Anita Wiklund Norli

Førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og har skrevet doktoravhandling om menneskene ved Fritzøe jernverk på 1700-tallet, Norges første lønnsarbeidere. Har arbeidet med en jubileumsbok for Larvik grevskaps 350-årsjubileum, der fokuset har vært på de ulike folkegruppene i grevskapet. Denne er nå utgitt og heter: Greven og hans undersåtter -Makt og avmakt gjennom 150 år.