Oddvar Grønli

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oddvar Grønli (født 7. oktober 1906, død 27. juli 1989) var en norsk historiker. Han tok hovedfag i historie i 1942. Allerede fra 1927 arbeidet han ved Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, i senere år som førstearkivar.

Grønli ga ut kilder til norsk historie, f.eks. deler av Norges gamle Love og Norske Herredags-Dombøker. Han samlet også inn et stort materiale om innflyttingen fra Jemtland. Av slektshistoriske arbeider kan nevnes hans undersøkelser om familiene Richter og Løchen (Løken). Ved sin død arbeidet Grønli med Mentz Christophersens dagbok etter oppdrag fra Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.[1]

Privatarkiv

Oddvar Grønlis etterlatte papirer er deponert på NTNUs bibliotek i Trondheim.[2]

Bibliografi i utvalg

[3]

 • Frå Sundnes i det 17e og 18e hundradåret. Familien Wittrup, Serprent av Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1928.
 • Biskop Dr. Jacob Neumann's antikvariske Optegnelser og Reiseskildringer fra Trøndelagen, Særtrykk av Trondhjemske Samlinger, Trondheim: Aktietrykkeriet, 1928 (av Jacob Neumann (1772–1848), med anmerkninger av Oddvar Grønli).
 • Orgelbyggjar Ole Møen på Ytterøya, Serprent av Årbok for Nord-Ttrøndelag historielag for 1927.
 • «Hr. Lars Holgersen – Hr. Sthen Wirthmann», NST, bind 2, 1930, s. 180–195.
 • Uppteikningane i mskr. Thott 8°563 i Det Kongelige Bibliotek, København, Oslo, 1930.
 • Eit Holberg-handskrift frå Trøndelagen, [Oslo] : [Universitetsforlaget], 1931. Særtrykk av: Edda, 31 (1931), s. 238–240.
 • Tradisjonen um Richter-ætta, Særtrykk av NST, bind 3, 1932, s. 240–249.
 • Kjende menn på Grønland i den norrøne tida, Oslo, 1932.
 • Brev til Ole Richter 1859–1878 (forfatter Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910)), Oslo 1932. Særtrykk av Edda, b. 32.
 • Björnson og "Aftenbladet". Kontraktar og brev, Oslo, 1934. Særtrykk av "Edda", 34, s. 175–182.
 • Til prestesoga for Jamtland og Herdalen, Særtrykk av NST, bind 10 , 1946, s. 199–211.
 • Efterretning om Inderøens Fogderie. Avskrift efter Ms nr. 354 4o i Universitetsbiblioteket [i Oslo], 1780, Nordtrøndelag historielags årbok 1949 s. 3ff.
 • «Ei ættetavla frå reformasjonstida», NST, bind 13, 1952, s. 209–244.
 • «Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg», NST, bind 14, 1954, s. 345–354.
 • Bude-ætta frå Jamtland. Særtrykk av NST, bind 18, 1962, s. 241–252.
 • Norske Herredags-Dombøger, Tillegg til 1.–4. rekke. Udgivne for Kjeldeskriftfondet, Oslo : Styret for Kjeldeskriftfondet; i kommisjon hos Bokcentralen, 1966–1972.
 • Hertug Skule og klosterkirken på Rein, 1975 (sammen med Torgeir Suul). Særtrykk av Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok 1975, s. 55–62.

Referanser

 1. Jf. registraturen over Oddvar Grønlis etterlatte papirer på NTNUs bibliotek i Trondheim, Privatarkiv nr. 127.
 2. Privatarkiv nr. 127.
 3. Bibliografien bygger blant annet på BibSys.