Oddbjørn Johannessen

Foredragsholder og Amanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Har skrevet flere artikler i forskjellige tidsskrift og vant i 2019 pris for artikkelen: "Vallonerslekten Henning" i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.