Adelus Andersdatter Benkestokk

Fra Slektshistoriewiki
Revisjon per 29. sep. 2012 kl. 10:11 av Jms (diskusjon | bidrag) (Litteratur)
Hopp til: navigasjon, søk

Adelus Andersdtr Benkestokk

Adelus Andersdtr Benkestokk er angitt som ektefellen til lagmann i Trondheim Henrik Jørgenssønn (Staur) . Hun er ikke kildebelagt annet sted en i likpreken etter Maren Jørgensdtr (Staur) i 1685 [1] Verdien av likprekner som kilde, varierer svært mye. Når det gjelder vurderingen av eksistensen for Adelus Andersdtr Benkestokk til Meløy, skrev Tore Hermundsson Vigerust i 1999: "skjønt noen opplysninger i denne likpreken må anses for ”fullstendig umulig”, så er opplysningen om Maren Jørgensdtr (Staur)`s farmor, Adelus Andersdtr Benkestokk såpass nære i tid at det neppe kan være uriktig [2]

Å plassere Adelus Andersdtr Benkestokk riktig genealogisk, er vanskelig, ikke minst fordi det ikke kan påvises hvilken Anders Benkestokk hun var datter av. Problemstillingen er behandlet av Tore Hermundsson Vigerust i Benkestokk-rapporten , særlig side 17f og 34f [3]

En Anders Benkestokk som nevnes i kildene, er den kannik med dette navnet som i 1499 er sogneprest til Bjørnør og som paven gir dispensasjon ,fordi han hadde "mangler ved sin fødsel" (Eg uekte født) [4] Han hadde studert i Rostock i 1480. I Bjørnør har denne Anders Benkestokk neppe vært særlig lenge, for i 1523 søker Adrian Heyda ( erkebiskop Erik Valkendorf `s sekretær fra Holland..) om å få Bjørnør kirke etter en Rasmus Nilssønn Etter Anders Benkestokk hadde altså en sogneprest Rasmus Nilssønn hatt Bjørnør i tiden frem til 1523 [5] . Denne Anders Benkestokk er nok den samme som den Anders Benkestokk som hadde vært kirkeverge for domkirken i Trondheim i tiden før erkebiskop Erik Valkendorf tiltrådte i 1510 [6]

Av kronologiske årsaker kan ikke denne Anders Benkestokk være far til Adelus Andersdtr. Hennes far bør finnes i generasjonen etter kanniken Anders Benkestokk fra 1480-1510.

Nå fantes det vitterlig ytterligere en geistlig Anders Benkestokk, og som skal ha levd i 1572. Problemet er evt. å kunne gjenfinne originalkilden. Opplysningen finnes nevnt hos Dahl [7] , der Dahl henviser til L. Daae (1863) [8] . Daae har som referanse for denne listen: Schønning opptegnelser.Listen er kallt: "Kannikegårdene og deres besittere i 1572". Her heter det altså : "Provistgaarden, næst Kannikebryggen, som Hr. Anders Benkestok, som var oeconomus (har) "

Det er vel her store muligheter for at vi har Adelus Andersdtr Benkestokk`s ukjente far. Kronologisk passer ihvertfall dette svært bra.

Når det gjelder etterkommere etter Adelus Andersdtr. Benkestokk, henvises det her til siden om hennes ektemann Henrik Jørgenssønn (Staur)Referanser

  1. Likpreken etter Maren Jørgensdtr (Staur) fra 1685
  2. Tore Vigerust: Benkestokkrapporten (1999), side 9
  3. Tore H. Vigerust: Benkestokk-seminaret, 1999, side 34f
  4. D.N.17, nr. 771 og D.N.17, nr. 772
  5. D.N.17, nr. 830
  6. D.N.12, nr. 629
  7. Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700, side 12 (2000)
  8. L. Daae: Throndhjems stifts geistlige historie side 220 (1863)Litteratur

Tore H. Vigerust Benkestokk-seminaret (1999) [1]

L. Daae: Throndhjems stifts geistlige historie(1863) [2]

Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (2000)

Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (1904)--J.M.Setsaas 28. sep 2012 kl. 21:27 (CEST)