Minnesmerke over fiskere som har omkommet på havet, Andenes, Andøy kommune

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Minnesmerke over fiskere som har omkommet på havet, Værbakken, Andenes, Andøy kommune.
Inskripsjon på fremsiden av minnesmerket over fiskere som har omkommet på havet, Værbakken, Andenes, Andøy kommune.
Relieff på fremsiden av minnesmerket over fiskere som har omkommet på havet, Værbakken, Andenes, Andøy kommune.
Baksiden av minnesmerke over fiskere som har omkommet på havet, Værbakken, Andenes, Andøy kommune, med navneliste.

Minnesmerke over fiskere som har omkommet på havet står på Værbakken i krysset mellom Storgata og Sjøgata i Andenes i Andøy kommune, Nordland. Bautaen over de 30 omkomne under «Storskaden» («Storstormen») i 1821 ble avduket 6. februar 1921. Ifølge Andøyposten var bautaen den første i Norge som var reist til minne om omkomne fiskere.[1]

På fremsiden av bautaen står den opprinnelige inskripsjonen «Reist paa 100 årsdagen om de 30 fiskere der satte livet til paa sjøen paa sjøen stormdagen 6. febr. 1821.» Nederst er det en relieff av en fiskeskøyte.

I 1967 ble det på baksiden av bautaen tilføyd en minnetavle med navnene på de som hadde omkommet på havet fra 1920 til 1959. Teksten lyder: «Denne minnetavle er reist av Andenes fiskarlag 17 - 5 - 67 til minne om de fiskere på båter fra Andenes som er omkommet på havet siden 1920». Det er senere tilføyd flere navn på fiskere som har omkommet etter 1959.[2]

Den opprinnelige inngjerdingen av bautaen er fjernet en gang etter 1964.[3]

Avdukingen av bautaen i 1921

Andøposten skrev om avdukingen av bautaen i 1921:[4]

«Avsløringen av bautaen paa Andenes paa 100-aarsdagen den 6te februar iaar trl[sic] minde om de 30 fiskere som omkom samme dag for 100 ar siden.

Søndag den 6te februar iaar var en stor dag i historien, en mindedag som vistnok ikke historien kan opvise for Andenes vedkommende. Paa Andenes torv var opmødt en menneskemængde som aldrig før. Efter gudstjenesten i kirken holdt hr. sogneprest Blindheim avsløringstalen kl. 1.30. Sognepresten mindet om ifølge kirkebøkerne og de oplysninger han forøvrigt hadde indhentet, hvilke kaar fiskerne pa den tid levet under, hvad de paa den tid maatte nøie sig med, hvad som var aarsaken til at disse paa en utryg dag reiste ut paa fiskefeltet, hvorledes naturkræfterne satte sig i bevægelse og til hvilke steder de kom til, som berget livet. Sogneprestens tale var, grei, gripende og ga tydelig og klart tilkjende et billede om fiskernes kar og kamp med naturkræfterne paa den tid.

Derefter holdt H. Andersen Rabben en tale hvori han takket sognepresten for hans tale, takket komiteen for dens ihærdige stræv med arrangementet og overleverte bautaen til kemmunen[sic]. Ordfører Hægstad tiltraadte derefter talerstolen og takket for den minderike gave, for hvad der nu var gjort til minde om de for 100 aar siden omkomne fiskere og haapet at det øvrige sognestyre gik med paa at bautaens tilsyn og vedlikehold overtokes av kommunen. Umiddelbart efterpaa avsløringen av bautaen holdtes en stemningsfuld fest – en fest som sjelden kan opvises paa vort sted – en folke trængsel[sic] større end stor i det noksaa store lokale. Hornmusikken silte og baptisternes sangforening sang stemnngsfulde sanger. Av de mange talere som optraadte under festen kan nævnes Georg Lorentsen, H. Andersen Rabben, Andreas Lorentsen, Haugnes, Ragnar Wollan og Bendiks Andreassen, Saura, som var den første anonyme skriver i «Andøyposten» som ga støtet til at arbeidet for en bauta blev foretat. Den som derefter satte sig i spidsen for arbeidet til indsamling av midler til reisning av en bauta til minde om de paa 100-aarsdagen omkomne 30 fiskere var H. Andersen Rabben og hans ihærdige arbeide med indsamling av midler har været en succes fra alle samfundslag. Rigtignok trænges det endnu endel midler til at faa det hele fuldført efter tegningen, men vi tviler ingenlunde paa, at hr. Rabben ogsaa overkommer dette. Dernæst maa de i bautakomiteen sammen med Rabben, nemlig: Ragnar Vollan[,] Emil Paulsen, Olaf Strand, Julius Pettersen, Oluf Aune og Jakob Gulbrandsen ha sin store tak for det arbeide disse mænd har utført baade med opsætningen av bautaen og med arrangementet av festen og forøvrigt alt som har ledet til den første bauta i vort land er reist til minde for fiskere og at avsløringen og festen for samme blev en minderik dag i Andenes historie.»

Omkomne

På bautaen står fødelsdatoen først, deretter navnet på den omkomne og til sist dødsdatoen. I oversikten nedenfor er navnelisten noe omorganisert.

Hjalmar Eriksen f. 30.12.1892 d. 31.10.1921
Georg Andreas Hilberg Åse f. 06.06.1885 d. 03.12.1921
Petter Andreas Paulsen f. 05.10.1885 d. 09.12.1922
Toralf Eberg Paulsen f. 29.8.1888 d. 09.12.1922
Borgevin H. Paulsen f. 08.02.1895 d. 09.12.1922
Endre Kristoffer Olsen f. 1884 d. 09.12.1922
Johan B. Johansen f. 30.06.1900 d. 19.04.1923
Georg Severin Andersen Nordfjord f. 1887 d. 19.04.1923
Karl Johan Andersen f. 06.01.1894 d. 19.04.1923
Konrad Ferdinand Johan Karlsen f. 07.01.1897 d. 19.04.1923
Nikolai Andr. G. Thoresen f. 1892 d. 17.02.1928
Henry Andreas Johansen f. 1903 d. 17.02.1928
Albert Kristoffer Olsen f. 21.09.1899 d. 04.06.1930
Oskar Nordgård f. 27.03.1904 d. 30.01.1933
Håkon Andreas R. Fredriksen f. 30.12.1879 d. 23.12.1935
Osvald Marius O. Wangen f. 26.11.1906 d. 08.09.1936
Edmund Olai Lund Hansen f. 06.06.1883 d. 25.03.1938
Rikard Jarle Hansen f. 26.08.1908 d. 25.03.1938
Tormod Petter Hansen f. 24.04.1913 d. 25.03.1938
Åge Hansen f. 23.06.1917 d. 25.03.1938
Oddvar Hansen f. 10.04.1919 d. 25.03.1938
Oskar Lidvin Th. Ahnstrøm f. 24.04.1913 d. 25.03.1938
Torleif Emil Andersen f. 29.07.1887 d. 25.03.1938
Kristen Martin Oberg Mikalsen f. 22.12.1883 d. 25.03.1938
Ingolf Hartlund Eliassen f. 08.05.1902 d. 12.12.1942
Hans Nikolai Mikalsen f. 20.07.1927 d. 26.04.1945
Joakim Olai Jenssen f. 25.01.1881 d. 16.12.1946
Hans Ernst Hartviksen f. 28.10.1910 d. 09.11.1941
Kurt A. Johnsen Løback f. 16.02.1924 d. 12.06.1959
Svein Amund Hansen f. 28.02.1949 d. 08.11.1991
Freddy Hansen f. 25.09.1974 d. 08.11.1991
Knut Solstrand f. 07.05.1948 d. 21.02.1991
Cato Alsos f. 15.10.1975 d. 05.01.2003

Referanser

  1. Andøposten 11. februar 1921 nr. 6, s. 1.
  2. Hvis ikke annet er nevnt bygger fremstillingen på Nilssen, Idar. «Bautaen på Værbakkan - Andenes», Vesterålen Info, dato ukjent. Nettsiden er sist besøkt 17. september 2020.
  3. «Andenes, minnestein etter omkomne i 1821» (Digitaltmuseum.no, sist besøkt 17. september 2020).
  4. Andøposten 11. februar 1921 nr. 6, s. 1.