Slekten Seip. Etterkommere etter Christian Caspar Seip, 1751–1806 og Karen Glückstad, 1759–1806 (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelSlekten Seip. Etterkommere etter
Christian Caspar Seip, 1751–1806
og Karen Glückstad, 1759–1806
Forfatter(e)Seip, Ellen Bonnevie
BidragsyterSeip, Didrik Arup
UtgivelsesstedOslo
Årstall1987
Sideantall120 s.
SpråkNorsk
BibliotekkatalogOria

Forsker Ellen Bonnevie Seip (1912–2006)[1] ga ut Slekten Seip. Etterkommere etter Christian Caspar Seip, 1751–1806 og Karen Glückstad, 1759–1806[2] i Oslo 1987. Ellen Bonnevie Seips utgave er en utvidelse av Didrik Arup Seips (1884–1963)[3] Slekten Seip med biografiske oplysninger[4] utgitt 1927 i Oslo.

Slekten Seip kom fra Tyskland. Som stamfar regnes Vilhelm Henrik Seip, som tok borgerskap som øltapper i København 1735. Sønnen, landfysikus Christian Caspar Seip (1751–1806) bodde i Fredrikstad fra 1793.

Boken er velordnet og lett å finne frem i. Etterkommere etter kvinnelige medlemmer er tatt med fra 6.generasjon. Boken har ikke mange illustrasjoner, men vurderes av anmelderen som vellykket.

Omtaler og anmeldelser

Lege og formann i NSF Per Seland (1924–1991) anmeldte Slekten Seip. Etterkommere etter Christian Caspar Seip, 1751–1806 og Karen Glückstad, 1759–1806 i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1987–88[5] under signaturen P.S.

«Alle slektsbøker burde med årene revideres og suppleres og for manges vedkommende kanskje også omarbeides. Det er uhyre sjelden dette finner sted, men desto gledeligere er det når det en gang i blant skjer. I 1927 utga Didrik Arup Seip en bok om Seip-slekten, men nu i år har Ellen Bonnevie Seip utarbeidet en ny og forbedret utgave av den gamle slektsboken. Det er fortsatt den gamle boken hun har bygd på, idet D. A. Seips tekst er beholdt for de eldre ledd.

Stamfar for den norske slekt Seip er Christian Caspar (eller Jesper) Seip (1751–1806) som ble født i København, men som fra 1785 ble landsphysicus i Smålenene, hvor han fra 1793 var bosatt i Fredrikstad. Han var sønn til Vilhelm Henrik Seip, født i fyrstedømmet Hessen-Nassau som kom til København omkring 1735–1737 hvor han i første omgang tok borgerskap som øltapper. Det er ikke kommet til noe nytt vedrørende Vilhelm Seips avstamning i Tyskland.

Navnet Seip var ikke uvanlig i Danmark på denne tiden, og man vet videre at i Tyskland er navnet kjent tilbake til 1530. Det finnes slektsbøker om den tyske slekt Seip, men hittil har det ikke lykkes å finne noen forbindelse mellom den norske og den tyske slekten. Begge stammer dog fra Hessen.

Boken er greit ordnet og lett å finne frem i. Fra og med 5. generasjon er det tatt med efterkommerne efter kvinnelige medlemmer i fullt omfang. Dette øker bokens verdi. Illustrasjonene er få, og man kunne nok ønsket noen flere av dem. Men alt i alt synes dette å være en vellykket bok. P.S»

Referanser

  1. Ellen Bonnevie Seip (Wikipedia).
  2. Seip, Ellen Bonnevie. Slekten Seip. Etterkommere etter Christian Caspar Seip, 1751–1806 og Karen Glückstad, 1759–1806. Oslo, 1987.
  3. Didrik Arup Seip (Wikipedia).
  4. Seip, Didrik Arup. Slekten Seip med biografiske oplysninger. Oslo, 1927.
  5. P[er] S[eland]: «Ellen Bonnevie Seip. Slekten Seip», NST, bind 31, 1987–88, s. 232.

Litteratur

  • Seip, Didrik Arup (1927). Slekten Seip med biografiske oplysninger. Oslo –  56 s.
  • Seip, Ellen Bonnevie [m.fl.] (1987). Slekten Seip. Etterkommere etter Christian Caspar Seip, 1751–1806 og Karen Glückstad, 1759–1806. Oslo –  120 s.

Se også

Eksterne lenker

  • Bonnevie (Lokalhistoriewiki)
  • Seip (Lokalhistoriewiki)
  • Seip (Store norske leksikon/snl.no)