Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 2. Sikt og sakefall 1606–1695 (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 2 (bokomslag).jpg
TittelRegnskapene for Akershus på 1600-tallet.
Oppland del 2. Gudbrandsdalen. Sikt-
og sakefall 1606–1695
Forfatter(e)Rune Nedrud
UtgiverSlektshistorisk forlag
UtgivelsesstedOslo
Årstall2017
Format464
InnbindingPaperback
SpråkNorsk (bokmål)
NoterTil salgs i Slektsbutikken.
IDISBN 9788293397069
BibliotekkatalogOria

Boken Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 2. Gudbrandsdalen. Sikt- og sakefall 1606–1695 av Rune Nedrud ble utgitt på Slektshistorisk forlag i 2016.

Om boken

Lensregnskapene er regnskaper over inntekter og utgifter som de norske lensinnehaverne – i samtiden kalt lensmenn eller lensherrer – sendte inn til revisjon. Det egentlige lensregnskapet var det hovedregnskap over inntekter og utgifter som lensherren avla for Rentekammeret. Dette bygger imidlertid på fogdenes oppebørsel og regnskapsføring, og det er materialet fra fogdene som utgjør hovedinnholdet i lensregnskapsserien. I denne boken er bare en liten del, sikt- og sakefallsregistrene, av det store materialet avskrevet. Lensregnskapene starter på 1500-tallet og går fram til ca. 1660. Årlige regnskaper finnes fra ca. 1610, mens bare spredte rester er bevart fra tiden før 1570. Så godt som alt materiale fra før 1570 er trykt i seriene Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede og Norske lensrekneskapsbøker. Fra 1660-årene finner vi materialet som vedlegg til stiftsamtstueregnskapene og fra slutten av 1600-tallet som en egen serie av fogdregnskaper. Noen få år finnes ikke sikt- og sakefallsregistrene bevart, mens andre år er de bortgjemt inne i regnskapene og fremkommer ikke av innholdsfortegnelsene som Arkivverket har laget i stand. Enktelte år er det originale materialet fra fogden innlagt i regnskapene, mens andre år er det bevart en avskrift av fogdenes innberetninger.

For denne boken er det Akerhus lens regnskaper som er benyttet. Bindet inneholder en avskrift av sikt- og sakefallsregnskapene, som viser bøter og straffer som ble pålagt innbyggerne på 1600-tallet. Innførslene viser et stort mangfold av forbrytelser, men ulovlig seksuelt samkvem er i flertall. Det var mange begrensninger på seksualitet i denne tidsperioden, spesielt om du hadde samleie utenfor ekteskap. Her er også forbrytelser av alle slag, som trolldom, tyveri og drap.

Boken er utstyrt med personregistre, emneregister og korte biografiske opplysninger om datidens embetsmenn som hadde ansvar for styre og stell i Opplendene på 1600-tallet.[1]

Et eksempel på avskriften, her fra «Gusdall» (Gausdal):

SitatSŸFFERT LIID, Gaf for mand KNUD HENNE till att hanns höstru vaar nogett lidett skÿldt til hannd, Pendinge – 20 dlr:[2] Sitat

Tobindsverket ble presentert på Genea-LAN i november 2016.

Innholdsfortegnelse

Kapittelnavn Sidetall
Forord VI
Innledning – hva er lensregnskapene? X
Fogdenes rolle XIV
Sorenskriveren og hans rolle XV
Ordliste XVIII
Registrene XXI
Embetsmennsbiografier XXIII
Litteraturliste XXXII
Regnskapene 1
Gårdsregister 380
Fornavnsregister 386 415
Emneregister 463

Omtaler og anmeldelser

  • Gustavsen, Are S. «Opplysende om livets mange skyggesider». Anmeldelse av Nedrud, Rune. Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 1. Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres, Land. Sikt- og sakefall 1612–1695, Oslo: Slektshistorisk Forlag, 2016 og Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 2. Gudbrandsdalen. Sikt- og sakefall 1606–1695 , Slektshistorisk Forlag: Oslo, 2017, i Genealogen nr. 2. 2017, s. 56–58.

Om forfatteren

Rune Nedrud er en norsk slektsforsker. Han har vært formann i Norsk Slektshistorisk Forening siden 2009 og redaktør av Genealogen siden 2011. Foruten tobindsverket Regnskapene for Akershus på 1600-tallet, hvis første del om Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres og Land kom ut i 2016, har han skrevet kursheftet Innføring i slektsforskning. Grunnprinsipper og kildebruk, utgitt i 2014.

Referanser

  1. Informasjonen bygger i det vesentligste på bokens bakside, og er identisk med del 1.
  2. Boken, side 1.

Litteratur

  • Nedrud, Rune. «Sikt- og sakefallslister i lens- og amtsregnskapene på 1600-tallet», Genealogen nr. 2/2016, s. 27–32.

Se også

Eksterne lenker