Departements-Tidende

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Departements-Tidende
Departements-Tidende 1921.
Departements-Tidende 1921.
TypeOffentlig organ
FrekvensUkentlig
Grunnlagt1829
Nedlagt1. juli 1921
Redaksjonelle medarbeider(e)Se oversikt nedenfor
SpråkNorsk
UtgivelsesstedKristiania
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligBokhylla.no
Se lenkeoversikt nedenfor.

Departements-Tidende var et offentlig organ som ble utgitt ukentlig i perioden 1829 til 1. juli 1921.[1] Tidsskriftet inneholdt offentlige meddelelser, foruten sirkulærer, rundskriv m.m., om for eksempel sivile, geistlige og militære inndelinger, ansettelser og avganger, embetsutnevnelser, ledige embeter, medaljetildelinger, opprettelser av offentlige departementeter og underliggende etater og kommisjoner, avgifter, legatbestyrelser, stipender, statsborgerrettsbevillinger, myndighetsoverføringer, m.m. Se ellers avsnittet «Sakregister».

Statsborgerrettsbevillingene inneholder informasjon om hvor vedkommende var født og bosatt,[2] og sammen med ansettelsene, avgangene og medaljetildelingene m.m., gir Departements-Tidende således mange genealogiske og personhistoriske detaljer som er av stor verdi for slektsforskere.

De innbundne årgangene (se lenker nedenfor) inneholder sakregister og navneregister. Gotisk skrift ble benyttet til og med årgangen 1913.

Forlag

Departements-Tidende ble fra 1829 trykt og forlagt av Johan Krohn, som fra 1839 het J. Krohn & C. Schibsted, fra 1845 Chr. Schibsted. Det siste forlaget som hadde trykkeansvaret var O. Fredr. Arnesens bok- og akcidenstrykkeri fra 1920.

Bokhylla

Per august 2016 er alle årganger skannet og gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets Bokhylla.no.[3]

Sakregister

Eksempel på sakregisteret fra årgangen 1917:

 • Adoption
 • Arbeidere
 • Bankvæsen
 • Forsikringsvæsen
 • Forsvarsvæsen
 • Handel, haandverk, fabrikker, bergverker
 • Kirkevæsen
 • Kommunevæsen, kjøpstæder, ladesteder
 • Landvæsen
 • Ledige embeder, bestillinger m.m.
 • Legater
 • Politivæsen
 • Postvæsen
 • Proviantering
 • Regjeringen, embeds-, ombuds- og bestillingsvæsen i almindelighet
 • Retsvæsen
 • Sjø-. havne-, lods-, fyr- og redningsvæsen
 • Sundhetsvæsen
 • Toldvæsen
 • Umyndige og verger
 • Undervisningsvæsen
 • Utenriksvæsen
 • Veivæsen, jernbaner, skyss
 • Veterinærvesen

Årganger

Redaksjonsmedlemmer

Dette er en oversikt over redaksjonsmedlemmene i Departements-Tidende fra 1829 til 1921. Årstallene etter navnene og fødsels- og dødsårene angir hvilke årganger de var opplistet som redaksjonsmedlemmer.

Redaksjonsmedlemmene var alle ansatte i sentralforvaltningen og hadde redaksjonsarbeidet som tilleggsbeskjeftigelse. Stillingene er tatt med for tiden de satt som medlem i redaksjonen, i noen tilfeller er flere opplysninger tilføyd.[4] Flere endte opp som stortingsrepresentanter, statsråder m.m. og vil uansett fortjene en egen biografisk artikkel ved leilighet. Per august 2016 er ett av redaksjonsmedlemmene ikke nærmere identifisert (von der Lippe).

«Redigeret, forlagt og udgiven af», senere kun «Redigeret af»

 • Arntzen, Carl (1801–1877): 1834–1837, ekspedisjonssekretær i Revisjonsdepartementet.
 • Arntzen, Karelius August (1802–1875): 1829–1840, fullmektig, senere ekspedisjonssekretær i Justis- og politidepartementet.
 • Beichmann, Fredrik Waldemar Nikolai (1859–1937): 1898–1899, ekspedisjonssekretær Justis- og politidepartementet.
 • Birch-Reichenwald, Christian (1814–1891): 1840–1847, byråsjef, senere ekspedisjonssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet, deretter amtmann for Smaalenene Amt, senere bl.a. stortingsrepresentant og statsråd.
 • Bonnevie, Niels Cornelius (1827–1899): 1860–1862, ekspedisjonssekretær i Departementet for det Indre.
 • Buck, Ole Edvard (1799–1843): 1829–1833, byråsjef i Finans-, handels- og tolldepartementet.
 • Collett, Carl (1821–1898): 1856–1898, fullmektig Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, så konst. byråsjef, deretter byråsjef i Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet , senere benevnt Kirkedepartementet .
 • Collett, Johan Christian (1817–1895): 1843–1854, fullmektig, senere byråsjef i Finans-, handels- og tolldepartementet, deretter byråsjef og etter hvert ekspedisjonssekretær i Departementet for det Indre, senere amtmann i Christians Amt.
 • Engelsen, Bertram (1850–1918): 1884–1896. Fullmektig, senere byråsjef og til slutt ekspedisjonssekretær i Justis- og politidepartementet, senere sorenskriver.
 • Fougstad, Carl (1806–1871): 1838–1843, byråsjef i Finans-, handels- og tolldepartementet
 • Glückstad, Christian Frederik (1803–1838): 1837–1838, ekspedisjonssekretær Finans-, handels- og tolldepartementet.
 • Grundt, Lars Otto Roll (1843–1907): 1876–1884, byråsjef Justis- og politidepartementet.
 • Helliesen, Henrik Laurentius (1824–1900): 1859–1860, ekspedisjonssekretær i Finans- og tolldepartementet, så amtmann i Nedenæs og Robyggelagets Amt 1860–1863, senere stortingsrepresentant og statsråd.
 • Jensen, Christian (1823–1884): 1854–1859, ekspedisjonssekretær i Departementet for det Indre, senere amtmann i Christians Amt.
 • Kjerulf, Axel (1823–?): 1861–1876 ekspedisjonssekretær Justis- og politidepartementet, så Stiftsoverrets-Justitiarius.
 • Kyhn, Ludvig (1817–1890): 1843–1856, byråsjef, senere ekspedisjonssekretær Kirke- og undervisningsdepartementet, senere sorenskriver i Strinde og Selbo Sorenskriveri, så amtmann i Hedmarkens Amt.
 • Lippe, J. [Johan?] von der: 1897–1898.
 • Motzfeldt, Carl (1808–1902): 1847–1854. fullmektig Revisjonsdepartementet, deretter stiftamtmann i Tromsø stift.
 • Möinichen, Erich Røring (1797–1875): 1829–1843,[5] fullmektig, deretter byråsjef Justis- og politidepartementet, senere konst. og deretter permanent ekspedisjonssekretær i Revisjonsdepartementet.
 • Soldan, Jacob Christian (1866–1944): 1899–1921, sekretær, senere byråsjef Justis- og politidepartementet.
 • Woxen, Fredrik Olf August (1854–1925): 1898–1921, byråsjef Justis- og politidepartementet, senere ekspedisjonssjef Fengselsvesenet.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Oria.no oppgir årene 1829 til 1922, men i Departements-Tidende 1921 står det innledningsvis: «Da Stortinget har nektet bevilgning til Departements-Tidende efter 1ste juli 1921, er dens utgivelse ophørt fra denne dag.».
 2. Se også søkbart register 1888–1921Digitalarkivet, jf. Journaler og registre til statsborgersaker 73592 og 73593. <Disse lenkene bør med tiden flyttes over på egen side om Statsborgerrett. Adm. 23.08.2016.>
 3. Bokhylla.no.
 4. I tillegg til gjennomgangen av Departements-Tidende' 1830–1889, 1891–1901 og 1903–1921 er også Norsk Biografisk Leksikon, Norske embedsmænd efter 1814. 2 : Stiftsamtmænd og amtmænd, Hvem er hvem? 1913, 1948, folketellingene 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910, Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune) og Disnorge.no/gravminner (nå Slekt og Data Gravminnebasen) konsultert under arbeidet.
 5. Jf. Norske embedsmænd efter 1814. 2 : Stiftsamtmænd og amtmænd, s. XXXIV var han medredaktør i perioden 1829 til 1842, men han står oppført i årgangen for 1843-årgangen av Departements-Tidende.

Litteratur

Eksterne lenker