Norsk prestehistorie – Innherad prosti

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over prester i Innherad prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.

Beitstaden

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Anders Sørensen SP 1564
Christoffer Sigurdsen SP 1565–1575
Ivar Pedersen SP 1575–1592
Guttorm Sigvardsen SP 1588–1599
Oluf Nilsen P 1599–1608
Hallstein Lauritsen KAP 1610
Christen Kier PKAP 1610
Daniel Jonsen SP 1608–1610
Oluf Nilsen Jempt PKAP 1613–1614
Oluf Nilsen Jempt P 1614–1617
Anders Jensen SP 1616–1664
Jørgen Jensen PKAP 1624
Jens Henningsen KAP 1630
Erik Clausen Gislinge KAP 1630–1643
Morten Olsen Lund KAP 1631–1640
Jens Mogensen Herdal KAP 1640–1644
Christen Jørgensen KAP 1644–1664
Mikkel Augustinussen KAP 1664–1665
Christen Jørgensen SP 1664–1665
Mikkel Augustinussen SP 1665–1684
Jørgen Villumsen KAP 1666
Oluf Nilsen Dorph KAP 1681–1684
Oluf Nilsen Dorph SP 1684–1692
Villads Jensen Bing PKAP 1696–1711

Frosta

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Laurits Pedersen SP 1610–1621
Laurits Christensen SP 1625–1627
Jakob Olsen KAP 1631–1640
Jakob Olsen SP 1640–1681
Hans Torstensen White PKAP 1672
Hans Torstensen White SP 1681
Søren Rikardsen Hagerup SP 1681–1702
Jeremias Hase SP 1710–1734

Inderøy kannikgjeld

(fra 1620 til SP i Frue kirke)

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Henrik Nilsen SP 1524–1567
Hans Sigurdsen P 1567
Erik Arntsen KAP 1585–1592
Amund Hansen SP 1592–1596
Mogens Hansen P 1596–1596
Erik Nilsen KAP 1599–1601
Kjeld SP 1603
Laurits Holgersen SP 1607–1618
Oluf Pedersen SP 1621–1629
Mads RKAP 1625
Hans Svendsen RKAP 1632–1645
Jens Augustinussen RKAP 1645–1681
Oluf Christoffersen Tønder P 1664–1684
Jens Lauritsen Bugge PKAP 1665–1681
Jens Lauritsen Bugge SP 1681–1685
Daniel Pedersen Balle PKAP 1681–1713
Jakob Jørgensen Wesseltoft SP 1686–1732

Leksvik

(kapellani under Frosta til ca. 1650)

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Torfinn RKAP 1590
Oluf Eriksen SP 1593–1621
Morten SP 1625
Isak Johansen SP 1632–1648
Ivar Olsen SP 1659–1686
Søren Christoffersen Røg SP 1686–1697
Peder Simonsen Hoff SP 1697–1704
Anders Nilsen Aalborg SP 1716–1731

Selbu

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Anfinn SP 1541
Laurits SP 1627
Paul Pedersen SP 1654
Svend Henriksen SP 1660–1683
Christen Jensen Bloch PKAP 1682–1686
Melchior Hansen Meyer PKAP 1682–1683
Melchior Hansen Meyer SP 1683–1686
Christen Jensen Bloch SP 1686–1725

Skogn (Alstahaug) kannikgjeld

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Sigurd Pedersen SP 1535–1570
Mikkel Sigurdsen Holck SP 1571–1578
Christoffer Sigurdsen P 1578–1586
Erik Arntsen PKAP 1585
Torfinn KAP 1585
Mads KAP 1590
Anders Pedersen SP 1591–1602
Peder Sørensen KAP 1601
Peder Mikkelsen Holck KAP 1599–1602
Peder Sørensen SP 1601–1610
Mikkel KAP 1605
Christen Kier KAP 1610
Sigurd Christoffersen Holck KAP 1611
Sigurd Hansen KAP 1612
Jon(as) Pedersen KAP 1612
Mogens Pedersen Herdal KAP 1616–1623
Oluf Nilsen SP 1616–1640
Erik Olsen KAP 1623–1628
Hans Svendsen PKAP 1628–1632
Jens Torkildsen KAP 1632–1639
Oluf Jonsen Blix PKAP 1633–1642
Jørgen Pedersen Schjelderup SP 1640–1657 Schjelderup
Jørgen Birck KAP 1643–1646
Claus Johansen Brunsmand KAP 1646–1651
Jon Eriksen Jempt PKAP 1651–1654
Peder Mentzen Darre KAP 1654–1659
Søren Andersen Schonvig RKAP 1655
Rafael Madsen Lund SP 1656–1717
Morten Mikkelsen Tune PKAP 1689–1695
Johan Sørensen Schjelderup KAP 1703–1717 Schjelderup
Christian Fredrik Rasmussen Ruberg RKAP 1704–1718
Johan Sørensen Schjelderup SP 1717–1721 Schjelderup

Snåsa

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Mads Bang SP 1560–1568
Torfinn SP 1568–1573
Peder Leth SP 1573–1575
Fredrik Nilsen SP 1575–1614
Tor Nilsen SP 1614–1634
Oluf Jonsen Budde SP 1634–1660
Jakob Augustinussen SP 1660–1686
Nils Mortensen Lund KAP 1683–1686
Nils Mortensen Lund SP 1686–1695

Sparbu

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Erik Arntsen SP 1592–1605
Jens Svendsen SP 1610
Jørgen Hansen SP 1620–1658
Anders KAP 1653
Jens Villumsen Parelius PKAP 1654–1665
Oluf Jensen Parelius RKAP 1660–1698
Jens Villumsen Parelius SP 1665–1698
Claus Olsen Parelius PKAP 1696–1701
Oluf Jensen Parelius SP 1698–1701
Claus Olsen Parelius SP 1701–1722
Hans Johansen Helsinge KAP 1739–1745

Stjørdal kannikgjeld

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Torfinn Olsen SP 1531–1546
Christoffer Henriksen P 1564
Laurits Nilsen Arctander SP 1570–1596 Arctander
Samuel Lauritsen PKAP 1578–1596
David Pedersen KAP 1588–1597
Samuel Lauritsen SP 1596–1607
Mads PKAP 1600
Henrik Andersen Alstahaug SP 1607–1617
Peder Eriksen KAP 1610
Jens Clausen Parelius SP 1618–1667
Henning Pedersen RKAP 1621
Erik Jensen Parelius RKAP 1647–1667
Svend Jensen Parelius PKAP 1663–1696
Erik Jensen Parelius SP 1667–1688
Claus Hansen Mackesen PKAP 1670
Tomas Eriksen Parelius SP 1688–1713
Peder Eriksen Parelius RKAP 1696–1716
Jens Eriksen Parelius PKAP 1702–1718
Jens Nilsen Parelius SP 1729–1754

Stod kannikgjeld

(fra 1638 lagt til SP ved Domkirken)

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Bjørn Haagensen SP 1582–1600
Erik Nilsen SP 1601–1625
Haagen Bjørnsen KAP 1621
Anders Bjørnsen SP 1621–1637
Christoffer Olsen Løb RKAP 1622–1637
Christoffer Olsen Løb SP 1637–1639
Torsten Nilsen SP 1638–1640
Morten Olsen Lund RKAP 1640–1657
Peder Nilsen Borch RKAP 1657–1688
Christoffer Jakobsen Hersleb SP 1688–1721
Sten Christoffersen Darre RKAP 1691
Jeremias Hase RKAP 1690–1710

Verdal (Stiklestad) kannikgjeld

(fulgte KANT og LEC)

Navn Stilling Tjenestetid Annet Slektsartikkel
Sigurd Amundsen SP 1537–1573
Paul SP 1588
Isak SP 1588
Jens Andersen SP 1596
Laurits SP 1602
Jens KAP 1608 ?
Christen KAP 1611
Christen SP 1611–1623
Mads Jensen Riber KAP 1626–1636
Nils Pedersen Helsingør SP 1626–1636
Mads Jensen Riber SP 1636–1644
Peder Eriksen Juel KAP 1636–1644
Peder Eriksen Juel SP 1644–1670
Erik Olsen Schanke PKAP 1662
Mikkel Augustinussen PKAP 1662–1664
Jens Christoffersen Svaboe PKAP 1663–1670
Jakob Jakobsen Lund PKAP 1670–1690
Jens Christoffersen Svaboe SP 1670–1687
Tomas Jensen Collin KAP 1690–1743
Anders Nilsen Aalborg PKAP 1705–1716
Tomas Jensen Collin SP 1743–1746

Ytterøy

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Anders Svendsen SP 1558
Steffen Olsen RKAP 1568
Hans Jonsen SP 1581–1599
Jens KAP 1594
Roald Andersen SP 1599–1617
Oluf Pedersen PKAP 1609
Mads Pedersen Kock SP 1628–1660
Nils Mikkelsen P 1661
Nathaniel Andersen SP 1661–1676
Fredrik Hansen Meyer SP 1676–1691
Jens Tomassen Juel P 1691–1706
Jens Hansen Brejer SP 1706–1707

Referanser

Se også