Forsvarsmedaljen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Forsvarsmedaljen.

Forsvarsmedaljen er ei norsk militær utmerking oppretta 1. mai 1982. Medaljen vert tildelt av Forsvarssjefen.

Utforming

Medaljen er i sølvfarget metall. Adversen har tre sverd, som peiker oppover, plassert ved sida av kvarandre. Reversen har teksten «FORSVARET • FOR FORTJENESTER •». Bandet er rødt med ei loddrett sølvstripe midt på.[1]

Tildeling

Forsvarsmedaljen vert nomalt tildelt for lang teneste i Forsvaret, men kan og tildelast for forteneste.

Forsvarsmedaljen vert tildelt militært og sivilt personell som har gjort teneste i Forsvaret i til samen 25 år. For kvart femte år etter dette får mottakaren ei stjerne. Mottakeren kan få opptil tre stjerner. For avsnitts- og områdesjefer i Heimevernet er det ein særregel om tildeling etter 10 års teneste.[1]

Forsvarsmedaljen - båndstriper
25 års teneste 30 års teneste 35 års teneste 40 års teneste
Forsvarsmedaljen stripe.svg
Forsvarsmedaljen med 1 stjerne stripe.svg
Forsvarsmedaljen med 2 stjerner stripe.svg
Forsvarsmedaljen med 3 stjerner stripe.svg

Statutter

Statutter for Forsvarsmedaljen vart siste revidert 24. oktober 2011:[1]

 • § 1. Forsvarsmedaljen tildeles militært og sivilt personell som har gjort tjeneste i til sammen 25 år i Forsvaret. Medaljen bæres med forsølvet stjerne for hver 5-års periode ved videre tjeneste.
 • § 2. Medaljen kan også tildeles norske og utenlandske personer i og utenfor Forsvarets organisasjon som på en særlig måte har bistått det norske forsvar.
 • § 3. Forsvarsmedaljen er rund, preget i sølvfarget metall.
Forsiden: Tre sverd plassert ved siden av hverandre med klinger som peker oppover.
Baksiden: Følgende tekst: FORSVARET – FOR FORTJENESTER
Medaljen bæres i rødt bånd med en loddrett sølvstripe midt på båndet. Stjernene festes på båndet
 • § 4. Forsvarsmedaljen bæres av norske borgere på ranger plass.
 • § 5. Forsvarsmedaljen tildeles av Forsvarssjefen.
 • § 6. Medaljen kan kun tildeles en gang, den bæres med en forsølvet stjerne for henholdsvis 30, 35 og 40 års akkumulert tjeneste.
 • § 7. Med Forsvarsmedaljen følger diplom samt medalje i miniatyr og båndstripe (i etui).
Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og tekst ”Forsvarsmedaljen”. På diplomet skal påføres mottagerens navn samt teksten ”for lang og tro tjeneste gjennom 25 år i Forsvaret”.
Ny diplom utferdiges for henholdsvis 30, 35 og 40 års tjeneste.
Ved tildeling for fortjeneste påføres en kortfattet begrunnelse for tildeling.
 • § 8. Forsvarsmedaljen er personlig eiendom og skal ikke innlevers ved mottagerens bortgang.

Utfyllende bestemmelser

 • 1. Tjeneste som er inkludert i opptjening av 25 års tjeneste er:
a) Alle lov- og avtalefestede permisjoner
b) Inntil ett år av øvrig permisjoner
c) Alle permisjoner hvor tjeneste går samtidig
d) All tjenestetid
e) Tjenestefri

Disse punktene gjelder for utregning av tjenestetid til fulltidsansatte, deltidsansatte som har sin hovedstilling i Forsvaret med arbeidstid minst 50 % samt for avsnitts- og områdesjefer i HV som kan tildeles medaljen etter 10 år.

 • 2. Forsvarsmedaljen kan tildeles avsnitts- og områdesjefer i Heimevernet etter 10 års tjeneste etter deendrede statutter 12. oktober 2005. Endringene gjennomføres fra 12. oktober 2005. Avsnitts- områdesjefer som 5. september 2006 hadde kortere tjenestetid enn statuttene krevde kan tildeles medaljen etter å ha oppnådd 10 års tjeneste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Statutter for de mest benyttede medaljer i Forsvaret, av 26. april 2012, Forsvaret, s. 13–14.