Stavanger bys befolkning 1680-1730, med borgere / utliggere i Egersund, Karmsund, Nærstrand, Sogndalstrand og Sirevåg

© kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2003.


Alfabetisk fornavnsregister: kvinner 1687-1689 [09.04 2002, 180 personer] og menn 1687-1689 [09.04 2002, 226 personer] Alfabetisk slektsnavnsregister [09.04 2002, kun tiden 1687-1689] Yrkesregister.
Kilderegister [15.05 2003] Se dessuten Innvandrerarkivet: Innvandrere i Stavanger by, Christiansand stiftamt.


Formidling
Foredrag 11. mai 2003 i Stavanger: Stavanger bys befolkning 1680-1730. Fordeling av yrker og sosiale grupper [12.05 2003].