Benkestokk-seminaret (rapport)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Benkestokk-seminaret 1999.jpg
TittelBenkestokk-seminaret. Meløy 14–15 august 1999
Adelsprosjektets skrifter 3
Redaktør(er)Tore H. Vigerust
UtgiverKane.benkestokk.teiste forlag
UtgivelsesstedOslo
Årstall1999
Sideantall111
SpråkNorsk (bokmål).
NoterIll.
IDISBN 8291870020
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligBokhylla

Benkestokk-seminaret. Meløy 14–15 august 1999 er en publikasjon gitt ut i forkant av et seminar om Benkestokk-slekten som ble avholdt på Meløy i Nordland som et samarbeidsprosjekt mellom Adelsprosjektet og kulturetaten i Meløy kommune. Rapporten, som oppsummerer seminaret, ble redigert av Tore Hermundsson Vigerust og utgitt i serien «Adelsprosjektets skrifter».

Innholdsfortegnelse

Kapittelnavn Sidetall Wikiartikkel
Forord 3
Tore H. Vigerust: De Benkestokkers historie ca 1350–1550 6
   Likpreknene forteller 6
   Fra herremannssveiner til lensmenn i Båhuslen fra ca 1350 til ca 1456 9
   Legenden om slektsnavnet 14
   Etableringen i Bergen ca 1430 15
   Flyttingen til Sogn ca 1500 18
   Inngifte i slekten Kruckow 19
   Avstamningen fra slekten Smør 22
   Fru Kirsten Benkestokks våpenanetavle 1572 24
   Slekten Oksehode (Oxe) 28
   Etableringen på Meløy 1537 33
   De inngiftede slektene Hård og Skjolderband (Bru-ætten) 35
   Slektstavler 36
   Oppsummering 39
   Kilder 40
   Litteratur (spesielt for Benkestokk) 43
Anders Bjønnes: Våpenskjold og annen heraldikk tilknyttet Benkestokk-slekten 44
   Hva er heraldikk? 44 Heraldikk
   Hva så med det norske materialet som kan belyse eldre tiders heraldikk? 46
   Hva vet vi om Benkestokk-våpnet som del av en våpengruppe? – en fremtidig utfordring for den heraldiske forskningen 60
Tor Weidling: Perspektiver på adelen i Norge ved utgangen av middelalderen og på 1500-tallet 61
   Hva er adel? 61 Adel
   En åpen adel 62
   Adelens antall 63
   Sosial plassering 68
   Det sammensatte samfunnet 69
   Den første tiden etter reformasjonen – adelen lukkes 70
   Geografisk mobilitet 72
   Adelsgodsets struktur 72
Tor Weidling: Adelens historie og adelsøkonomi 1537–1700 74
   En fattig adel i Norge? 74
   Adelen i Norge 1537–1660 78
   Adelen i Norge 1660–1700 84
Lars Løberg: Benkestokkenes tap av adelskapet 89
   Sosiopolitisk innplassering 89
   Lensherre i en brytningstid 89
   Godsrikdom og godssplittelse 91
   Skjolderband eller Tjøtta 92
   Meløygrenen 94
   Tap av adelskap 95
   Konklusjon 97
Innberetning fra amtene/stiftene til København om adelige i Danmark og Norge 1747–49 99
Alan Hutchinson: Benkestok-slektens rolle i den regionale økonomien 101
   Handel og handelsmenn 101
   Adel: godseiere og skippere 103
   Bonde-adel: bygdeskippere 105
   Konkurrenter, bondeadelen på sidelinjene 106
   Benkestokkene i trengseltidene 107
   En ny handelsstand: gjestgivere og væreiere 108
   Slekt og giftermål 110
   Litteratur 110 [1]
Per Swensen: Stiftelsen Vern av Meløygården 111

Referanser

  1. Rettet fra originalen, der det stod s. 100.

Se også