Diplomavskrifter endelig publisert på Digitalarkivet. Stor takk til de frivillige.

Diplomavskrifter

I 2010 tilbød NSF seg å stille med frivillige til en dugnad på Riksarkivet for å få skannet alle diplomavskriftene som var innlånt til den daværende "Kjeldeskriftsavdelingen" og som de hadde transkribert. 7 år etter er de endelig blitt publisert i Digitalarkivet.