Nicolas Berghs våpenbok

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Tittelside i våpenboken
Nicolas Berghs eget skjold med rangkrone og kartusjer i segl 1719. Tegnet av Hans Krag

Nicolas Berghs våpenbok er et tegnet manuskript fra 1700-tallet. Våpenboken befinner seg nå i Telemark museum etter at den tidligere ble oppbevart hos familien Aall på Ulefoss hovedgård.

Innhold

Våpenboken inneholder våpenskjold fra aner og slektninger til lagmannen Nicolas Bergh (født 1664, død ca. 1725). Han var født i Skien og norsk jurist. Han ble 1696 lagmann i Fredrikstad og Tønsberg lagdømme, samt 1710 assessor (dommer) i Overhoffretten. Han bodde i Moss og skal ha hatt en stor formue.

Våpenboken er datert Moss 16. september 1712, og Nicolas Bergh skriver på en førsteside at den inneholder «Mine Forfædris og Paarørendis Waabener». En del av de eldste opplysningene i manuskriptet skal skrive seg fra hans farmors far, «decanus capituli» Claus Berg (f. 1546 i København og d. 1614 i Oslo), som var far til Barbara Clausdatter Berg. Hun var gift med Hans Andersen (Wincke) (død 1625). Deres sønn, Claus Hansen Bergh (død 1707), brukte morens slektsnavn og var far til Nicolas Bergh. Noen tilføyelser i våpenboken er gjort av kammerherre Hans Aall (død 1863), idet våpenboken ble arvet i familien Aall, Ulefoss, gjennom Nicolas Berghs datter Benedicta Henrica (1714–1748). Hun var gift med Niels Aall den eldre (1702–1784), Porsgrunn. De var oldeforeldre til Hans Aall.

Dansken Rostgaard tok en avskrift av slektsopplysninger i boken i en versjon fra Claus Berg, og den er trykt i Danske Magazin, 1. bind, København 1745, side 23 flg.[1] Boksamleren Carl Deichman. tok en avskrift av Nicolaus Berghs versjon og det eksisterer også andre kopier av våpentegningene i boken.

Slektsforskeren S.H. Finne-Grønn var skeptisk til opplysningene i våpenboken, og han karakteriserte Nicolas Bergh som «den i heraldik og genealogi høist upaalidelige lagmand».[2]

Nicolas Berghs våpenbok inneholder både slektsopptegnelser og en rekke tegninger med fargelagte våpenskjold. Våpenskjoldene er til dels tegnet inn i nokså like former for skjold, hjelm og hjelmklede. Tegnerens navn er ukjent, men en del av formgivningen har et nokså profesjonelt preg.

Våpenboken gir ikke opplysninger om hvilke kilder som er benyttet for å fastslå våpnene. Det er ukjent hvor mye som er basert på muntlige overleveringer i Claus eller Nicolas Berghs tid, fra 1500- eller 1600-tallet, og hvor mye som kan ha nedskrevne, malte eller andre kilder. Viktige deler av våpenboken er trykt med kommentarer i Haagen Krog Steffens monumentale bok Slægten Aall, Kristiania 1908, side 76–117. Enkelte av våpenbokens opplysninger er imidlertid diskutable og direkte tvilsomme. Det synes som våpenboken ikke er blitt gransket som helhet, etter Steffens' bok, og våpenboken kan reise mange spørsmål.

Slektsvåpen Bergh i våpenboken
Anne Kruckow og Karen Kamp i våpenboken
Theiste i en gammel kopi av våpenboken

Slekter og våpen

Her er en liste over slektene/personene i Nicolas Berghs våpenbok, i bokens rekkefølge. Ved hvert enkelt våpen er omtalt figurene og fargene i skjoldet, men ikke hjelmtegnene som også er med i tegningene i våpenboken. Her er brukt de heraldiske betegnelsene gull og sølv, selv om de er gjengitt i våpenboken med gul og grå farge.

 1. Berg: skjoldet kløvd av rødt og sølv, over kløvningen tre berg ved siden av hverandre og i motsatte farger
 2. Grott: i sølv skjold to brune stubber ved siden av hverandre
 3. Karen Lauridtzdatter: skrådeling av skjoldet i rødt og sølv med en fisk tvers over skrådelingen
 4. Bagge: i rødt skjold står fabelvesenet linnorm (flaggermusvinger, en krøll på bakkroppen og to føtter) sølvfarget
 5. Theiste: i blått skjold står en teistefugl på et berg i tre bølger («strenger laget med bølgesnitt»), alt sølv
 6. Rytter: i sølv skjold vinkelfiguren sparre sjakkmønstret i blått og sølv over en blå fembladet blomst
 7. Wincke: i rødt skjold en sparre mellom to stjerner og en rose, alt gull
 8. Handingman: i skjold delt av blått og sølv et opprett sverd tvers over to krysslagte stubber i motsatte farger
 9. Thrane: i rødt skjold står en sølv trane med en rund stein i hevet fot
 10. Bugge: i gull skjold står en svart geitebukk
 11. Aall: i rødt skjold står en gull linnorm innenfor en blå skjoldbord med små liljer og løver, annenhver røde og gull
 12. Theiste: samme våpen som nr. 5.
 13. Rustung (Christoffer Trondsens slekt): skjold delt i sølv og rødt av en sølv skråbjelke belagt med tre røde trekanter og under tre grønne eikenøtter
 14. Skak (Schacke): i rødt skjold tre sølv hummerklør plassert to over en
 15. Cold: i gull skjold et svart trolls ansikt med skjegg, hår og to horn i pannen
 16. Kruckow: i sølv skjold en brunfarget enhjørning som vokser opp fra den øverste av to blå bjelker
 17. Kamp: i rødt skjold et oksehode mellom tre menneskehender, alt sølv
 18. Skanke: i skjold delt av sølv og blått et menneskeben med knebukse, strømpe og sko, i motsatte farger, med en rose ved kneet og benet lagt på delingen av skjoldet
 19. Adelsteen: i rødt skjold en opprett løve som holder et sverd i forlabbene, alt sølv
 20. Stygge: skjoldet skrådelt av gull og rødt
 21. Haars: i blått skjold en bjelke mellom tre liljer, alt gull
 22. Frydach: i blått skjold tre runde sølv skiver
 23. Benkestokk: skjoldet kløvd i to av blått og sølv med i første felt en framvoksende sølv lilje og andre felt skrådelt av sølv og blått.


Det var Hans Aall som fikk tegnet inn også slekten Aalls våpenskjold omgitt av valgspråket som er brukt i slekten.

Både Bergs og flere av de andre våpnene er med i Gerhard Schønings våpenbok. Den bygger på Iver Hirtzholms våpenbok, men har også med våpen fra andre kilder og muligens fra Nicolas Berghs våpenbok.

Gamle fargelagte kopier av våpentegningene er lagt ut på Arnstein Rønnings nettsted Heraldikk.

Referanser

Litteratur

 • Steffens, Haagen Krog. Slægten Aall, Christiania 1908.
 • Finne-Grønn, S.H. «Nedstammer den nulevende Christiania-slegt Bergh fra Oslobispen Frantz Berg? Om paalideligheden af «Lagmand Berghs Vaabenbog». Oplysninger om slegten Wincke», Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, Bind II, Christiania 1920, s. 16–34.
 • Finne-Grønn, S.H. «Lidt om slegten Kold (Cold)», Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bind III, Oslo 1926, s. 250–256.
 • Harald Nissen og Terje Bratberg: Schønings våpenbok – Gamle Norske Adel Efter et gammelt Manuskript Assessor Ifver Hirtzholm tilhørende, Pirforlaget, Trondheim 2013
 • Hans Cappelen: "Flott våpenbok er oppbevart på Ulefoss hovedgård", Ætt og Annet nr. 96, Grenland Ættehistorielag, Skien 2015, side 16-20
 • Hans Cappelen: "Noen norske våpenbøker", Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 112, København oktober 2015, side 84-88