Adelskap forplikter. Festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen 9. august 2007

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelAdelskap forplikter.
Festskrift til Tor Ragnar Weidling
på 50-årsdagen 9. august 2007
BidragsyterVigerust, Tore Hermundsson
Weidling, Tor
Redaktør(er)Gustavsen, Are S.
UtgiverKane.benkestokk.teiste
UtgivelsesstedOslo
Årstall2007
Sideantall80 s.
SpråkNorsk
Nynorsk
NoterAdelsprosjektets skrifter. Nr. 4
BibliotekkatalogOria

Are S. Gustavsen (1967–), med flere, ga ut Adelskap forplikter. Festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen 9. august 2007[1] i Oslo 2007.

Førstearkivar ved Riksarkivet, Tor Ragnar Weidling (1957–), var i en periode medredaktør i NST. Han utga blant annet flere verk om norsk adel. Festskriftet inneholder artikler om Weidlings faglige interessefelt, blant annet middelaldergenealogi. Flere artikler i festskriftet var ifølge anmelderen nyskapende.

Omtaler og anmeldelser

Carsten Berg Høgenhoff anmeldte Adelskap forplikter. Festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen 9. august 2007 i Genealogen 2007.[2]

«Tor Weidling er et navn det nikkes gjen- og anerkjennende til i Norsk Slektshistorisk Forenings kretser. Nå er mannen blitt 50, og endelig har han tatt seg tid til en ny hobby: Han har begynt å forske på slekta si. Det er noe av det overraskende man finner å lese når venner og kjente ærer ham med et festskrift på dagen. Adelskap forplikter er en tittel med flere klangbunner – men mest av alt sier det noe om hedersmannen og mennesket Tor Weidling.

Til daglig trår førstearkivar Tor Weidling gangene på Riksarkivet, Eldre avdeling, i omgang med rikets eldste nedskrevne kilder. Norsk Slektshistorisk Forenings lesere vil gjenkjenne ham som mangeårig medredaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i Terje Gudbrandsons selskap, inntil medredaktørpinnen gikk videre til Per Reidar Christiansen for noen år siden. Mange – undertegnede er blant dem – er de som har hatt gleden og nytten av Tors kyndige hånd og store velvillighet både på Riksarkivet og når artikler skal veies og måles for publisering i NST. Derfor er da også Tor Weidling et selvskrevet navn i NSTs faglige råd.

Adelskap forplikter er en publikasjon som spenner vidt. Redaktør er Are S. Gustavsen, som har fått med seg Tore H Vigerust i arbeidet med å samle et knippe velvalgte artikler mellom to permer. Som Are Gustavsen sier det i forordet: «Hva gir man en mann som tilsynelatende har alt: Svar: Mer å lese, og med det mer å gjøre!» Mange av artiklene har direkte nytte for Tor Weidlings eget fagfelt, og noe går på Tors nye hobby – altså genealogien.

Innholdsfortegnelsen viser bredden – og om dette er interessant for jubilanten, er det mye godt lesestoff også for andre her. Foruten Kristian Hunskaars lynraske bibliografi over Tor Weidlings viden bruk av pennen, finner vi følgende bidrag:

 • Øystein Rian: Det skjulte Norge. Trekk ved norsk historie som har gått i glemmeboka.
 • Sølvi Sogner: Litt om kondisjonerte i Nedenes fogderi og i Kristiansand ut fra ekstraskattene i 1711.
 • Terje Gudbrandson: Byskatter og Palter – en hilsen til Tor ved fylte 50.
 • Jo Rune Ugulen: Tilhøvet mellom elite og bønder i mellomaldersamfunnet.
 • Tore H Vigerust: Pastor Andreas Mørchs segltegninger.
 • Per Reidar Christiansen: Den verdslige eliten i Hedmarkens fogderi anno 1645.
 • Anders Bjønnes: Kong Olav IV Håkonssons aner.
 • Lars Løberg: Bjarkøyætta – middelaldergenealogi i dataalderen.
 • Are S. Gustavsen: Noen østnorske altergods i middelalderen.

Som sagt; spennvidden er stor. Det ligger ikke til denne anmelderen å vurdere det faglige innholdet utover denne generelle observasjonen: Mottaker og avsendere tatt i betraktning, bør det være garanti god nok for både leselyst og innhold. Ugulens artikkel er en lettere omarbeidet versjon av prøveforelesningen han gav for sin PhD-grad ved Universitetet i Bergen tidligere i år; han rokker ved noen av mytene om den økonomiske maktfordelingen i middelalderen.

Tore Vigerusts artikkel er også nyskapende; her presenteres for første gang sogneprest Andreas Jensen Mørchs (1756–1834) egne arkivkopier av de «nedsendte» segltegninger – dvs. tegninger han hadde sendt til København, hvor deres videre skjebne ligger litt i mørke. De til sammen 69 norske seglene som vises spenner over et tidsrom fra tidlig middelalder til godt opp på 1600-tallet. Uansett om originalavtegningene skulle dukke opp i et avlukke i et dansk arkiv eller ei, ligger i alle fall kopiene fra Mørchs bo godt bevart på Riksarkivet, under Tor Weidlings og kollegers årvåkne blikk.

Lars Løbergs artikkel står på to ben; en rent genealogisk betraktning, – men også hans tanker om digitale, moderne slektsforskermiljøer i Norge er verdt å ta med seg. Og Terje Gudbrandsons penn er og forblir lekende, som den må bli når temaet er den nære venn Tors runde dag.

Heftet inngår som nr. fire i serien Adelsprosjektets skrifter, utgitt på kane.benkestokk.teiste forlag. Det kan bestilles direkte fra forlaget […]. Carsten Berg Høgenhoff»

Referanser

 1. Gustavsen, Are S., m.fl. Adelskap forplikter. Festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen 9. august 2007. Kane.benkestokk.teiste, Oslo, 2007.
 2. Høgenhoff, Carsten Berg. «Festskrift med spennvidde», Genealogen, hefte 1, 2008, s. 71–72.

Litteratur

 • Gustavsen, Are S. (red.) (2007). Adelskap forplikter. Festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen 9. august 2007. Kane.benkestokk.teiste, Oslo –  80 s.

Se også

Eksterne kilder