Diskusjon:Anders Akselsson Helvik

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Overflytting fra Wikipedia

Her er sitat av diskusjonen ang. sletting på no.wikipedia (per 9. feb. 2014 kl. 09.55):

Anders Akselson Helvik

Dette hører vel mer hjemme på slektsforskning.no TorbjørnS (ʦ) 6. feb. 2014 kl. 17:23 (CET)

  • Mal:Ss - Mann med jobb. Asav (diskusjon) 6. feb. 2014 kl. 18:16 (CET)
  • Mal:Ss- slektsforskning. Dvs brudd på regelen om original forsking. Her står: Kilder : Bygdebok for Kvinnherad Nr.4 Tingbok for Sunnhordaland: 16 Mars 1661.Nevnes hans mors brødre. Tingbok for Sunnhordaland: 13 Jan & 7 April 1662.Nevnes som en av Axel Mowats arvinger i sak om salgsoppgjør for Anne Munds gods. Kvinnherad kirkebok fra 1669: Avskrift av kirkeboken ved Cristian Arentz Anders bønnebok er på Bergens Museum (Manuskr.saml.nr.155) Der nevnes barnas fødsler. Tingbok for Sunnhordaland: 10 Oktober 1704 omtales Anders som salig. Anne holdt skifte etter Anders med barna den 15 Januar 1710. Wilhelmine Brandt: Under ” Kirstine Benkestoks Efterskægt ” S.289,290. Hele artikkelen er oppramsing av navn på hvem som er i slekt med hvem. Denne slekstforskeren har nok rett og slett havnet på feil nettsted og bør kontakte DIS-Norge slik at jobben han/hun gjør ikke er helt forgjeves. Selv personer født i 1620 må finne seg i at det må gå an å si noe om hva de har utrettet, men klarer IP-adressen å finne ut noe annet om mannen enn at han var gift, fikk barn og var i slekt med og få publisert en biografisk artikkel (i et historisk tidsskrift) om hans liv og virke så kan vedkommende spørre på Torget om personens liv nå tilsier en Wikipediaartikkel. --  Dyveldi    6. feb. 2014 kl. 22:55 (CET)
  • Mal:Ss - vi har vært noe uklare med tanke på når en person er som historisk å betrakte, men holder med ovenstående om at dette er slektsforskning, og at artikkelen bør flyttes til annen wiki eller slettes. Grrahnbahr (diskusjon) 7. feb. 2014 kl. 23:39 (CET)
  • Mal:Ss - flytt til lokalhistoriewiki.no. Forklar det til artikkelskribenten. Mbakkel2 (diskusjon) 7. feb. 2014 kl. 23:39 (CET)

[Jeg tenkte det kunne være greit å se hvordan de tenker på no.wikipedia --EGL (diskusjon) 9. feb 2014 kl. 09:57 (CET)]

Fint at du kopierte diskusjonen hit. Slektshistoriewiki skal i utgangspunktet følge prinsippet om at artikler ikke skal utgjøre original forskning, men her bygger jo artikkelen på mange publiserte kilder. Artikkelen passer godt her! Håper Wikipedia snart får med seg den korrekte henvisningen til Slektshistoriewiki og bruker den når det faller naturlig! Dag T. Hoelseth (diskusjon) 9. feb 2014 kl. 11:50 (CET)
God løsning ;) Men den kan sikkert forbedres litt også, mulig også knytte artikkelen til andre.. --Hilsen: David Widerberg Howden. (diskusjon) 9. feb 2014 kl. 23:00 (CET)

Artikkelnavn

Skal det være Akselson eller Akselsson? Dag T. Hoelseth (diskusjon) 9. feb 2014 kl. 11:50 (CET)

Hei Dag, hvis man først skal standardisere synes jeg at ekte patronymer bør skrives eksempelvis Akselsson, men ved standardisering bør det (hvis det er kjent..) komme frem hvordan navnet er skrevet i primærkildene, da gjerne i en referanse knyttet til kilde med årstall/dato/sidetall etc. --Hilsen: David Widerberg Howden. (diskusjon) 9. feb 2014 kl. 23:00 (CET)
Det med primærkildene kan bli litt ugreit - der står navn ofte skrevet på forskjellige måter. Går vi til Tingbok for Sunnhordland nr. 8, 1662ser vi at det 13. januar (fol. 2a) står "paa Anderss Axelsens Wegne...". Lenger nede 7. april (fol. 13b) står det "att Steffne Anders Axelss..." og likeså 30. oktober (fol. 39a) "Da Erbøed Anders Axelss Sig,...". Altså én gang uten den ekstra s'en og to ganger med ekstra s. -- EGL (diskusjon) 9. feb 2014 kl. 23:29 (CET)
Det er sant, men jeg ville da sitert det i forskjellige referanser (eller Anderss Axelsen/Anders Axelss..), det er klart at det kan bli litt mye med 3-4 forskjellige skrivemåter i samme kilden...--Hilsen: David Widerberg Howden. (diskusjon) 10. feb 2014 kl. 00:55 (CET)
Alternativet er vel å bestemme at patronymer innenfor en tidsperiode konsekvent skal skrives med enkel eller dobbel s (og jeg ville ha gått for sistnevnte). Dag T. Hoelseth (diskusjon) 10. feb 2014 kl. 08:49 (CET)
Jeg er tilbøyelig til å gå for Dags alternativ. Vi bør også bestemme oss for -ssen, -sson, -ssøn eller -ssønn ... og her faller vi vel ned på -sson? Men utenfor Slektshistoriewiki, f.eks. i egne slektsnotater, ville jeg fulgt David og skrevet navnene slik de står i de forskjellige kildene, med henvisning til hver enkelt kilde. Hilsen Elin -- EGL (diskusjon) 10. feb 2014 kl. 09:22 (CET)
Det kan være mange gode grunner til å gjengi navn ordrett i slektsnotater, men i fremstillinger som Slektshistoriewiki og publiserte arbeider for øvrig er det god grunn til å standardisere en smule. Jeg foreslår -sson som standard, da gjenstår det bare å bli enig om en periode. Vi snakker her selvsagt om virkelige patronymer. Det er jo borgerslekter (som for eksempel (Lorentzen) som nokså tidlig fikk "fryst" patronymet til fast etternnavn. Dag T. Hoelseth (diskusjon) 10. feb 2014 kl. 10:05 (CET)
Hvis det skal lages en standard synes jeg -sson er det mest riktige. Men selv bruker jeg denne standarden: "Angående føring av farsnavn bruker jeg -son og -dotter før 1700. Men i slekter som bor i byene eller har fått innflytelse fra dansk brukes -sen. I områder med nynorsk som hovedskriftmål, brukes stort sett -son og -dotter." Jeg bruker referanser for bla. å vise hvordan navn skrives i primærkilden, men det viktigste er vel at det henvises til en kilde uansett. En viss form for standardisering kan være nødvendig, men mest for leselighet, man må uansett ta et valg mellom slik navnet skrives i de forskjellige kildene..--Hilsen: David Widerberg Howden. (diskusjon) 10. feb 2014 kl. 14:44 (CET)