David Widerberg Howden

Jobber som lærer, men er også webredaktør i Norsk Slektshistorisk Forening og administrator i Norgesprosjektet-DNA. Er utdannet møbelsnekker med bachelor innen kulturhistorie, bygningsvern og konservering. Har skrevet deler av og oversatt Peter Sjölunds bok: Slektsforskning med DNA sammen med Rune Nedrud. Har vært engasjert av TV2 i Åsted Norge om Containerbabyen og TV2 hjelper deg.