Anita Wiklund Norli

Førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og har skrevet doktoravhandling om menneskene ved Fritzøe jernverk på 1700-tallet, Norges første lønnsarbeidere. Arbeider nå med en jubileumsbok for Larvik grevskaps 350-årsjubileum, der fokuset skal være på de ulike folkegruppene i grevskapet. Arbeidstittelen er Greven og hans undersåtter.