Bull-slekter

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 19. feb. 2018 kl. 07:58 av Dag T. Hoelseth (diskusjon | bidrag) (Navnesak)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Følgende slekter under navnet Bull er kjent:

 • Bull I (fra Trøndelag)
 • Bull II (kognatisk gren av Trøndelag-slekten)
 • Bull (fra Tønsberg)
 • Bull (fra Stavanger og Arendal): «Sogneprest i Lye på Jæren, Jens Bull (se 3 k.) [Tønsberg-slekten] hadde en datter Akseliane, der blev gift med gårdbruker Ole Olsen Njaa. En sønn av dette ektepar opkaltes efter morfaren Jens Bull, og fra ham skal nedstamme flere Bull'er i Stavanger og Arendal.»[1]
 • Bull (fra Stokke): «Likeledes tok en dattersønn av kjøpmann i Melsomvik, Peder Bull, (se 3 e) [Tønsberg-slekten] Gjert Bull Schøyen navnet Bull. Fra ham nedstammer der også flere Bull'er.»[2]
 • Bull (fra Stokke) (utdødd): «En annen dattersønn av kjøpmann, Peder Bull [Tønsberg-slekten], skipskaptein Andreas Abrahamsen kalte sig også Bull. Hans eneste og nu avdøde sønn, efterlot sig ikke sønner.»[3]
 • Bull-Hansen: Etterkommere etter Ditlef Emil Gotfred Hansen og Frederikke Susanne Hansen, f. Bull.[4]
 • Bull-Tornøe: Stortingsrepresentant Jacob Bull-Tornøe (1854–1915) var sønn av Caspar Christian Tornøe og Sophie Bull.[5]

<Andre slektsnavn – både før og etter 1933 – inkludert bindestreksnavn, må gjerne tilføyes med tilstrekkelig beskrivende opplysninger, og som kan danne grunnlaget for flere artikler.>

Navnesak

«Ved dom avsagt 9/3 1920 av byfogden i Skien i en av sorenskriver M. Bull, professor P. Bull og grosserer O. O. Bull mot megler Leif Bull Hansen anlagt sak – hvilken sak er stadfestet ved Bergens overrettsdom av 15/8 21 og ved Høiesterettsdom av 27/10 23 (utebelivelsesdom) – blev megler Leif Bull Hansen kjent uberettiget til å benytte navnet Bull som familienavn. Retten fant at familienavnet Bull må ansees rettsbeskyttet som sådant. At der i Norge er to særskilte, med hinannen uforbundne og begge tallrike slekter av navnet Bull kan ikke hindre sådan rettsbeskyttelse. At navnet også bæres av personer, der kun er kognatisk beslektet med vedkommende slekter eller er helt ubeslektede betar det ikke karakteren av rettsbeskyttet slektsnavn, når dette forhold ikke forekommer så hyppig, at navnet må betegnes som sp almindelig forekommende, at det ikke peker hen på nogen bestemt slekt (førstvoterende i overretten).»[6]

Litteratur

 • Bull, H.J. En gren af Østlands- eller Tønsberg-slægten Bull og skud fra grenen gjennom de sidste 125 aar, Christiania: Det Mallingske Bogtrykkeri, 1917.
 • Bull, M. Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull, Oslo, 1933.
 • Bull, N.R. [Nils Rosing]. Stamtavle over den trønderske slekt Bull. Kristiania 1886.
 • Bull, Jens. Den trønderske slekt Bull, Oslo: Cammermeyers Boghandel, 1938.
 • Cappelen, Hans. Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976).
 • Norske Slægter 1912, s. 61–77.

Referanser

 1. Bull, M. Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull, Oslo, 1933, s. 4.
 2. Bull, M. Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull, Oslo, 1933, s. 4.
 3. Bull, M. Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull, Oslo, 1933, s. 4.
 4. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad.
 5. Hvem er hvem? 1912, s. 42. Det må undersøkes om også søsken av Jacob hadde samme etternavn (med bindestrek). Per 1. januar 2018 er det 24 personer med navnet Bull-Tornøe i Norge, jf. SSB (søk 18. februar 2018).
 6. Bull, M. Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull, Oslo, 1933, s. 4. Dommen ble ikke publisert i Norsk Retstidende (gjennomgang 19. februar 2018), men det var tross alt snakk om en uteblivelsesdom. I Aftenposten 16. november 1923 nr. 667 s. 7 var det et kortfattet referat av saken.