St. Olavsmedaljen med ekegren

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
St. Olavsmedaljen med ekegren.

St. Olavsmedaljen med eikegrein er ein norsk militær dekorasjon for personleg innsats i krig.[1]

I utgangspunktet utvida ein bruksområdet for St. Olavsmedaljen i krigstid ved vedtak av 6. februar 1942. Ved ei ny endring 22. mars 1943 vart det slått fast at dersom St. Olavsmedaljen vart tildelt «for personlig innsats for Norge under krigen» skulle bandet forsynast med eikegrein; noko som etablerte medaljen som ein sjølvstendig dekorasjon. Ved ei ny presisering 6. oktober 1943 vart det slått fast at ein person kunne motta dekorasjonen fleire gonger og at ein ny eikegrein skulle festast til bandet for kvar tildeling.[1]

Utforming

St. Olavsmedaljen med eikegrein er laga i sølv. Adversen viser portrettet til regjerande monark. Ved innstiftinga og tildelingar under andre verdenskrig var dette Haakon VII. Kongen sitt nann, tittel og valspråk står som omskrift langs kanten, eksempelvis: «HAAKON VII • NORGES KONGE • ALT FOR NORGE •». Kongen sitt krona monogram er plassert over medaljen. Reversen viser Olavskorset. Medaljen er opphengt i eit bånd tilsvarende det som vert nytta for St. Olavs Orden, det vil seia raudt med kantstriper i kvit og blått. Ei grein med eikeløv og eikenøtter i sølv er plassert skrått over bandet. Eikeløv og eikegrener er nytta i militær symbolikk og representerer heltemot, styrke og patriotisme.

I tilfeller same person på ny gjer seg fortjent til St. Olavsmedaljen med eikegrein, får bandet ei ekstra eikegrein for kvar tildeling.

Medaljene er utformet av forskjellige myntgravører, blant annet av Halfdan Rui.[2]

Statuttar

Statuttar for St. Olavsmedaljen med eikegrein vart vedtatt i statsråd 16. mars 2012.[3][4]

 • § 1: St. Olavsmedaljen med ekegren kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.
 • § 2: Medaljen er preget i sølv med krone. Den har regjerende konges portrett med navn og valgspråk på forsiden og Olavskorset på baksiden. Regjerende konges monogram er plassert over medaljen. St. Olavsmedaljens bånd er forsynt med ekegren.
 • § 3: St. Olavsmedaljen med ekegren bæres av norske borgere rangert på venstre side av brystet. På uniform kan en i stedet for medaljen bære båndstripe.
 • § 4: St. Olavsmedaljen med ekegren tildeles av Kongen i Statsråd etter innstilling fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet innhenter fagmilitær vurdering og anbefaling fra forsvarssjefen.
 • § 5: I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.
 • § 6: Med St. Olavsmedaljen med ekegren følger et diplom som gir en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som er grunnlaget for tildelingen.
 • § 7: St. Olavsmedaljen med ekegren kan utdeles bare en gang til en og samme person. Dersom vedkommende igjen utmerker seg og på nytt gjør seg fortjent til samme medalje, blir båndet forsynt med en ny ekegren hver gang.
 • § 8: Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. St. Olavsmedaljen med ekegren kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.
 • § 9: Hvis innehaver av St. Olavsmedaljen med ekegren viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd frata vedkommende dekorasjonen.
 • § 10: Ved forslag om dekorering for innsats under andre verdenskrig, skal paragraf 1 fortolkes i tråd med tildelingspraksisen slik den fremstår etter en historisk gjennomgang.

Referanser

 1. 1,0 1,1 Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren, s. 196.
 2. Harald Hallberg Norske dekorasjoner - Tildelt med bånd til å bæres på uniform eller sivilt antrekk, Dreyer bok, 2012, s. 264.
 3. «Offisielt frå statsrådet 16. mars 2012», regjeringen.no.
 4. «St. Olavsmedaljen med ekegren», regjeringen.no.