Familien Lundh, professor Gregers Fougner Lundhs slekt (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelFamilien Lundh, professor
Gregers Fougner Lundhs slekt
Forfatter(e)Fougner, Elisabeth
UtgivelsesstedBergen
Årstall1970
Sideantall78 s.
SpråkNorsk
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligNB

Elisabeth Fougner ga ut Familien Lundh, professor Gregers Fougner Lundhs slekt[1] i Bergen 1970.

Boken tar utgangspunkt i ekteparet Peder Pedersen Lund og Martha Boesdatter Kamph som levde på Storøen i Odalen på 1600–tallet. I slekten fantes embetsmenn, geistlige og militære. Professor Gregers Fougner Lundh (1786–1836) var ansatt som offiser, og hadde i fagkretsen bl.a. statsøkonomi og teknologi. Boken har navneregister men mangler oversiktstavler.

Omtaler og anmeldelser

Genealogen Cornelius Severin Scheel Schilbred (1906–1985) anmeldte Familien Lundh, professor Gregers Fougner Lundhs slekt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1972–73[2] under signaturen C. S. S.

«I boken nevnes innledningsvis en tradisjon om at slekten stammer fra Jens Johannes Jacobsen i Lundo i nærheten av Åbo i Finland. Denne Jens fikk av Erik av Pommern i 1412 frihet og frelse for seg og alle sine ektefødte etterkommere.

Forfatteren av boken om slekten Lundh lar tradisjonen ligge og begynner sin fremstilling på sikker grunn med omtale av kaptein Peder Pedersen Lund på Storøen i Odalen. I ekteskap med Martha Boesdatter Kamph hadde han 8 barn, deriblant Gregers Pedersen Lund (1718–1780), sorenskriver i Søndre Hedemarken. Den sistnevnte var gift med Anna Margaretha Molbeck. De hadde 10 barn, deriblant sokneprest til Land Peder Lundh (1750–1836) og postmester i Aarhus Jørgen Christoffer von Koppelow Lundh (1756–1822).

Soknepresten hadde 8 barn i 2. ekteskap med Anne Maria Fougner, og blant disse var professor Gregers Fougner Lundh (1786–1836). Hans fagkrets som professor (fra 1822) var statsøkonomi med landhusholdningslære og teknologi. Etter å ha blitt student i 1806 hadde han imidlertid hatt ansettelse som offiser 1808–14. – Senere i livet kom han også til å gjøre en innsats for den historiske forskning – så han spendte over et vidt register. Han var gift med Helene Catharine Bergh, og blant deres 12 barn var generalmajor Christopher Anker Bergh Lund (1816–65), sjef for generalstaben.

Andre sønner var byfoged Peter Georg Lufton Lundh (1818–94), fabrikkeier Sverrer Hakon Harald Olaf Lundh (1830–1921) og kgl. fullmektig i Riksarkivet Otto Carl Claudius Gregers Lundh (1833–96).

Boken er interessant, og den er pen, men jeg skulle gjerne hatt en oversiktstavle eller to til hjelp ved orientering i slekten. C. S. S.»

Referanser

  1. Fougner, Elisabeth. Familien Lundh, professor Gregers Fougner Lundhs slekt. Bergen, 1970.
  2. C. S. S. «Familien Lundh, professor Gregers Fougner Lundhs slekt», NST, bind 23, 1972–73, s. 326–327.

Litteratur