Slekten Sommerschild - Sommerschield (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelSlekten Sommerschild
- Sommerschield
Forfatter(e)Sommerschild, Henrich C.
UtgivelsesstedOslo
Årstall1951
Sideantall459 s.
SpråkNorsk
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligNB

Henrich C. Sommerschild (1929–2012)[1] ga ut Slekten Sommerschild - Sommerschield [2] i Oslo 1951. Slekten kommer opprinnelig fra England, og den norske stamfar var Hendrich Sommerskiels, som nevnes i Trondheims tollregnskap 1613. De to grenene, Sommerschild og Sommerschield, regnes fra major Henrik Sommerschiels sønner, født rundt år 1700. Dette er først og fremst en militærslekt, som har spredt seg til hele Sør-Norge. I boken finnes portretter, illustrasjoner og kart.

Omtaler og anmeldelser

Signaturen H. G. anmeldte Slekten Sommerschild - Sommerschield i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1952[3]

«Konsul Johan Sommerschild utgav i 1908 en liten stamtavle over sin slekt. Doktor Henrik Sommerschild har nu gitt oss et praktfullt verk, hvor han på 460 sider har skildret ikke bare slekten, men også hele det miljø, hvori denne har levet. Med store ofre av tid og utvilsomt også av penger har doktoren fulgt slekten ikke bare her i Norge, men også i England. Han har på en overbevisende måte knyttet forbindelsen med den engelske familie Sommerscales fra stedet av samme navn i West Ridings høiland i Yorkshire, hvor navnet alt omtales i 1299. Den norske slekts stamfar Hendrich Sommerskiels, som nevnes i Trondhjems tollregnskaper 1613 er gjennem disse undersøkelser bevist å være identisk med Richard Adamson Sommerscales sønn Henry, døpt 28. sept. 1584.

Her i Norge var slekten i de to eldste generasjoner en trøndersk kjøbmannsfamilie, men den gikk så over til å bli en utpreget militærslekt. Gjennem 6 generasjoner ubrutt fra 1682–1901 skaffet den vår hær 28 offiserer og fra 1682–1814 var alle slektens voksne menn offiserer, ikke en eneste sivil. De aller fleste var knyttet til 1ste Trondhjemske nat. Infanteriregiment, men slekten er i den senere tid efterhvert spredt over hele det sydlige Norge. Fra major Henrik Sommerschiels eldste sønn kaptein Peter Henrik, f. 1697 stammer grenen Sommerschild, fra de to yngre, oberst Frederich Hartvig og oberstløitnant Wincentz Henrich kommer linjene Sommerschield.

Boken gir oss utførlige skildringer særlig av de eldre slektledd og de deri inngiftede familier; men den er langt mere enn en vanlig stamtavle for den engere slekt. Den gir oss en meget interessant kulturhistorisk bakgrunn, hvor den bl. a. utførlig skildrer den norske offisersstands økonomiske og sosiale stilling. Herunder kommer forfatteren også utførlig inn på skiløpingens historie fordi flere av slektens offiserer var særlig knyttet til de nordenfjellske skiløperkompanier. Doktoren har – som en interessant generell digressjon – på s. 67–92 gitt oss en orientering om arvelighetslovene likesom han til stadighet i fotnoter forklarer en rekke forhold av interesse for amatørgenealoger.

Hertil kommer det usedvanlig vakre utstyr boken har fått. Foruten fotografier av slektens medlemmer er den rikt illustrert med billeder og karter fra steder, hvor slekten har ferdets, men vi vil særlig fremheve de nydelige farvelagte billeder av norske uniformer fra gamle dager. Det er i det hele tatt et solid og verdifullt verk, doktor Sommerschild her har fremlagt. H. G.»

Slektsvåpen

Det vanlige slektsvåpenet brukt (ført) i slekten kan beskrives heraldisk (blasoneres) slik: I rødt to utadvendte sølv måner stilte i skråbjelke. Også ført i blått to utadvendte sølv måner.[4]

Referanser

  1. Digitalarkivet (Folkehelseinstituttet): Døde 1951–2014
  2. Sommerschild, Henrich C. Slekten Sommerschild – Sommerschield, Oslo, 1951.
  3. H. G. : «Sommerschild», NST, bind 13, 1952, s. 427.
  4. Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976), side 208.

Litteratur