Sorenskriver

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sorenskriver[1] er idag betegnelsen på den dommer som også er leder av tingretten. Sorenskriveren er offentlig embetsmann. Tidligere hadde sorenskriveren en rekke andre funksjoner enn å være dommer, blant annet hadde han ansvar for tinglysingen i sitt distrikt. Og sorenskriverembetene fantes det bare i landdistriktene - dommerne i byene var byrettsdommere og hadde ingen administrative oppgaver.

Historie

Sorenskriverembetet har lang historisk tradisjon i Norge, helt tilbake til 31. juli 1591, da sorenskriverordningen ble introdusert i bygdetingene. Sorenskriververvet er fra 1634 et dommerverv. Kong Christian Vs norske lov av 1687 gjorde at sorenskriverne ble enedommere i fleste rettssaker.

Kjente sorenskrivere

Noen kjente sorenskrivere som blant annet var med på å utforme den norske grunnloven er:

Etymologi

Ordet sorenskriver er en avledning eller forvanskning av uttrykket «(ed)svoren skriver». Opprinnelig var ikke sorenskriveren en dommer, men en person som assisterte ved utformingen av domsbrevene, og skrev disse ned.

Referanser

  1. Artikkelen er hentet fra Norsk Wikipedia.

Se også