Aall (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Aalls tidligst kjente stamfar, Søren Nielsen, eide jordegods i Aal sogn, Ribe i Jylland som i 1534 ble inndratt under Kronen. Han var far til Villads Sørensen som fikk sønnen Niels Villadsen, og disse to etterfulgte sin far og farfar som festebønder på krongården til ca. 1650. Niels Villadsen var far til borger i København Niels Aall (ca. 1633–1707). Hans sønn, Jacob Aall (1667–1717), bosatte seg i London og fikk sønnen Niels Aall (1702–1784) som kom til Porsgrunn i 1714. Han ble stamfar for den norske slekten Aall.[1][2]

Slektsoversikt

Legater

 • 7. mars 1914: «Stadfæstelse – meddelt av Kirkedepartementet – paa det av amtmand Hans Jørgen Christian Aall og hustru Mariane Aall, født Møller, ved testamente av 27 november 1890 oprettede legat til bedste for værdige trængende i Gjerpens prestegjeld og Porsgrund og paa de under 26 januar 1914 utfærdigede statutter for dette legat.»[3]

Referanser

 1. Norske Slægter 1912, s. 1.
 2. Norsk Slektskalender 1951, s. 1.
 3. Norsk Lovtidende, 2den avdeling, 1914, s. 102.

Litteratur

 • W. Lassen: Norske Stamtavler I, Kristiania 1868.
 • Haagen Krog Steffens: Slægten Aall, Kristiania 1908, med Tillæg I av 1927.
 • Cato Aall og S. H. Finne-Grønn: Manuskript.
 • Norske Slægter 1912, s. 1–6.
 • Norsk Slektskalender 1951, s. 1–15.
 • Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, 2. opplag 1976
 • Hans Cappelen: Våpensegl og slektspapirer fra Skiens-distriktet. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 35 (1996)