Lakuner i slektshistoriske kilder – Østfold

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Av forskjellige årsaker er det mange lakuner i slektshistoriske kilder. For å kunne finne alternative kilder som dekker manglene, bygger vi opp en oversikt over hva som er gått tapt.

I Østfold er mye av arkivsaker fra 16- og 1700-tallet gått tapt. Det skyldes nok to branner. Den første natt mellom 25. og 26. november 1814 på herregården Tom, amtmannens daværende residens. Her ble protokoller og innkomne brev sannsynligvis skånet, men pakkesaker gikk tapt. Mer ødeleggende var brannen i Moss 15.04.1858. Rådhuset, der amtsarkivet lå, brant ned. (Kilde: Arkivportalen; Fylkesmannen i Østfold)

Heggen og Frøland ble overført fra Akershus amt til Smålenenes amt i 1768. Arkivsaker (for det meste fogde/sorenskriverbrev og skiftelister) fra de siste 10 årene samt skifte og justisprotokoller f.o.m. 1732 ble da overført fra Akershus amts arkiv til Smålenenes amts arkiv.

Av slektshistorisk interesse gikk blant annet dette tapt i brannene i amtsarkivet:

 • Skifteekstrakter f.o.m. 1764.
 • Manntall over folkemengden 1769.
 • Manntall over folkemengden 1778.
 • Sesjonsruller f.o.m. 1763.
 • Tingbøker fra alle sorenskriveriene mellom ca. 1690–1770.
 • Skifteprotokoller fra nesten alle sorenskriveriene t.o.m. 1770-tallet.

Byene

Fredrikstad

Kirkebøker

 • Før 1719 er tapt i brann
 • 1732–1749

Halden (Fredrikshald)

Kirkebøker

 • Før 1758 er samtlige kirkebøker gått tapt
 • Døde, vigde og konfirmerte 1758–1815

Skifteprotokoller

 • 1766-1793

Diverse

 • Skifteprotokoll for Hafslund gårds gods

Idd og Marker fogderi

Manntall

Skifteprotokoller for Idd og Marker sorenskriveri

 • inntill 1802. (bl.a. 1 stk. 06.01.1730–02.12.1733, 3 stk. mellom 03.01.1735–07.06.1769) Eldre protokoller fantes ikke i 1810.

Tingbøker for Idd og Marker sorenskriveri

 • 1686–1826 (bl.a. protokoller 1686–1707, 1714–1739, 1743–1776 gått tapt i brann)

Aremark

Kirkebøker

 • Konfirmerte 1736–42 og 1745–1773

Aremark-Øymark sogn

Kirkebøker

 • Konfirmerte 1736–1773

Berg

Kirkebøker

 • Kirkebok før 1770 er antagelig gått tapt. Boken fantes ikke på 1790-tallet.

Hvaler

Kirkebøker

 • Fødte 1718–1728
 • Vigde, døde og konfirmerte 1750–1751

Idd

Kirkebøker

 • Konfirmerte 1736–1809


Moss, Onsøy, Tune og Vembe fogderi

Manntall

Skifteprotokoller for Moss sorenskriveri

 • 04.07.1689–1771 (bl.a. 1 stk. 04.07.1689–? 3 stk 24.04.1709–25.08.1757, 1 stk. 22.11.1757–18.09.1772)

Skifteprotokoller for Tune sorenskriveri

 • 20.10.1699-21.03.1772 (bla 3 stk 20.10.1699-23.11.1720, 1 stk 22.04.1721-01.10.1734, 1 stk 20.03.1741-13.10.1747, 1 stk 11.08.1747-21.03.1772)

Tingbøker for Moss sorenskriveri

 • 1682-1781 (bla. 5 stk 15.01.1686-20.11.1711, 3 stk 22.03.1720-16.03.1741, 1 stk 14.09.1746-7.12.1752, 3 stk 18.12.1752-10.02.1775, 1stk 09.02.1775-27.04.1781)

Tingbøker for Tune sorenskriveri

 • 1675/1682-1776 (bla. 2 stk 13.03.1689-25.09.1691, 3 stk 13.06.1691-24.08.1716, 6 stk 11.07.1718-10.07.1754, 2 stk 11.07.1754-18.10.1776


Glemmen

Kirkebøker

 • Konfirmerte 1736-1803
 • Fødte og vigde 1752-1770

Råde

Kirkebøker

 • Døde og vigde 1707-1715

Våler

Kirkebøker

 • 1715-1718


Rakkestad fogderi

Manntall

Skifteprotokoller for Rakkestad sorenskriveri

 • 1672 - 1758 (bla. 1672-77, 2 stk 30.05.1683-27.06.1704, 1 stk 04.06.1732-03.03.1734, 2 stk 11.05.1734-1758)

Det kan nevnes at 3 protokoller 1758-1788 og en auksjonsprotokoll ble levert tilbake til sorenskriveren i 1798 fra amtsarkivet

Tingbøker for Rakkestad sorenskriveri

 • 1687 - 1758
 • 1767 - 1779

Auksjonsprotokoll for Rakkestad sorenskriveri

 • En protokoll sluttet 15.01.1789

Skiptvet

Kirkebøker

 • 2 kirkebøker gikk tapt under brann på prestegården på 1730-tallet.
 • En kommunikantprotokoll påbegynt 1731 er antagelig gått tapt
 • 1723-1734


Heggen og Frøland fogderi

Manntall

Skifteprotokoller for Heggen og Frøland sorenskriveri

 • 20.06.1732 - 20.09.1741
 • 30.10.1741 - 30.12.1744
 • 03.12.1744 - 14.04.1752
 • 1752 - 19.12.1783 (3 stk)Protokollene har gått tapt i brann.

Tingbøker for Heggen og Frøland sorenskriveri

 • 18.06.1732 - 03.12.1736
 • 08.06.1743 - 30.07.1755
 • 1755 - 1785 (3 stk)Protokollene har gått tapt i brann.

Askim

Kirkebøker

 • Kirkebok påbegynt 1690 nevnt i kallsprotokollen. Prestegården har tidligere brent. Bevart kirkebok starter i 1733.