Kalensky (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kalensky (Calensky) var opprinnelig en militærslekt hvor flere generasjoner av etterslekten hadde tilholdssted i Grue. Man finner også slekten i Aker, Kongsberg og Skien mfl. Johan Ludolf Calensky,[1] d. 1715,[2] var sønn av Johan Friderich Calensky og Margrethe Hausmann. Han var konduktør i Kristiansand 1687, på Kongsvinger 1694 og på Fredriksten fra 1695. Tillike sekundløytnant ved Ullensakerske kompani av Akershusiske nasjonale Infanteriregiment 1703 og premierløytnant ved samme regiment 1706. Avgikk 1709 både som konduktør og løytnant og ble ansatt som stallmester ved feltartilleriet, avgikk fra denne stillingen i 1712. Gift 1699 i Christiania Inger Børgesdatter Undersboe, datter av Børger Bertelsen og Maren Olsdatter Arneberg. 6 kjente barn. Slektsnavnet er ikke lenger i bruk i Norge,[3] men det kan være etterkommere i USA som fortsatt bruker navnet.[4]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

  1. Navnet skrevet «Johan Ludolf Kalenschyes» i skiftet datert 15. juli 1723, se Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 5, 1720–1728, f. 130b. Se også Berntsen, Geir Kamsvaag. «Grollproblemer», Genealogen nr. 1, 2011, s. 27–29.
  2. Berntsen, Geir Kamsvaag. «Skifteprotokoller for Christiania», Genealogi.no 2010.
  3. Moen, Erik. «Peter-Henrik Calensky. Litt om hans etterslekt», Solør-Odal nr. 2, 1987, s. 43.
  4. Oppsummeringen bygger på Finn Solliens artikler «Slekta Calensky» i Slækt og Slekt nr. 2, s. 9–32 og nr. 3, 2013, s. 32–39.

Litteratur

  • Collet, John Peter. «Familien Kalenskys eldste ledd», Solør-Odal nr. 1, 89, s. 27–30.
  • Moen, Erik. «Peter-Henrik Calensky. Litt om hans etterslekt», Solør-Odal nr. 2, 1987, s. 43–53.
  • Sollien, Finn. «Slekta Calensky», Slækt og Slekt. Medlemsblad for Solør Slektshistorielag nr. 2, 2013, s. 9–32.
  • Sollien, Finn. «Slekta Calensky», Slækt og Slekt. Medlemsblad for Solør Slektshistorielag nr. 3, 2013, s. 32–39.