Per Seland

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Per Seland (1924–1991).

Per Øistein Seland, f. Kristiania 22. mai 1924, d. 23. desember 1991, var en norsk urolog, slektsforsker og bygdeboksforfatter som etterlot seg et omfattende forfatterskap innen medisin og lokal-, slekts- og personhistorie og er kanskje mest kjent for bygdebøkene om Sirdal. Han var formann i Norsk Slektshistorisk Forening fra 1980 til 1991 og medredaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift fra 1977 til han døde i 1991.

Slekt og familie

Per Seland var sønn av bokholder Bertin Seland, Fjotland (1899–1931),[1],[2],[3] og Aslaug Seland, f. Mørch (1897–1971).[4] Bertin Seland var sønn av gårdbruker og lærer Nils Osmundsen Seland, f. Fjotland 1851, og Johanne S. Johnsdatter, f. Fjotland 1856. Aslaug Seland var datter av Hans Henrik Mørch, f. Kristiania 1856, og Rolfine Mørch, f. Absalonsen (1864–1933), f. i Bergen.

Per Seland var gift og hadde 4 barn.

Utdanning og yrkesvei

<kommer>

Verv i NSF

Seland ble valgt til varamann av årsmøtet 1968 og var deretter varamann frem til Jørgen Gløersens død i 1975, og dernest styremedlem. I 1980 ble han valgt til formann og takket først av ved årsmøtet i 1991.[5]

Bibliografi

Den nedenfor gjengitte bibliografi over Per Selands historiske og medisinske forfatterskap er ført kronologisk innen hvert fag og bygger på hans egen seddelkatalog ajourført til og med høsten 1991.

Av publikasjoner som er tatt med i denne bibliografi, men ikke i Per Selands egen seddelkatalog, er flere artikler, artikkelforelegg og slektstavler i Ånen Årli (red.), Kvinesdal Ei bygdebok, bd. I—II Gards- og ættesoga, (Flekkefjord 1964-1965).

I tid spenner Per Selands forfatterskap seg over tidsrommet 1937/1957–1991, og i emner fra det faglig medisinske over folkeminne til slekts- og personhistorie i videste forstand av begrepene, herunder også spesielt personnavngranskning.

Til et fullstendig billede av Per Selands forfatterskap hører også at han var redaktør for Norsk slektskalender, bind 3, (utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 1979) og medredaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXVI–XXXIII (utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1991) fra og med hefte 2 av bind XXVI (høsten 1977) til og med hefte 2 av bind XXXIII (høsten 1991).[6]

Historie

 • «Nisser og hulder». Sagn fra Romerike i Allers nr. 45, november 1937, «Allers samling av sagn».
 • «Nisse og hulder» i Norske sagn, utgitt av Aller, Aschehoug 1938.
 • «Litt slektshistorie fra Sirdal» i Grannen 1958 (egentlig 1957) nr. 3, s. 34-36. Diverse arkivavskrifter (uten forfatterens godkjennelse - med og uten forfatternavn) i Grannen.
 • «Trond Hoskuldsen nedre Kvinlog» i Agder Historielags Årsskrift nr. 38, 1959, s. 12-26.
 • «Opstad» i Vang. Gårds- og slektshistorie, Skien 1960. 181 s.
 • «Styrme-navnet og Utyrme-navnet i Rogaland og Vest-Agder» i Ætt og Heim 1960, s. 140-146.
 • «Gamle Audnedal-slekter» i Agder Historielags Årsskrift nr. 41, 1962–1963, s. 17-48.
 • «Egeland Ytre i Kvinesdal» i Fædrelandsvennen 4. mai 1963.
 • «Gamle Kvinesdals-slekter. (Gullestad og Ytre Egeland)» i NST 19 , 1963, s. 115-144.
 • «Aalstadætlinger. Corrigenda et addenda» i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift, bind V, hefte 8, Hamar 1963 s. 217-219.
 • Artikkel og slektstavler i Johan Jerstad, Fjotland. Lesebok, utgitt av Kvinesdals herad 1964:
  • «Tollak Markussen Seland», s. 341–342.
  • «Ættlistor», s. 421-429 (Lindeland, Seland, Lindhom og Josdal).
 • «Rafoss i Kvinesdal» i Agder Historielags Årsskrift nr. 42, 1964, s. 33-63.
 • «Handelsborger Willum Andersen i Stavanger og Skakk-ætten» i Ætt og Heim 1964, s. 122-129.
 • «Sirdal-slekter» i Ætt og Heim 1964, s. 39-51.
 • Artikler og slektstavler i Ånen Årli (red.), Kvinesdal. Ei bygdebok, bd. I Gards- og ættesoga, (Flekkefjord 1964):
  • «Adelens jordegods i Kvinesdal», s. 16-20.
  • «Stamtavle for Gausdalslekta», s. 115.
  • «Den eldste slekta på Austre Sandvatn», s. 151 (Ånen Årli etter Per Seland).
  • «Den eldste Berstøl-slekten», s. 185-186.
  • «Ætteliste (for Gløvre)», s. 190-191.
  • «Slektstavle for Øvre Moi», s. 350.
  • «Dei eldste slektene på Øvre Egeland, Brukarar på Øvre Egeland i første halvdel av 1600-talet», s. 391-395 (Ånen Årli etter Per Seland).
  • «Willoch-slekta på Øvre Egeland», s. 395-396.
  • «Stamtavle for slekten Willoch», s. 398.
  • «Sigbjørn-slekten på Ytre Øye», s. 527-529.
  • «Trane- og Godtzen - slektenes utløpere i Kvinesdal», s. 530-541.
  • «Slektstavle for Elisabeth Cecilie Schancke», s. 548.
  • «Pristroph-slekten», s. 551.
  • (Slektstavle), s. 568.
 • «Jørund Kvåle i Bygland» i NST 19, 1964, s. 241-258.
 • Artikler og slektstavler i Ånen Årli (red.), Kvinesdal. Ei bygdebok, bd. II Gards- og ættesoga, Flekkefjord 1965:
  • (medforfatter Ånen Årli), «Ytre Egeland», s. 11-40.
  • «Våskeland», s. 48-55.
  • «Den eldste Gullestadslekten», s. 78-85.
  • «Klugland-slekta frå Herad», s. 88.
  • «Tjellås-slekten», s. 122.
  • «Berg-slekta på Ytre Røynestad«, s. 143.
  • «Gunnar-slekta på Midt-Røynestad», s. 178-179 (Ånen Årli etter Per Seland).
  • «Øyu-slekta på Øvre Røynestad», s. 192-193.
  • «Knaben-slekta på Oksefjell», s. 204 (Ånen Årli etter Per Seland).
  • «Tønnes-slekta på Oksefjell», s. 207-208 (Ånen Årli delvis etter Per Seland).
  • «Oversikt over eiendomsforholdene på Røyseland på 1600-1700-tallet» s. 211.
  • «Røyseland-slekten», s. 214-215.
  • (medforfatt Ånen Årli), «Ståle-slekta», s. 212-213 og 216-217.
  • (medf. Ånen Årli), «Svindland-slekta på Røyseland», s. 217-219.
  • «Fjotlendingsbruket på Røyseland», s. 219-220.
  • (Borhom), s. 248-249.
  • «Versland. Gårdshistorien», s. 253-254.
  • «Versland. Slektshistorien. Ståle-slekten», s. 254-260.
  • «Tron-greina på Versland», s. 262.
  • «Mikkel-greina på Versland», s. 265-266.
  • «Ommund-slekta på Versland», s. 267-268.
  • «Forbindelsen mellom Ågedal i Bjelland og Rafoss i Kvinesdal», s. 382-383.
  • «Tosten Rafoss' nærmeste etterkommere», s. 386-387 og s. 390-391.
  • «Gase Torkildsens nærmeste etterkommere», s. 395 og s. 396-397.
  • «Den eldste Åmodt-slekten», s. 461-465.
  • «Drange-Qvale-slekten fra Herad», s. 465-469.
  • «Elle-slekten fra Lista», s. 471.
  • «Drange-Torp-slekten fra Lista», s. 474-475.
  • «Dei eldste eigarane», s. 496 (Ånen Årli etter Per Seland).
  • «Gjest-slekten på Hamre», s. 497.
  • «Gunnar-slekten på Hamre», s. 500-501.
  • «Den eldste slekten på Li», s. 560-561.
 • «Arven til Kvinesdal efter tømmermester Ole Dreiver i Amsterdam» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1964, s. 21-23.
 • «Hr. Peder Søfrensen Godtzen i Kvinesdal» i NST 20, 1966, s. 307-328.
 • «Lensmann Nils Torkelsen Sunde i Nes» i Agder Historielags Årsskrift nr. 44, 1966, s. 29-45.
 • «Mer om handelsborger Willum Andersen i Stavanger og hr. Jon Toresen i Kvinesdal» i Ætt og Heim 1967, s. 132-143.
 • «Brynjulf Loga i Nes» i Agder Historielags Årsskrift nr. 46, 1968, s. 73-90.
 • «Hodru-navnet i Gyland. De eldste slekter på gårdene Dunsæd og Øy sæd» i Agder Historielags Årsskrift nr. 46, 1968, s. 106-123.
 • «Slekten Dedekams eldste ledd» i NST 21, 1968, s. 316-322.
 • «Morten Rolfsen i Kristiansand. Slektskretsen omkring en av byens grunnleggere» i NST 21, 1968, s. 323-340.
 • «The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints» i NST 22, 1969, s. 67-69.
 • «Norsk genealogisk forskningsmetodikk før 1750» i NST 22, 1969, s. 122-137.
 • «Slektskretsen omkring øvre Kvinlog i Fjotland på 1600-tallet» i Agder Historielags Årsskrift nr. 47, 1969, s. 40-71.
 • «Når kommer bygdebøkene for Lista og Herad? i Farsunds Avis 12. september 1970.
 • «Lindelandsbroen i Fjotland» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1970, s. 222–223.
 • «Nils Thoresen Opstad i Vang» i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift, bind VI, Hamar 1970, s. 1-12.
 • «Kvinesdal bygdebok - Telefonforbindelsen Flekkefjord-Kvinesdal» i Flekkefjordsposten 16. november 1971.
 • «Presten Lars Lund fra Flekkefjord» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1971, s. 11-13.
 • (red.) «Hvem forsker hva i norsk genealogi?», tillegg til NST 22 h. 3, 1972.
 • «Sogneprest Jacob Christian Finckenhagen» i Julehilsen fra Flekkefjord 1972, s. 10-12.
 • «Kvinesdal i tiden 1100-1542» i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 97-100.
 • «Kirke og presteskap ca. 1100-1537» i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 100-104.
 • «Kirke og presteskap 1537-1665» i Kvinesdal, bind III, Flekkkefjord: 1972, s. 110-121.
 • «Kirke og presteskap 1665-1835» i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 145-173.
 • «Leiglendingsgodset blir selt», i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 209-210 (Ånen Årli etter Per Seland)
 • «Kirke og presteskap 1835-1970» i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 221-237.
 • «Skyldsetting av gårdene» i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 315–317.
 • «Legene» i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 438-441.
 • «Ludvig Daae» i Kvinesdal, bind III, Flekkefjord: 1972, s. 449-451.
 • «Stig Bagge og Rafoss - nok en gang» i Agder Historielags Årsskrift nr. 51, 1973, s. 39-50.
 • «Udåden på Tingvatn i Hægebostad» i Agder Historielags Årsskrift nr. 51, 1973, s. 116-120.
 • «Sogneprest Diderik Hegermann Brochmann i Kvinesdal» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1973, s. 11-13.
 • «Ny lærebok i slektsforskning». Anmeldelse i Lofotposten 16. januar 1974 av C.S. Schilbred, Kjenn din slekt, Oslo: 1973.
 • «Striden om Vatnedal i Sirdal» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1974, s. 2830.
 • «Brevikgjennom tidene. Anmeldelse i Nationen 2. januar 1975 av C.S. Schilbred, Brevik gjennom tidene, bind II, Brevik: 1974.
 • «Navneregister til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd. XXIII og XXIV», bilag til NST 25 h. 1, 1975.
 • «Stedsnavn og bebyggelse på gårdene Seland, Lindeland og Lindhommen i Fjotland» i Agder Historielags Årsskrift nr. 53, 1975, s. 13-39.
 • «Didrik Meyer i Kvinesdal» i Agder Historielags Årsskrift nr. 53, 1975, s. 107-118.
 • «Om gjestgiveriet på Tonstad i gamle dager» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1975, s. 37-38.
 • «Hr. Hans Jørgensen Gotzow i Undal» i NST 25, 1976, s. 208-241.
 • «Slekt og miljø». Anmeldelse i Nationen 17. juni 1976 av C.S. Schilbred, Slekt og miljø, Oslo: 1976.
 • «Slekt og miljø». Anmeldelse i Lofotposten ca. 19. juni 1976 av C.S. Schilbred, Slekt og miljø, Oslo 1976.
 • «Litt om Kvinen gård i gamle dager» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1976, s. 32-35.
 • «Trønderslekten Bull». Anmeldelse i Nationen 5. august 1977 av Slekten Bull fra Trøndelag. Ajourført slektsbok ved C.S. Schilbred, Oslo: 1976.
 • «Hvor lå Lille Prostengen?» i Byminner nr. 2, 1976, utgitt av Oslo Bymuseum, Oslo 1976, s. 16-23.
 • «Navneskikker i eldre og nyere tid» i NST 26, 1977, s. 101-111.
 • «Spillemannen Olav Faremo fra Setesdal» i Julehilsen fra Flekkefjord 1977, s. 29-31.
 • «Håhelleren - En utpost i Fjellheimen» i Julehilsen fra Flekkefjord 1978, s. 25-28.
 • (medforfatter) «Føyn» i Norsk Slektskalender, bind 3, Oslo: 1979, s. 90-101.
 • (medforfatter) «Halbo» i Norsk Slektskalender, bind 3, Oslo: 1979, 102-114.
 • «Lindhom» i Norsk Slektskalender, bind 3, Oslo 1979, s. 141-146.
 • (medforfatter) «Willoch» i Norsk Slektskalender, bind 3, Oslo 1979, s. 193-212.
 • «Salmeli-grenda» i Johan Jerstad og Tor Veggeland (red.), Fjotland. Gards- og ættesoge, bind 3, Flekkefjord 1979, s. 681-736.
 • «Øvre Skraastad i Vang» i Heidmork, 1979, s. 30-46.
 • «Peder Tollaksen Lindeland i Fjotland» i Julehilsen fra Flekkefjord 1979, s. 27-29.
 • «Flere bind av Norsk Slektskalender?» i NST 27, 1980, s. 252.
 • Sirdal. Gard og Ætt, Bygdebok for Sirdal, bind I, utgitt av Sirdal kommune, Stavanger: 1980). 773 s.
 • Kvenåsen krets i Fjotland. Gårds- og slektshistorie omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli, Eget forlag, 1980. 409 s.
 • «Kjenn din slekt». Anmeldelse i Nationen 13. november 1980 av C.S. Schilbred, Kjenn din slekt, 2. utgave, Oslo: 1980.
 • «Litt om gårdsgrensene i Gyland, Bakke og Fjotland i gamle dager» i Julehilsen fra Flekkefjord 1980, s. 35-37.
 • «Feda - Bygda som ikke ville dø». Anmeldelse i Nationen 6. februar 1981 av Ånen Årli, Feda. Gards- og slektshistorie, Flekkefjord: 1980.
 • «Tyding av stedsnavn: Seland og Trøngsla». Diskusjonsinnlegg iAgde 6. mars 1981.
 • «Bygdebok for Feda». Anmeldelse i NST 28, 1981, s. 103 av Ånen Årli, Feda. Gards- og slektshistorie, Flekkefjord 1980.
 • «Langs Lågen». Omtale i NST 28, 1981, s. 104-105 av Langs Låge. Lokalhistorisk tidsskrift for bygdene og byene langs Numedalslågen, Kongsberg, [1978] 1979-1981.
 • «Norges første skuespillerleksikon». Anmeldelse i Nationen 2. juli 1981 av Liv Jensson, Biografisk skuespillerleksikon, Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget, 1981.
 • «De eldste slektene på Heggen og Fougner i Gausdal» i NST 28, 1981, s. 154-185.
 • «Norges første skuespillerleksikon». Anmeldelse i NST 28 1981, s. 217-219 av Liv Jensson, Biografisk skuespillerleksikon, Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget, 1981.
 • «En grensetvist mellom Fintland og Regevik i Sirdal i 1680-årene» i Julehilsen fra Flekkefjord 1981, s. 30-31.
 • «Ad: Heggen-Fougner». Utfylling og rettelser i NST 28, 1982, s. 320.
 • «Svar til spørsmål nr. 567» i NST 28, 1982, s. 322-323.
 • «Norsk Slektskalender, bind 4». Notat i NST 28, 1982, s. 330.
 • «Hvem forsker hva?» Notat i NST 28, 1982, s. 330.
 • «Nordisk slektsforskerkonferanse 1982». Notat i NST 28, 1982, s. 331.
 • «Tragiske menneskeskjebner» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1982, s. 1819 og s. 37.
 • «Navneskikker i eldre og nyere tid» i Genealogiska Föreningens Jubileumsskrift 1933-1983, Stockholm 1983 [nesten uforandret opptrykk av NST 26, 1977, s. 101-112]. (Artikkelen ble oversatt av Blaine Hedberg og Gerhard Naeseth og trykt som vedlegg til Norwegian Tracks nr. 37, juli 1985, utgitt av The Vesterheim Genealogical Centre: The Norwegian-American Museum, Decorah, Iowa under tittelen «Naming customs in older and newer times».)
 • «Skuteviken i Bergen. Litt om miljø og slektsforhold i slakternes bydel» i NST 29, 1983, s. 37-57.
 • «Norsk personnamnleksikon». Artikkel i Nationen 4. mars 1983 med anmeldelse av Ola Stemshaug, Norsk Personnamnleksikon, Oslo: Det Norske Samlaget, 1982.
 • «Genealogica & Heraldica». Anmeldelse i NST 29, 1983, 64-66 av Genealogica & Heraldica (København: G.E.C. Gads Forlag, 1982.
 • «Norsk Personnamnleksikon». Anmeldelse i NST 29 1983, s. 76-78 av Ola Stemshaug, Norsk Personnamnleksikon, Oslo: Det Norske Samlaget, 1982.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 84 av Anen Arli, Humor og folkeminne frå det gamle Kvinesdal, Flekkefjord, 1982.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 84-85 av H.T. Gram, Trønderslekten Gram. Med oversikt over andre nåværende Gram-slekter i Norge, Oslo 1982.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 85 av Hedersskrift til Nils Parelius, utgitt av Romsdal sogelag, Molde 1982.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 86 av Romsdal Sogelag. Årsskrift 1982, utgitt av Romsdal Sogelag, Molde 1982.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 86 av Jørgen Skjæveland, Gamalt fraa Bjerkreim, uten utgivelsessted og utgivelsesår, 1981?.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 87 av Odd Magnar Syversen og Derwood Johnson, Norge i Texas. Et bidrag til norsk emigrasjonshistorie, utgitt av Stange Historielag, Stange 1982.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 88-89 av Halvard Oudenstad, Utvandringen til Amerika. Fra Biri/Snertingdal og Vardal/Gjøvik, utgitt av Gjøvik historielag, Gjøvik 1982.
 • Anmeldelse i NST 29, 1983, s. 89-90 av Sigleif Engen, Forsandboka, bd. I Gards- og ættesoge, utgitt av Forsand kommune, Stavanger 1981.
 • «Genealogiske hjelpebøker» i NST 29, 1983, s. 183-188.
 • «Langs Lågen». Omtale i NST 29, 1983, s. 196 av det lokalhistoriske tidsskrift Langs Lågen, Kongsberg 1979-1983.
 • «Trond Hoskuldsen nedre Kvinlog i Fjotland» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1983, s. 30. Ved trykkingen er artikkelen påført forvirrende feil og utelatelser som er korrigert i sin helhet i Julehilsen fra Flekkefjord, 1984, s. 36-37.
 • «Innbyggernavn og bygdenavn». Diskusjonsinnlegg i Agder 10. februar 1984.
 • «Lokalhistorien - inn i vår hverdag». Kronikk i Nationen 23. februar 1984 med anmeldelse av Per Sandal, Lokalhistorie, Oslo: Landbruksforlaget, 1983.
 • «Bibelen som slektshistorisk kildeskrift» i NST 29, 1984, s. 292-300.
 • «Den Norske Advokatforening 75 år». Anmeldelse i NST 29 1984, s. 317-318 av Harald Halvorsen (red.), Advokaten - rettens og samfunnets tjener. Den Norske Advokatforening 1908—1983, utgitt av Den Norske Advokatforening, Oslo 1983.
 • «Boken om «Jarlsberg»». Anmeldelse i NST 29, 1984, s. 319-321 av Stephan Tschudi Madsen (red.), «Jarlsberg» en norsk grevelig residens, Oslo 1984.
 • «Ny lærebok for lokalhistorikere». Anmeldelse i NST 29, 1984, s. 327 av Per Sandal, Lokalhistorie, Oslo: Landbruksforlaget, 1983.
 • «Ny slektshistorisk forening stiftet». Omtale i NST 29, 1984, s. 412-413 av Slektshistorisk forening i Tromsø.
 • «Hallingen», (utg. av The Hallinglag of America). Omtale i NST 29, 1984, s. 418-419.
 • «Spørsmål nr. 582» i NST 29, 1984, s. 419.
 • «Spørsmål nr. 583» i NST 29, 1984, s. 419-420.
 • «Spørsmål nr. 584» i NST 29, 1984, s. 420.
 • «Trond Hoskuldsen nedre Kvinlog i Fjotland» i Julehilsen fra Flekkefjord, 1984, s. 36-37; jfr. a.a. med samme tittel i Julehilsen fra Flekkefjord, 1983.
 • «Den norske utvandring til Holland» i NST 30, 1985, s. 38-46.
 • «Arvesaker Holland/Agdesiden» i NST 30, 1985, s. 47-58.
 • «Genealogiske hjelpebøker» i NST 30 1985, s. 63-68.
 • «Bolig og bohave i eldre tid». Anmeldelse i NST 30, 1985, s. 70-71 av Aase Bay Sjøvold, Bolig og bohave i eldre tid, Oslo: Landbruksforlaget, 1983.
 • «Diplomatarium Norvegicum og Norske Rigsregistranter på mikrofilm». Notis i [8Norsk Slektshistorisk Tidsskrift|NST]] 30 (1985, s. 72.
 • «Personalhistorisk Tidsskrift». Notis i NST 30, 1985, s. 73-74.
 • «Slekten Ramm. Et supplement». Notis i NST 30, 1985, s. 75.
 • «Bygdeboka som er annerledes». Anmeldelse i Nationen 24. juni 1985 av Lars E. Øyane, Gards- og ættesoge for Luster kommune, bind 1, Luster 1984.
 • «Til minne». Nekrolog i Nationen 19. april 1985 over C.S. Schilbred.
 • «Cornelius S. Schilbred». Minneord i NST 30, 1985, s. 113-114.
 • «Juristen Thomas Clitau og hans utredning om slektskap og svogerskap i gamle dager» i NST 30, 1985, s. 131— 146.
 • «Bygdeboken som er anderledes». Anmeldelse i NST 30, 1985, s. 166-167 av Lars E. Øyane, Gards- og ættesoge for Luster kommune. Bind 1, Fortun sokn, Luster 1984.
 • «Toten bygdebok». Anmeldelse i NST 30, 1985, s. 168-169 av Svein-Erik Ødegaard, Toten Bygdebok, bind IV, utgitt av Toten Museum, Bøverbru 1984.
 • «Skøien i Vestre Aker». Anmeldelse i NST 30, 1985, s. 170-171 av August A. Butenschøn, Skøienboken, bind I-II, Oslo 1984, 1978.
 • «Nok en ny lærebok i slektsforskning». Anmeldelse i NST 30, 1985, s. 172-173 av Einar Hovdhaugen, Slektsgranskning, Oslo, 1984.
 • Anmeldelse i NST 30, 1986, s. 252 av Sigleif Engen, Forsandboka, bind II, utgitt av Forsand kommune, Stavanger 1985.
 • Anmeldelse i NST 30, 1986, s. 252 av Sigleif Engen, Lagmannsætta. Gard Toreson ætta frå Sør-Talgje i Rogaland, utgitt av Forsand kommune, Stavanger 1985.
 • Anmeldelse i NST 30, 1986, s. 253 av Elsa M. Banta, The Bridge of Years. A Memorial to the Family of Erich Andersen Erickson of Sondre Land Norway, Decorah, Iowa, 1985.
 • Anmeldelse i NST 30, 1986, s. 255 av Rolf Fladby og Anna Tranberg (red.), Lokalhistorisk litteratur 1969-1984, utgitt av Norsk Lokalhistorisk Institutt, Oslo 1985.
 • «Hvordan oppspore slektninger i Amerika» i NST 30, 1986, s. 265-270.
 • Anmeldelse i NST 30, 1986, s. 339-340 av Svein Molaug, Vår gamle kystkultur, bind I-II, Oslo 1985.
 • Anmeldelse i NST 30, 1986, s. 340 av Theis Høyer, Andreas Svennichsen Høyer og hans slekt, Oslo/Skien 1986.
 • «Tingbøkene for Rogaland». Anmeldelse i NST 31, 1987, s. 78.
 • «Americana» i NST 31, 1987, s. 79-81. Anmeldelse av 1) Guide to Genealogical Research in the National Archives, utgitt av National Archives Trust Fund Board, Washington (D.C.), 2) The Handy Book for Genealogists, 7th ed., Logan, Utah 1986, 3) Tollef A. Bakke, A Good and Faithful Servant, Washington (D.C.), 1986, og 4) Fåberg og Lillehammer. Utvandringen, Årbok nr. 7, utgitt av Fåberg Historielag, Lillehammer 1986.
 • Anmeldelse i NST 31, 1987, s. 90 av Arnlioth G. Heltberg, The History of the Family Heltberg, Vol. 1-111, San Francisco 1985-1986.
 • Anmeldelse i NST 31, 1987, s. 90-91 av Report of the 16th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Helsinki 16th-21st August 1984, Helsingfors 1986.
 • «Homplands-ætten i Sirdal» i NST 31, 1987, s. 117-146.
 • Anmeldelse i NST 31, 1987, s. 232 av Ellen Bonnevie Seip, Slekten Seip, Oslo 1987.
 • Anmeldelse i NST 31 1987, s. 232-233 av Nils Parelius' forfatterskap 1926-1986. En biografi, Molde 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1987, s. 233-234 av H.T. Gram, Slektene Muus - Falch - Falck - Falk, Falch (Falck) - Muus og Muus - Falch (Falck), Oslo 1987.
 • Sirdal. Gard og Ætt. Bygdebok for Sirdal, bind II, utgitt av Flekkefjord: Sirdal kommune, 1987. 533 s.
 • «Kvinesdal prestegjeld» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 7-11.
 • «Kvinesdal kirke» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 12-35.
 • «Kirkestolene» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 36-47.
 • «Kirkegodset» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 48-50.
 • «Kirkebudsjettet» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 51-53.
 • «Prestene» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 54-93.
 • «Prestegården» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 104-107.
 • «Kirke og kristenliv» i Kvinesdal kirke 150 år 1837-1987, utgitt av Kvinesdal Menighetsråd 1987, s. 108-124.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 332-333 av Ole Fredrik Bergersen og Ellen Høigård Hofseth, Gausdal Bygdehistorie, bind. I Fra istid til vikingtid, utgitt av Gausdal kommune, Lillehammer 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 333-334 av Olav Arild Abrahamsen, Flekkefjords historie, bd. I–II, utgitt av Flekkefjord Sparebank, Flekkefjord 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 334-335 av Alfred Rynningen, Valle kommune. Gards- og ættesoge for Valle og Hylestad, bd. I-VI, utgitt av Valle kommune 1985-1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 335 av Torjus Åkre, Tarald Nomeland og Juel Lund, Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad, Valle 1983.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 335 av Gammalt frå Stange og Romedal, utgitt av Stange Historielag 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 335-336 av Minner fra Vang. Vang historielags årbok 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 336 av Die Flensburger Geburtsbriefe. Auswanderung aus Flensburg 1550-1750, Schriften der Gesellschaft fur Flensburger Stadtgeschichte, Flensburg 1977.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 336-337 av Gunnar Christie Wasberg, Handel i Vestfold. Fra istid til kunnskapsalder, utgitt av stiftelsen «Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum», Oslo 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 337 av Hans H. Worsøe, Find dine rødder, Politikens håndbog i slægtshistorie, København 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 337-338 av H. Harlow Skyberg Thompson, Paths from the Past. A History of the Skyberg-Helvig Family, Grand Forks, North Dakota 1987.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 340-341 av Mary Windfeldt Kaiser, Slægten Resen/Reesen fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt, København 1978.
 • «Ad artikkelen Morten Rolfsen i Kristiansand i NST, bind XXI, s. 323¬340». Rettelser og tilføyelser i NST 31, 1988, s. 342-343.
 • «Ad presten Ole Andreas Thulesius». Rettelser og tilføyelser i NST 31, 1988, s. 460.
 • Anmeldelse i NST 31, 1988, s. 468 av Dorthe Gissel, Fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-1979, utgitt av Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, Åbenrå 1982.
 • Sirdal. Gard og Ætt. Bygdebok for Sirdal, bind III, utgitt av Sirdal kommune, Flekkefjord 1988. 723 s.
 • Sirdal. Gard og Ætt. Bygdebok for Sirdal, bind IV, utgitt av Sirdal kommune, Flekkefjord 1988. 436 s.
 • «Det kongelige danske Landhusholdningsselskab» i NST 32, 1989, s. 66-69.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 82-83 av Arnfinn Engen, Gausdal bygdehistorie, bind 4, utgitt av Gausdal kommune, Lillehammer 1988.
 • «Fra Seland i Sirdal til Westby i Wisconsin» i Agder 10. april 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 83 av Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag 1987-1988, Larvik 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 83-84 av Slekten Horn. Minneblader III', Oslo 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 84 av Bjørn Brænd, Lokalhistoriske årbøker II, utgitt av Norsk Lokalhistorisk Institutt, 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 84 av Anne Marie Jonassen, Slekten Berget på Eiker, Solbergmoen 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 85 av Svein-Erik Ødegaard, Onde svar istedet for at komme, utgitt av Stange Historielag 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 85 av Ådne Fardal Kiev, Vettestadslekta, Mandal 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 86 av Gammalt frå Stange og Romedal 1988, utgitt av Stange Historielag.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 86 av Norske supplikker 1660-1662, utgitt av Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt 1988.
 • «Konsangvinitetstavlen». Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 192-193 av Sverre Halbo, Mine slektninger, Oslo 1987.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 194 av H.T. Gram, Familien Kalievig, Oslo 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 194 av Carl Heinrich Schreiner Petersen, Stamtavle for slægten Schreiner 1659-1988, stensilert hefte, Odense 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 195 av Martin Raaheim, Fedraminne. Frå Sunnfjord og Mjøsbygdom, Hamar 1983.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 195-196 av Karl Leewy, Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, bind 1-12, utgitt av Christiansands Sparebank 1980-1985.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 196 av H.U. Ramsing, Københavns Ejendomme 1277-1728, bind 1-7, København 1943-1979.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 196-197 av Henrik Bygholm (red.), Skuder og skippere i Klitmøller, Fredrikshavn u.å..
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 197 av Sven Sperling (red.), Studier och handlingar rörande Stockholms historia, bind VI, Stockholm 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 197 av Harald Winge (red.), Lover og forordninger 1537-1605, utgitt av Norsk Lokalhistorisk Institutt 1988.
 • Anmeldelse i NST 32, 1989, s. 197-198 av Rolf Fladby og Gunvor Foslie (red.), Norske Kongebrev 1686-1689, bind IV, utg. av Norsk Lokalhistorisk Institutt 1989.
 • «Sogneprest Rasmus Peter Langhorn i Bakke» i Julehilsen fra Flekkefjord, s. 29-31, Flekkefjord 1989.
 • «Slekten Berns på 1600-tallet. Et supplement» i Personalhistorisk Tidsskrift 1990, s. 200-201.
 • Anmeldelse i Heimen 1990, s. 258-259 av Kaare S. Berg, Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder, bind 2, utgitt av Nes bygdeboknemnd, Flekkefjord 1988.
 • «Vestlands-slekten Rasch» i NST 32, 1990, s. 225-251.
 • «Studenterbøkene» i NST 32, 1990, s. 299-301.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 305 av Kari Monstad, Slekten Hans Iver Horn, Oslo 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 305 av Mai Eitrem, Eitrem-slekten, Oslo 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 306 av Gammalt frå Stange og Romedal, utgitt av Stange historielag 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 306 av Vestfoldminner. Vestfold Historielags Årbok 1989. Tønsberg 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 306 av Bjarne Henriksson, Prästmän på Åland under 500 år, Mariehamn 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 307 av Regesta Norvegica 822-1263, bind I, utgitt av Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt ved Erik Gunnes, Oslo 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 307 av Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I—VIII, 1606-1615, utg. av Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt ved Odd Sandaaker, Oslo 1989.
 • Redigering av og noteutarbeidelse til Tilla Regina Dahl Deen, «Dahl Family History» i NST 32, 1990, s. 428–435.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 437-438 av Randi Andersen, Gausdal bygdehistorie, bind 2, Mellomalderen 1000-1530, utgitt av Gausdal kommune, Lillehammer 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 438 av Nils Møllerup, Mølleropslekten i Norge, Bergen 1989.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 438 av Seth Warner, The Ancestry of Ole Gilberg and his Wife Dagny Sandstad of Ytterøy, Norway, stensilert Durham, North Carolina, 1990.
 • Anmeldelse i NST 32, 1990, s. 439 av Erik Reichborn-Kjennerud, Slekten Reichborn-Kjennerud. Krønike¬Register 1865-1990, stensilert Oslo 1990.
 • «Ovedals-brevene» i Agder Historielags Årsskrift nr. 66, 1990, s. 97¬109.
 • «Mogens Jakobsen Rasch, sogneprest i det gamle Lund prestegjeld» i Julehilsen fra Flekkefjord, s. 32-34, Flekkefjord 1990.
 • «Gårdsdrift og heiebruk i eldre tid» i Stavanger Turistforenings årbok 1990 Sirdalsheien, (Stavanger 1990) s. 35-51.
 • «Sogneprest Jacob Christian Finckenhagen», NSF Medlemsblad nr. 2, 1990, s. 4–7.
 • «Hjalmar Rued Holand og hans fotfatterskap» i NST 33, 1991, s. 128-130.
 • Anmeldelse i NST 33, 1991, s. 142 av Bjørn Austigard (red.), Romsdals fattige og nødlidende Almue, utgitt av Romsdal Sogelag, Molde 1990. Trykt på ny i NST 33, 1991, s. 251.
 • «Resen-slektene i Norge» i NST 33, 1991, s. 168-187 av Eivind Vågslid, Norderlendske fyrenamn, Eidsvoll 1988.
 • «Norderlendske fyrenamn» i NST 33, 1991, s. 233-235. Anmeldelse av Eivind Vågslid, Norderlendske fyrenamn, Eidsvold 1988.
 • Anmeldelse i NST 33, 1991, s. 243–244 av Øivind T. Reymert, Familien Reymert i Mandal, Lørenskog 1990.
 • Anmeldelse I NST 33, 1991, s. 245 av Jannik Hytten, Slekten Hytten fra saltverket på Vallø, Tønsberg 1990.
 • Anmeldelse i NST 33, 1991, s. 245 av Bengt Hjord (red.), Stadsbor i gångna tider, Årbog utgitt av Sveriges Släktsforskarförbund, Stockholm 1989.
 • Anmeldelse i NST 33, 1991, s. 246 av Bengt Hjord (red.), Inte bara kyrkböcker, Årbok utgitt av Sveriges Släktforskarförbund, Stockholm 1990.
 • Anmeldelse i NST 33, 1991, s. 247 av Erik Opsahl og Harald Winge, Finnemanntallet 1686, utgitt av Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, Oslo 1990.
 • Anmeldelse i NST 33, 1991, s. 248–249 av Alf Ragnar Nielssen, Fra steinalderen til 1700-tallet. Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie, utgitt av Lødingen, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 1990.
 • Anmeldelse i NST 33, 1991, s. 249–250 av J. Wilhelm I. Holst, Som barn av Isaach Smed. Slekten Isaachsen-Willoch gjennom fire hundre år, stensilert, Oslo 1989.
 • «Litt om helseforholdene i dr. Krafts tid» i Julehilsen fra Flekkefjord, s. 15–18, Flekkefjord 1991.
 • Sirdal. Gard og ætt. Bygdebok for Sirdal, bind V [Sirdal: gard og ætt: B. 5: Fra og med gnr. 61, «Visland», til og med gnr. 67, «Espetveit», samt gården Hobmannsdal i den nuværende Flekkefjord kommune], Tomstad 1992. 412 s. Sluttført av Elisabeth Seland. ISBN 8299063558.
 • Sirdal. Gard og ætt. B. 6 Del 1. Kultursoge Fra istiden til ca. år 1800, Tonstad, 2001. Sluttført av Elisabeth Seland. ISBN 8299063566.
 • Sirdal. Gard og ætt. B. 7 Del 2. Kultursoge Fra ca. 1800 til ca. 1960. Sluttført av Elisabeth Seland. ISBN 8299668409.

Medisin

 • «Støyproblemet på sykehus» i Tidsskrift for den norske Lægeforening 77, 1957, 1043-1047.
 • «Polyostotiskfibrøs dysplasi» i Tidsskrift for den norske Lægeforening 85, 1965, 189-192.
 • «Hydrocele, spermatocele og varicocele» i Tidsskrift for den norske Lægeforening 88, 1968, 516-520.
 • (medf. A. Hanche-Olsen) «Primary Carcinoma of the Ureter» i Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 2, 1968, 143-144.
 • «Priapisme». Referat i Nordisk Medicin 81, 1969 nr. 8 av foredrag holdt i Oslo Kirurgiske Forening.
 • (medf. Hans Beisland) «A prospective randomized study on neodymium-yag laser irradiation versus TUR in the treatment of urinary bladder cancer» i Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 20 (1986), 209-212.
 • (medf. Einar Amlie, Fredrik Skjørten, Steinar Hagen, Henrik Dedichen, Kjell Aartun, Thorstein B. Harbitz, Carl E. Slagsvold og Johannes Rø) «Cancer mammae i Oslo» i Tidsskrift for den norske Lægeforening 107, 1987, 2732-2736.
 • (medf. Brynjulf Otnes og Steinar Karlsen) Fra urologiens historie i Norge, Oslo 1987.

Gravminne

Per Seland er gravlagt på Gamlebyen gravlund i Oslo, gravnr. 12.003.04.005[7] sammen med med følgende medlemmer av familiene Mørch og Seland: Dagfin Mørch (f. 11. oktober 1895, d. 26. november 1896), Solveig Mørch (f. 22. juli 1898, d. 17. september 1899), Øistein Leif Mørch (6. januar 1893, d. 25. oktober 1916), Thorolf Henry Mørch (f. 15. desember 1891, d. 30. januar 1920), morfar Hans Henrik Mørch (f. 26. august 1856, d. 15. mai 1930), mormor Rolfine Mørch (f. 10. mars 1864, d. 9. juli 1933), far Bertin Seland (f. 26. oktober 1899, d. 25. september 1931) og mor Aslaug Seland (f. 20. februar 1897, d. 15. juni 1971).

Samtlige bilder: @ 2017 Dag Trygsland Hoelseth.

Referanser

 1. Folketellingen 1900.
 2. Folketellingen 1910.
 3. Kommunal folketeljing 1923 for Kristiania kjøpstad (ufullstendig).
 4. Larsen, Øivind. Norges leger. 1986, Oslo: Den Norske lægeforening, 1986 , s. 1062, jf. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 76360.
 5. «Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte 1991», NST bind 33, 1992, s. 242.
 6. Innledningen og bibliografien er hentet fra artikkelen «Overlege Per Selands (1924-1991) forfatterskap», i NST 1992), s. 269–283,med rettelser og tilføyelser ved Elisabeth Seland i samme utgave s. 413%ndash;415. Henvisningene til bl.a. NST er dog endret til senere standard.
 7. Begravdeioslo.no, Gravferdsetaten i Oslo kommune, id. 76360.

Litteratur

 • Muri, Olaf, jr./Hognestad, Jens/Wasberg, Gunnar Christie. «Per Seland», nekrolog i Aftenposten 10. januar 1992 nr. 15, s. 11.
 • «Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte 1991», NST bind 33, 1992, s. 240–242.
 • «Overlege Per Selands (1924–1991) forfatterskap», NST bind 33, 1992, s. 269–283.
 • Seland, Elisabeth. ««Overlege Per Selands (1924–1991) forfatterskap» i NST XXXIII s. 269–283», under kapitlet «Rettelser og tilføyelser», NST bind 33, 1992, s. 413–415.
 • Wasberg, Gunnnar Christie. «Per Seland», NSF Medlemsblad nr. 1, 1989, s. 12–13.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Per Seland 22/5 1924 – 23/12 1991», NST bind 33, 1992, s. 265–268.