Kommunevåpen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kommunevåpen er i Norge heraldiske våpen for fylkeskommune eller kommune. Hver fylkeskommune og hver kommune i Norge har sitt eget våpen. Disse våpnene kan bare brukes som våpen og kjennetegn av fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Kommunevåpnene i Norge er strafferettslig beskyttet som offentlige våpen i straffeloven (2005) § 165.[1]

Tidligere betegnelser er byvåpen, som dels brukes fortsatt av kommuner som anser seg å være byer. Betegnelsen herredsvåpen brukes ikke etter at herreder ikke lenger er administrative eller geografiske inndelinger. Betegnelsen fylkesmerker har vært brukt om fylkeskommuners våpen.

Norske kommunevåpen består av skjold med sammensetninger av farger (tinkturer) og figurer. De har ikke hjelm med hjelmtegn og hjelmklede, og skiller seg dermed fra de fleste slektsvåpen.De få eldre norske byvåpnene brukes imidlertid ofte med en såkalt murkrone på øvre skjoldkant.

De fleste norske kommunevåpnene er fra det 20. århundre, i motsetning til mange andre europeiske land, der kommunevåpen har eldre opprinnelse.

Noen kommunevåpen er helt eller delvis basert på våpen fra enkeltpersoner eller utdødde slekter som har hatt betydning for områdets historie, bl.a. Troms fylkesvåpen med griffen fra Bjarkøyættens våpen, Holmestrands våpen med ørn fra Tordenskiolds våpen, Sørums våpen med Sudreim-ættens skjold, Ullensvang med skjoldet til Sigurd Brynjulvsson (ca. 1302), og Våler (Østfold) med Bolt-slektens skjold.

Referanser

Litteratur

 • Oluf Kolsrud: Bergen bys segl, vaaben, farver og flag, Bergen 1921.
 • Hallvard Trætteberg: «Fylkesmerker», Forslag fra Norges Bondelags fylkesmerkenevnd, Oslo 1930.
 • Hallvard Trætteberg: Norges våbenmerker. Norske by- og adelsvåben, utgitt av Kaffe Hag, Oslo 1933.
 • Hallvard Trætteberg: Borg i segl, mynt og våpen, 0slo 1967 (Sarpsborgs våpen m.m.).
 • Hans Cappelen: «Stadig flere kommunevåpen», Arbeiderbladet 9. mai 1974.
 • Hans Cappelen: «Om bruk av kommunevåpen», Kommunalt Tidsskrift nr. 62, Oslo 1975
 • Hans Cappelen: «Règles pour utilisation des armoiries communales en Norvège», Archivum Heraldicum (1-2), Sveits 1976.
 • Hans Cappelen: «Nye offentlige våpen og gamle slektsvåpen», Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Oslo 1985, s. 21–30.
 • Hans Cappelen og Knut Johannessen: Norske kommunevåpen, Oslo 1987, med tilleggshefte Oslo 1988.
 • Hans Cappelen: «Norwegian Simplicity. The principles of recent public heraldry in Norway», The Coat of Arms (utgitt av Heraldry Society), bind VII, hefte nr. 138, London 1988.
 • Knut Johannessen: Kunst med kongelig resolusjon. Kommunevåpen i Riksarkivet gjennom hundre år 1898–1998, Riksarkivaren, Oslo, 1998.
 • Harald Nissen: (En del artikler om nye norske kommunevåpen i) Heraldisk Tidsskrift, utgitt i København.
 • Tom Sverre Vadholm: «Norske kommunevåpen i 100 år», Heraldisk Tidsskrift, bind 9 nr 82, København 2000, s. 33–46.
 • Hans Cappelen: «Kommuneflaggloven endret i 2014», Våpenbrevet nr. 95 juli 2015, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2015, s. 37–39.
 • Hans Cappelen: «Ny norsk straffelov med endringer for offentlige våpen, flere andre kjennetegn og symboler», Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 112, København oktober 2015, s. 79–84.
 • Hans Cappelen: «Gode råd om nye kommunevåpen», Våpenbrevet nr. 101 august 2017, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2017, s. 8–10 og nettversjon her og her.
 • Tom Sverre Vadholm: «Utviklingen av Bergens gamle bysegl til dagens merke», Våpenbrevet nr. 101 august 2017, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2017, s. 20–26.
 • Tom Sverre Vadholm: «Utviklingen av segl, våpen og merke for vår hovedstad», Våpenbrevet nr. 102 november 2017, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2017, s. 4–9.

Eksterne lenker