Slektshistoriewiki:Norske Slægter – planlagte artikler

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

I Norske Slægter 1915 ble det innledningsvis gitt en oversikt over hvilke slekter som senere utgivelser ville inkludere. Det ble dessverre ikke flere bind før Norsk Slektskalender kom på banen i 1949. Noen av de planlagte slektene kom med i denne kalenderen og er anmerket nedenfor, men langt fra alle. Denne oversikten opptrer dermed som nok en portal for slekter som bør omtales på Slektshistoriewiki. Mange av slektene er kjente også i dag, noen har nok utgått på mannslinjen, mens det for noen av slektene nok må en gjettelek til for å fastslå hvilken -sen-slekt redaksjonen tenkte på.

Tore Vigerust publiserte i 2004 på sin nettside[1] artikkelen «Starten på et Leksikon over slekter i Norge» der han skrev: «Dette er kun en første disposisjon over et leksikon for norske slekter fra middelalderen til nåtiden. Utvalget så langt bygger på innholdet (og utvalget) i verkene Norske Slægter 1912 og 1915, Norsk Slektskalender I–III (1949–79) samt planer fra 1912–1980 over slekter som burde tas med i (ennå ikke utgitte) bind av de samme seriene. Kriteriene som opprinnelig lå til grunn for utvalget i disse nevnte 5 leksikabind og kommende planlagte bind var at slektene måtte ha spilt en viss (ikke nærmere definert) samfunnsrolle i minst to–tre generasjoner.» Vigerust har i artikkelen gitt noen kommentarer til noen av slektene som vil gjøre ovennevnte gjettelek noe enklere.

Det må understrekes at kategorien Norske slekter ikke begrenses til slekter som er inkludert i Norske Slægter og Norsk Slektskalender eller til slekter publisert i andre verk. Det åpnes for alle slekter, det være seg bondeslekter, sjømannsslekter, husmannsslekter, Roma/Romani-slekter eller innvandrerslekter fra nyere tid, men kravet er at artiklene er kildebelagte og enkelt kan etterprøves.

«Kommende Bind vil indeholde følgende, og muligens ogsaa andre Slægter.»

A/Aa

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Ø

Å

Se #A/Aa

Referanser

  1. Vigerust.net. Innholdet her er i ferd med å bli flyttet over til Genealogi.no. Se også Norsk slektsleksikon, som inneholder flere slekter enn i herværende wikiartikkel.

Se også