Slektshistoriske samlinger

Denne siden skal fungere som inngangsportal for slektshistoriske samlinger fra forskjellige slektsforskere. Noen av disse er gjort tilgjengelig gjennom et samarbeid med Arkiv Digital, men det vil også komme kilder fra Tore H. Vigerust, Spangen, Finne-Grønn o.a. sine samlinger.

Tore Hermundsson Vigerusts samlinger

Inngangsportal for overførte sider fra vigerust.net

Wilhelm Lassens samlinger

Gravinnskrifter 1856-1864 (medlemssider)

Engebret Hougens samlinger

Inngangsportal for hans samlinger

Christian Spangens samlinger

Han ble født på østre Norderhaug i Løten 10 Mai 1903 og døde 18 April 1976 på Løten. Praktiserte som tannlege i Sogndal, Halden og Nord-Odal før han i 1952 overtok praksisen etter sin avdøde bror i hjembygda på Løten. Han var gjennom hele sitt liv opptatt av historie og som slektsforsker var han spesielt interessert i våpenførende bondeslekter fra området rundt Mjøsa, særlig gjaldt det slekter som kunne føres tilbake til middelalderen.

Han skrev sin første i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1934 og tok også inititativ til å opprette Hemark slektshistorielag der han i en årrekke var aktiv, i tillegg var han dessuten også vara i Norsk Sleksthistorisk Forening sitt styre. En av de store arbeidene som han etterlot seg er et Hedemarks diplomatarium, en samling av opplysninger fra de sju prestegjeldene på Hedemarken før år 1700. Registeret er omfattende og heller ikke utgitt, men foreningen har scannet registeret som ligger fritt ute for alle.

Men Spangen etterlot seg også et omfattende privatarkiv, som vi også har fått fotografert. Disse jobbes nå med for å få tilgjengelig til våre medlemmer.

Inngangsportal for hans samlinger (medlemssider)

John Anders Nordströms samlinger

Han ble født på Hoga i Tjörn 8 November 1896. Han var sjefslege i Visby frem til han pensjonerte seg i 1962 og døde i Vastena 28 Mars 1983. Som fagmann var han opptatt av psykiske sykdommers arvelighet og med denne grunnleggende interessen for arvelighet, tok snart slektsforskningen over som hans store interesse. Han publiserte en rekke skrifter om gårder og adelsslekter i Båhuslen. Fokuset var på gårder og slekter i Tjörn, men han hadde omfattende gjennomganger av Orust og Tjörn herreds dombøker for 1600 og starten av 1700-tallet, samt en rekke kilder for Båhuslen. Materialet inneholder også slektstavler og beskrivelser av den norske adel i Båhuslen.

Båhuslen er en av de tidligere norske landskap, som mange nordmenn har forfedre fra. Nordströms samlinger er tilgjengelig for våre medlemmer:

Inngangsportal for hans samlinger (medlemssider)

Kjell Magnells samlinger

Han ble født i Borås 12. juni 1896. Han var generalmajor og sjef for «Kungliga Fortifikationen» i årene 1948-1956. Han var en lidenskapelig slektsforsker med spesiell interesse for Värmland.

Det kom etter hvert mange värmlendinger til Norge, og i hans avskrifter finnes også spor etter skogfinner som med tiden tok seg over til Norge. Derfor er hans arkiv også viktig for oss nordmenn.

Han skrev blant av alle rettsprotokollene for Gillberg og Jøsse i Värmland for perioden 1602-1699 samt person- og gårdregister for samme. Dette gjorde han også for protokollene i Grums herred for årene 1602-1645.

I tillegg skrev han av en rekke manntallslengder for Värmland i perioden 1540-1640 og han skrev også av personopplysninger fra fødsels- og dødebøker for området.

Materialet hans ble avgitt til Värmlandsarkivet, og nå kan det benyttes her hos oss i NSF hvis du er medlem

Inngangsportal for hans samlinger (medlemssider)

Henrich Holst Neumanns samlinger

Inngangsportal for hans samlinger.