Mølleropslekten i Norge (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelMølleropslekten i Norge
Forfatter(e)Møllerup, Nils
Redaktør(er)Ryssdal, Ingerid (billedred.)
Skjold, Liv Jorunn (billedred.)
UtgivelsesstedBergen
Årstall1989
Sideantall300 s.
SpråkNorsk
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligNB

Ingerid Ryssdal (1929–2019) og Liv Jorunn Skjold (1934–2018) ga ut Nils Møllerups (1863–1944) Mølleropslekten i Norge[1] i Bergen 1989.

Slekten Møllerops stamfar var den antagelig danske kommandanten på Kongsvinger festning, Johan Nicolai Møllerop (1636–1700). Han giftet seg med Helvig Hansdatter Bugge (1666–1747), datter av sogneprest Hans Hansen Bugge. Hun bosatte seg som enke på Flatøy ved Alversund. Boken omtaler ekteparets etterslekt og mange andre slekter. Den er godt illustrert og har navneregistre.

Omtaler og anmeldelser

Lege og formann i NST Per Seland anmeldte Mølleropslekten i Norge i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1989–90[2] under signaturen P.S.

«Sogneprest Nils Møllerup (1863–1944) arbeidet gjennom et langt liv med å samle opplysninger om sin egen slekt. Det er denne boken som noen av slektens medlemmer nå har utgitt, med forfatterens egen rettskrivning. Møllerup la siste hånd på manuskriptet i 1943, og det hadde selvsagt vært ønskelig å føre slekten frem til våre dager, men utgiverne har ikke maktet det. En del suppleringer er foretatt, og ikke minst har man utstyrt boken med tallrike fotografier både av personer og hus m. m.

Slektens stamfar var Johan Nicolai Møllerop (1636–1700) som antagelig var dansk. Han endte sine dager som kommandant på Kongsvinger festning, og ble kort før sin død utnevnt til oberst. Møllerop hadde vært gift før han kom til Norge, og han hadde antagelig barn i sitt ekteskap. Noe sikkert om dette vet man dog ikke. Her i Norge giftet han seg 16. august 1682 med Helvig Hansdatter Bugge (1666–1747). Ved ekteskapets inngåelse var brudgommen 46 år og bruden 16 år gammel. Helvig Bugge var datter til sogneprest Hans Hansen Bugge i Etne og Riborg Christensdatter Wittrup. Hun var 3 år gammel da hennes mor døde.

Faren giftet seg om igjen og fikk flere barn i sitt nye ekteskap. 14 år gammel ble Helvig foreldreløs. I sitt ekteskap med Møllerop fikk hun 9 barn. 34 år gamme l ble hun enke, men hun giftet seg ikke påny. Hun fikk en pensjon på 200 riksdaler, og kjøpte i 1706 gården Flatøy nær Alversund og nedsatte seg faktisk som bondekone, sammen med 6 av barna. De 3 eldste sønnene fulgte ikke med til Flatøy.

Denne slektsboken er i bunn og grunn en etterslektsbok for alle dem som nedstammer fra dette ekteparet. Den omtaler og berører en mengde andre slekter. Boken er forsynt med et utmerket illustrasjonsmateriale, både fotografier og tegninger, videre har man også gjengitt en del gamle brev. Den har navneregistre som gjør det lett å finne frem i den. Utgiverne er Eirik N. Flesland, Ingerid Boge Ryssdal og Liv Jorun Skjold. Det er særlig de 2 sistnevnte som har stått for redigering av manuskriptet samt innsamling og redaksjon av billedstoffet. P.S.»

Referanser

  1. Møllerup, Nils. Mølleropslekten i Norge, Bergen, 1989.
  2. P[er] S[eland}: «Mølleropslekten i Norge», NST, bind 32, 1989–90, s. 438.

Litteratur