Tiend

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Tiend (tiende): Avgift på 1/10 av inntekta av jordbruk, fiske o.a. Vanleg frå 1100-åra. Delt i fire: Til bispen, soknepresten, kyrkja (huset) og dei fattige (bondeluten, til fordeling mellom dei fattige i soknet). Etter reformasjonen 1537 skulle bondeluten falle bort og kongen (staten) overtok bispeluten. Det tok tid før tredelinga vart gjennomførd, især Stavanger bispedøme (som Valdres var del av til 1631).[1]

Referanser

  1. Lund, Kjell T. Han far. Prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres, Vang Historielag, 1997. Ordliste v/statsarkivar Anders Frøholm.