Klaus Johan Myrvoll

Språkforsker og professor i nordisk språk ved Universitetet i Stavanger. Tidligere redaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Forsker bla. i eiendomsforhold, navnetradisjoner, oppkalling, middelalderslekter (bla. Aspa) og skaldedikt.