Norsk prestehistorie – Hadeland prosti

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over prester i Hadeland prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.

Biri

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Christen SP 1537–1555
Nils SP 1560–1561
Svend Pedersen SP 1564–1564
Mads Lauritsen SP 1576–1594
Christen Jakobsen SP 1594–1597
Baard Nilsen SP 1603–1635
Eivind Olsen SP 1635–1643
Mads Pedersen Aalborg SP 1643–1685
Peder Hansen Kielbech PKAP 1668–1671
Nils Hansen Brinch PKAP 1672–1685
Nils Hansen Brinch SP 1685–1688
Eivind Andersen Trøgstad KAP 1685–1688
Eivind Andersen Trøgstad SP 1688–1704
Anders Sigurdsen Munch PKAP 1695–1698
Engebret Eivindsen Trøgstad PKAP 1703–1704
Engebret Eivindsen Trøgstad SP 1704–1728

Gran

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Anders Ottesen SP 1508
Amund Ellingsen SP 1534–1573
Nils Bjørnsen KAP 1567–1571
Claus Hjort SP 1573–1583
Torsten Sørensen Morsing SP 1583–1612
Knut Lagesen KAP 1594
Knut Pedersen Gyldenaar KAP 1608–1612
Knut Pedersen Gyldenaar SP 1612–1615
Hans Christensen Revallius P 1615
Mikkel Christoffersen Munch SP 1616–1649
Johan(nes) Eggebrecht PKAP 1647–1648
Bernt Johansen Garmann KAP 1648–1649
Bernt Johansen Garmann SP 1649–1656
Jakob Obling KAP 1652
Anders Lauritsen Hammer PKAP 1652–1657
Anders Lauritsen Hammer SP 1657–1673
Christoffer Mortensen Sand KAP 1673–1673
Christoffer Mortensen Sand SP 1673–1686
Jens Hansen Holt SP 1686–1706
Anders Christoffersen Hammer PKAP 1703–1706
Anders Christoffersen Hammer SP 1706–1729

Hole

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Peder Christensen Skaaning SP 1572–1575
Hans Hermansen SP 1575–1619
Knut Madsen Lund KAP 1617–1619
Knut Madsen Lund SP 1619–1633
Laurits Madsen SP 1633–1679
Christen Pedersen Baar PKAP 1659–1679
Henrik Andersen Opdal SP 1680–1716

Jevnaker

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Nils Bjørnsen P 1571–1575
Peder Nilsen SP 1576–1580
Jens Madsen Svan(e) SP 1583–1594
Peder Mortensen SP 1594–1620
Hans Madsen KAP 1603
Torkild Pedersen PKAP 1618–1620
Torkild Pedersen SP 1620–1662
Anders Hansen Paus PKAP 1655–1663
Anders Hansen Paus SP 1663–1689
Peder Madsen Lycke PKAP 1671–1689
Peder Madsen Lycke SP 1689–1718

Land

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Jon SP 1537–1555
Didrik Kjeldsen SP 1555–1600
Peder Fransen PKAP 1592–1602
Peder Fransen SP 1602–1634
Nils Lauritsen Gram KAP 1624–1635
Nils Lauritsen Gram SP 1635–1679 Gram
Mads Nilsen Gram KAP 1678 Gram
Christoffer Hansen Tanche KAP 1678–1679
Christoffer Hansen Tanche SP 1679–1718
Bernt Eriksen Ancher PKAP 1703–1718
Bernt Eriksen Ancher SP 1718–1724

Norderhov

Norderhov kirke, Ringerike, 2019.
Norderhov kirke, Ringerike, 2011.
Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Amund Ellingsen P 1534
Christen Nilsen Hvid P 1536–1551
Peder Klemmetsen SP 1557–1561
Hans Pedersen SP 1575–1594
Anders Lauritsen SP 1594–1603
Halvar Eriksen SP 1603–1609
Nils Knutsen SP 1609–1619
Christen Hermansen KAP 1619
Christen Hermansen SP 1619–1624
Villum Andersen SP 1625–1652
Malte Christensen SP 1652–1659
Otte Jakobsen SP 1660–1690
Mikkel Kjeldsen Stub KAP 1677–1683
Jonas Danielsen Ramus SP 1690–1717

Toten

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Anders Ottesen P 1506–1508
Torbjørn Olsen Skaktavl SP 1538–1568
Karl Torsen Schanke SP 1568–1593
Jakob Brun PKAP 1579
Peder Fransen KAP 1580–1592
Jens KAP 1583
Tomas Lagesen P 1594–1602
Tomas Jørgensen Nyborg KAP 1594–1600
Christoffer Rasmussen Hjort SP 1603–1610
Christoffer Jensen P 1610–1611
Mads Pedersen SP 1611–1636
Johan Kjeldsen PKAP 1624–1625
Christen Mikkelsen PKAP 1625
Jens Christoffersen PKAP 1631–1635
Nils Tomassen SP 1636–1662
Mads Pedersen Aalborg KAP 1641–1643
Jens Lauritsen Gram PKAP 1649–1652 Gram
Erik Nilsen PKAP 1652
Mads Nilsen Kolding PKAP 1654–1667
Knut Sevaldsen Bang SP 1662–1694
Nils Hansen Brinch KAP 1665
Christoffer Hansen Tanche PKAP 1668–1678
Nils Hansen Tanche PKAP 1679–1687
Oluf Hansen Aurelian PKAP 1687–1695
Roald Hansen Bernhoft PKAP 1696–1711

Vardal

Navn Stilling Tjenestetid Slektsartikkel
Jakob Brun SP 1541–1561
? SP 1565–1574
Nils Pedersen Vegle SP 1574–1584
Hans Einarsen SP 1594–1600
Peder Hansen Mule SP 1600–1639
Daniel Jørgensen Svaning KAP 1602–1606
Jon(as) Pedersen KAP 1637–1639
Jon(as) Pedersen SP 1639–1652
Jakob Obling SP 1652
Jens Lauritsen Gram SP 1652–1667 Gram
Mads Nilsen Kolding SP 1667–1670
Oluf SP 1670–1671
Hans Hansen Sommerfelt SP 1670–1687
Christen Knutsen Kobberød SP 1687–1705
Tarald Lauritsen Ross PKAP 1704–1705

Referanser

Se også