Nordre Fougner i Follebu. Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelNordre Fougner i Follebu.
Torstein og Agnete Fougners
forfedre og etterkommere
Forfatter(e)Fougner, Sigurd
UtgivelsesstedBergen
Årstall1973
Sideantall244 s.
SpråkNorsk
Noter1. utg. 1943
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligNB

Sigurd Fougner (1900–1990)[1] ga ut Nordre Fougner i Follebu : Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere[2] i Bergen 1973.

Boken er en utvidet utgave av den opprinnelige fra 1943.[3] Slekten Fougner stammer kognatisk fra gården Nordre Fougner i Follebu og kan føres tilbake til 1200-tallet. Den knyttes også til Austli, Rustad, Manstad, Fliflet og Forseth. De biografiske opplysningene er skjematiske og mangler ofte stedsnavn for fødsel, vielse og død. Den nye utgaven har fått anetavleoppstillinger for Torstein Clemetsen Fougner og Agnete Iversdatter Fliflet, og har navneregister og et eget kapittel med portretter og illustrasjoner.

I 2011 ga Simen Bleken (1922–2019) ut Christian og Marit Fougners etterslekt 1817–2010.[4]

Omtaler og anmeldelser

Genealog og førstearkivar Sigurd Engelstad (1914–2000)[5] anmeldte Nordre Fougner i Follebu. Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1974–75[6] under signaturen S. E.

«Nærværende stamtavle er en ny og betydelig forøket utgave av en slektsbok forfatteren selv utgav i 1943. Som titelen viser skriver slekten seg fra gården Nordre Fougner, men den har også røtter på nabogården Søndre Fougner. Den eldste skriftlige kilde til gårdens historie er et skinnbrev fra 1330, men noen sammenhengende brukerekke får man først fra 1612. Fra da av og til 1698 het brukerne alle som en Engebret. I første utgave er det regnet med at disse representerte 3 generasjoner, men i den nye utgave er tallet øket til 5, som ser ut til å stemme bedre med opplysninger som foreligger, selv om det ikke er mulig å fastslå hver enkeltes brukstid med sikkerhet.

Den nulevende Fougner-slekt stammer imidlertid bare kognatisk fra disse eldste brukere, gjennom en datterdatter av den siste Engebret Engebretsen, Kari Paulsdatter Fougner (1716–96), i hennes 2.ekteskap med Torstein Torgersen (1717–97). Han var fra Austli (Østerli) i Gausdal, men overtok Nordre Fougner ved sitt ekteskap.

Deres sønnesønn Torstein Clemetsen Fougner (1777–1869) ble gift med Agnete Iversdatter Fliflet fra Fåberg (1785–1874), og samtlige efterkommere efter disse så vel kognatiske som agnatiske, er behandlet i boken. En av sønnene, Tobias Fougner (1820–95) kjøpte gården Rustad i Fåberg, og er stamfar til en agnatisk linje som fører navnet Rustad. De kognatiske hovedlinjer finnes i slektene Manstad, Fliflet, Leikvam og Forseth.

Opplysningene om de eldre ledd er stort sett overført uforandret fra forrige utgave, mens opplysningene om de yngre ledd er ført ajour til utgivelsen. Til tross for at det ikke ligger mer enn 30 år mellom de to utgaver, er de supplerende opplysninger meget omfattende. Dette skyldes naturlig nok den store spredning slekten har fått efterhvert. De biografiske opplysninger er stort sett temmelig skjematiske, men tilstrekkelige, bortsett fra at man kunne ha ønsket en mere konsekvent anførsel av stedsnavn for fødsel, vielse og død.

Et meget verdifullt tillegg i forhold til forrige utgave er anetavleoppstillinger for ektefellene Torsten Clemetsen Fougner og Agnete Iversdatter Fliflet. I begge tilfeller kan enkelte linjer følges helt tilbake til 1200-tallet. Mens Fougners anetavle omtrent utelukkende viser tilknytning til kjente slekter i Gudbrandsdalen, viser Fliflets også en viss spredning til andre distrikter, særlig Hedemarken og Ringerike.

Boken avsluttes med 20 sider illustrasjoner, vesentlig portretter av slektens eldre, avdøde generasjoner, også et verdifullt og kjærkomment supplement til forrige utgave. S. E.»

Referanser

  1. Digitalarkivet (Folkehelseinstituttet). Døde 1951–2014.
  2. Fougner, Sigurd. Nordre Fougner i Follebu. Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere. Bergen, 1973.
  3. Fougner, Sigurd. Nordre Fougner i Follebu, Østre Gausdal. Nogen slektsoptegnelser. Cammermeyers Bogh., Bergen, 1943.
  4. Bleken, Simen. Christian og Marit Fougners etterslekt 1817–2010. Lena, 2011.
  5. Sigurd Engelstad (Store norske leksikon/Snl.no).
  6. S. E.: «Sigurd Fougner. Nordre Fougner i Follebu. Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere», NST, bind 24, 1974–75, s. 324.

Litteratur