Våpenbok

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Kopi fra Nicolas Berghs våpenbok med "de Theisteders Vaaben".

En våpenbok eller våpenrulle (engelsk og fransk: Armorial – på engelsk også: Roll of arms) er et manuskript, en bok eller lignende som gjengir blasoneringer (heraldiske beskrivelser) og/eller avbildninger av våpenskjold.[1] Det er bevart noen slike fra middelalderen, i Storbritannia og på det europeiske kontinentet, i hovedsak som senere avskrifter. Fra 1600-tallet er det kjent nordiske våpen som er samlet i manuskripter. I nyere tid er det i mange land utgitt bøker som kalles våpenbøker, fordi der er hovedinnholdet en ordnet samling av våpenskjold.

Her er en liste over digitaliserte våpenbøker i Nasjonalbiblioteket (Bokhylla.no).

Litteratur

 • "Nicolas Berghs våpenbok", datert Moss 16. september 1712, i avskrift med tegninger i Haagen Krog Steffens: Slægten Aall, Christiania 1908
 • Hans Cappelen og Knut Johannessen: Norske kommunevåpen, Oslo 1987, med tilleggshefte Oslo 1988 (ikke private våpen, men noen få kommunevåpen er basert på gamle, private våpen)
 • Iver Nielssøn Hirtzholm: Insignia quædam virorum illustrium in Norvegia quodam habitantium, (fra før 1693), Ms.4° 597 Nasjonalbiblioteket, og på Wikipedia commons:[[1]]
 • Hans Cappelen: "Noen norske våpenbøker", Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 112, København oktober 2015, side 84-88
 • Harald Nissen og Terje Bratberg: Gerhard Schønings våpenbok – Gamle Norske Adel Efter et gammelt Manuskript Assessor Ifver Hirtzholm tilhørende, Pirforlaget, Trondheim 2013
 • Johan Marius Setsaas: «Schønings våpenbok: Til glede og bekymring», Genealogen nr. 2/2014, Oslo 2014, side 45-51
 • Hallvard Trætteberg: Norges våbenmerker. Norske by- og adelsvåben, utgitt av Kaffe Hag Oslo 1933. Tilsvarende hefter utga Kaffe Hag for flere europeiske land i 1930-årene, fortrinnsvis med landskapsvåpen av flere slag.

Utenlandske

 • Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener, København 1973 (med noen norske slektsvåpen)
 • S. T. Achen: Danmarks kommunevåbener + Færøernes og Grønlands,København 1982 (ikke private våpen)
 • S.T. Achen: «De skandinaviske kongevåbener i Wijnbergen-våbenbogen», Heraldisk Tidsskrift, hefte nr 20 (bind 2), side 441-445, København 1969
 • Bernhard Burke:The general armory of England, Scotland, Ireland, and Wales; comprising a registry of armorial bearings from the earliest to the present time, London 1884
 • William Christensen: «Nogle Bemærkninger om Slægtebøger, især om Sophie Belows Slægtebog», (dansk) Personalhistorisk tidsskrift (=PT) 7.rekke IV, København 1920, side 1-50.
 • William Christensen: «Nogle Bemærkninger om den historiske Interesse hos den gamle danske Adel», Festskrift til Kristian Erslev, 1927, side 321-338.
 • William Christensen: «Nogle Slægtebogs- og Våbenbogs-Undersøgelser», PT 9.rekke II, 1929, side 1-37.
 • William Christensen: Lisbet-Bryske-Tekster, PT 9.rekke IV, 1931, side 1-56.
 • William Christensen: «Lisbet og Beate Huitfeldt som personalhistoriske Forfattere», PT 9.rekke V, 1932, side 1-20.
 • William Christensen: «Vibeke Podebusks slægtebog?», PT 10.rekke I, 1934, side 1-42.
 • D. L. Galbraith: Manuel du Blason, Lausanne 1977 (1. utgave 1942 og ny utgave 1977 ved Léon Jéquier), side 72-73
 • A. Haikonen: Finlands kommunvapen, Helsingfors 1970 (ikke private våpen)
 • Ottfried Neubecker: Heraldik. Kilder, brug, betydning, København 1979 (oversatt og bearbeidet for Skandinavia av Nils G. Bartholdy), side 268-272
 • C. Neveus og B.J. de Wærn:Ny svensk vapenbok, Stockholm 1992 (svenske offentlige våpen)
 • Per Nordenvall: Kungliga Serafimerorden 1748–1998, Stockholm 1998 (serafimerriddernes skjold - også norske)
 • Jan Raneke: Svensk adelsheraldik, Malmö 1990 (svenske adelsvåpen)
 • Johannes B. Rietstap: Armorial général, précedé d'un Dictionnaire des termes du blason. Deuxième édition refondue et augmentée, Vol. I – II, Gouda 1884-1887 (private våpen, særlig fra fransk- og tysktalende områder samt noen skandinaviske)
 • C.G.U. Scheffer: Svensk vapenbok för landskap, län och städer, 1967 (ikke private våpen)
 • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910 (med noen norske slektsvåpen)

Referanser

Se også