Agderkilder

Agderdokumenter i avskrift

Riksarkivet, seksjon for kildeutgivelser har skrevet av en rekke diplomer som bl.a. finnes på Kildeskrift i RA. For Agderfylkenes vedkommende finnes det en samling av kopier på Statsarkivet i Kristiansand, på lesesalen. Kristian Fjeldsgård har fotografert en stor del av disse avskriftene, som etter avtale med Statsarkivet i Kristiansand fortløpende gjøres tilgjengelig på genealogi.no fra desember 2009.

  • Agderdokumenter i avskrift, fotografert av Kristian Fjeldsgård [2009] (Midlertidig utilgjengelig).

Folk på Agder 1500-1611

Folk på Agder 1500-1611 er fortegnelser over nesten alle personer som i dette tidsrommet opptrer i det bevarte kildematerialet fra Agder. Registrene vil være nyttig for alle som ønsker å studere egders slektsforhold og landsdelens navneforekomster i nevnte periode.

Folk på Agder 1560-1611

Skattytere og hyllingsmenn på Agder 1591-1611

Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560–1611


Bybefolkningen

Andre kilder: