Jan Myhrvold

Har siden 1994 spesialisert seg på den skogfinske befolkningen langs grensen og har skrevet slektshistoriske artikler med skogfinsk tema i over 20 år. Han er redaktør for tidsskriftet Finnkultur og er leder i Solør-Värmland Finnkulturforening. I tillegg er han styremedlem i Norsk Skogfinsk Museum og Norsk Slektshistorisk Forening samt administrator i det skogfinske DNA-prosjektet. Jobber til daglig som økonomisjef hos gartnerigrossisten LOG og har bidratt til programmet "Fremmed blod" som ble sendt på NRK tidligere i år.