Table of Contents Table of Contents
Previous Page  289 / 502 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 289 / 502 Next Page
Page Background

d

'

234

50

29/ 6.

5

I 18/ s.

59

30/ 9.

61

6/9.

62

15 / 7.

18/7,

63

27/s.

64

24/a.

18/6.

11;8 .

14/a.

66

25 /1.

Stk. af St. Olafs Orden.

0. U

denlandske.

Dan

11

e s

1{

j

o I d - S

ams

ø

e, Greve

0. S. ,

fhv. dansl{ Ge11eralpost–

direktø1·.

v. Heyden, Greve

L.,

russisl{

Adn1iral og Generaladjutant.

H. M.

Wilhelm

Ill.,

Konge af

Nederla11dene.

H. l{eis. H .

Prinds N ap o

1e

on

Joseph Carl P aul.

H. K. H. Frederik

Wilhelm Ni–

colaus Al bre

ch t,

Prinds af

Preu ss en ,

Regent

i

Braun–

schweig.

Carafa, Don

L.,

fhv.

neapoli–

tansk

U

de11rigsminister.

Edhe1n

Pascha, tyrkisk Indenrigs-

m1111ster.

H. H. Adolph Wilhelm Carl

At1gust

Frederik,

Hertug af

N

a ssa t1.

V.

Hegern1a1111-Lindencrone,

C. D.,

dansk

Kaminerherre, fhv.

Generalløitn.

H. I{. H. Phil

i

p

Eugen Fer–

dinand Maria Clemens Bald11in

Leopold Georg, Greve af

Flan–

dern.

v.

Byl and t,

Greve C.

M. G.

E.,

nederlandsk Env. extr.

&

Mi11..

plenip.

i

London, Kam–

merherre.

Baud

i

11,

C.,

fhv.

fra11sl{

Env.

extr.

&

Min. plenip.

H. H.

Georg Victor, Fyrste af

Waldeck.

Ca

s

t

e

1

nau,

H. P. A. ,

fransk

D

ivisionsgene1·al.

H. K. H.

Christian Frederik

Will1eln1 Carl, l(ronprinds af

Danmark.

Hall, C. C., Dr. jur., dansk

Gehein1ekonfererl.tsraad,

fhv.

Mi-

11ist er.

H. H.

Carl

III.,

Fyrste af Mo–

naco.

Fournier,

H.,

f1·ansk

Gesandt.

v. Se e

b a

ch,

,.f.,

sachsen-alten–

burgsl{

Overhofstaldmester.

Irn1inger, C. L. C.,

fhv. dansk

Viceadmiral, l{amn1erherre.

H.

I{eis .

H. Con s tantin Nico–

lajewitsch, Storfyrste af Rus–

land.

Likhat s choff, rttssisk Ko11tre–

admir-al1

H. H.

Mu s tapha, Prinds af

Ægypten .

1866

25

/1.

H. H. H a li1n, Prinds af

Ægyp-

ten.

so;

7 ,

ll/ 10.

73

80

/1.

1/6.

21/7.

de 1a F e r

riere,

Vicomte C.

fhv.

Første-

I(a1111nerherre

hos

de Franskes l(eiser.

Al

i

S heri

f

Pascha.

v.

A1

v

e

11 s

1

e

b

e n,

H. , preussisk

Generalløitnant og

Chef for

det

militære

Rideinstitut.

Dotezac,

A.

V. A., fhv.

fransk

Env. ext1·.

&

Min. plenip.

H.

M.

Chri s tia11

IX.,

l(onge

af Danmark.

v.

H

axtha u s en,

F. V. A.,

Overstaldmester hos

Kongen af

Danmark; l(amme1·herre.

Spir

i di

o

11

V

alao1·i ty,

græsl{Euv.

extr. , fhv. Udenrigsminister.

v. Bo c

k,

ru~sisk

Kontreadmiral.

H.

Durchl.

Wilhelm

Adolph

Maximilia1 Carl, Fyrste

af

Wied.

M a d vig,

J.

N. , Dr. philos.

&jur.

1

Geheimekonferentsraad, fhv.

Pro–

fessor ved I(jøbenhavns

U11iver–

sitet.

Sta c

k

e 1

berg, Baron

A. ,

russisk

General111aj or.

Sil ve la, Do11 M.,

fhv. spansk

Udenrigsminister.

Al

on s o

y

Colmenares,

Don

E. ,

fhv.

spansk Justitsminister.

Gu I lon, Don P.,

fhv. spansk

Statsminister.

Wrangel,

Baron

A.,

russisk Ge.

neral og

Generaladjutant.

v.

Boyen,

preussisk General og

Generaladjutant.

H. M.

Ludvig

I. ,

Konge

af

Portugal.

H. I{. H.

i\1nadeo, Hertug

af

Ao s ta.

R

u s ten1 Bey, tyrkisk Ambassadør.

Tre p off, T., russisk

Generalad–

adj utant.

v.

Richthofen, Baron

E. C. H.,

fhv.

tydsk Env.

extr.

&

Min.

plenip.

de

L

a

T

o u r,

Greve

V.

Salliet,

fhv. italiensk Env. extr.

&

Min. plenip. i

Stockholm.

v. Gier s, N., russisl{ virkeligGe–

heimeraad og

U

denrigsminister.

H.

Keis . H.

Frederik

Wilhelm

Nicolaus Carl, Tyds k lands

Kr o n pr in

d s

og Kronprinds

af

P1· e u $ s en.

t