge.

Deltagermedaljen har følgende utseende: Medaljen (33 mm) er preget i bronse. På adversen er gjengitt riksvåpenet og omskriften «9. april 1940 – 8. mai 1945». På reversen er gjengitt Kongeflagget, statsflagget (splittflagget) og handelsflagget og over disse flagg en smal sirkel med innskriften «Deltager i kamp».

Båndet (32 mm) er rødt, hvitt og blått med følgende fordeling: rødt 8 mm, hvitt 2 mm, blått 2 mm, hvitt 8 mm, blått 2 mm, hvitt 2 mm, rødt 8 mm.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Kjetil Henriksen og Sindre Weber: «Praksis for tildeling av norske krigsdekorasjoner for andre verdenskrig – handelsflåten og Hjemmestyrkene», Norsk Militært Tidsskrift, nr. 3, 2015, s. 22–29.
 2. «Nora heidra 63 år etter», nordhordland.no, 30. oktober 2008, besøkt 5. oktober 2013
 3. «Heidra 70 år for seint», nordhordland.no, 21. april 2010, besøkt 5. oktober 2013.
 4. «Medlemmer av Osvaldgruppen hedret og dekorert», vg.no, 4. oktober 2013, besøkt 5. oktober 2013.
 5. «Hedret for andre verdenskrig», Forsvaret, 22. oktober 2015. Lest 22. oktober 2015.
 6. Forsvarets årsrapport 2013, Forsvaret, 2014, s. 113.
 7. Forsvarets årsrapport 2014, Forsvaret, 2015, s. 167.
 8. Forsvarets årsrapport 2015, Forsvaret, 2016, s. 32.
 9. Forsvarets årsrapport 2016, Forsvaret, 2017, s. 31.
 10. Forsvarets årsrapport 2017, Forsvaret, 2018, s. 83.
 11. Forsvarets årsrapport 2018, Forsvaret, 2019, s. 93.

Litteratur

 • John Monn: «Deltagermedaljen», Forsvarets Forum, nr. 20, 1994
 • Caroline Serck-Hanssen: «Krigsdekorasjonene til en skytter i handelsflåten», Norsk våpenhistorisk selskap. Årbok 2003, Oslo: Norsk våpenhistorisk selskap, 2003, s. 28–42
 • Carsten Svarstad: «Norges krigsdekorasjoner», Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr. 6, august, 1946, s. 97–103

Eksterne lenker