Mal:Kilde artikkel

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

(): «{{{tittel}}}» .

[se] [rediger] [oppdater] Template-info.svg Maldokumentasjon
Referanse- og henvisningsmaler
for Wikipedia
Referanser og henvisninger
Referanser
{{ISSN}}
{{Kilde bok}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
Diverse
{{Trenger referanse}}
{{Omstridt}}


Formål

Malen er for sitering av artikler som har stått på trykk i seriepublikasjoner eller i trykte artikkelsamlinger. Den er ikke primært for artikler på nettet da disse har en litt annen karakter.

For en grundig forklaring av bruken av referanser, se manualen Bruk_referanser.

Bruk

Feltnavn i fet kursiv skrift bør tas med om eksterne oppslag skal fungere tilfredsstillende

{{ Kilde artikkel
| ref = brukes som anker. Se Mal:Kilde bok for bruk.
| forfatter = (Påkrevd) Hvis en artikkel finnes så brukes det inverterte
  forfatternavnet slik det skrives i Wikipedia. Normalt brukes det inverterte navn
  i forfatterhenvisninger. Ved flere forfattere så vil det ikke bli satt på lenking.
| tittel = (Påkrevd) Artikkelens tittel, eventuelt også stikktittel
  prepended eller appended slik publikasjonen selv viser disse. I noen tilfeller har
  faste spalter en gitt posisjon i en publikasjon uten å ha et eget navn.
| publikasjon = (Påkrevd) Navnet på publikasjonen, som må brukes selv om
  en angir issn. Blir ikke issn angitt så vil oppslag i eksterne tjenester bruke
  dette feltet.
| språk = Hvilket språk artikkelen er på.
| utgivelsesår = Året når seriepublikasjonen er publisert, eller
  når artikkelsamlingen er publisert som et bokverk. Det kan være at artikler har
  en førstepublisering et annet år.
| dato = Datoen når seriepublikasjonen er publisert. Hvis artikkelen er publisert
  i en artikkelsamling så kan dette feltet utelates.
| bind = Hvis artiklene er publisert i en serie bind så angir dette det aktuelle
  bindet.
| nummer = Ukespublikasjoner og månedspublikasjoner bruker ofte et serienummer
  istedenfor en publiseringsdato. I noen tilfeller kan de bruke ukenummeret direkte,
  eller de kan bruke månedsnavnet.
| seksjon = Inne i avisen er det gjerne logiske seksjoner slik som «Sport» eller
  «Kultur». Disse kan heftes for seg selv og gis en egen paginering, men som oftest er
  de ikke skilt ut på annen måte enn med et banner i toppen på en side.
| utgave = Angivelse av utgaven er ofte på på formen «Morgen» eller «Aften», men
  kan også angi spesialutgaver slik som «Studiemagasin». Det er i noen tilfeller en
  flytende overgang til det som omtales som innstikk.
| side = Side er det som ofte omtales som paginering, som er hvordan sidenumreringen
  løper. I noen seksjoner restartes denne, i andre løper den ubrutt.
| url = Uniform Resource Locator er en artikkels adresse på internett om den
  er publisert der.
| doi = Digital Object Identifier er en standard for å angi intellektuell
  eiendom i et digitalt nettverk og bør føres på hvis koden er kjent.
| pmid = PubMed Identifier er artikkelens id-nummer i PubMed.
| isbn = International Standard Book Number er en standard for å angi
  bokutgivelser og bør føres på hvis serienummeret er kjent.
| issn = International Standard Serial Number er en standard for å identifisere
  en trykt eller elektronisk utgivelse og bør føres på hvis serienummeret er kjent.
| wsid = WebCite er en fri arkiveringstjeneste for sider på internett.
  Ved å registrere en side i tjenesten kan den hentes frem lang tid etter og etter at den
  opprinnelige tjenesten har slettet siden.
| arxiv = arXiv er artikkelens id-nummer i arXiv.
| sitat = Relevant sitat. Overdreven bruk av sitater kan gjøre referanselisten vanskelig
  å lese, men sitater kan være nyttig blant annet for å gjengi uttalelser nøyaktig uten å 
  måtte gjøre det i brødteksten, og for å gjøre tilgjengelig korte bruddstykker fra kilder 
  som krever abonnement eller er vanskelig tilgjengelig.
| kommentar = Ekstra informasjon og kommentarer til hvorfor artikkelen tas med.
}}
{{Kilde artikkel
 | forfatter= PÅKREVD FELT
 | tittel= PÅKREVD FELT
 | publikasjon= PÅKREVD FELT
 | språk=
 | utgivelsesår=
 | dato=
 | bind=
 | nummer=
 | seksjon=
 | utgave=
 | side=
 | url=
 | doi=
 | pmid=
 | wsid=
 | isbn=
 | issn=
 | kommentar=
 }}

Eksempler

Se også


{{
 #ifeq: vis | vis
|
 |

</noinclude>