Iver Hirtzholms våpenbok

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Sider fra Hirtzholms våpenbok.

Iver Hirtzholms våpenbok er en våpenbok i et manuskript fra siste del av 1600-tallet. Våpenboken har norske personers og slekters våpenskjold, til dels fra middelalderen. Den er laget av, og/eller skrevet for, juristen Iver Hirtzholm. Bokens tittel er på latin: Insignia quædam virorum illustrium in Norvegia quodam habitantium.

Iver Hirtzholm var født 1635 i Danmark og død 1693 antakelig i Risør. Han ble gift 1673 med den norske Dorthe Ingvorsdatter (død 1686 i Risør), han slo seg ned i Norge og ble i 1675 assessor (dommer) i den norske overhoffretten. Hirtzholm er også kjent som ordenshistoriker og arbeidet med den danske Elefantordenens historie. Hans store verk om ordenen ble utgitt i 1704, etter hans død.

Hirtzholm fikk samlet inn 211 gamle norske våpenskjold til sin bok, og de er temmelig profesjonelt tegnet med farger. Til mange av våpnene er det tekst med opplysninger, men det står ikke alltid hvor opplysningene er hentet fra. I våpenboken er det tre eller flere våpen på hver side. Våpnene er nummererte og har en kort håndskreven tekst som er gjengitt på sider ved siden av sidene med våpnene. Tegningene har skjold, hjelm og hjelmtegn uten hjelmklede. Der hvor Hirtzholm bare kjente skjoldmerkene og ikke hjelmtegnene, er våpnene gjengitt med skjold og hjelm uten hjelmtegn.

Våpenboken er i sin helhet blitt fotografert og gjort tilgjengelig for alle. I dag er den på Internett i det norske Nasjonalbiblioteket og Wikimedia Commons.

Den kjente norske historikeren Gerhard Schøning (1722–1780), fikk laget sin egen våpenbok som delvis er basert på Iver Hirtzholms våpenbok. Schønings våpenbok har også andre våpen og tekster fra andre kilder. Hans våpenbok er trykt og utgitt i 2013, men denne utgaven har i Genealogen nr. 2/2014 fått sterk kritikk for kommentarene med person- og slektsopplysninger.[1]

Referanser

  1. Setsaas, Johan Marius. Schønings våpenbok: Til glede og bekymring, Genealogen nr. 2/2014, Oslo 2014, s. 45–51.

Litteratur

  • Breviarium eqvestre, seu De illustrissimo & inclytissimo eqvestri ordine Elephantino ejusq; origine, progressu, ac splendore hodierno tractatus, collectus ex antìqvis diplomatibus, bullis, numismatibus, insignibus, praecipue autem ex posthumo & manuscripto Iyari Hertzholmii codice, utgitt av Jens Bircherod, København 1704
  • Dansk Biografisk Leksikon, artikkel «Ivar Hertzholm».
  • Cappelen, Hans. «Noen norske våpenbøker», Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 112, København oktober 2015, s. 84-88.
  • Nissen, Harald/Bratberg, Terje Bratberg. Schønings våpenbok – Gamle Norske Adel Efter et gammelt Manuskript Assessor Ifver Hirtzholm tilhørende, Pirforlaget, Trondheim 2013.
  • Setsaas, Johan Marius. Schønings våpenbok: Til glede og bekymring, Genealogen nr. 2/2014, Oslo 2014, s. 45–51.

Eksterne lenker