Stamtavle over den norsk-danske slægt Bie (hefte)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Stamtavle over den norsk-danske slægt Bie (tittelblad).jpg
TittelStamtavle over den norsk-danske slægt Bie
Forfatter(e)Lorentz Bie
UtgiverLouis E. Grandjean
UtgivelsesstedKøbenhavn
Årstall1947
Sideantall53
InnbindingHefte
SpråkDansk
BibliotekkatalogOria
NSFs bibliotek

Stamtavle over den norsk-danske slægt Bie av Lorentz Bie ble utgitt i København i 1947. Slektsheftet omhandler slegten Bie, som ifølge forordet «skal stamme fra odelsbønder – frie Ejendomsbønder – i Trøndelagen, Trondhjems-Egnen».

Ifølge en oversiktstavle i heftet stammer slekten fra Anders Bie (f. ca. 1590), skipsreder og eier av gårdene Ytre Bie og Øvre Bie. Hans oldebarn Johanne Nielsdatter Bie (d. 1718), som var stammor for «Den norske Linje», hadde sønnene Otto Larsen Bie (1707–1775), kjøpmann og «Stadskapt.» i Trondheim og Lorentz Bondix Bie (1713–1787), kjøpmann i Trondheim. Førstnevntes sønner oberst Ole Bie (1733–1805) og prokurator og forfatter Jacob Chr. Bie (1738–1798) dannet «Den ostindiske Linje», mens Lorentz Bondix Bies oldebarn general Lorentz August Bie (1815–1891) og Peter August Bie (1813–1876) dannet «De 2 danske Linjer». Det må bemerkes at mens forfatteren startet sin slektsoversikt med Emanuel Niels Adtzersen Bhj, d. før 1682, mente Louis E. Grandjean, som tok ansvaret for utgivelsen etter forfatterens død, at det var sannsynliggjort at Niels Andersen Bie var sønn til forannevnte Anders Bie.

Forfatteren hevdet at «Alle nu i Danmark levende Personer af Navnet Bie kan sikkert henregnes til den nævnte danske eller vor norsk-danske Slægt». Han hadde ikke funnet noen forbindelse med Bie-slektene i Grimstad og Risør og anså det ellers som utelukket at det i Norge fantes etterkommere av den norske stamfaderen.

Bokens hoveddel inneholder slektsoversikt for den norske, den ostindiske og de to danske linjene i til sammen 11 generasjoner. I tillegg inneholder heftet et forord, som blant annet har informasjon om slektsvåpenet, en etterskrift av utgiveren, et register over inngiftede familier, forannevnte oversiktstavle og Lorentz Bies bibliografi. Nekrologen over forfatteren ble skrevet av H. Hjorth-Nielsen og publisert i Personalhistorisk Tidsskrift 11. Rk. VI, 1945, S. 147f.

Innholdsfortegnelse

Kapittelnavn Sidetall
Lorentz Bies Forord 7
Den norske Linje 13
Den ostindiske Linje 16
Den danske Linje 23
Udgiverens Efterskrift 47
Register 50
Oversigtstavle 51
Lorentz Bie – Bibliografi 52