Ragnhild Hutchison

Historiker, forfatter og leder av bl.a. det interaktive prosjektet prosjektet Oslo havn 1798. Har vært postdoktor på NTNU, der hun arbeidet med temaet «Veien til å bli en global næring – Norsktømmerhandel med England 1780-1810», har forsket ved Universitetet i Oslo (UiO) og ledet prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. Hun har arbeidet mye med spørsmål knyttet til økonomisk utvikling og globalisering, først og fremst i tiden i forkant av den Industrielle revolusjon.